X
تبلیغات
بازی تراوین

سلام خوزستان

انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستان

یک تحلیل اقتصادی

 

مصاحبه تفصیلی با استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران/1/
الگویی برای توسعه با تمرکز بر استان خوزستان
اقتصادی  10:54:23 1392/07/22

927-14274-5 کد خبر
 

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت و گویی تفصیلی با خبرنگار ایسنای خوزستان به تشریح الگویی برای توسعه استان خوزستان پرداخت؛ مشروح این گفت و گو در سه بخش بر روی خروجی خبرگزاری قرار می گیرد.

دکتر سیدمرتضی افقه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،منطقه خوزستان، اظهار کرد: پیش از ارائه الگوی توسعه استان خوزستان، بیان تعریفی عینی و سازگار با شرایط فعلی کشور و استان خوزستان از توسعه ضروری است، زیرا معمولاً سیاستگذاران، تصمیم گیران و مجریان جامعه بر اساس نگاهی که به مسائل دارند برنامه ریزی می کنند و بر آن اساس وقت و بودجه دولت را صرف می کنند. به عنوان مثال اگر تعریف توسعه را اینگونه بیان کنیم که "فرایندی است که منجر به افزایش درآمدملی (یا سرانه) می گردد"، در این صورت تمام همّ مجریان دولتی صرف هدایت بودجه به سمت پروژه های عمرانی خواهد شد؛ همانند آنچه در دهه های گذشته در کشور و بسیاری از استان های کشور از جمله خوزستان اتفاق افتاد. چنین فرایندی منجر به رشدی ناپایدار و موقتی و وابسته به سرمایه های فیزیکی و غیرانسانی (از جمله نفت در ایران) خواهد شد و با تغییر میزان و قیمت فروش این سرمایه ها تغییر خواهد کرد و نتیجه چنین وضعیتی، بی ثباتی در همه ابعاد اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور خواهد بود.

وی افزود: اگر توسعه را فرایندی انسانی تعریف کنیم که در آن انسان توسعه نیافته به انسان توسعه یافته ارتقاء یابد، در این صورت وقت و بودجه دولت و نهادهای رسمی و غیررسمی و تأثیر گذار در کشور صرف پرورش افراد جامعه با این ویژگی خواهد شد و بنابراین تا زمانی که افراد در این جامعه زنده و فعال اند توسعه­ای پایدار و بی انتها حاصل خواهد شد.

افقه تصریح کرد: آنچه در دهه های گذشته در کشور اتفاق افتاده حاکمیت نگاه اول بر بینش ها و تصمیم گیری ها بوده است. من این نگاه را نگاهی مهندسی و سخت افزاری به موضوعاتی انسانی و نرم افزاری می دانم که مسئول بخش وسیعی از ناکامی ها و شکست ها و نیز حرکت های زیگزاگی، عمدتاَ متأثر از نوسانات درآمدهای حاصل از نفت، طی سه دهه گذشته در کشور است، لذا پیش از شروع هر استراتژی توسعه­ای در سطح کشور و استان ها، لازم است نگاه به مفهوم توسعه بر اساس واقعیات موجود کشور و جهان اصلاح شود و بر اساس تعریفی سازگار با شرایط زمانی و مکانی، تخصیص منابع کشور صورت پذیرد.

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به مفهوم توسعه اقتصادی، خاطرنشان کرد: اگرچه توسعه اقتصادی در قرون 18 و 19 به صورت ساده و صرفاً بر اساس افزایش تولید کل یک جامعه ارزیابی می‌شد، ولی امروزه این برداشت ناکافی و قادر به تبیین واقعیات موجود نخواهد بود؛ اما مطالعه توسعه اقتصادی، همچون سایر شاخه‌های علوم انسانی تحولات قابل توجهی در شناخت ابعاد اجتماعی-اقتصادی جوامع در حال توسعه به خود دیده است. روند تاریخی مطالعات توسعه حاکی است که دانشمندان علوم اجتماعی این علم را از نگاه های مختلفی بررسی کرده اند، اما از میان شاخه های مختلف مطالعات توسعه ای، بررسی مفهوم توسعه اقتصادی نقش محوری را ایفاء کرده است. وجود طیف وسیعی از مطالعات دانمشندان و محققین علم توسعه اقتصادی با تنوع گرایشات علمی و دیدگاهی منجر به مجموعه گسترده‌ای از تعاریف توسعه و بنابراین تئوری‌های توسعه شده است.

وی ادامه داد: برای انتخاب تعریفی مشخص از توسعه، مروری کوتاه بر ادبیات موجود پیرامون مفهوم توسعه سودمند خواهد بود. مفهوم رشد یا توسعه، که در بدو پیدایش علم توسعه به یک معنی بودند، با جملاتی ساده مانند "افزایش مستمر در ظرفیت­های تولیدی یک جامعه" آغاز شد. با این وصف در همان دوره تعدادی از اقتصاددانان توسعه اقتصادی را صرفاً محدود به تغییرات آشکار در نهادهای اقتصادی ندانسته معتقد بودند که توسعه اقتصادی متضمن تحولات عمیق و اساسی هم در ساختارهای اقتصادی و هم در ساختارهای اجتماعی جامعه است. به عنوان نمونه، هوزلیتز در پاسخ به این سئوال که "آیا توسعه اقتصادی صرفأ محدود به تغییر در ابعاد مشخص و ظاهری رفتار است؟" بیان می‌کند که "من تصور می‌کنم که توسعه اقتصادی، به یک فرآیندی سریع و به نوعی انقلابی گفته می‌شود که اگر قرار است در جامعه ریشه‌دار شود باید به طور گسترده و عمیق نفوذ کرده و بنابراین بر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی آن تاثیرگذار باشد. به عبارت دیگر، توسعه اقتصادی نه تنها شامل تغیر در تکنیک های تولید بلکه شامل تغیر جهت‌گیری در هنجارها و ارزش‌های اجتماعی نیز می شود.

افقه گفت: "پاول استرتین" نیز معتقعد بود که "توسعه هم به عنوان یک هدف و هم به عنوان یک فرآیند شامل تحول اساسی هم در دیدگاه نسبت به زندگی و کار و هم در نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که توسعه فرآیندی است که طی آن دامنه انتخاب انسان افزایش می‌یابد. آرتورلوئیس جمله معروفی دارد که مرجع بسیاری از اقتصاددانان بعدی شده است و می‌گوید: "نکته مهم در مورد رشد اقتصادی آنست که به انسان قدرت کنترل بیشتری بر محیط پیرامون او می‌دهد و با این تسلط، دامنه آزادی او وسیع‌تر می‌شود". والتر اِلکان نیز توسعه را چنین تعریف کرده که "توسعه فرآیندی است که با افزودن دامنه انتخاب انسان، او را در وضعیت مرفه‌تری قرار می‌دهد".

وی افزود: تعدد و تکثر تعاریف توسعه ممکن است نتیجه این تفکر غالب باشد که توسعه مقوله ای ارزشی است که در برگیرنده تغیراتی مطلوب و ارزشمند در جامعه است، اما مطلوب و ارزشمند واژه هایی ارزشی هستند که ممکن است در جوامع مختلف تعاریف متفاوت و یا حتی متضادی داشته باشند، به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان معتقدند که اینگونه قضاوت‌های ارزشی مانعی برای نیل به یک تعریف فراگیر و جهانی برای توسعه است؛ اما علیرغم نقش ارزش‌ها در تعیین جهت جوامع، بسیاری از متخصصین علوم اجتماعی تلاش کرده‌اند تا مشخصات مشترکی در بین جوامع را استخراج و بر اساس آن یک هدف واحد برای فرآیند توسعه در کل جوامع تعریف کنند. در واقع مطالعات به سمتی رفته است که ویژگی هایی ذاتی و طبیعی انسان به عنوان وجوه مفهوم توسعه بیان شوند. نتیجه آنکه نقش ارزش های عرضی در مفهوم توسعه کمرنگ شده و در مقابل ارزش های ذاتی انسان وجه غالب مفهوم توسعه شده است. یکی از اولین تلاش ها در جهت تمرکز بر ارزش های ذاتی انسان به عنوان مفهوم توسعه، تعریفی است که "دادلی سیرز" ارائه کرده است. وی سه ویژگی اساسی توسعه را به صورت سؤال طرح کرده که معتقد است علیرغم تنوع در دین، سنت، نژاد و ... در بین همه جوامع مشترک است؛ بنابراین سوالی که باید درباره فرایند توسعه یک کشور پرسید این است که "چه اتفاقی برای فقر افتاده است؟ چه اتفاقی برای بیکاری افتاده است؟ چه اتفاقی برای نابرابری افتاده است؟ اگر در همه این سه مورد کاهش رخ داده باشد بدون تردید باید گفت که در جامعه مورد نظر توسعه اتفاق افتاده است، اما اگر یک یا دو مورد از این سه مشکل اساسی بدتر شده‌اند، به خصوص اگرهر سه مورد بدتر شده باشند، عجیب خواهد بود که نتیجه این فرایند را توسعه بنامیم حتی اگر درآمد سرانه نیز افزایش یافته باشد.

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: با این حال، تفسیر "دنیس گولت" از توسعه زمینه را برای ارائه تعریفی جامع‌تر از توسعه فراهم کرد که پایه تعاریف امروزی از مفهوم توسعه است. تعریف او از توسعه نه ‌تنها اهداف اقتصادی را در بر می‌گیرد، بلکه شامل جنبه‌های غیر اقتصادی جامعه نیز می شود. "گولت" سه جزء اساسی یا سه ارزش محوری را به عنوان معیار‌ هر فرآیند توسعه بیان کرده است؛ این سه ارزش محوری که تمایل به نیل به آنها به عنوان اهدافی اساسی در ذات همه انسان ها وجود دارد عبارتند از معیشت، اعتماد به نفس و آزادی. به نظر می‌رسد این نوع نگاه به توسعه باعث تحولی در تعریف توسعه و ورود عوامل غیر اقتصادی به این تعریف شده باشد. به عبارت دیگر، این تعریف از توسعه نه به عنوان یک تحول صرف اقتصادی بلکه به تحول در همه ابعاد و جهات زندگی توجه می‌کند. در واقع در این تعریف برخوداری همه افراد جامعه در حدی که تأمین نیازهای اساسی دغدغه کسی نباشد دیگر هدف نیست، بلکه جزء بدیهی و جدایی ناپذیر هر تعریف و فرآیندی از توسعه است که وجود آن لازمه نیل به اهداف عالی تر توسعه یعنی ارضاء نیازهای معنوی است. بدیهی است بدون وجود یک رشد مستمر و خود افزا در سطح فردی و اجتماعی، تحقق توانایی و قابلیت بشر امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بنابراین، افزایش درآمد سرانه، محو فقر مطلق، ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و کاهش نابرابری درآمدی تامین کننده شرایط لازم و نه کافی برای توسعه خواهند بود.

افقه تصریح کرد: دومین ارزش محوری در تعریف توسعه، نیل به اعتماد به نفس در میان افراد جامعه است. همه مردم و جوامع به دنبال نشان دادن عزت نفس و اعتماد به نفس هستند، هرچند با نام‌های هویت، مقام، اعتبار، منزلت، افتخار و استقلال از آن یاد کنند. بخش قابل توجهی از این هدف با نیل به قدرتی قابل حصول است که به وسیله آن بتوان بخش وسیع تری از نیازهای مادی و معنوی را رفع کرد. شاید مهمترین ارزش محوری در تعریف ارائه شده برای توسعه آزادی باشد. آزادی در این تعریف به معنی "احساس رهائی از شرایط از خود بیگانه کننده زندگی مادی و بندگی طبیعت، جهل، انسان های دیگر، مصیبت، نهادها و ‌‌اعتقادات متحجرانه است. آزادی شامل دامنه وسیعی از انتخاب‌ها برای جوامع و اعضای آنها به همراه حداقل شدن موانع خارجی برای نیل به اهدافی که به توسعه معروف‌اند می‌شود." همانگونه که ملاحظه می شود آزادی در اینجا هر آن چیزی است که مانع از استفاده انسان ها از استعداد هایشان برای نیل به حداکثر برخورداری در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی است. در واقع ابزار مهمی که دامنه انتخاب انسان را گسترش می دهد، آزادی ثروت است. در مقایسه با فقر، ثروت به انسان قدرت بیشتری برای تسلط بر طبیعت و محیط مادی می دهد. ثروت همچنین به افراد آزادی انتخاب رفاه بیشتر و یا برخورداری از کالا و خدمات بیشتر می‌دهد یا به او اختیار می‌دهد تا همه خواست‌های مادی را انکار نموده و به یک زندگی کاملا معنوی بپردازد. این برداشت از توسعه خود را به اقتصاد محدود ننموده، بلکه حوزه های غیراقتصادی را نیز دربرگرفته است. به علاوه این نوع نگاه به اثرات متقابل حوزه‌های اقتصادی و غیراقتصادی نیز به طور واضح اشاره نموده است. ویژگی دیگر این تعریف آن است که گام مهمی در جهت جهانی شدن مفهوم توسعه برداشته است.

وی ادامه داد: همانگونه که ذکر شد آزادی مهمترین رکن از مفهوم توسعه در ادبیات رایج توسعه مطرح است. بر پایه آزادی بود که "آمارتیا سن"، توسعه دان برجسته هندی و برنده جایزه نوبل سال 1998 اقتصاد، کتاب ارزشمند "توسعه به مثابه آزادی" را به رشته تحریر درآورد و در آن توسعه را برابر با آزادی دانست. در واقع از نظر "سن"، توسعه فرآیندی است که موجب گسترش آزادی هایی خواهد شد که مردم از آن نفع می برند. توسعه باید منجر به محو عواملی شود که آزادی انسان ها را محدود می کند. این عوامل عبارتند از فقر و ستمگری، نبود فرصت های اقتصادی و محرومیت های اجتماعی نهادینه شده، غفلت از بودجه های عمومی و انتقاد ناپذیری و یکه تازی دولت های سرکوبگر. در واقع تعریف "آمارتیا سن" از توسعه چکیده 50 سال تحول و تکامل مفهوم توسعه است که همه مفاهیم پیشین را در خود جای داده است. 

افقه گفت: با مقایسه مطالعات مربوط به مفهوم توسعه به عنوان شاخه­ای از علوم انسانی با مفاهیم علوم تجربی می توان به این نکته اذعان کرد که محققین علوم انسانی نیز به دنبال شناخت ویژگی ذاتی انسان در زمینه های مختلف هستند. به طور طبیعی تفاوتی بین ویژگی های ذاتی انسان در زمان­ها و مکان­های مختلف وجود ندارد. به همین دلیل تعریفی که در حوزه مطالعات اجتماعی از مفهوم توسعه بیان می شود اگر منعکس کننده ویژگی های ذاتی انسان باشد می تواند یک مفهوم علمی، به معنی جهانی بودن، باشد و بنابراین تحت تأثیر ارزش های فرهنگی، دینی، اجتماعی و سیاسی جوامع قرار نمی گیرد. به نظر می رسد تعریفی که در ادبیات توسعه طی سال ها تکامل یافته است می تواند تعریفی بر اساس ویژگی های ذاتی انسان، فارغ از ارزش های عَرَضی باشد و بنابراین همچون قوانین علمی در علوم تجربی، برای همه جوامع مصداق دارد و قابل به کارگیری است.

وی افزود: در مجموع می توان گفت که مهمترین ویژگی مفهوم توسعه در ادبیات موجود، نیل به آزادی­ای است که دامنه انتخاب جوامع را افزایش می­دهد. ثروت و برخورداری، ابزار مهم نیل به این آزادی است، به همین دلیل بیان مجدد این جمله از آرتورلویس مفید خواهد بود که "ثروت به انسان آزادی بیشتری در انتخاب می‌دهد تا رفاه بیشتری داشته باشد و یا با نفی اهمیت تمایلات مادی خود، به انتخاب یک زندگی معنوی پرداخته و تلاش‌های خود را مصروف پاسخ به این نیازها کند.

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: بدون تردید پیش نیاز دستیابی به قابلیت فوق الذکر، برخورداری از دانشی عمیق و وسیع در همه سطوح جامعه است. به عبارت دیگر، از آنجا که توسعه یک امر انسانی است نیل به این توانائی که انسان تسلط بیشتری بر طبیعت داشته و برموانع اجتماعی بیشتری غلبه و در نهایت به رتبه ای از آزادی که انسان را قادر به گزینش تمایلات مادی یا معنوی یا ترکیب مناسب آنها بنماید تنها و تنها از طریق دستیابی به سطوح عالی علم و تحقیق میسر است. این نکته نیز قابل تاکید است که نیل به موقعیت بهتر اقتصادی محصول تغییر و تحول و تاثیر متقابل عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی یک جامعه در فرآیند توسعه طی یک زمان معین است.

افقه گفت: از مقایسه مطالب فوق با نگرش اسلام در مورد توسعه می توان استنباط کرد که وجوه مشترک زیادی در مبانی مفهوم توسعه در اسلام و ادبیات موجود توسعه وجود دارد؛ هر دو دیدگاه محور توسعه را انسان می دانند و هم عامل توسعه و هم هدف توسعه، انسان است. دیدگاه دینی معتقد است که انسان با توسل به نعمت عقل و از طریق علم قادر به تسلط بر جهان و محیط پیرامون خود است تا بتواند با بهره برداری از آنها و رها شدن از نیازهای مادی و پرداختن به نیازهای روحی و معنوی به قرب الهی و رستگاری اخروی دست یابد. با تسلط بر جهان، انسان به آزادی در انتخاب خواهد رسید و می تواند مسیر خود را گزینش کند. در ادبیات موجود توسعه نیز سیر تکامل مفهوم توسعه به نقطه ای رسید که آزادی از همه عوامل محدود کننده انسان در رفع نیازهای مادی و روحی خود و افزایش دامنه انتخاب جوامع مهمترین وجه تعریف توسعه شد.

وی افزود: از آنجا که انسان هدف و دلیل خلقت این جهان و جانشین خداوند در روی زمین است، خداوند هر آنچه در آسمان و زمین است به خاطر او خلق نموده است. این بدان معنی است که هر آنچه آفریده شده می تواند تحت فرمان و اراده انسان باشد. از این آیات می توان نتیجه گرفت که انسان توانایی و قابلیت به خدمت گرفتن همه مخلوقات را در جهت خواست خود دارا است. این توانائی و قابلیت یک امر عام و مربوط به همه انسان ها بوده و بنا بر این همه افراد بدون توجه به تفاوت هایشان در نژاد، گرایش های دینی، تاریخ و سایر وابستگی ها، مشروط به اینکه آماده پرداخت هزینه آن باشند، قادر خواهند بود که به این هدف نایل آیند. به عبارت دیگر هر جامعه ای که وجود چنین قابلیتی را در انسان کشف نموده است از میوه های آن در زندگی بهره مند خواهد شد. جوامع اسلامی نیز می توانند این قابلیت را که در متون دینی به آن اشاره شده درک نموده و مشروط به پرداخت هزینه های نیل به آن، از منابع طبیعی و سایر مخلوقات در جهت هدف غائی خود استفاده نمایند. این توانایی و قابلیت تنها از طریق به کارگیری عقل که منحصراً در اختیار بشر قرارگرفته، حاصل خواهد شد. به عبارت دیگر، علم و دانش نقش اصلی را در به فعلیت در آوردن چنین قابلیتی ایفا می کنند، بنا بر این جوامعی که در سطوح بالایی از علم و دانش قرار دارند منطقاً جزو کشورهای پیشرفته بوده و متقابلاً، کشورهای پیشرفته به دلیل آگاهی از اهمیت علم و دانش، قادر به سرمایه گذاری های وسیع در گسترش مرزهای آن است.

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز توضیح داد: از آنجا که از دید اسلام هر آنچه آفریده شده متعلق به خداوند است و اماناتی هستند در دست انسان، مردم موظف به استفاده از آنها به طور صحیح شده اند. بنابراین هیچ فرد یا جامعه ای مجاز به صدمه زدن و اتلاف یا استفاده نامطلوب و نامناسب از منابع طبیعی نیست. تخریب محیط زیست به هر نحو و از بین بردن منابع و مواهب خدادادی در اسلام به شدت نهی شده است. به بیان دیگر لطمه به محیط زیست و منابع طبیعی که متعلق به همه جوامع در زمان ها و مکان های مختلف است، از دید اسلام گناه محسوب می شود. تداوم رشد با در نظر گرفتن سلامت محیط زیست موضوعی است که در ادبیات توسعه امروز به رشد یا توسعه پایدار مشهور شده است.

وی ادامه داد: هیچ جامعه ای به توسعه نخواهد رسید، مگر آنکه به تغییر و تحولات عمیق و ساختاری در جهت نیل به توسعه اقدام کند. آنچه از دیدگاه اسلام نسبت به توسعه قابل برداشت است اینکه هیچ جامعه ای به توسعه نخواهد رسید مگر آنکه اولاً آن را بخواهد و به عنوان یک هدف دارای اولویت به دنبال آن باشد و ثانیاً برای نیل به آن تلاش و کوشش کند. بر این اساس خداوند به هیچ جامعه ای کمک نخواهد کرد مگر اینکه خود تلاش کند و این مفهوم در آیه هایی از قرآن کریم نیز آمده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که وضعیت فعلی و موجود هر جامعه ای حاصل خواست، عمل و کردار مجموعه افراد به خصوص افراد تأثیرگذار آن در گذشته و حال بوده است. بر اساس آیات قرآن، حتی اگر مسلمانان نیز قصد تغییر و تحول در جامعه خود را داشته باشند لازم است ابتدا خود را تغییر دهند. یکی از مظاهر این تغییر، تحول در دیدگاه نسبت به حیات دنیوی و پذیرفتن تبعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن است. تنها در چنین شرایطی است که می توانند از خداوند طلب یاری در جهت تغییر وضعیت نامطلوب اقتصادی اجتماعی خود کند.

این گفت و گو ادامه دارد.

تاریخ ارسال: دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 03:02 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

یک تحلیل سیاسی

 

صرفاً جهت اطلاع استاندار خوزستان/
در سرشماری سال 1390 نرخ بیکاری استان خوزستان 25.7 درصد اعلام شده است این در حالی است که بسیاری از مسئولین استان بویژه نمایندگان محترم معتقدند که نرخ بیکاری استان بیشتر از این رقم می باشد. استانی که به لحاظ داشتن برخی از ویژگیهای خاص، به استان زرخیز کشور معروف است. ویژگیهایی از قبیل وجود زمین‌های هموار و مستعد کشاورزی ، آب‌و‌هوای جلگه‌ای و کوهستانی، تعدد رودخانه‌های پرآب کشور، وجود شبکه‌های اصلی راه‌های جاده‌ای، ریلی و هوایی، مجاورت با خلیج فارس و وجود بنادر مهم کشور، وفور معادن و منابع زیرزمینی گوناگون...

خوزنیوز / دکتر اله کرم صالحی:  در سرشماری سال 1390 نرخ بیکاری استان خوزستان 25.7 درصد اعلام شده است این در حالی است که بسیاری از مسئولین استان بویژه نمایندگان محترم معتقدند که نرخ بیکاری استان بیشتر از این رقم می باشد. استانی که به لحاظ داشتن برخی از ویژگیهای خاص، به استان زرخیز کشور معروف است. ویژگیهایی از قبیل وجود زمین‌های هموار و مستعد کشاورزی ، آب‌و‌هوای جلگه‌ای و کوهستانی، تعدد رودخانه‌های پرآب کشور، وجود شبکه‌های اصلی راه‌های جاده‌ای، ریلی و هوایی، مجاورت با خلیج فارس و وجود بنادر مهم کشور، وفور معادن و منابع زیرزمینی گوناگون، وجود مراکز عمده صنعتی و تولید منابع انرژی(نفت، گاز و برق) و تقدیم هزاران شهید و جانباز این استان را نسبت به سایر استان‌ها متمایز نموده است. با این ویژگی‌‌‌ها و پتانسیل‎های بسیار زیاد، متاسفانه این استان صنعتی از استانهای محروم کشور بشمار می رود. بیکاری، بالابودن درجه حرارت وشدت گرمای آزاردهنده و اخیراً آلودگی ناشی از ریزگردها از جمله عوامل مهمی هستند که نقش موثری در تشدید محرومیت و مهاجرت‌فرستی استان داشته‌اند. با توجه به رشد جمعیت استان و نرخ رشد بیکاری که در جدول شماره یک نشان داده شده است، ملاحظه می گردد که بین رشد جمعیت فعال و جویای کار و رشد بیکاری نسبت مناسبی وجود ندارد. درصد تغییرات نرخ بیکاری نسبت به تغییرات رشد جمعیت فعال در سال 90 بیش از 7 برابر می باشد یعنی جمعیت فعال نسبت به پنج سال قبل حدود 4.5 درصد رشد داشته در حالی که در همین مدت تعداد بیکاران 33% افزایش یافته است و این علامت خوبی برای استان زرخیز خوزستان نمی باشد.

جدول شماره1: نرخ رشد جمعیت و نرخ بیکاری استان خوزستان

ردیف

سال سرشماری

تعداد جمعیت

متوسط رشد سالانه جمعیت

جمعیت فعال استان

درصد افزایش

تعداد بیکاران

نرخ بیکاری

درصد افزایش

1

1355

118 187 2

3.1

968 544

-

411 80

14.7 %

-

2

1365

978 681 2

2.1

044 609

11.7

023 134

22%

66.7

3

1375

772 746 3

3.36

766 870

42.9

617 140

16.1 %

4.9

4

1385

979 274 4

1.33

344 229 1

41.2

308 237

19.3 %

68.7

5

1390

720 531 4

1.17

452 284 1

4.48

044 330

25.7 %

33

افزایش بیکاری افزون بر مشکلات اقتصادی و معیشتی برای بیکاران و خانواده‌های آن‌ها، باعث گسترش بزه‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های رفتاری گردیده بگونه‌ای که به سخن برخی از مسئولین استان این پدیده شوم باعث افزایش میزان خودکشی در استان گردیده است. اعداد این جدول بخوبی نشان می‌دهد که برای اشتغال جمعیت جوان و فعال استان در طی سال‌های گذشته واقعاً غفلت شده است. تعداد واحدهای صنعتی بزرگ و کارخانه‌های تاسیس شده در استان طی پنج دهه گذشته که در جدول شماره دو منعکس شده نیز این مساله را تایید می‌نماید. صرفنظر از شاغلین در کسب‌و‌کارهای کوچک(خدماتی، تجاری و صنعتی) و مشاغل آزاد، بیشترین حجم شاغلین استان یا در سازمان‌های دولتی (بویژه آموزش، بهداشت و درمان و واحدهای نظامی) و شرکت‌های دولتی (نفت و گاز ، آب وبرق ، مخابرات، راه‌آهن، بنادر و کشتیرانی) می باشد و یا در واحدهای صنعتی وتولیدی بزرگ که در جدول شماره 2 بیان شده‌اند، شاغل می باشند. با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌های کلان برنامه‌ای جهت افزایش سطح عمومی اشتغال در دهه اخیر بر توسعه بخش خصوصی متمرکز شده است.

جدول شماره2: واحدهای صنعتی و تولیدی بزرگ استان که طی دولتهای گذشته تاسیس شده‌اند

ردیف

نام دولت

شرح واحدهای صنعتی استان

1

قبل از انقلاب

1- کشت و صنعت هفت تپه 2- تصفیه شکر اهواز 3- کارخانه قند اهواز 4- کارخانه قند دزفول(شوش) 5- کشت و صنعت کارون 6- گروه ملی صنعتی فولاد اهواز7- نورد لوله اهواز 8- لوله سازی اهواز 9- مجتمع فولاد اهواز 10- نورد سنگین کاویان 11- شرکت صنعتی سپنتا 12- لوله سازی خوزستان 13- راکتورسازی اهواز 14- مجتمع شیمیایی رازی 15- شیمیایی پاسارگاد 16- مجتمع شیمیایی فارابی 17- پتروشیمی بندرامام (شامل پتروشیمی‌های خوارزمی، بسپاران، کیمیا، فراورش، آب ونیرو) 18- پتروشیمی آبادان 19- پالایشگاه آبادان 20- پالایشگاه گاز بیدبلند 21- سد دز 22- سد شهید عباسپور 23- نیروگاه زرگان 24- نیروگاه رامین 25- کاغذ پارس 26- فارسیت اهواز 27- سیمان بهبهان 28- شرکت کربن ایران

1

دولت میرحسین موسوی

1368-1360

بروز جنگ تحمیلی و نبودن امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری

2

دولت هاشمی رفسنجانی

1376-1368

الف: واحدهای صنعتی آغاز شده:

1- کارخانه کاغذسازی کارون(از 68 شروع و تا کنون به بهره برداری نرسیده است) 2- سد مسجدسلیمان (70) 3- سد کرخه (70) 4- سیمان کارون (71) 5- سیمان خوزستان (72) 6- سد کارون سه (74) 7- سد جره رامهرمز(74) 8- پتروشیمی خوزستان(76)

ب: واحدهای به بهره برداری رسیده: هیچ

3

دولت محمد خاتمی

1384-1376

الف: واحدهای صنعتی آغاز شده:

1- پتروشیمی شهید تندگویان(77) 2- پتروشیمی امیرکبیر(77) 3- پتروشیمی مارون(77) 4- پتروشیمی بوعلی(77) 5- پتروشیمی فن آوران(77) 6- کشت و صنعت فارابی (77) 7- کشت و صنعت دعبل خزایی(77) 8- کشت و صنعت امیرکبیر(78) 9- کشت و صنعت امام خمینی(78) 10- کشت و صنعت میرزاکوچک خان جنگلی(78) 11- پتروشیمی فجر (78) 12- پتروشیمی اروند(79) 13- نیروگاه گازی آبادان(80) 14- پتروشیمی شیمی بافت(79) 15- پتروشیمی کارون(80) 16- پتروشیمی غدیر(81) 17- سد گتوند(82) 18- فولاد اکسین(82) 19- کشت و‌صنعت سلمان فارسی(83) 20- سد مخزنی بالارود(84)

ب: واحدهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده:

1- سیمان خوزستان(76) 2- کشت و صنعت امیرکبیر(79) 3- سیمان کارون(79) 4- سد کرخه(80) 5- سد مسجدسلیمان(80) 6- کشت و صنعت دعبل خزایی(80) 7- کشت و صنعت امام خمینی (81) 8- پتروشیمی فجر(81) 9- پتروشیمی امیرکبیر(81) 10- پتروشیمی شیمی بافت(82) 11- نیروگاه گازی آبادان(82) 12- پتروشیمی خوزستان(82) 13- پتروشیمی بوعلی(82) 14- سد کارون سه(83) 15- کشت و صنعت میرزاکوچک خان جنگلی(83) 16- پتروشیمی شهید تندگویان(83) 17- پتروشیمی فن آوران(83) 18- پتروشیمی مارون(84) 19- کشت و صنعت سلمان فارسی(84)

4

دولت محمود احمدی نژاد

1392-1384

الف: واحدهای صنعتی آغاز شده :

1- کشت و صنعت دهخدا(85) 2- سیمان امیدیه خوزستان(85) 3- پتروشیمی شیمی تکس آریا(86) 4- نیروگاه گازی خرمشهر(86) 5- کارخانه فولاد شادگان(86) 6- پتروشیمی اندیمشک(87) 7- نیروگاه گازی ماهشهر(89) 8- پتروشیمی سلمان فارسی(89) 9- پتروشیمی مسجدسلیمان(90)

ب: واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده:

1- کشت و صنعت فارابی(85) 2- پتروشیمی کارون(87) 3- نیروگاه گازی خرمشهر(88) 4- فولاد اکسین(88) 5- پتروشیمی غدیر(88) 6- پتروشیمی اروند(89) 7- سد گتوند(90) 8- کشت و صنعت دهخدا(90) 9- پتروشیمی شیمی تکس آریا(92) 10- سد جره رامهرمز(92) 11-پتروشیمی سلمان فارسی(92)

ج: واحدهای صنعتی مصوب شده که یا اصلا ً شروع نشده ویا به علت درماندگی مالی در همان مراحل ابتدایی کار متوقف شده‌اند:

1- پالایشگاه دوم گازی بیدبلند 2- پتروشیمی شادگان 3- پالایشگاه دوم آبادان 4- پالایشگاه خوزستان 5- کارخانه آلومینیوم مسجدسلیمان 6- واحدهای 7و8 نیروگاه رامین 7- نیروگاه 1000 مگاواتی کوت عبدالله 8- سیمان دز جم دزفول 9- نیروگاه اتمی دارخوین 10- سد سردشت دزفول 11- نیروگاه گازی مسجدسلیمان 12- پتروشیمی‌های نوین، ابن سینا و ارک ماهشهر

احداث و راه اندازی واحدهای صنعتی بزرگ توسط بخش خصوصی مستلزم تهیه طرح توجیهی اقتصادی، صرف زمان بلندمدت، تامین منابع مالی آن و حمایت دولت می‌باشد که با توجه به وجود منابع سرشار انرژی و استعدادهای بالقوه محیطی در استان برای تاسیس و راه‌اندازی اینگونه واحدها توجیه فنی و اقتصادی فراوانی وجود دارد مع‌الوصف آنچه که در این راستا مهم می باشد ایجاد بسترهای لازم برای جذب سرمایه گذار و حمایت و مشارکت دولت در فراهم نمودن این‌گونه زیرساخت‌های صنعتی است. همانگونه که در جدول شماره 2 آمده است بیشترین واحدهای صنعتی احداث شده در استان مربوط به قبل از انقلاب و در دوران دولت خاتمی (با علم باینکه فاز مطالعات بیشتر این واحدها در زمان دولت آقای هاشمی انجام شده است) می‌‌باشد که حتی برخی از آنها هم مانند کارخانه‌های قند و تصفیه شکر و کاغذ پارس در سال‌های اخیر با مشکلات نگران کننده‌ای مواجه و به صورت نیمه تعطیل درآمده‌اند. متاسفانه کمترین اقدامات اجرایی در ‌خصوص احداث واحدهای صنعتی بزرگ استان در دولت احمدی‌نژاد بوده است در حالی که بیشترین درآمد حاصل از تولید و فروش انرژی در دولت‌های گذشته در این دولت بوده است. در دولت خاتمی عملیات اجرایی 20 طرح صنعتی بزرگ در استان آغاز ولی در دولت احمدی‌نژاد فقط 9 طرح صنعتی بزرگ آغاز شد. چند واحد صنعتی بزرگ معدودی هم که در دولت گذشته به بهره‌برداری رسیده‌اند یا بیشتر حجم کار آن در دولت خاتمی انجام شده بود و یا کاملاً توسط بخش خصوصی به نتیجه رسیده است. البته آمارها نشان از رشد قابل قبولی از تعداد کارگاه‌های صنعتی کوچک در استان داشته است که آنهم بیشتر در شهرک‌های صنعتی شهرهای بزرگ استان بوده است که متاسفانه اغلب این کارگاه‌ها در یک سال اخیر به دلیل مشکلات ناشی از کاهش تقاضا، مواد اولیه و منابع‌مالی به صورت نیمه تعطیل و به ناچار اقدام به تعدیل نیروی انسانی نموده‌اند. با این‌حال در برخی از شهرهای استان حتی یکی از این کارگاه‌ها وجود ندارد. بیشتر پروژه‌های صنعتی بزرگ استان که در دولت نهم و دهم تصویب شد یا در حد تصویب و کلنگ‌زنی باقی مانده و یا روند عملیات اجرایی آنها متوقف و یا بسیار کند و بصورت لاک‌پشتی است که این در شان و خواستگاه مردم شهیدپرور خوزستان نمی باشد.

رشد جمعیت جوان آماده به کار استان (براساس سرشماری سال90 بیشترین هرم سنی جمعیت استان مربوط به رده‌های سنی 29-20سال است) و عدم صدور مجوز استخدام در دستگاه‌ها و موسسات دولتی از یکطرف و سرمایه‌گذاری بسیار پایین دولت به بهانه گسترش بخش خصوصی، عدم تامین زیرساخت‌های مناسب برای حل مشکلات سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی، بی‌توجهی مسئولین به شاخص‌های توسعه در استان و عدم برنامه‌ریزی بلندمدت، از دست دادن فرصت‌های بالقوه در دوران دفاع مقدس، عدم تخصیص اعتبارات لازم و کمبود منابع مالی و نقدینگی، پرداختن به پروژه‌ها و طرح‌های کوتاه‌مدت و کم‌بازده، گسترش بخش‌های نامولد و سوداگری، عدم تدوین سند چشم‌انداز اشتغال در استان، عدم بکارگیری مدیران توانمند و استراتژیست در سطوح کلان تصمیم‌گیری، عدم شناخت و استفاده مناسب از اکثر ظرفیت‌های بالقوه استان و اخیراً تحریم‌های بین‌المللی از طرف دیگر نرخ بیکاری را در استان تشدید و موجب افزایش آن شده است تا جایی‌که متاسفانه 7 شهرخوزستان (مسجدسلیمان، باوی، دشت‌آزادگان، شادگان، اندیمشک، اندیکا و خرمشهر) از بالاترین نرخ بیکاری در کشور برخوردار بوده‌اند.

اکنون با شاخص‌هایی که دولت تدبیر و امید در انتخاب استاندار مجرب ومتعهد خوزستان اتخاذ نموده است امید می‌رود با تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تدابیری اندیشیده شود که معضل بیکاری استان با همت عالی دولتمردان در کوتاه‌مدت از حالت بحران خارج شود. در این راستا استاندار محترم عنایت فرمایند:

1- مشکل تامین مالی پروژه‌های صنعتی اشتغالزایی که در دولت قبلی پیشنهاد و مصوب شده به شکل مناسبی مرتفع و از حالت رکود و تعلیق خارج و فعال گردند(6 طرح نیمه تمام و 15طرح بلاتکلیف طبق جدول2).

2- هدایت منابع مالی بانک‌ها به سوی بخش تولید و مشارکت آن‌ها در تامین منابع مالی واحدهای صنعتی بزرگ و اشتغالزا

3- راه اندازی سایت اشتغال و فراخوان کلیه بیکاران استان و اختصاص یک سهمیه اشتغال برای هر خانواده در فاز اول

4- الزام مدیران کلیه دستگاه‌ها ، موسسات و واحدهای صنعتی به اشتغال نیروهای بومی و اجتناب از بکارگیری نیروی انسانی غیربومی

5- استفاده مناسب از اعتبارات تخصیصی شرکت نفت (دو درصد مصوب) در واحدهای اشتغالزا (متاسفانه از این اعتبارات بیشتر برای کسری بودجه شهرداریها بویژه در شهرستان‌های نفتی استفاده می شود)

6- الزام مدیران کلیه دستگاه‌ها ، موسسات و واحدهای صنعتی نسبت به معرفی یک نفر از کارکنان خود به منظور ارائه آمارهای اشتغال ماهیانه هر واحد بصورت مستقیم

7- تعیین یک کارگروه تخصصی به منظور بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی نیمه تعطیل استان و ارائه راه‌حل‌های مناسب جهت احیاء مجدد آنها

8- تعیین یک کارگروه تخصصی از مدیران و کارشناسان زبده به منظور شناسایی و معرفی ظرفیت‌های بالقوه

استان جهت اجرای طرحهای صنعتی زیربنایی

9- با وجود پنج پارک علم و فناوری و تعداد زیادی واحدهای دانشگاهی و همچنین مراکز صنعتی گوناگون در سطح استان می توان با برقراری و ارتباط بین آنها، از ایده های نو برای کارآفرینی و حل مشکلات فنی و تخصصی واحدهای صنعتی بهره جست و با پیوند صنعت و دانشگاه گامهای موثری برای اشتغالزایی برداشت.

10- تلاش در جهت افزایش اعتبارات عمرانی در بودجه‌های دستگاه‌‌های اجرایی دولتی استان

11- بررسی موانع تجارت خارجی با کشورهای هم‌مرز استان و رونق دادوستد بین‌المللی از طریق بنادر آزاد استان

12- بررسی و استفاده از منابع نفت و گاز حوزه خلیج فارس در محدوده جغرافیایی استان خوزستان

13- با توجه به وجود منابع سرشار نفت و گاز در جنوب و بزرگترین شرکت‌های نفتی در خوزستان ، ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی و پایین دستی و صنایع فراوری به منظور تولید محصولات فراوری شده از قبیل انواع گازهای سبک و مایع، مواد سوختی سبک و سنگین، روغن ها، پارافین ها ، قیر و کک و.... می‌تواند ضمن اینکه ارزش افزوده‌ی بالایی را در صنعت نفت بوجود آورد، زمینه اشتغال زیادی را ایجاد نماید، این کار نیاز به سرمایه‌گذاری کلان در جهت ایجاد مجمتع‌های بزرگ فرآوری نفت وگاز دارد.

14- با وجود منابع فراوان تولید فولاد و انرژی در استان بنظر می‌رسد راه‌اندازی کارخانه تولید خودرو که از صنایع مادر می‌باشد و خود دارای صنایع وابسته زیادی است و می‌تواند در اشتغال‌زایی استان نقش موثری ایفا نماید در دستورکار مطالعاتی و بررسی طرح توجیهی اقتصادی آن بویژه در شهرهای شمالی و شرقی استان که از نظر آب‌وهوایی و دوری از مرز دارای شرایط بهتری هستند، قرار گیرد.

15- باتوجه باینکه تعداد بیکاران استان طبق آخرین سرشماری 000 330 نفر می باشد، حداقل باید مجوز یک سوم از این تعداد برای اشتغال در بخش های دولتی و مراکز آموزشی و نظامی استان فراهم گردد. یک دهم را می‌توان با تعامل با بخش‌های صنعتی استان جایگزین نیروهای بازنشسته نمود. با راه‌اندازی واحدهای نیمه‌تعطیل، فعال شدن شهرک‌های صنعتی و اجرای طرح‌های صنعتی جدید می‌توان حجم قابل توجهی را بکارگرفت. با توجه به استعدادهای فراوان استان در بخش کشاورزی و انرژی بویژه انرژیهای نو، چنانچه دولت حمایت کند می‌توان بخشی از بیکاری استان را در این بخش‌ها به شکل خوبی مدیریت و حل نمود.

16- ارائه طرح‌های توجیهی اقتصادی در زمینه‌های گوناگون با پیش بینی میزان سرمایه‌گذاری و عایدات آن در یک سایت خاص، به منظور آشنایی و تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای راه‌اندازی کارگاه‌های صنعتی کوچک بویژه در شهرستان‌های کمتر توسعه‌یافته استان

17- متاسفانه طرح‌های زود بازده نتوانست مشکل بیکاری را حل کند و یک راه موقتی بشمار می‌آید لذا آزموده را آزمودن خطاست و با چنین ابزاری نباید به جنگ بیکاری رفت. برای اجرای واحدهای بزرگ به سرمایه هنگفت و مشوق‌های انگیزشی نیاز است و ضرورت دارد که حتماً دولت خود مستقیماً در این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها با بخش خصوصی مشارکت نماید. پس از احداث و راه اندازی می تواند از طریق بورس سهم خود را به بخش خصوصی واگذار نماید. بنظر می‌رسد یکی از دلایلی که سرمایه‌گذاری مناسب در زیرساخت‌های صنعتی استان انجام نشده است، کنار کشیدن دولت از اینگونه واحدهای زیربنایی و عدم وجود سرمایه‌گذار توانمند در استان می‌باشد. کینز اقتصاددان بزرگ قرن بیستم معتقد است که ناکافی بودن میزان سرمایه­گذاری بخش خصوصی، حجم درآمد و اشتغال را در سطحی پائین­تر از میزان مطلوب نگاه می­دارد و در نتیجه تقاضای موثر به میزان لازم بالا نمی­رود و منجر به بیکاری مزمن می­شود و نقش و خاصیت سرمایه­گذاری دولتی پر کردن خلاء و جبران کمبودهای ناشی از تفاوت بین سرمایه گذاری­های بخش خصوصی و سطح اشتغال ناقص ناشی از آن با میزان سرمایه گذاری­های لازم برای اشتغال کامل است.

18- چنانچه تمهیداتی اندیشیده شود که یک چهارم از منابع مالی حاصل از فروش خدمات عمومی(آب، برق، تلفن، نفت و گاز) و محصولات تولیدی به عنوان منابع نقدی در استان نگهداری و جریان داشته باشد، بانک‌های استان قطعاَ قادر خواهند بود واحدهای صنعتی و تولیدی را بنحو شایسته پشتیبانی نمایند و آنگاه در استان واحدی به خاطر درماندگی مالی وجود نخواهد داشت. متاسفانه بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها منبع مالی آنچنانی در استان باقی نمی‌ماند و بدینوسیله فرصت‌های بالقوه از بانک‌ها و مدیران اجرایی گرفته شده است. 

تاریخ ارسال: دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 03:01 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

یک خبر از آبادان

 

واژگونی خودرو در نهر مینوشهر جان مادر و فرزندش را گرفت 
 

بر اثر واژگونی یک پراید در نهری واقع در مینوشهر، یک زن به همراه فرزند چهار ساله‌اش جان خود را از دست دادند. 

خبرگزاری فارس: واژگونی خودرو در نهر مینوشهر جان مادر و فرزندش را گرفت

به گزارش خبرگزاری فارس از آبادان، صبح امروز یک اتومبیل پراید که حامل یک زن به عنوان راننده و کودک چهار ساله‌ای بود، بر اثر واژگونی در نهر آب و بی‌اطلاعی اهالی از این حادثه جان خود را از دست دادند.

این حادثه زمانی رخ داد که زنی (راننده اتومبیل) برای بردن فرزند خود به مدرسه از منزل خارج شده و در مسیر بازگشت به خانه در حالی که فرزند کوچک‌تر وی نیز همراهش بود، تعادل اتومبیل را از دست داده و در نهر آبی نسبتاً عمیق فرو رفت.

حدود یک ساعت و نیم این حادثه از دید رهگذران دور مانده و چون در منطقه‌ای نسبتاً کم رفت و آمد بوده است، کسی متوجه این ماجرا نشده و مشخصاً امدادی نیز در این خصوص صورت نگرفت.

سرانجام یک رهگذر این حادثه را به محض مشاهده، با فوریت‌ها پزشکی خرمشهر تماس گرفته و نیروهای امداد نیز تنها سه دقیقه بعد در محل حاضر شدند.

در ادامه به دلیل بعد مسافت بین مینوشهر و بیمارستان‌های خرمشهر، بیمارستان آیت‌الله طالقانی آبادان برای اعزام انتخاب و مصدومان به این مرکز درمانی اعزام شدند.

اما به دلیل خفگی پیش آمده برای مصدومین در زمانی که در نهر آب گرفتار شده بودند، متأسفانه این مادر و فرزند پس از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست دادند، این اتفاق در حالی رخ داد که پزشکان بیمارستان طالقانی آبادان از تلاش بی‌شائبه خود برای نجات جان این مادر فرزند تا ساعت 11: 30 دقیقه صبح امروز خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری فارس، صبح امروز پس از واژگونی یک خودرو پراید در کانال آبی در مینوشهر، راننده خودرو که یک زن بود به همراه فرزند چهار ساله خود بر اثر عدم وجود وسایل ایمنی در حریم جاده‌ها و نهرهای منطقه جان خود را از دست دادند.

موضوع نداشتن موارد ایمنی نهرهای منطقه، معضلی است که از دیر باز جان مردم منطقه را تهدید می‌کند و هر از گاهی اخباری منوط به اتفاقات در این حوزه به گوش می‌رسد.

تاریخ ارسال: دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 03:00 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

یک خبر از آبادان

 

در چند مرحله عملیات
204 قبضه سلاح غیرمجاز در آبادان کشف و ضبط شد 

دادستان عمومی و انقلاب آبادان گفت: در چند مرحله عملیات 204 قبضه سلاح غیرمجاز در این شهرستان کشف و ضبط شد.

خبرگزاری فارس: 204 قبضه سلاح غیرمجاز در آبادان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، احمد شیرعلی‌زاده اظهار کرد: این عملیات با هدف مقابله با قاچاق سلاح غیرمجاز در آبراه اروند و توسط فرماندهی دریایی و فرماندهی تیپ 8 فتح نیروی سپاه پاسداران مستقر در منطقه صورت گرفته است.

وی ادامه داد: این اسلحه‌ها از مرز آبی عراق وارد کشور شده‌اند که متهمان و قاچاقچیان دستگیر و پرونده‌های آنان در حال رسیدگی است.

شیرعلیزاده با تقدیر از زحمات مأموران سپاه، دریابانی و سربازان گمنام امام زمان (عج) تصریح‌کرد: دستگاه قضایی آبادان همچون گذشته با قاطعیت کامل جهت حفظ و برقراری امنیت تلاش کرده و همواره با ناامن کردن منطقه آبی و زمینی توسط مأموران نظامی و انتظامی مستقر در منطقه، با قاچاقچیان سلاح برخورد قانونی می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب آبادان خاطرنشان‌ کرد: شهروندان توجه داشته باشند برخی افراد سودجو با ارسال پیامک‌هایی اعلام می‌کنند دولت مجدداً در صدد اعطای مجوز حمل سلاح شکاری به دارندگان اسلحه‌های غیرمجاز است، تا بتوانند اسلحه‌های خود را به فروش برسانند.

شیرعلیزاده گفت: چنین طرحی در دستور کار هیچ سازمان دولتی و حکومتی قرار نگرفته و قانون مربوطه هم تنها در سال 90 و به مدت 6 ماه به دارندگان سلاح غیرمجاز فرصت داده بود تا با تحویل اسلحه خود و بررسی صلاحیت وی از سوی دستگاه قضایی و امنیتی، مجوز حمل سلاح شکاری دریافت کنند که بعد از مدت مذکور، هیچ گونه مجوزی در این خصوص صادر نشده است.

تاریخ ارسال: دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 03:00 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

یک خبر از دزفول

 

توپ 106 در فاضلاب دزفول کشف شد 

توپ 106 عمل نکرده ای از دوران دفاع مقدس در فاضلابی در دزفول کشف شد.

خبرگزاری فارس: توپ 106 در فاضلاب دزفول کشف شد

به گزارش خبرگزاری فارس از دزفول، صبح امروز یک توپ 106عمل نکرده در فاضلابی در کوی سعدی شهرستان دزفول کشف شد.

این توپ 106از دوران دفاع مقدس در این فاضلاب مدفون شده است و تا کنون نیز عمل نکرده است.

بر این اساس مسئول روابط عمومی اداره آب و فاضلاب شهرستان دزفول در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این باره با تائید این خبر اظهار کرد: این شی با طول 80 سانتیمتر و قطر چهار اینچ در فاضلاب کوی سعدی دزفول کشف شده است.

محمد خازعی افزود: این شی توسط شرکت «فراتلاش» که متولی پاکسازی فاضلاب‌های کوی سعدی شده است کشف شده است و به این دلیل در حال بررسی این شی هستیم.

اخبار تکمیلی در این باره متعاقبا ارسال می‌شود.

تاریخ ارسال: دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 03:00 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

یک افتخار ورزشی برای خوزستان

 

در پایان مسابقات قهرمانی کشور
جودکاران نابینا و کم‌بینای خوزستان 5 مدال کسب کردند 

جودکاران نابینا وکم بینای خوزستان در پایان مسابقات قهرمانی کشور پنج مدال کسب کردند.

خبرگزاری فارس: جودکاران نابینا و کم‌بینای خوزستان 5 مدال کسب کردند 

به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، رقابت‌های جودوی کم‌بینایان و نابینایان کشور با حضور جودوکارانی از سراسر کشور برگزار شد.

در این رقابت‌‌ها که با حضور ورزشکارانی از 17 استان کشور در تهران برگزار شد شرکت‌کنندگان در دو روز با یکدیگر به رقابت پرداختند.

این رقابت‌ها که دوازدهمین دوره خود را پشت‌سر می‌گذاشت با معرفی نفرات و تیم‌های برتر به کار خود پایان داد که سهم جودوکاران خوزستان پنج مدال یعنی یک مدال طلا و چهار مدال برنز بود.

براین اساس محمدعلی شنانی جودوکار وزن منهای 73 کیلوگرم خوزستان با غلبه بر همه رقیبان خود به مدال طلا دست یافت.

همچنین پیمان طاهری، جمال محسنی، محمد جعفری و سید امیر نوری موفق به کسب گردن‌آویز برنز رقابت‌ها شدند.

در پایان این مسابقات که با حضور 122 جودوکار برگزار شد تیم خراسان رضوی بر سکوی قهرمانی ایستاد، تیم میزبان(تهران) نایب قهرمان شد و جودوکاران خوزستان نیز به عنوان سوم این رقابت‌ها دست یافتند.

تاریخ ارسال: دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 02:59 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

یک خبر از شوشتر

 

افزایش جمعیت،مهاجرت های بی رویه روستائیان و شهرهای همجوار، نداشتن مهارت فنی وکاهش سرمایه گذاری دربخش های تولید و عدم توجه کافی مسئولان از جمله علل این مشکل به شمار می رود،این درحالی است که شوشتر بعد از مرکز استان دومین شهر کارگری خوزستان محسوب می شود
کمبود فرصت های شغلی و بیکاری در شهرستان شوشتر یکی از معضلات و مشکلات خانواده ها و دغدغه فکری متقاضیان کار به ویژه جوانان است.

به گزارش خبرنگارخوزنیوز، افزایش جمعیت،مهاجرت های بی رویه روستائیان و شهرهای همجوار، نداشتن مهارت فنی وکاهش سرمایه گذاری دربخش های تولید و عدم توجه کافی مسئولان از جمله علل این مشکل به شمار می رود،این درحالی است که شوشتر بعد از مرکز استان دومین شهر کارگری خوزستان محسوب می شود.

یکی از متقاضیان کار که مدرک لیسانس خودرا 4سال پیش گرفته بود، گفت: شکی نیست که ناهنجاری ها و معضلات اجتماعی شهر ناشی از بیکاری است و اگرمسئولان به ویژه نماینده مردم شوشتر و گتوند درمجلس شورای اسلامی فکری نکنند، درآینده مشکلات جبران ناپذیری دامن گیر جامعه خاصه شهروندان شوشتر خواهد شد.

جوان دیگری که مدارک کاریابی خود را نشان می داد،گفت: قبلا اداره تعاون کار و امور اجتماعی شوشتر نیز مبادرت به ثبت نام متقاضیان جویای کار می کرد و امیدی برای جذب و استخدام وجود داشت،اما از زمان آغاز بکار دولت های نهم و دهم این روند نیز متوقف شد و انگار دولت می خواست از وظیفه اصلی خود و پاسخگوئی به مردم شانه خالی کند و این مسئولیت را به بخش خصوصی واگذار نماید، که این بخش نیز نتوانست توقع خیل بیکاران رو به فزونی را برآورده نماید وچنین سیاستی باعث شد در حال حاضردرشوشترو احتمالا کل کشور آمار دقیق ثبت شده ای از متقاضیان جویای کار وجود نداشته باشد، و این امر نشان می دهد که مسئولان و دولتمردان برنامه ای برای حل این معضل که سرنوشت آینده مملکت و جوانان این مرز و بوم را رقم می زند در دستور کارخود بطور جدی ندارند.

یکی دیگرازمتقاضیان کار که دو فرزند خردسالش را به همراه داشت با یاد آوری اینکه شوشتر از جمله شهرهای است که کارخانجات بزرگی در اطراف خود دارد، گفت: مجتمع عظیم کشت و صنعت کارون قبل از شروع بکار دولت مهر ورزی افزون بر15هزار نفرکارگر به طور مستقیم درآن مشغول بکار بوده اند،ولی همین مجتمع پس از گذشت 8 سال ازعمردولت آقای احمدی نژاد در دو دوره متوالی و باریزش نیروی انسانی تحت عناوین کاذب مشاغل سخت و زیان آورو بازنشتگی های پیش از موعد سازمان نوسازی صنایع کشورهم اکنون تنها فقط حدود2500نیروی انسانی رسمی و پیمانی دارد و از استخدام جدید و جایگزین نمودن نیروهای بیکار جوان به جای آنهمه بازنشسته هیچ مجوزی دراختیار ندارد، ضمن اینکه فلسفه احداث چنین مجتمع های عریض و طویلی که  50 هزارهکتاراززمین های آبا اجدادی ساکنان منطقه را در دوره حکومت پهلوی دوم علی رغم میل باطنی مالکان منطقه به تصرف خود درآورده ضمن رونق اقتصادی فراهم نمودن زمینه اشتغال نیز بوده است.

وی در ادامه افزود،البته یکی دیگر از مشکلات  بعضی ازمتقاضیان کار عدم مهارت های فنی است  و گرفتن مدرک تحصیلی دانشگاهی به تنهایی کافی نیست چراکه بعضا اگر درجائی نیاز به نیروی کار وجود دارد، بیشتر افر اد تحصیل کرده مهارت فنی  کافی ندارند و همین امر نیز از دیگر دلایل رشد نرخ بیکاری در این شهرستان است.

البته ذکر این نکته خالی از فایده نیست که بدانیم، در بین متقاضیان جویای کار در شوشتر،گروهی که تحصیلات دانشگاهی دارند ودر پی شغلی مناسب روز شماری می کنند از مسئولان و دست اندر کاران ایجاد اشتغال و البته نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی توقع بیشتری دارند، اما دختران و بانوان جویای کار که بیشترآنان از مراکزآموزش عالی فارغ التحصیل شده اند،رنج بیشتری را تحمل می کنند، چرا که اگر برای عده ای معدود از آقایان کارهای چون ساختمان سازی، سیگار فروشی و مشاغلی از این دست وجود دارد، خانمها از این نوع مشاغل نیز محرومند.

معضل بیکاری در شوشتر که بعد از اهواز دومین شهر کار گری خوزستان است، روز به روز افزایش می یابد و تبعات زیان آورآن هر روز گسترده تر می شود. مردم شوشتر بر این عقیده اند که اگر شرکت ها و واحدهای تولیدی موجود در محدوده این شهرستان پس از ریزش بی رویه آنهمه نیروی انسانی در جایگزین آنان برنامه ای برا ی استخدام داشته باشند قطعا معضل رو به رشد بیکاری نه تنها درشوشتربلکه تاحدود زیادی در شهرستان های دزفول و گتوند نیز حل خواهدشد. به هرحال خیلی ها بر این تصورند که اداره کارتعاون واموراجتمائی وظیفه ایجاد شغل را نیز برعهده دارد و همین امر موجب گلایه و اعتراض بعضی از افراد جویای کار است، و امروز که مدیریت استان  به دست استا نداری کارکشته،مجرب و با پیشنه اجرایی قابل قبول افتاده است و ازطرفی وعده های دولت تدبیر و امید مبنی بر رسیدگی به مشکلات مردم بویژه جوانان از اولویت های مهم آن به شمار می رود، شهروندان شوشترانتظارشان از مسئولین این است که به دنبال فرصتهای شغلی برای جوانان باشند و حیف است وقت و نیروی نسل جوان و پویای کشور که می تواند نقش مهمی در تولید و رهایی از وابستگی داشته باشند به بطالت بگذرد و قطعا ادامه این روند نه تنها برای شوشتر بلکه برای کل استان و اگر بگوئیم کل جامعه خطر ساز است زیاده نگفته ایم.

گزارش/ جهانگیر ترکستانی
تاریخ ارسال: دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 02:59 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

اخبار حوادث

 

در پی خروج از باند هواپیمای تهران_اهواز؛
مسافران هواپیمای از باند خارج شده به مقصد رسیدند/ علت در حال بررسی است
اقتصادی  14:22:22 1392/07/22

927-14774-5 کد خبر
 

مسافران پرواز تهران - اهواز که دیشب هواپیمای آنها از باند خارج شد با پرواز دیگری به مقصد رسیدند اما هنوز علت خروج از باند هواپیما مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ساعت 20:44 شب گذشته پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین که به مقصد اهواز فرودگاه مهرآباد را ترک می‌کرد در حرکت اولیه‌ خود و هنگام بلند شدن از باند فرودگاه خارج شد.

یک مقام مسوول در شرکت فرودگاه‌های کشور به ایسنا گفت: علت خروج از باند این هواپیما در حال کارشناسی است و به زودی اعلام می‌شود.

وی اظهار کرد: هیچ مسافری آسیب ندیده و تنها دو تن از مسافران به دلیل استرس به پزشک معرفی شدند.

به گفته‌ این مقام مسئول ساعت 1:35 دقیقه بامداد مسافران این پرواز با هواپیمای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) به مقصد رسیدند.

وی تاکید کرد: پس از خروج از باند هواپیما، امداد و آتش‌نشانی سریعا به محل مراجعه کردند و مسافران از هواپیما پیاده شدند و معاینات پزشکی برای مسافران انجام شد.

به گفته این مقام مسئول همه پروازها از صبح امروز بدون تاخیر در حال انجام است

تاریخ ارسال: دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 02:58 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

اخبار روز خوزستان

 

اندیمشک و بهبهان در راس نقاط زلزله‌خیز خوزستان
اجتماعی  11:26:40 1392/07/22

927-14914-5 کد خبر
 

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: با توجه به شرایط استان و وقوع زلزله در بسیاری از شهرستان‌های آن، نیاز است آموزش عموم برای ایمنی مقابل این بلایا گسترش پیدا کند.

 

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) -منطقه خوزستان- علی‌عسکر ظاهری در نشست خبری خود که به مناسبت هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی و در ساختمان اداری جمعیت هلال احمر استان برگزار شد، اظهار کرد: هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایا طبیعی از 20 تا 26 مهر نامگذاری شده است. با توجه به شرایطی که استان خوزستان دارد و وجود رشته کوه‌های زاگرس، این استان در معرض آسیب در برابر زلزله قرار دارد.

 

وی ادامه داد: تاریخ نشان می‌دهد که خوزستان در مقابل زلزله دچار صدمات بسیاری شد؛ به طور نمونه سال 218 هجری شمسی در اهواز، 2 بار در ارجان (بهبهان کنونی)، منطقه هفت‌تنان (بین ایذه و اندیکا) و همچنین در شهرستان ایذه زمین‌لرزه‌هایی به وقوع پیوسته است.

 

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: در 50 سال اخیر وقوع 307 مورد زلزله بین 3 تا 5 ریشتری و 39 زلزله بین 5 تا 7 ریشتری در خوزستان، گواه بر این است که استان در معرض آسیب‌های بسیاری ناشی از وقوع زلزله است و بنابراین نیاز است توجه بیشتری در خصوص مسایل ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی صورت بگیرد.

 

ظاهری افزود: شهرستان‌های اندیمشک، لالی، اندیکا، ایذه، باغملک و بهبهان نقاطی است که در معرض خطر بیشتری ناشی از وقوع زلزله هستند.

 

وی اظهار کرد: اندیمشک و بهبهان نقاطی هستند که بیشترین آمار وقوع زلزله را داشته‌اند و شهرستان‌های ایذه، باغملک، مسجدسلیمان و لالی در رده‌های بعدی قرار دارند. شهرهای امن نیز خرمشهر، آبادان و شادگان هستند.

 

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: با وجود گسلی که در خوزستان وجود دارد و اینک این استان در معرض خطر زلزله قرار دارد، مقاوم سازی باید جدی گرفته شود. به همین منظور هماهنگی های لازم با دستگاه های متولی ساخت و ساز مسکن انجام شده تا سازه ها از اولین مرحله ایمن‌سازی شوند.

 

ظاهری افزود: در جهت ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، اقدامات بسیار خوبی از جمله مقاوم‌سازی روستاها و همچنین بافت فرسوده شهرها انجام شد ولی لازم و ضروری است که بحث مقاوم‌سازی به طور جدی نهادینه شود.

 

وی آموزش در بحث ارتقای ایمنی را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد و گفت: مردم باید بدانند که حادثه هرگز خبر نمی‌کند. آموزش عموم برای افزایش ایمنی و کاهش آسیب‌ها در حوادث طبیعی از جمله زلزله، یک ضرورت است که باید به آن توجه بیشتری شود. به همین منظور جمعیت هلال احمر خوزستان برای تربیت نیروی متخصص در این زمینه ساختمان پیشین خود را به مجموعه دانشگاهی اختصاص داد که در بهمن ماه امسال با پذیرش دانشجوی جدید، آمار دانشجویان که عمدتا در گرایش‌های امداد و نجات هستند به هزار و 500 نفر خواهد رسید.

 

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان به برنامه های جمعیت در هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی اشاره کرد و گفت: از افتخارات جمعیت هلال احمر است به طور قانونی و رسمی می‌تواند عضو افتخاری داشته باشد و این اعضای افتخاری مردم علاقمند به فعالیت‌های انسان دوستانه و امدادی هستند. روز سه شنبه (22 مهرماه) مراسم تحلیف 600 نفر از سازمان جوانان هلال احمر برگزار می شود و این افراد از مجموعه جوانان به مجموعه امداد و نجات تغییر وضعیت خواهند داد و امدادگر می‌شوند. همچنین در همین روز مراسم دعای عرفه با حضور اعضای جمعیت هلال احمر خوزستان برگزار می‌شود.

 

ظاهری ادامه داد: از دیگر برنامه‌های این هفته اجرای طرح دادرس در همه مدارس استان است. طرح دادرس عبارت از دانش آموز آموزش‌دیده روزهای سخت است که بر اساس توافقنامه میان جمعیت هلال احمر و آموزش و پرورش در سراسر استان اجرا می‌شود.

 

وی افزود: همچنین در هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی تعدادی پروژه های عمرانی جمعیت هلال احمر خوزستان افتتاح می شود. از جمله این پروژه ها می توان به ساختمان اداری جمعیت واقع در کیانپارس، انبار امداد محل ذخیره اقلام زیستی و امدادی، ارودگاه آموزش فرهنگی جوانان در اندیمشک که در فاز نخست ظرفیت پذیرش 230 نفر را دارد و مجموعه فرهنگی سینمای مسجدسلیمان اشاره کرد.

 

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان اظهار کرد: آموزش و عضوگیری از علاقمندان در این هفته همچنان ادامه دارد. همچنین به مناسبت هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی مانورهای عملیاتی امداد به صورت منطقه ای در سراسر استان برگزار می شود.

 

ظاهری گفت: جمعیت هلال احمر خوزستان دارای بیش از 140 هزار عضو است که حدود 75 هزار نفر از این افراد در سازمان جوانان جمعیت هلال احمر خوزستان فعالیت می کنند و 3 هزار تا 3 هزار و 500 نفر از اعضا نیز آموزش های تخصصی امداد و نجات را فرا گرفته اند که هنگام وقوع حادثه به صورت تیم‌های عملیاتی امداد و نجات به محل حادثه اعزام می‌شوند.

 

وی ادامه داد: جمعیت هلال احمر خوزستان 15 پایگاه امداد و نجات جاده ای، 2 پایگاه امداد و نجات دریایی در خرمشهر و دزفول و یک پایگاه امداد هوایی مستقر در اهواز دارد که با در اختیار داشتن تمام امکانات و تجهیزات لازم امداد و نجات، در جهت نجات هموطنان هنگام وقوع حوادث مختلف از جمله بلایای طبیعی آمادگی کامل دارد.

 

کدخبرنگار: 17013

تاریخ ارسال: دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 02:58 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

تصاویر جذاب و دیدنی

 

نمایش آب و نور در ژاپن

تاریخ ارسال: دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 02:57 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

اخبار تکنولوژی جدید نظامی

 

 

انواع کلاهک‎های نصب‌شده روی موشک‌های بالستیک کشورمان که هریک برای طیفی از مأموریت‎ها کارایی دارند از جلوه‎های رشد و بالندگی در صنعت موشکی ایران است که بخش زیادی از بازدارندگی دفاعی کشور پس از جنگ تحمیلی مدیون آنهاست.
گروه دفاع و امنیت مشرق ـ موشک‎های نظامی ساخته شده‎اند تا مواد منفجره را به محل هدف برسانند و پس از اصابت، با انفجار حاصله آن را از بین ببرند. این محموله در بخشی از موشک که اصطلاحاً به آن سر جنگی (کلاهک جنگی Warhead) گفته می‎شود قرار می‎گیرد.

در موشک‎های بالستیک قدیمی و برخی از موشک‎های بالستیک فعلی، سرجنگی ثابت است یعنی موشک در مرحله نهایی حرکت، به همراه کل بدنه خود به سمت زمین می‎آید. در حالی که در موشک‎های جدید، سرجنگی جدا شونده است یعنی بخش مربوط به محموله انفجاری پس از مرحله اوجگیری از موشک جدا شده و به سمت زمین حرکت می‎کند.

خانواده موشک‎های بالستیک راهبردی (استراتژیک) ایرانی که بیشترین تعداد آنها را نمونه‎های گوناگون شهاب تشکیل می‎دهند از انواع این سرجنگی‎ها بهره‎مند هستند که هر یک مربوط به عملیات خاصی است. از اینرو در این گزارش بیشتر به بررسی کلاهک‎های جنگی موشک‎های بالستیک از نسل شهاب می‎پردازیم. همچنین با توجه به اهمیت موشک راهکنشی (تاکتیکی) فاتح-110 و نمونه دریایی آن اشاره‎ای نیز به خصوصیات سرجنگی آن خواهیم کرد.

این کلاهک‎ها صرف نظر از ثابت یا جدا شونده بودن، دستکم از سه وجه قابل بررسی و مقایسه هستند: وجود قابلیت هدایت، خصوصیات شکلی و نوع محموله جنگی.

 
نمای گرافیکی کلاهک‎های مختلف موشک‎های میان‎برد و دوربرد بالستیک ایران

در صورت جدا شونده نبودن، وجود قابلیت هدایت و تصحیح مسیر برای کلاهک بستگی به خود موشک دارد. عمده موشک‎های بالستیک با استفاده از سامانه کنترل بردار رانش راهبری(کنترل) می‎شوند بنا بر این پس از اتمام سوخت و خاموش شدن پیشران، قابل هدایت و راهبری نیستند.

سرجنگی‎های جدا شونده نیز معمولاً ‌فاقد هدایت هستند و از اینرو به صورت ذاتاً‌ پایدار طراحی می‎شوند تا پس از ورود مجدد به جو و ایجاد نیروهای آیرودینامیکی بر اثر حرکت روی بدنه به سمت زمین جهت گرفته و به مختصات انتهایی مسیر حرکت خود برسند.

از جمله موشک‎هایی با کلاهک هدایت شونده در دنیا موشک بالستیک ضد کشتی DF-21 چینی است که از سامانه راداری برای شناسایی هدف برای تغییر مسیرهای لازم بهره می‎برد. برخی از کشورهای دیگر نظیر هند نیز برای ساخت کلاهک‎هایی که در قوس نزولی مسیر پرواز قابل  هدایت باشند تلاش کرده‎اند.

از آنچه در ظاهر پیداست، می‎توان نتیجه گرفت سرجنگی موشک‎های بالستیک ایرانی از نسل شهاب و نمونه‎های توسعه یافته از روی آن از نوع هدایت شونده با سطوح آیرودینامیکی نیستند و در صورتی که از موتورهای راکتی کوچک واکنشی به عنوان راه حل معمول در پرتابه‎های خارج از جو (یا سایر راه‎های ممکن) در آنها استفاده نشده باشد این کلاهک‎ها پس از خاموش شدن پیشران موشک و طبعاً پس از جدایی از بدنه موشک قابل تصحیح مسیر نیستند.

برخی رسانه‎های خارجی بر مبنای تصاویر موشک‎های دوربرد ایرانی در رژه نیروهای مسلح، وجود موتورهای راکتی کوچک در سرجنگی آنها را گزارش کرده‎اند. تصاویر لحظه اصابت سرجنگی موشک شهاب-3 به هدف در یکی از رزمایش‎های موشکی پیامبر اعظم(ص) نشان از خطای بسیار اندک و کم‎نظیر آن (به نسبت سایر موشک‎های میان‎برد) دارد.

در هر صورت چنین دقتی باید به طریقی تأمین شده باشد و این روش محدود به شهاب-3 نبوده و قطعاً در سایر نمونه‎های توسعه یافته از آن نیز وجود دارد.

موشک بالستیک کوتاه‎برد فاتح-110 با توجه به بهره‎مندی از بالک‎های کنترلی روی سرجنگی، تا انتهای مسیر قابل هدایت و راهبری (کنترل) است. برخی از نمونه‎های فاتح به نظر می‎رسد دارای سرجنگی جدا شوند باشند هر چند که برای موشکی در این رده، چنین چیزی مرسوم نیست اما در صورت وجود این امکان در فاتح-110 یا نمونه ضد کشتی آن یعنی «خلیج فارس» می‎توان با اطمینان گفت احتمال مورد اصابت قرار گرفتن این سرجنگی کوچک که سرعتی بالا دارد توسط سامانه‎های ضدموشکی دشمن مانند پاتریوت بسیار اندک است خصوصاً در صورتی که چندین فروند از این موشک همزمان در محدوده عملکرد سامانه‎های فوق باشند کار انهدام آنها توسط دشمن دشوارتر نیز می‎شود.

 
سرجنگی نسل چهارم موشک فاتح-110 و بالک‎های هدایت

نمونه‎های مختلف این موشک دارای محموله انفجاری شدید است که در نمونه‎های زمین به زمین سرعت آن نسبت به نمونه دریایی بیشتر است. این موشک همچنین از سامانه‎های پیشرفته هدایت و ناوبری برخوردار است.
 
سرجنگی فاتح-110 و خلیج فارس که به نظر می‎رسد از نوع جدا شونده باشد

نگاهی به فناوری‎های موجود در کلاهک‎های جنگی موشک‎های بالستیک جهان نشان می‎دهد در برخی از آنها که رسیدن به دقت بالا مهم است از سامانه‎های هدایت و ناوبری خاصی در مراحل میانی و نهایی پرواز استفاده می‎شود. به عنوان مثال در موشک‎های دوربرد از سامانه‎هایی مانند ناوبری جهانی یا ستاره‎ای در فاز میانی و از سامانه‎های راداری در فاز نهایی برخورد به هدف (مانند موشک پرشینگ-2 آمریکا و DF-21 چین) استفاده می‎شود.

همچنین در زمینه هدایت و راهبری (کنترل) نیز لبه پژوهش‎های علمی دنیا معطوف به سامانه‎های جدیدی مانند عملگرهای پلاسمایی است که سرعت واکنشی در حدود 10 برابر سطوح آیرودینامیکی مانند بالک دارند. این سامانه در آمریکا روی گلوله‎های 155 میلیمتری توپخانه در حال آزمایش است.

از نظر ظاهری، اولین انواع سرجنگی‎های شهاب، مخروطی ساده بودند که بعدها با دو نوع دیگر، تنوع یافتند. نوعی که در اینجا آن را «سه مخروطی» می‎نامیم با دو بخش مخروطی که اولی زاویه بیشتری دارد شروع شده و به واسطه یک حجم استوانه ای با طول قابل توجه به بخش مخروطی سوم می‎رسد. این ترکیب به نظر می‎رسد امروزه معمول‎ترین ترکیب هندسه ظاهری کلاهک‎های جنگی موشک‎های بالستیک کشور است زیرا علاوه بر خانواده شهاب، در موشک‎های قیام و سجیل-1 و 2 و عاشورا و قدر-1 و قدرF و موشک جدید قدرH نیز دیده می‎شود.
 
سرجنگی موشک های ایران از چپ به راست: شهاب-3 نسل اول، سجیل، قدرF، قیام-1
دقت در تصویر فوق نشان می‎دهد سرجنگی موشک‎های قدر و سجیل مشابه موشک قیام هستند که با افزوده شدن یک سطح مخروطی واسط به بدنه بزرگتر این موشک‎ها متصل شده‎اند. در واقع باید این بخش واسط در بالا قطری مشابه موشک قیام و در پائین قطری مشابه قدر و سجیل داشته باشد. بنا بر این بخش اصلی سرجنگی موشک‎های کشور می‎تواند مشترک باشد که ضمن صرفه اقتصادی بیشتر، انعطاف‎پذیری عملیاتی بالاتری نیز ایجاد می‎نماید.

 
سرجنگی‎های نمونه‎های مختلف موشک شهاب-3

نوع دیگر که آن را «دومخروطی» می‎نامیم، با یک حجم مخروطی از دماغه شروع شده و به واسطه یک حجم استوانه‎ای کوتاه به بخش مخروطی انتهایی می‎رسد.

سرجنگی موشک‎های دوربرد از جو خارج شده و پس از طی بخش قابل توجهی از مسیر خود در خارج از آن مجدداً به جو بازگشته و به سوی هدف سرازیر می‎شوند. در این شرایط و با توجه به نبود هدایت، کلاهک پایدارتر مناسب‎تر است پس منطقی خواهد بود که در نسل‎های جدید شهاب، قیام و سجیل خبری از نوع مخروطی ساده نباشد. خصوصاً با توجه به کم بودن ضریب نیروی مقاوم این طرح کلاهک، رسیدن موشک سجیل به سرعتی منحصر به فرد در هنگام اصابت به هدف ممکن شده است.

به گزارش مشرق، اخیراً مقامات دفاعی کشور به نمونه‎ای از موشک‎های بالستیک ایرانی اشاره کرده‎اند که سرعت سرجنگی آن به مراتب بیش از موشکهای گذشته رسیده و قابلیت اجرای عملیات ضد کشتی در برد بلند را دارد. این موشک و سرجنگی آن را می‎توان سریع‎ترین سلاح موشکی ایرانی دانست.
 
سرجنگی موشک سجیل

متخصصان کشورمان با بهره‎گیری از طرح‎های موجود و اجرای محاسباتی که دارای پیچیدگی‎های علمی و فنی بالایی است اقدام به بهسازی طرح کلاهک موشک‎های کشورمان کرده اند. علاوه بر محاسبات آیرودینامیکی و دینامیک پروازی، تولید موادی که درجه حرارت بسیار بالای ایجاد شده در چنین سرعت‎هایی را تحمل کرده و امکان اتمام مأموریت را به سرجنگی بدهد نیز از مسائل بسیار پیچیده در رسیدن به این موفقیت است.

از نظر ماهیت عملکردی سر جنگی، دسته بندی از نظر منفرد یا غیر منفرد بودن آن صورت می‎گیرد. کلاهک منفرد، نوع معمول و پایه کلاهک هر موشکی است. این سرجنگی بسته به مأموریت تعریف شده برای آن می‎تواند انفجاری شدید، ترکش‎زا، آتش‎زا و ... باشد که در موشک‎های بالستیک عموماً از نوع انفجاری شدید است. جرم سرجنگی منفرد نسل‎های اول موشک شهاب-3 که در کلاهک مخروطی ساده جا داده شده‎اند از نوع انفجاری شدید است.

نوع دیگر، کلاهک «چندگانه» یا «مجتمع» است که در واقع از کنار هم قرار گرفتن تعدادی کلاهک کوچکتر حاصل شده است و پس از جدا شدن کلاهک اصلی از موشک و در زمان مطلوب، این کلاهک‎های کوچک از سرجنگی اصلی جدا شده و با فاصله گرفته از هم به نقاط مختلفی برخورد می‎کنند.

سرجنگی «خوشه‎ای» را می‎توان نوعی از کلاهک‎ها مجتمع دانست که از تعداد زیادی بمبچه(بمبلت) تشکیل شده‎اند. این نوع سرجنگی برای پوشش دادن یک منطقه نسبتاً وسیع که اهدافی با مقاومت کم در آن پراکنده شده‎اند مناسب است. البته بمبچه‎های سرجنگی خوشه‎ای موشک‎های بالستیک با بمب‎های خوشه‎ای معمولی که از هواپیماها رها می‎شوند ممکن است تفاوت‎های ابعادی داشته باشند.

نوع دیگری از سرجنگی‎های موشک‎های ایران، «بارانی» نامیده شده است. این کلاهک نیز از تعداد زیادی بمبچه تشکیل شده اما فرایند عملکرد آن با خوشه‎ای متفاوت است به طوریکه پس از رسیدن به سطح زمین این مهمات به صورت شعاعی به اطراف پراکنده می‎شوند.

 
عملکرد سرجنگی بارانی موشک شهاب-3 در رزمایش

کلاهک تعدادی از موشک‎های شهاب در آخرین موشکی رزمایش پیامبر اعظم(ص) که به سمت پایگاه هوایی شبیه‎سازی شده دشمن شلیک شدند از نوع خوشه‎ای یا بارانی بوده است. این دو نوع، بهترین سرجنگی برای انهدام هدف‎هایی مانند هواپیما و بالگرد که برخی در سطح یک فرودگاه پراکنده شده و برخی زیر آشیانه‎ها قرار دارند به شمار می‎رود.

در پایان باید گفت بهبود موشک‎های بالستیک کشور تنها منحصر به افزایش برد از 300 کیلومتر در شهاب-1 به 2000 کیلومتر در قدر و عاشورا و ... و بهبود دقت نبوده است بلکه بهینه‎سازی ریزترین خصوصیات عملکردی و عملیاتی با تغییرات اجزای مختلف نیز در دستور کار بوده مثلاً استفاده از سوخت جامد، آن هم دو مرحله‎ای در موشک دوربرد و سریع سجیل که خواب را از چشم صهیونیست‎ها ربوده، حذف بالک در موشک میانبرد قیام-1 که تنها با وجود یک سامانه کنترلی فوق مدرن ممکن شده و همچنین انواع کلاهک‎های مختلف که هریک برای طیفی از مأموریت‎ها کارایی بهینه دارند از دیگر جلوه‎های رشد و بالندگی در صنعت موشک‎های بالستیک ایران است که بخش زیادی از بازدارندگی دفاعی کشور پس از جنگ تحمیلی مدیون آنهاست.

اگرچه بیانات رهبر معظم انقلاب در دانشگاه شهید ستاری مبنی بر اینکه "همه کسانی که عادت به تهدید زبانی ایران کرده اند، بدانند، پاسخ ما به هرگونه شرارتی بر ضد ملت ایران، پاسخی جدی و سخت خواهد بود"، مصادیق پیدا و پنهان فراوانی دارد، اما حتما موشکهای ایرانی جزء مهمی از این پاسخ سخت و جدی خواهند بود.
تاریخ ارسال: دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 02:56 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

حدیث روز

 

حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام در فرازی از دعای عرفه فرمودند: خدایا، مرا به که واگذار می‌کنی؟ به نزدیک تا با من به دشمنی برخیزد، یا به بیگانه تا با من با ترش رویی برخورد کند یا به آنان که خوارم می‌شمرند؟
مشرق- امام حسین علیه السلام در دعای عرفه: خدایا، مرا به که واگذار می‌کنی؟ به نزدیک تا با من به دشمنی برخیزد، یا به بیگانه تا با من با ترش رویی برخورد کند یا به آنان که خوارم می‌شمرند؟
و حال اینکه تو خدای من، و زمامدار کار منی. من به تو شکایت می کنم، از غربتم، و دوری خانه آخرتم، و سبکی ام نزد کسی که اختیار کارم را به او دادی.
خدایا غضبت را بر من فرود نیاور، اگر در مقام خشم کردن بر من نباشی، از غیر تو باک ندارم، منزّهی تو، جز اینکه عافیتت بر من گسترده تر است...


متن حدیث:
 الهی وَاِلی غَیْرِکَ فَلا تَکِلْنی. اِلهی اِلی مَنْ تَکِلُنی؟ اِلی قَریبٍ فَیَقْطَعُنی اَمْ اِلی بَعیدٍ فَیَتَجَهَّمُنی اَمْ اِلَی الْمُسْتَضْعَفینَ لی وَاَنْتَ رَبّی وَمَلیکُ اَمْری اَشْکُو اِلَیْکَ غُرْبَتی وَبُعْدَ داری وَهَوانی عَلی مَنْ مَلَّکْتَهُ اَمْری اِلهی فَلا تُحْلِلْ عَلَیَّ غَضَبَکَ فَاِنْ لَمْ تَکُنْ غَضِبْتَ عَلَیَّ فَلا اُبالی سُبْحانَکَ غَیْرَ اَنَّ عافِیَتَکَ اَوْسَعُ لی..
تاریخ ارسال: دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 02:54 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

اخبار سیاسی روز

 

رئیس کمیته روابط خارجی سنا با ملحق شدن به قانونگذاران "جمهوری خواه" از «اوباما» خواست؛ موضعی جدّی و سخت در مورد ایران اتّخاذ کند. رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان گفت:می توانیم از طریق تحریم های فلج کننده به اعمال فشار بیشتر بر این رژیم ادامه دهیم.
گروه سیاسی مشرق - عده‌ای معتقدند یخ "تماس مستقیم" بین مقامات ایرانی و آمریکایی بعد از انقلاب اسلامی تا حدودی شکسته شده است و البتّه همانطور که حدس زده می شد، هزینه های بالایی آفرید. پیش از اینکه «روحانی» بتواند، موفّق به برقراری یک "دیالوگ تلفنی" با «رئیس جمهور آمریکا» شود؛ چنین سابقه ای وجود نداشته است.

بازخوانی تلاش های دولتمردان و برخی از سیاستمداران «جمهوری اسلامی» برای برقرار روابط دوطرفه با «ایالات متّحده» پُر است از موانعی که عمدتاً از سوی آمریکا ایجاد شده و باعث بدبینی و توقّف در مذاکرات شده است. تلاش های «بازرگان»، «ابراهیم یزدی»، «هاشمی رفسنجانی» در حدّاقل دو مقطع مهم، «محمّد خاتمی» و تیم خارجی- امنیتی اش و دست آخر اقدامات «محمود احمدی نژاد»؛ همه به افتضاح هایی فراموش نشدنی تبدیل شدند، فقط به این دلیل که آمریکایی ها با دیدن هر نرمشی، خواستار نرمش بزرگتری بودند.

لذا واضح است که برقراری "دیالوگی تلفنی" بین «روحانی» و «اوباما»، هزینه های بالایی را برای دولت جدید بوجود آورده باشد. همه و مِن جمله تصمیم سازان و تصمیم گیران در آمریکا از این واقعیت باخبرند، این حقیقت که بیش از آنکه «اوباما» برای ارتباط با ایران تحت فشار داخلی باشد، این «روحانی» و «جمهوری اسلامی» هستند که فشارهای فراوانی را بخاطر این تلفن 15 دقیقه ای متحمّل شده و می شوند. بنابر این، واهمه از اینکه تجربه دردناک افزایش فشارها، بخاطر نرمش های یک دولت؛ بار دیگر بر روابط سایه بیفکند، ارکان هیئت دیپلماسی دولت را فرا گرفته است.

تیتر «مجلّه تایم»- گزارشی از کارشناس ارشد خاورمیانه: فرید زکرّیا

توافق چیست؟/ چطور «حسن روحانی ایران» می تواند با آمریکا صلح کند


شاید آمریکایی ها فکر می کنند، ما، ملّت و دولتی هستیم که همیشه و بعد از طی شدن زمان، سعی می کنیم؛ آزموده های تلخ را بار دیگر بیازماییم؟ شاید این تصوّر وجود دارد که طعم تلخ، تحقیرآمیز و زننده شکست های ناشی از رابطه با آمریکا به متن و توده های مردمی کشیده نشده است و اینکه ایرانیان "حافظه تاریخی بلندمدّتی" ندارند؟! ولی اینها فقط تصوّرها و گمانه ها هستند، تصوّرهایی که به طور دقیق و علمی به بوتّه آزمایش گذاشته نشده اند.

علیرغم این مسئله، آنها بار دیگر در حال تحقیر نماینده های ایران هستند، آن هم درست بعد از اینکه این نماینده ها برای اثبات حُسن نیّت شان، تلاش های غیر متعارفی را به خرج داده و هزینه های بالایی را از جیب نظام و ملّت پرداخته اند.

بلافاصله بعد از اتمام "ماه عسل" در «نیویورک» که با تماس تلفنی بی سابقه ای، خاتمه یافت؛ گویا آمریکایی ها قصد دارند، "گربه را، در حجله بکشند"! آنها بطور منظّم، پالس هایی در عرصه "دیپلماسی رسانه ای" فرستاده اند که به خوبی معنای ایجاد فشار را با خود همراه داشته باشند.

یکی از مقامات آمریکایی حاضر در نشست «5+1» (احتمالاً «وندی شرمن»، معاون ارشد وزیر خارجه آمریکا)، در محفلی به خبرنگاران آمریکایی می گوید: «اگر ایران تک تک چیزهایی که می خواهیم، را انجام بدهد؛ تحریم ها برداشته می‌شود، به شرط آنکه "تک تک" کارهایی که می خواهیم؛ انجام شود ... ایران می تواند برنامه غیرنظامی هسته ای بدون غنی سازی داشته باشد، مثلاً غنی سازی در جای دیگر انجام شود.»[1].

یک مقام آمریکایی: اگر ایران تک تک چیزهایی که می خواهیم، انجام دهد؛ تحریم ها برداشته می‌شود، به شرط آنکه "تک تک" کارهایی که می خواهیم؛ انجام شود

«ویلیام هیگ» (وزیر خارجه انگلیس) به «خبرگزاری ترند» می گوید: «این اقدامات عملی است که مبنای قضاوت خواهد بود. بسیاری از جنبه های برنامه هسته ای ایران شفّاف نیست.»[2]. «سایت استار کانادا» نیز در خبری نوشت: ««جان باید» (وزیر خارجه کانادا) خواستار اعمال تحریم های شدید تر علیه ایران شد ... وی گفت: با لبخند و کلمات نمی توان تهدیدات را رفع کرد.»[3].

همچنین «روزنامه نیویورک تایمز» در گزارشی به شوک آور بودن شروط آمریکا برای ایران اذعان کرده و می نویسد: «اصل نگرانی هایی که «اوباما» به آنها اشاره می کرد، این واقعیت بود که آیا رهبران ایران، خواهند پذیرفت تا تأسیسات میلیاردی هسته ای خود - که این حجم سنگین از رنج را بابت آن متحمّل شده اند- را از بین ببرند ... همانطور که «گری سیمور» (مشاور هسته ای سابق اوباما) گفته، آنچه هزینه کاهش تحریم های فلج کننده خواهد بود؛ سپاه پاسداران و هزاران دانشمند، مهندس و کارگر در سراسر ایران را با شوک بزرگی روبرو خواهد کرد.»[4].

این پالس ها تا حدودی بر سیاست های داخلی کشور سایه انداخت، چرا که «محمّدجواد ظریف» در گفتگوی زنده ای در «شبکه خبری A.B.C» گفت: «حقّ غنی سازی قابل مذاکره نیست.»[5]. به همین منوال، «اعضای کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس» نیز به بازدید از «تأسیسات سرّی فُردو» رفتند و در خاتمه این بازدید گفته شد که: «به هیچ عنوان (تعلیق فُردو)، مورد قبول «جمهوری اسلامی» قرار نخواهد گرفت.»[6]. البتّه چنین پاسخ هایی به هیچ وجه در حدّ و اندازه فشارهای بوجود آمده نیست و بطور معمول به عنوان "دیپلماسی انفعالی" ارزیابی می شود.

سئوالی که بسیاری از خود می پرسند، این است که، چرا آمریکا قصد ندارد کمی مسیر دیپلماسی را برای تیم جدید دولت راحت تر و آزاد تر کند؟ و اینکه، چرا کوچکترین نشانه ای از یک نرمش متقابل از سوی آمریکا دیده نمی شود؟

آمریکایی ها در گردابی گیر افتاده اند که از بی توجّهی به تفسیر درستِ "نرمش قهرمانانه"، ناشی می شود. غرب در "روان شناسی سیاسی" از رویکرد جدید رهبری انقلاب اسلامی دچار اشتباه محرزی شده، "نرمش" در «جمهوری اسلامی»، مشروط و منحصر به "قهرمانانه" و عزّت مدارانه بودن آن است. مجوّزی که کلید مورد نظر «روحانی» را به او سپرده و در «نیویورک» همراه او بود، مشروط و کوتاه مدّت است. این آزمایشی بزرگ هم برای آمریکا و هم برای شیوه جدید «دولت یازدهم» خواهد بود. آمریکایی باید نگران باشد که پنجره جدید تا چه حدّ باز خواهد ماند.

وقتی دکتر «روحانی» برای نُطق اش پشت تریبون «سالن اجلاس سران» حاضر شد، یک کُد مشخّص به آمریکایی ها نشان داد: «من سخنان امروز پرزیدنت «اوباما» را با دقّت دنبال کردم ... می توان به چارچوبی برای مدیریت اختلافات رسید ... در این زمینه، انتظار ما از «واشنگتن»، شنیدن "صدای واحد" است.»[7]. در این چند روز، آمریکا کاملاً عیان و بی پرده، به این انتظار بی اعتنایی کرده و نوعی از تحقیر دیپلماتیک در نسبت با هیئت اعزامی ایران را به نمایش گذاشته است.

«خبرگزاری رویترز» در گزارشی از فضای حاکم بر «کنگره» می نویسد: ««آرون دیوید میلر» (مقام ارشد سابق وزارت خارجه آمریکا و عضو مرکز «وودرو ویلسون») گفت: «کنگره» قصد ندارد، فرصتی به ایران بدهد. به گزارش «V.O.A» تعدادی از اعضای کنگره پس از شنیدن سخنرانی «روحانی» در مجمع عمومی ضمن صدور بیانیه هایی خطاب به «اوباما» از وی خواستند؛ با چشم باز با ابتکارهای دیپلماتیک روبرو شود. «روبرت مندنز» (رئیس کمیته روابط خارجی سنا) با ملحق شدن به قانونگذاران "جمهوری خواه" از «اوباما» خواست؛ موضعی جدّی و سخت در مورد ایران اتّخاذ کند. «اد رویس» (رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان) گفت: ما می توانیم از طریق تحریم های فلج کننده به اعمال فشار بیشتر بر این رژیم ادامه دهیم.»[8].

همزمان چندین مجموعه تحلیلی- فکری و مِن جمله «پایگاه تحلیلی المانیتور»، به نقل از سناتورهای آمریکایی به حقّ قانونی «رئیس دولت فدرال» در تعلیق یکجانبه "قوانین تحریمی" اشاره می کنند: «چرا پرزیدنت «اوباما» از اختیارات خود استفاده نکند و "تحریم های بانک مرکزی" را برای 120 روز به "تعلیق" در نیاورد؛ در مقابل ایران نیز گام های جدّی بر ندارد؟»[9].

مبرهن است، که این یک "عملیات سیاسی- روانی" ساخت یافته، جهت افزایش قدرت چانه زنی آمریکا، روی میز مذاکره است. افزایش فشارها برای این صورت گرفته اند که تیم ایران در مذاکرات آتی اواخر مهرماه، امتیاز نهایی را همان اوّل رو کند.

 

«کنگره» که اکثریت آن در اختیار «جمهوری خواهان» است، به نمادی درباره آشتی ناپذیری با ایران و افزایش فشارها علیه مردم ایران تبدیل شده است

با این حال «سنا» نیز که محلّ قدرت نمایی «دموکرات ها» و دولت اوباما است، نیز درباره افزایش تحریم ها با «کنگره»؛ همنوا شد


روزی که «اوباما» و «روحانی» بر اساس یک سوءتفاهم بزرگ، با هم روی یک خطّ تلفنی قرار گرفتند، عُمده تحلیل گران و حتّی افکار عمومی به محتوای تماس اهمّیتی نمی دادند؛ برای اغلب، این مهم بود که درخواست تماس از چه کسی بود و اینکه تماس چه پیامی داشت. درست از همین جهت بود که تیم ایران سعی کرد، اوّلین کسی باشد که خبر تماس را رسانه ای می کند، آنجا که این خبر به سرعت توسّط «حساب کاربری روحانی در توئیتر» منتشر شد[10].

در عوض آمریکایی ها از قدرت نفوذشان در رسانه های جهانی استفاده کردند و خبر را منطبق با دیدگاه خودشان در سطح وسیع تری به جریان انداختند؛ اکنون بازنده این شطرنج، تیم ایران است که به یک چیدمان از قبل طرّاحی شده، ورود یافت. امّا واقعیت این بود که یک دلّال سیاسی در این بین کاری کرد که هر دو طرف به این پندار برسند که؛ طرف مقابل برای اوّلین بار درخواست تماس را داشته است[11]. اینکه آن دلّال چه کسی بود و مأمور کدام دستگاه بود، ذاتاً مهم است ولی مهمتر؛ این است که این دلّالی به بهانه افزایش فشارها بر ایران تمام شد.

بازتاب تماس از این زاویه که ایران چنین درخواستی داشته، پیامی نداشت جز اینکه؛ ایران در موضع ضعف قرار دارد و "سامانه تحریم ها" (گلوله نقره ای و طلایی نتانیاهو) در حال تأدیب ایرانیان است، اینکه "رأی به روحانی" برآمده از آثار تحریم هاست. بر این اساس و از منظر مراکز قدرت در آمریکا، وقتی "پروژه تحریم ها" در حال اثرگذاری هستند، نه تنها نباید آن را لغو کرد که باید در صورت امکان آن را تشدید هم نمود.

هفته پیش «نتانیاهو»، چند روز پس از خروج دکتر «روحانی» از آمریکا، به آنجا رفت. آقای «نخست وزیر»! به دیدار رئیس جمهوری رفت که دیدار پیشین اش با او، حاشیه های بسیاری آفریده بود. با این حال، اینبار «نتانیاهو» ناراحت آمد و خوشحال برگشت، هر دو درباره روند ایجاد فشار به ایران برای شفافیت سازی از سوی ایران؛ وحدت نظر داشتند.

«نتانیاهو» قبل از سوار شدن بر هواپیمایش در اراضی اشغالی گفته بود: «من می خواهم، در مقابل گفتگوهای شیرین و لبخندها، حقیقت را بگویم! بالاخره کسی باید حقیقت را بگوید.»[12]. اینکه تصوّر شود، دیپلمات ها در دو طرف، حقیقت "دیپلماسی نیویورکی" را نفهمیده اند؛ یک واقعیت تلخ و خطرناک است. اگر چنین باشد، در واقع کسی که در حال "نرمش قهرمانانه" است، فراموش کرده که حریف کیست، چه می خواهد و او برای چه در حال "نرمش قهرمانانه" در برابر اوست[13]. این اگر واقعیت داشته باشد، قطعاً یک سم مهلک خواهد بود.

به کارگیری لجام گسیخته اهرُم های فشاری اخیر حاصل این عقیده است که ایران در موضع ضعف قرار دارد و تلاش ها برای "شرطی نشان دادن اقتصاد ایران" به نتیجه مطلوبی در داخل رسیده؛ عقیده ای که گویا ادّعای تقاضای تماس تلفنی از طرف ایران، بهترین شاهد مثال اش بوده است. حقیقتاً چه ضرورتی وجود داشت و چه امتیاز و دستاورد بزرگی از طرف مقابل کسب شد، که چنین امتیاز بزرگی را به آمریکایی ها بدهیم؟

«جمهوری اسلامی» بیش از 34 سال بود که امیتاز برقراری یک "تماس تلفنی با مقامات بلندپایه آمریکا" (یا چیزی شبیه آن) را حفظ کرده بود، ایران می توانست در برابر این "هدیه بزرگ" به رهبران فعلی آمریکا؛ امتیازهای سنگینی کسب کند ولی به نظر نمی رسد، مابه ازای درخور توجّهی در برابر این هدیه دریافت کرده باشیم؟ برعکس فشارها برای کاهش قدرت چانه زنی ایران افزایش پیدا کرده اند، آیا منطقی تر نبود که این تماس در زمان و مکان بهتری با برنامه ریزی بیشتری و در ازای یک محصول ملموس دیپلماتیک یا راهبُردی برقرار می شد؟

آیا بهتر نبود برگ برقراری تماس رسمی بین مقامات ایران و آمریکا، بعد اخذ امتیازهای ملموس؛ هزینه می شد؟

حالا و بعد از این گاف راهبُردی یک راه حلّ و یک نوشدارو وجود دارد، این راه که هیئت دیپلماتیک ایران، طرف مقابل را سریعاً قانع کند که ادامه روند فشاری، تنها و تنها به این ختم خواهد شد که "کلید دیپلماسی" که نظام آن را در جیب های «روحانی» قرار داده؛ پس گرفته شود و دوره ای از مقاومت و ابتناء سیاست بر "استحکام درونی کشور" بار دیگر به اجراء درآید. در غیر انیصورت "وزیر خارجه ظریف" باید منتظر ظریف تر و نحیف تر شدن، قدرت چانه زنی ایران پای میز مذاکره باشد. باید مشخّص شود که مجوّز کوتاه مدّت و مشروط نظام به دولت جدید، به هیچ وجه از روی ضعف و اجبار نبوده است؛ شاید این یک تاکتیک باشد نه استراتژی.
[1] «آقای ظریف! بلوف آمریکا قابل پیش بینی بود»- «پایگاه خبری- تحلیلی رجاء»- 8/7/1392

[2] «پایگاه خبری- تحلیلی تابناک»- به نقل از «خبرگزاری ترند»- 8/7/1392

[3] «خبرگزاری مهر»- 9/7/1392

[4] «پایگاه خبری- تحلیلی رجاء»- به نقل از «روزنامه نیویورک تایمز»- 7/7/1392

[5] «واحد مرکزی خبر»- 7/7/1392

[6] مصاحبه «اسماعیل کوثری» با «پایگاه خبری- تحلیلی مشرق»- 8/7/1392

[7] «متن سخنرانی دکتر روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل»- «پایگاه اطّلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران»- 3/7/1392

[8] «روزنامه کیهان»- به نقل از «خبرگزاری رویترز»- 8/7/1392

[9] «Rouhani Puts US to the Test: روحانی آمریکا را در معرض آزمایش قرار می دهد»- «شهیر شهیدثالث»- «پایگاه خبری- تحلیلی المانیتور»- وابسته به اندیشکده «شورای آتلانتیک» وابسته به «ناتو»- 1/7/1392

[10] «پایگاه برآورد استراتژیک ایران هسته ای»- مصاحبه «ولی رضا نصر» (عضو ارشد «انستیتو بروکینگز») با «شبکه خبری C.N.N»- 7/7/1392

[11] «یک منبع آگاه که از اعضای تیم همراه رئیس جمهور ایران بود، گفت: بعد از ابراز تمایل «اوباما» برای دیدار با «روحانی»، مقامات ایرانی ملاقات حضوری را ناممکن دانستند؛ ولی اعلام شد که امکان "مکالمه تلفنی" میسّر است ... سپس از سوی «کاخ سفید» با «روحانی» تماس گرفته شد ... سوءتفاهمات پیش آمده ناشی از عدم اطّلاع رسانی دقیق است. چرا هیئت ایرانی درخواست دیدار حضوری را به "تماس تلفنی" تقلیل داده است ... این مسئله باعث شده که آمریکایی ها اعلام کنند، ایران درخواست مکالمه داشته.»- «پایگاه خبری- تحلیلی تابناک» به نقل از یک منبع مطّلع در ریاست جمهوری- 8/7/1392

[12] «پایگاه خبری- تحلیلی رجاء»- به نقل از «شبکه خبری C.N.N»- 9/7/1392

[13] دیدار با «کادر و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»: «بنده معتقد به همان چیزى هستم که سال ها پیش اسم گذارى شد، "نرمش قهرمانانه". نرمش در یک جاهایى بسیار لازم است، بسیار خوب است؛ عیبى ندارد، امّا این کشتى گیرى که دارد با حریف خودش کشتى می گیرد و یک جاهایى به دلیل فنّى نرمشى نشان می دهد، فراموش نکند که طرفش کیست؛ فراموش نکند که مشغول چه کارى است؛ این شرط اصلى است»- «پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای»- 26/6/1392

 
هیچ کشوری از اعضای شورای همکاری خلیج فارس جز سلطنت عمان برای بازی کردن نقش میانجی نمانده است. عمان رابطه خود را هم با عربستان و هم با ایران حفظ کرده است و مانور مشترک دریایی با ایران اجرا کرده است و حتی فراتر از این با سفر هیئت عالی رتبه عمان به ایران روابط خود با تهران را مستحکم تر کرده است.
گروه بین‌الملل مشرق - آثار و پیامدهای دیداری جانبی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را نیز در برگرفت و سایه آن بر برخی از این کشورها سنگینی کرد، به ویژه اینکه حدود راه حل ها و توافقات به خاطر فراهم نبود شرایط حل و فصل معلوم نبود. اگر تعبیر درستی باشد، می توان گفت که این مسئله آنها را از معادله منطقه ای دور کرده و در ردیف کشورهای بدون ابتکار عمل و به دور از هرگونه توانایی برای ارائه هرگونه ابتکار عمل قرار داد، علی رغم اینکه آنها پیشقراول جنگ علیه سوریه و حامیان مالی انقلاب های ضد عربی بودند که برخی از کشورهای منطقه و همسایه را در برگرفته است.

در همین راستا اعضای یک هیئت کشور تاثیرگذار خلیجی اظهار داشت که برخی امور به ویژه بعد از تماس میان ایران و آمریکا به نهایت خود رسیده است. به ویژه اینکه "جان کری"، وزیر امور خارجه رسیدن به توافق سریع با ایران در مورد برنامه هسته ای اش را دور از انتظار ندانسته و از سوی دیگر برخی مقامات جمهوری اسلامی از "حسن روحانی"، رئیس جمهور ایران به خاطر عدم مخالفت با گفتگوی تلفنی با "باراک اوباما"، رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرد.

براین اساس ناظران بر این باورند که ایران مانند همیشه به بازی تقسیم نقش ها متوسل شده و این کشور در این زمینه و در زمینه مذاکره نه تنها پیشگام بلکه موفق نیز است.


به گفته ناظران آنچه که باعث بدتر شدن اوضاع شده است، افشاگری روزنامه "نیویورک تایمز" آمریکا در مورد طرح تقسیم تعدادی از کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی است. کشوری که بعد از ناکامی اش در تحقق هر یک از اهداف استراتژیک و محوری اش در منطقه و از جمله در سوریه در شرایط خوبی به سر نمی برد. علی رغم اینکه سعودی ها تمام امکانات نظامی و اقتصادی خود را برای تبدیل جنگ در سوریه به یک درگیری مذهبی و فرقه ای بسیج کرده بودند. ناکامی عربستان سعودی را باید در شکست اخیر "بندر بن سلطان"، رئیس سرویس اطلاعات عربستان سعودی در سفر به مسکو و عدم موفقیتش در پیاده سازی سیاست چماق و هویج ( تهدید و وعده) با طرف روسی و رد پیشنهاد بندر توسط مسکو مبنی بر عدم حمایت از "بشار اسد"، رئیس جمهور سوریه مشاهده کرد.

در همین راستا ناظران نقش "سلطان قابوس بن سعید" به عنوان طرف میانجی محوری میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از یک سو و ایران از سوی دیگر دور از انتظار نداسته اند. به ویژه بعد از اینکه سلطنت عمان سیاست درب های باز و دیپلماسی آرام را در پیش گرفته و از شرایط آشفتگی و هرج و مرج سیاسی بهره برداری می کند که دامن کشورهای حوزه خلیج فارس را گرفته که در جنگ علیه سوریه از دور و نزدیک شرکت داشتند.

پیشینه، جزئیات و اهداف اختلافات میان عربستان و ایران  نیز از سالیان پیش مشهور و در عین حال مشهود است.

این وضعیت در مورد کویت نیز منطبق است که سرمایه های هنگفتی را در میان طرف های لبنانی و گروه های مسلح در سوریه هزینه کرده است.

اوضاع در مورد قطر آشفته و بی سر و سامان نیز بعد از تغییر امیر به اصطلاح با تجربه اش و جانشینی فرزند کم تجربه اش در عرصه سیاست خلیجی و منطقه ای تفاوت چندانی نکرده، به ویژه اینکه این کشور هنوز نتوانسته است بعد از تغییرات صورت گرفته جایگاه خود را پیدا کند.

این درحالی است که امارات متحده ترجیح می دهد، به دلایلی از جمله اقتصادی خود را وارد درگیری با کشورهای اسلامی نکند، این کشور از یک طرف از دست داشتن علنی به خاطر حمایت سیاسی از بحران سوریه می ترسد و از طرف دیگر از واکنش ایران دوری می کند.


از این رو هیچ کشوری از اعضای شورای همکاری خلیج فارس جز سلطنت عمان برای بازی کردن نقش میانجی نمانده است. عمان رابطه خود را هم با عربستان و هم با ایران حفظ کرده است و مانور مشترک دریایی با ایران اجرا کرده است و حتی فراتر از این با سفر هیئت عالی رتبه عمان به ایران روابط خود با تهران را مستحکم تر کرده است.

حال به زودی معلوم خواهد شد که هدف از این دیدار ایجاد شبکه های روابط دیپلماتیک میان آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس از یک طرف و ایران از طرف دیگر بوده است، تا جایی که به گفته ناظران می توان گفت آنچه که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم، پیاده سازی عملی سفر اخیر بوده است.
 
هشداری دیگر به سازمان میراث فرهنگی؛
پس از پیروزی انقلاب، فعالیت این موسسه در ایران متوقف شد ولیکن در دوره اصلاحات، مدیران این موسسه به کشورمان دعوت شدند و با تابلوی پژوهش و باستان شناسی در اماکن تاریخی حضور پیدا کردند. این حضور هیچ منفعتی برای ایران نداشت و هیچگاه آثار ارزشمند ایرانی بلوکه شده در موزه های آمریکایی به کشور بازنگشت.
گروه فرهنگی مشرق - این روزها داستان جام سیمین شیردال حسابی بحث برانگیز شده است. عده‌ای در جایگاه موافق، از فرط خوشحالی، از خود بیخود شده و از هول حلیم داخل دیگ افتاده اند و بدون توجه به سابقه ی این اقدام و ارزش این هدیه آمریکایی! فریاد مستانه سر می دهند. عده ای دیگر نیز در جایگاه مخالف قرار گرفته و با غفلت از سابقه طرف حساب آمریکایی و عدم کنکاش در اصل موضوع، بر تقلبی بودن این جام متمرکز شده اند. در گزارش پیش به موضوعاتی در خصوص جام شیردال پرداختیم. حال نکته ای اساسی باقیمانده است که در این گزارش به آن می پردازیم. 

 
"گیل استاین"(رئیس موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو). این موسسه، در دوران رژیم پهلوی یکی از فعال ترین مراکز در غارت میراث فرهنگی کشورمان و انتقال آن به آمریکا بوده است. موسسه غارتگر مذکور در سال 1381(دوره اصلاحات) دوباره فعالیت خود را در ایران آغاز کرد.
 
بنا بر اظهارات رئیس سازمان میراث فرهنگی، معاون موسسه بدنام و غارتگر "شرق شناسی دانشگاه شیکاگو" یکماه دیگر به ایران می آید. این همان موضوعی است که مورد غفلت دوستان منتقد قرار گرفته است. حالا اصل ماجرا چیست؟ 

حکومت‌های پادشاهی ایران در یک وادادگی افراط گونه، میراث فرهنگی و تاریخی سرزمینمان را بدون هیچ تعصبی به کشورهای غربی بخشیدند و این در حالی بود که این میراث را جزو ما یملک خود می دانستند. محمدرضا پهلوی، آخرین پادشاه ایرانی در این خصوص اظهار نظر جالبی داشته است. اموال و آثار فرهنگی در نظر وی، همانند دیگر پادشاهان ایرانی، فاقد ارزش بود. او همه ایران را متعلق به خود می‌دانست و با قاطعیت اعلام می‌کرد: «تمام ایران به من تعلق دارد و همه‌چیز مملکت در اختیار یک رهبر قدرتمند است.» پس آنچه اشخاصی مانند آرتور پوپ از میراث فرهنگی کشور در توبره کرده بودند، نه مال مردم و مملکت، بلکه اموال شخصی شاه بوده و البته اجازه این غارت را نیز عطا فرموده بود، چون خود نیز همانند پدرش سهم قابل توجهی از فروش آنها دریافت می‌کرد.

 
"سید محمد بهشتی" و "گیل استاین"(رئیس موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو). در اردیبهشت ماه 1383، دانشگاه شیکاگو، با سرپیچی از قوانین بین المللی و در اقدامی توهین آمیز، از میان ده ها هزار اثر باستانی ارزشمند ایرانی که در دوره های مختلف توسط باستان شناسان آمریکایی به غارت رفته و در موزه های این کشور به نمایش گذاشته شده بود، تنها سیصد لوح گلی را به نشانه ی حسن نیت به ایران بازگرداند و روزنامه گاردین، با اشاره به رفتار منفعلانه ی هیات ایرانی و سپاسگزاری از موسسه شیکاگو، آن را اقدامی تأثیرگذار در فریب افکار عمومی ایرانیان نامید.
 
میزان ارزشی که محمدرضاشاه برای میراث فرهنگی کشور قائل بود، از این حقیقت تاریخی هویدا است: وقتی اقوام نزدیک شاه به جان تپه‌ها و مناطق تاریخی ایران افتادند و حتی شهر سوخته سیستان را با انواع ماشین های حفاری از هم دریدند تا به طلا و نقره دست ‌یابند، محمدرضا به جای اعتراض به این اقدامات، چنین گفت: «این مملکت بسیار وسیع است و از این‌گونه اشیای کهنه و بی‌ارزش در دل خاک آن فراوان است! و موزه ایران باستان، آن‌قدر از این خرت‌ و پرت ‌ها !! پر شده که دیگر جا برای اشیای جدید ندارد.البته پس از پیروزی انقلاب و علی الخصوص در دوران جنگ تحمیلی نیز قاچاق آثار باستانی ادامه پیدا کرد ولیکن حجم این قاچاق با ده ها هزار اثر غارت شده در دوران گذشته به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست.

 
ورود  مدیران موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو  در دوره اصلاحات و حضور در اماکن تاریخی، هیچ منفعتی برای ایران نداشت و هیچگاه آثار ارزشمند ایرانی بلوکه شده در موزه های آمریکایی به کشور بازنگشت. درخصوص مسائل پژوهشی نیز تنها وعده و وعید نصیبمان شد.
 
***موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو چه سابقه ای در ایران دارد
نحوه رفتار آمریکایی ها در دوران پهلوی همواره از موضع زورگویی و گفتمان تاراج بوده است. هنگامی که موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو در تاراج میراث فرهنگی کشورمان با امتناع طرف ایرانی مواجه می شود، با لحنی توهین آمیز، خطاب به حکومت پهلوی چنین می گوید:" باید صراحتاً عرض کنم چنانچه مطالبات حقه آن موسسه، که در نامه مذکور آمده است، در مدت زمانی معقول برآورده نشود، همه ی جهانیان به زودی خواهند پرسید که چرا عملیات موسسه در تخت جمشید به حال تعلیق در آمده است. موسسسه نیز در کمال تأسف مجبور است دلایل تعلیق کار در تخت جمشید را به مطبوعات توضیح دهد که مسلماً بیشترین انعکاس را در کل مطبوعات تمدن غرب خواهد داشت". این نامه موجب وحشت رژیم پهلوی شد. چون خود می دانست که چه خیانتی به مردم کشورش روا داشته است.در نهایت این موسسه ی آمریکایی با حمایت وزارت خارجه ی آمریکا، ایران را وادار به پذیرش خواسته های خود کرد.  
 
 
یکی از باستان شناسان و یا به عبارتی، غارتگران مشهور آن دوره، آرتور آپهام پوپ بود که با پشتیبانی و حمایت مالی مؤسسه هنر شیکاگو نخستین سفر خود را در سال 1925م به ایران انجام داد. وی به عنوان دلال، مشاور و تهیه کننده آثار باستانی ایرانی برای موزه ها، موسسات، مجموعه دارن شخصی و دانشگاه های آمریکایی عمل می کرد و به همراه باند خود بسیاری از آثار باستانی را از ایران خارج کرد. او همچنین بسیاری از آثار باستانی و کتیبه های ایران را به عنوان امانت و به منظور بررسی بیشتر و خوانش خطوط آنها از ایران خارج کرد که این آثار هیچگاه به ایران بازنگشتند.

موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو در دوران پهلوی به اندازه ای در تاراج و چپاول میراث فرهنگی کشورمان افراط کرد که باستان شناسان از آن به "کودتای باستان" شناسی یاد کرده اند. این موسسه تاکنون ده ها هزار اثر باستانی و میراث فرهنگی کشورمان را به آمریکا منتقل کرده است. پس از پیروزی انقلاب، فعالیت این موسسه در ایران متوقف شد ولیکن در دوره اصلاحات، مدیران این موسسه به کشورمان دعوت شدند و با تابلوی پژوهش و باستان شناسی در اماکن تاریخی حضور پیدا کردند. این حضور هیچ منفعتی برای ایران نداشت و هیچگاه آثار ارزشمند ایرانی بلوکه شده در موزه های آمریکایی به کشور بازنگشت.

 
تندیس «سر گاو» از تخت جمشید در موزه دانشگاه شیکاگو
 
***معاون موسسه بدنام و غارتگر "شرق شناسی دانشگاه شیکاگو"، به چه حقی، یکماه دیگر به ایران می آید؟
لطفا به این سوال پاسخ دهید که با وجود اقدامات گستاخانه و کارنامه سیاه موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو در دوران رژیم پهلوی و تاراج میراث فرهنگی کشورمان و استمرار حضور این موسسه در دوره اصلاحات، بدون آنکه تغییر قابل ملاحظه  و مستمری در رفتار غربی ها درخصوص  بازگشت میراث فرهنگی کشورمان رخ داده باشد، و به قول معروف، منفعتی برایمان داشته باشد، با چه منطقی از مدیران این موسسه برای سفر به ایران دعوت شده است؟ اگر حضور این ها برای ما مثبت بود، پس چرا در زمان اصلاحات، بازگشت میراث فرهنگی کشورمان به هیچ عنوان استمرار نیافت؟

آیا قرار است مدیران مرکز شرق شناسی شیکاگو در کنار مدیران بنیاد صهیونیستی آقاخان، پروژه های مشترکی را در ایران دنبال کنند؟
تاریخ ارسال: دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 02:53 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

اخبار نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی

 

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس:
خوزستان 20 سال از سایر استان‌های همجوار و هم‌تراز عقب‌تر است 

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس گفت: خوزستان 20 سال از سایر استان‌های هم جوار و هم تراز عقب‌تر است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، سیدشکرالله موسوی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تنهایی نمی‌توانند عامل توسعه خوزستان باشند.

وی با طرح این سوال که علت عقب ماندگی خوزستان نسبت به استان‌های هم تراز خود چیست گفت: استان خوزستان 20 سال از سایر استان‌های هم جوار و هم تراز عقب‌تر است که این مساله عوامل پیدا و پنهان بسیاری دارد.

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس، از جنگ و سوء مدیریت‌ها به عنوان دو علت مهم عدم توسعه استان یاد کرد و گفت: علتی دیگری که می‌توان در پاسخ به این سوال مهم و اساسی بیان کرد عدم هم افزایی نخبگان، مسئولان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی خوزستانی است.

وی در این اضافه کرد: متاسفانه مدیران و مسئولان خوزستانی باهم صادق نیستند، قول و عمل ما مسئولان یکی نیست و منافع شخصی، باندی و قومی خود را بر مصالح و منافع مردم و استان ترجیح می‌دهیم که این مساله یک آفت برای توسعه خوزستان به شمار می‌رود.

عدم هم افزایی مدیران، آفت خوزستان است

موسوی عدم هم افزایی و هم پوشالی مدیران مرکزنشین با مدیران مستقر در خوزستان نیز را باید یکی از عوامل پسرفت خوزستان نامید و عنوان کرد: چرا باید شش و یا به عبارتی هفت نفر از وزرای دولت یازدهم از یک استان خاص باشند.

وی در ادامه به راهکارهای برون رفت استان از وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد اتحاد و همبستگی در خوزستان می‌تواند این استان را به پیش ببرد.

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس بیان کرد: نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و نمایندگان استان در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و برجستگان و عناصر شاخص خوزستانی در پایتخت اضلاع مثلث توسعه خوزستان را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: اگر این دسته از افراد شاخص استان خوزستان 3 ماهی یکبار جلساتی با دستور کار مشخص برای توسعه و حل مشکلات استان خوزستان بردارند بسیاری از مشکلات استان مرتفع خواهد شد.

وی با بیان اینکه تا زمانی که این اتحاد و همدلی و انسجام میان نخبگان و متنفذین خوزستانی شکل نگیرد وضعیت استان رو به بهبودی نخواهد رفت تصریح کرد: قریب 250 نفر از مدیران و نخبگان خوزستانی در استان وجود دارند که می‌توانند منشا خدمات فراوانی در جهت توسعه استان بردارند.

استاندار جدید خوزستان مدیر بومی توانمندی است

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی به جلسه روز یکشنبه نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی با استاندار جدید خوزستان اشاره کرد و گفت: لزوم بازنگری در سند 5ساله توسعه خوزستان و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکل بیکاری در استان خوزستان از اهم موضوعات مطروحه با مقتدایی بود.

وی از استاندار جدید خوزستان به عنوان یکی از مدیران باتجربه بومی استان یاد کرد و گفت: سابقه دو دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و یک دوره دوساله استانداری خوزستان و شاخت از صنعت نفت و پتروشیمی استان از مقتدایی یک مدیر لایق و کارآمد ساخته است.

موسوی از حمایت قاطع این مجمع نمایندگان خوزستان از استاندار جدید خوزستان خبر داد و گفت: خوشبختانه استاندار جدید خوزستان بر مسائل ورزش و جوانان اشراف کاملی دارند و می‌توانند در این زمینه منشا خدمات خوبی برای جوانان شود.

افزایش اعتبار حمیدیه به 12 میلیارد تومان

وی به تبدیل روستای غیزانیه به بخش خبر داد و گفت: در راستای ساماندهی سیستم فاضلاب اهواز و کارون اعتباری معادل 90 میلیارد تومان از محل اوراق مشارکت اختصاص داده شد.

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی به تبدیل شدن روستای الهایی، جنگیه و قلعه چنعان به شهر اشاره کرد و گفت: الحاق عین دو به شهر نیز از جمله اقداماتی بوده است که می‌تواند به توسعه این منطقه کمک آید.

وی به افزایش اعتبار حمیدیه از 2 میلیارد تومان به 12 میلیارد تومان با تبدیل شدن به شهر اشاره و اذعان کرد: اعتبارات تملک دارای شهر کارون نیز از 5 میلیارد تومان سال گذشته به 22 میلیارد تومان افزایش یافته است.

موسوی خاطر نشان کرد: با اختصاص فایناس قطارشهری با اعتباری معادل 50 میلیارد تومان روند این پروژه شتاب خواهد گرفت و امیدواریم ایستگاه قطار شهری فرودگاه تا دروازه تا پایان سال مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی در خصوص پروژه‌های درمانی استان نیز گفت: قرار است ساختمان جدید بیمارستان‌های رازی، ابوذر، امیرکبیر، گلستان و طالقانی اهواز جایگزین محل بیمارستان‌های فعلی شوند، این درحالی است که بیمارستان امیرکبیر طی یک و سال و نیم گذشته 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به لایروبی رودخانه کارون اشاره کرد و گفت: با لایروبی رودخانه کارون و عدم ورود فاضلاب به این رودخانه شاهد بهره‌مندی بیشتر مردم خواهیم بود. وی در خصوص وضعیت جاده‌های استان اشاره کرد و گفت: بعد از حادثه اتوبوس جاده اهواز –اصفهان و آتش گرفتن تعدادی از مسافران به وزیر راه و شهرسازی تذکر جدی دادم.

موسوی به جاده اهواز – هفتکل – چهارمحال وبختیاری اشاره کرد و گفت: در طی سه سال 4 هزار مجروح و 400 نفر کشته بر اثر تصادف در این محور اتفاق افتاده است.

وی بر پیگیری راه آهن اهواز – بهبهان – فارس و اهواز – ایذه و اصفهان اشاره کرد و گفت: با نمایندگان استان‌های همجوار در خصوص تصویب احداث راه آهن رایزنی لازم انجام نشده است. 

تاریخ ارسال: دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 09:58 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

اخبار روز خوزستان

 

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان:
خانواده‌ای در خوزستان 135 خشت طلای ایوان علوی را خریداری کرده است 

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان گفت: خانواده‌ای در خوزستان تاکنون اقدام به خرید 135 خشت طلا از ایوان طلای علوی کرده است و این افتخاری برای این خانواده به شمار می‌آید.

خبرگزاری فارس: خانواده‌ای در خوزستان 135 خشت طلای ایوان علوی را خریداری کرده است 

به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، حجت‌الاسلام سیدمحمود موسوی عصر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان شوشتر اظهار کرد: ستاد عتبات عالیات فیض و توفیقی است که برای مردم باز شده است و شاید برای نسل آتی دیگر این فرصت مهیا نشود.

وی افزود: بسیاری در خوزستان در حال کسب فیض و توفیق هستند و باید تلاش کنیم تا از این افراد از نظر تقرب به اهل بیت (علیهم السلام)عقب نمانیم و باید بکوشیم تا برای آخرت خود توشه‌ای برداریم.

وی خاطر نشان کرد: خانواده‌ای در خوزستان تاکنون 135 خشت طلای ایوان طلای علوی را خریداری کرده است و افتخاری به جا ماندنی برای خود خریداری کرده است.

موسوی تاکید کرد: تا کنون بیش از 3 هزار نفر در خوزستان خشت از ایوان طلا خریداری کرده‌اند و به این دلیل کار ساخت این ایوان پیشرفت بسیار خوبی داشته است.

وی خاطر نشان کرد: ساخت این ایوان طلا کار بسیار دشواری است زیرا این ایوان نیازمند 12 هزار و 500 خشت طلاست و این اقدام بیش از 12 میلیارد و 500 میلیون ریال اجرت نیاز دارد.

وی گفت: مردم خوزستان اقدامات بسیار زیادی در راستای کمک‌رسانی برای ساخت این ایوان کرده‌اند و از وجوهات نقد و طلا و .. برای ساخت حرم‌های عتبات عالیات کمک کرده‌اند.

وی گفت: ماموریت ویژه خوزستان ایوان طلای علوی است ولی در سایر ماموریت‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات همکاری می‌کنیم مثلا برای ساخت صحن حضرت زهرای حرم علوی خوزستان بیش از 3 هزار تن سیما اهدا کرده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان افزود: باید این توفیق را غنیمت شمرد و برای بهره‌برداری از آن از همه توان خود استفاده کنیم.

تاریخ ارسال: دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 09:58 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

یک خبر از شوشتر

 

برای چندمین بار در یک هفته گذشته
تصادف روی پل شطیط شوشتر ادامه دارد + تصویر 

برای چندمین بار در یک هفته گذشته است که تصادفات خونین روی پل شطیط شوشتر اتفاق می‌افتد.

خبرگزاری فارس: تصادف روی پل شطیط شوشتر ادامه دارد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، اغلب تصادفات در پیچ ورودی پل شطیط شوشتر است که به دلیل تعدد تصادفات جرحی در این قسمت احتمالا مشکل فنی دارد.به زعم شاهدان عینی و تائید نهادهای ذی‌ربط در کمتر از یک ماه گذشته سه نفر در این پل کشته شده‌اند که همگی نیز در این ورودی اتفاقات رخ داده است.

پیش از ظهر امروز نیز در حادثه‌ای مشابه پژو 206 با تصادف با موتورسیکلتی جوان شوشتری را راهی بیمارستان کرد و باعث بروز ترافیک شدید در این پل شد.  مدیر مرکز فوریت‌های پزشکی شهرستان شوشتر در این‌باره در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این شهرستان اظهار کرد: تیم امدادی مورد نیاز به منطقه اعزام شده است و مصدوم پس از دریافت خدمات امدادی به بیمارستان شوشتر اعزام شده است. گودرز سنجری با اشاره به وضعیت جوان مصدوم خاطر نشان کرد: وضعیت جوان مصدوم مناسب نبوده است و به لیل شدت جراحات احتمالا در بیمارستان بستری شود ولی این تصادف از نوع جرحی گزارش شده است و گزارش فوتی از آن به دست نرسیده است.
تاریخ ارسال: دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 09:57 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

تصاویر زیبا از آسمان

 

ــاویر شــگفت انگیــز فضــایی از کــره زمیــن

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_01.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_04.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_05.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_06.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_07.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_09.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_10.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_11.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_12.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_13.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_14.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_16.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_17.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_18.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_20.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_22.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_23.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_24.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_25.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_26.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_27.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_28.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_30.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_31.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_high_02.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_high_03.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_high_08.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_high_15.jpg

 

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_high_19.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_high_21.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Earth-Above/amazing_photos_of_earth_taken_from_outer_space_640_high_29.jpg

تاریخ ارسال: دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 09:56 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

یک گزارش علمی و خواندنی

 

از آفتـاب پــــرست‌ها چــه می‌دانیــد
alt
 

موجودی که می‌تواند رنگ خود را به یکباره تغییر دهد و با استفاده از زبانش شکار کند و نیز دید ۳۶۰ درجه دارد، آیا ارزش آن را ندارد که درباره اش بیشتر بدانیم؟ احتمالا شما هم با من هم عقیده هستید که آفتابپرست یکی از جالبترین خزندگان این سیاره است. در اینجا سعی داریم ۱۰ نکته مهم در مورد آفتاب پرست را برایتان یادآوری کنیم:

 


 alt

alt
 


1. تقریبا نیمی از گونه‌های آفتابپرست در جزیره ماداگاسکار زندگی می‌کنند. تا کنون حدود ۱۶۰ گونه از آفتاب پرست شناخته شده است. آنها از آفریقا به جنوب اروپا و نیز جنوب آسیا تا سریلانکا پراکنده شده اند. آنها همچنین در ایالات متحده، مناطقی مانند هاوایی، کالیفرنیا و فلوریدا دیده شده اند.

 


alt

alt
 


۲. آنها تغییر رنگ می‌دهند. بسیاری از آفتاب‌پرست‌ها از قهوه ای به رنگ سبز تغییر رنگ می‌دهند، اما بعضی‌ها می‌توانند تقریبا هر نوع رنگی را به خود بگیرند. هر تغییر رنگ می‌تواند تا ۲۰ ثانیه رخ دهد. آفتابپرست‌ها با سلول‌های ویژه ای متولد می‌شوند که دارای یک رنگ یا رنگدانه است. این سلول ها در لایه های بیرونی پوست آفتابپرست کشیده شده اند. این لایه دارای رنگدانه قرمز یا زرد است. لایه های پایین تر دارای رنگدانه آبی یا سفید است. هنگامی که این رنگدانه ها تغییر کنند، رنگ پوست آفتاب پرست تغییر می‌کند.

لایه بالایی پوست پیامی برای تغییر رنگ پوست از مغز دریافت می‌کند، این پیام باعث بزرگتر یا کوچکتر شدن سلول‌ها می‌شود و در نتیجه باعث ترکیب رنگدانه‌ها می‌شود. (مثل نقاشی) همچنین ماده ای شیمیایی به نام ملانین نیز وجود دارد که موجب تیره شدن سلول‌ها می‌شود.

بسیاری از مردم فکر می‌کنند که آفتاب پرست رنگ پوست خود را برای استتار در محیط تغییر می‌دهد. دانشمندان در این مورد اختلاف نظر دارند. مطالعات آنها نشان داده است که نور، دما و خلق و خوی آفتاب پرست علت اصلی تغییر رنگ است. گاهی اوقات تغییر رنگ باعث می شود که آفتابپرست احساس راحتی در محیط داشته باشند. گاهی اوقات نیز به آن‌ها کمک می‌کند تا با آفتابپرست‌های دیگر در ارتباط باشند.

 


 alt
 
 
 alt

 


3. چشم آفتابپرست توانایی دید ۳۶۰ درجه را دارد و در یک‌زمان می‌تواند هر دو جهت را ببیند. چشمهای آفتاب پرست متمایز از هر خزنده دیگری است. آنها می‌توانند به طور جداگانه و همزمان بر روی دو جسم متفاوت تمرکز کنند، که به آنها اجازه می‌دهد تا چشمان خود را به طور مستقل از یکدیگر حرکت دهند.

هنگامی که آنها طعمه را ببینند، هر دو چشم آنها در همان جهت متمرکز می‌شود و دید آنها بسیار تیز و عمیق می‌شود. آفتاب پرست بینایی بسیار خوبی در میان خزندگان دارند که به آنها کمک می‌کند تا حشرات کوچک را از راه دور (۵-۱۰ متر) شکار کنند.

 


alt

alt
 


۴. آفتابپرست‌ها در اندازه و ساختار بدنی متفاوتی وجود دارند. برای مثال می‌توان از Brookesia micra (یکی از کوچکترین خزندگان جهان) با طول ۱۵ میلی‌متر و Furcifer oustaleti با طول ۶۸.۵ سانتی متر نام برد.

 


 alt
 
 
 alt

 


۵. زبان‌های بالستیک که ۱.۵ تا ۲ برابر طول بدن آنها است. آفتاب پرست برای شکار طعمه خود که در فاصله ای دور قرار دارد از زبانش استفاده می‌کند. زبان آفتابپرست‌ها عملکرد بسیار بالایی دارند و در ۰.۰۷ ثانیه می‌تواند به شکار برسد. زبان آفتابپرست عضله ای بسیار قدرتمند است که با ضربه به طعمه آن را به سمت خود می‌مکد.

 


alt

alt
 


۶. پاهای فرخنده. آفتابپرست ها با استفاده از پاهای قدرتمند خود می‌توانند میان درختان حرکت کنند. پاها ظاهری انبرک مانند دارند. هر یک از پاهای آفتاب‌پرست دارای پنج انگشت هست که این پاهای تخصصی به آفتاب پرست کمک می‌کند تا روی شاخه های باریک و یا ناهموار به خوبی حرکت کنند. هر یک از انگشتان نیز دارای پنجه های تیزی می‌باشد که هنگام بالا رفتن از درختان و صخره ها به آنها کمک می‌کند.

 


 alt
 
 
 alt
 


۷. آفتاب پرست نر معمولا آراسته تر است. بسیاری سر و یا صورت زیبایی دارند، برآمدگی بینی و نیز برآمدگی شاخ مانندی دارند. بعضی دیگر نیز تاج‌های بزرگی را در بالای سر خود دارند.

 


alt


alt

 


8. آفتاب پرست نمی‌تواند زیاد بشنود. آفتاب پرست نیز مانند مار گوش خارجی یا میانی ندارد. با این حال، آفتاب پرست ها ناشنوا نیستند. آنها می‌توانند فرکانس‌های صوتی در محدوده ۲۰۰-۶۰۰ هرتز را تشخیص دهند.

 


alt

alt
 


۹. بینایی ماوراء بنفش دارند. آفتاب پرست ها می‌توانند نور مرئی و اشعه ماورای بنفش را ببینید. آفتاب پرست در معرض نور ماوراء بنفش سطح رفتار اجتماعی و فعالیت خود را افزایش می‌دهد و بیشتر تمایل به حمام افتاب گرفتن و تغذیه دارد. همچنین به احتمال زیاد برای تولید مثل نیز به اشعه ماوراء بنفش نیاز دارند.

 


alt

 alt
 


۱۰. آفتابپرست آمریکایی در واقع یک آفتاب پرست نیست. آفتابپرست آمریکایی یا anole در واقع یک مارمولک کوچک از خانواده ایگوانا می‌باشد. در جنوب شرقی ایالات متحده یافت می‌شود و مانند آفتاب پرست می‌تواند رنگ عوض کند.

تاریخ ارسال: دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 09:54 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

اخبار برگزیده

 

از گوشه و کنار خوزستان چه خبر؟
مثل برادر از مقتدایی حمایت می کنم/ خاطره جالب از استاندار جدید/کلاهبرداری دارویی در اهواز....

*مثل برادر از مقتدایی حمایت می کنم

جادری رییس ستاد دکتر روحانی در خوزستان یکی از گزینه های اصلی استانداری خوزستان بود که نتوانست به استانداری راه یابد. اما وی اعلام کرده است که همچون برادر، از مقتدایی استاندار جدید حمایت می کند.

*خاطره جالب از استاندار جدید

مقتدایی استاندار جدید خوزستان سالیان پیش روزی در جمع فرهنگیان گفتند: نوجوان که بودم روزی با پدرم به خیابان رفتم ، همه جارا آبپاشی کرده بودند و خیابان ها جارو کشیده بود. با تعجب از پدر علت را پرسیدم گفت: می خواهد استاندار بیاید. من به فکر رفتم که آیا روزی می شود من هم استاندار شوم!

* دعوت از شمسایی و خادمی

با آمدن دکتر مقتدایی به استانداری خوزستان درخواست ها و انتظارات از وی شدت گرفته است. در همین زمینه یکی از روزنامه های استان نوشته است که دکتر مقتدایی می تواند با دعوت از مدیران خوزستانی پایتخت نشین ، کادر اجرایی استان را تقویت کند. به عنوان مثال می توانیم از مهندس خادمی که در وزارت راه و شهرسازی مشغول است و از دلسوزان و فعالین عرصه عمرانی در خوزستان بوده، همینطور از شاپور رستمی مدیر کل سابق امور شهری استان، پراور از مدیران با تجربه استان، موسوی پور مدیر کل سیاسی وزارت کشور، مدیر مقتدر و با تجربه ای مانند مهندس شمسایی که می تواند در زمینه امور انرژی، آب و غیره موثر و حتی رابط بین استان و وزارت نیرو باشد و افرادی از این دست، دعوت به همکاری شود.

*کلاهبرداری دارویی در اهواز

به تازگی برخی بسته‌های دارویی که توسط داروخانه‌ها به مردم عرضه می‌شود، به طرز حرفه‌ای مورد دستبرد شرکت‌های سازنده یا مراکز پخش قرار گرفته و در هر بسته چند عدد از آن قلم دارو وجود خارجی ندارد و فقط بسته خالی به بیمار داده می‌شود! نکته مهم نحوه پرس حرفه‌ای بسته‌های دستکاری شده است که کاملا با بسته های دیگر، همسان و مشابهت دارند!

*کتانباف در شهرداری تهران

طبق اخبار رسیده به شوشان ، منصور کتانباف شهردار سابق اهواز که برکناری اش از سوی شورای شهر جنجال برانگیز بود به عنوان شهردار منطقه 20 تهران مشغول به فعالیت شد. کتانباف پیش از این نیز در شهرداری تهران فعالیت می کرد.

*نامه هنرمندان خوزستانی به رییس جمهور

جمعی از هنرمندان، نویسندگان، روشنفکران، فعالان مدنی، اجتماعی و محیط زیست خوزستان با نوشتن نامه‌ای به دکتر حسن روحانی، رییس جمهور، و معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، خواستار جلوگیری از انتقال آب رودخانه کارون به زاینده رود شدند.

*هدایای شورابرای شورا

یک منبع موثق خبرداد شورای شهر اهواز در یک مصوبه عجیب از اختیارات قانونی خودبرای رفاه حال اعضای شورای شهر که تاکنون پیاده تاسالن شوراطی طریق میکردند! بااکثریت آراءدرصحن غیرعلنی رای به کمک 500میلیون ریالی به هرعضوبرای خریدیک دستگاه خودروتحت عنوان وام مصوب نموده است که اگراین رقم رادر تعداد اعضا ضرب کنیم رقمی بالغ بریک میلیاردو پنجاه میلیون تومان درمی آید . شایان ذکراست برخی همتایان قبلی اینان درشورای سوم نیز هر یک وامی 14میلیونی گرفتندوهنوز خبری از برگشت آن مبلغ به صندوق شهرداری نشده است!

*بازدیدبی سروصدا ازرودکارون!

شنیدیم استاندار یکی ازاستان های نزدیک به خوزستان که مدتی است بطور عجیبی برای برداشت آب ازسرشاخه های کارون خیزبرداشته است به همراه برخی نمایندگان مجلس و برخی مسوولین محلی و برخی مسوولین مرتبط از رودخانه کارون بازدید بی سر و صدایی کرده اند. عجیب اینکه حجم کارون هم در این روزها بصورت معجزه آسایی بالا آمده و این در حالی است که در این فصل نه ازبارندگی خبری است ونه ازآب شدن برف !حال پیداکنیدپرتغال فروش را؟!

*چه خبراز حکم شهرداراهواز؟

ظاهرا حکم شهردار اهواز هنوزامضاء نشده است و این تاخیر هم باعث شده شایعه اینکه شهردار موردتائید وزارت کشور نیست قوت بگیرد. البته بعضی ازاعضا قاطع و با قوت قلب می گوینداین هفته معارفه سیدخلف موسوی انجام می شود.

*بازتاب استانداری مقتدایی در سایت ها

انتصاب دکتر مقتدایی به سمت استانداری خوزستان بازتاب های متفاوتی را در سایت های خبری داشته است. در همین حال رهیاب نیوز با مطلبی تحت عنوان از من به کلاس اول برنمیگردم مقتدایی تا استانداری خوزستان» نوشت : «تا پیش از این اخباری مبنی مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران برای عبدالحسین مقتدایی به گوش می رسید که با مقاومت بیژن نامدار زنگنه روبرو شد و قرار بود در صورتی که رایزنی ها برای مقتدایی در این سمت و یا پست مهم دیگری در مجموعه وزارت نفت حاصل نیامد آنگاه مقتدایی بازهم به عنوان یکی از گزینه های استانداری خوزستان مطرح شود.

تاریخ ارسال: دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 09:53 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

یک گزارش فرهنگی

 

آندره گدار سهم زیادی در معماری‌های معروف و زیبای ایران دارد. علاوه بر طراحی آرامگاه حافظ، طراحی و سرپرستی موزه‌ی ایران باستان، طراحی آرامگاه فردوسی در توس و سعدی در شیراز، طرح ساختمان کتابخانه‌ی ملی ایران و ساختمان سه‌گوش و قدیمی دانشگاه جندی‌شاپور اهواز از مهم‌ترین طراحی‌های این معمار در ایران به شمار می‌روند.

شوشان: آندره گدار (André Godard)، معمار فرانسوی در سال 1881 در فرانسه متولد شد. او پس از فارغ‌الحصیلی در دانشکده‌ی هنرهای زیبای پاریس در رشته‌ی معماری و باستان‌شناسی، به معماری شرق و به خصوص ایران علاقه‌مند شد و تحقیقات خود را در این زمینه پیگیری کرد.

آندره گدار سهم زیادی در معماری‌های معروف و زیبای ایران دارد. علاوه بر طراحی آرامگاه حافظ، طراحی و سرپرستی موزه‌ی ایران باستان، طراحی آرامگاه فردوسی در توس و سعدی در شیراز، طرح ساختمان کتابخانه‌ی ملی ایران و ساختمان سه‌گوش و قدیمی دانشگاه جندی‌شاپور اهواز از مهم‌ترین طراحی‌های این معمار در ایران به شمار می‌روند.

این باستان‌شناس در زمان جنگ جهانی دوم که فرانسه به اشغال آلمان درآمده بود، به عنوان نماینده‌ی کمیته‌ی ملی فرانسه در ایران برگزیده شد. او در سال‌های حضورش در ایران به شدت به آثار تاریخی و معماری ایران علاقه‌مند شد و با همکاری همسرش، در هشت جزوه این آثار را به طور تفصیلی به زبان فرانسه برای استفاده‌ی محققان و پژوهشگران غربی معرفی و تدوین کرد.

علاقه به ایران و معماری شرق باعث شد این باستان‌شناس در سال 1928 به استخدام دولت ایران دربیاید و در ساختمان موزه‌ی ایران باستان و موزه‌ی دانشگاه تهران، مشغول به فعالیت شود. او در دوره‌ای که مدیریت اداره‌ی باستان‌شناسی ایران را برعهده داشت، موفق شد آثار تاریخی بسیاری را از مناطق مختلف جمع‌آوری و ترمیم و فهرستی از آثار ملی ایرانی را تنظیم کند. سه تپه‌ی تاریخی «سلیمان‌تپه»، «زیرز» و «مازیر» از نخستین آثار ملی ایران بودند که توسط این معمار فرانسوی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدند.

او در طول اقامتش در ایران فعالیت‌های بسیاری را در زمینه‌ی معماری و باستان‌شناسی انجام داد. انتشار نشریه‌ی باستان‌شناسی، ریاست و استادی در دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران و تعمیر مسجد جامع شیراز، مسجد شاه اصفهان و مسجد شیخ‌لطف‌الله از جمله‌ی این فعالیت‌ها هستند.

آندره گدار در سال 1965 در پاریس درگذشت.

تاریخ ارسال: دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 09:52 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

یک خبر از آبادان

 

هنوز سخنان نائب رئیس شورای اسلامی شهر به پایان نرسیده بود که رئیس شورای اسلامی شهر شتابان خود را به سالن جلسه رساند و اعلام کرد که برای شرکت در جلسه ای به خرمشهر رفته بود،
شوشان: جلسه شورای شهر برای رسیدگی به مشکلات فاضلاب آبادان به علت عدم پاسخگوئی مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان حاشیه ساز شد.

طبق اعلام شورای اسلامی شهر آبادان قرار بود تا دهمین جلسه این شورا پیش از ظهر امروز با موضوع بررسی مشکلات آبفای آبادان و با حضور مدیرعامل آبفای خوزستان، مجری طرح فاضلاب و مدیر آبفای شهرستان آبادان به صورت علنی در محل سازمان ترافیک و حمل و نقل شهرداری آبادان واقع در ابتدای جاده کوی فرهنگیان و در ساعت 10 صبح برگزار شود.

جلسه با حدود 30 دقیقه تاخیر و با عدم حضور رئیس شورای اسلامی شهر آبادان و میهمانان یاد شده توسط نائب رییس شورای اسلامی و در حضور جمعی از شهروندان آبادانی و اصحاب رسانه آغاز شد.

هنوز سخنان نائب رئیس شورای اسلامی شهر به پایان نرسیده بود که رئیس شورای اسلامی شهر شتابان خود را به سالن جلسه رساند و اعلام کرد که برای شرکت در جلسه ای به خرمشهر رفته بود،

در ادامه این جلسه رئیس شورای اسلامی شهر از عدم حضور مدیرعامل آبفای خوزستان در جلسه به دلیل علنی بودن آن خبر داد و در این هنگام بود که هر یک اعضا در سخنانی ضمن تقبیح کردن این مسئله آن را توهین به مردم و نمایندگان آنان دانستند تا جایی که نوشتن نامه اعتراضی و بیان مشکلات شهری از باب فاضلاب و بی توجهی مسئولان آبفا به این موضوع و اراسال آن به وزارت نیرو نیز مطرح شد در این حین بود که مدیرعامل آبفای خوزستان و هیات همراه وارد جلسه شد و باز هم تعجب همگان را برانگیختند.

جلسه با عرض خیر مقدم توسط رئیس شورای شهر و بیان مسائل و مشکلات حاصل شده از باب انجام پروژه های متعدد فاضلاب در شهر توسط برخی از اعضا و شهردار آبادان مطرح شد و نوبت به پاسخگویی مدیرعامل آبفای خوزستان رسید.

در این هنگام محمد علی صنیعی نژاد مدیرعامل آبفای خوزستان بدون حتی اینکه از جای خود بلند شود از همان جا اعلام کرد که برای پاسخگویی نیامده و فقط آمده تا شنونده باشد، به گفته وی در جلسه ای که مردم و رسانه ها حضور دارند جای تبادل نظر و پاسخگویی نیست و وی تنها حاضر است در جلسه ای خصوصی و غیر علنی با اعضا و شهردار آبادان به گفتگو بنشیند و تعامل کند.

بیان این سخنان از زبان مدیرعامل آبفای خوزستان سبب نارضایتی مردم و رسانه های حاضر در جلسه شد و به رغم اعتراضات مردم و اصحاب رسانه در پاسخگویی به مسائل و شفاف سازی موضوعات، وی بدون توجه جلسه را به هیات همراهش ترک کرد.فرماندار آبادان با ابراز تاسف از مسئله حادث شده و عذرخواهی از این بابت گفت: طبق دستور استاندار قرار شد تا اعضای شورا با اتفاق شهردار و مدیران آبفا در جلسه ای خصوصی به حل و فصل مسائل مربوطه همراه با ارائه راهکارها و برنامه بپردازند که متاسفانه شورای شهر این قاعده را رعایت نکرد و جلسه را به طور علنی برپا کرد.

بهرام ایلخاص زاده افزود: به رغم اینکه شکل جلسه تغییر کرده بود و مدیر عامل آبفا خوزستان هم با علم به این موضوع در جلسه شرکت کرد شایسته بود که وی نه در مقام پاسخگویی که در باب گفتمان به شهروندان و اصحاب رسانه حاضر در جلسه مطالبی را مطرح و می گفت که قرار بوده جلسه به چه شکلی برگزار شود.

وی اظهار کرد: این حرکت نوعی توهین ب بود که پیامدهای ناخوشایند آن در ابتدا متوجه شورای اسلامی شهر و بعد متوجه مدیرعامل آبفا خوزستان به دلیل خروج بدون عذرخواهی است.

وی ابراز امیدواری کرد تا از شورای اسلامی شهر از این پس در برگزاری جلسات خود به صورت علنی دقت نظر بیشتری کند تا خدای ناکرده به مردم و رسانه ها توهینی نشود.

منبع: مهر

تاریخ ارسال: دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 09:52 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

گزارشی از وضعیت آبهای سطحی در استان خوزستان

 

 

عطش کویرنشینان برای انتقال آب کارون
وی در دیداری که با وزیر نیرو داشت بر تأمین آب بخش کشاورزی مناطقی که با کم‌آبی روبرو هستند، تأکید کرده است.

اختصاصی شوشان: روزهایی که خوزستان در انتظار انتصاب استاندار جدید به سر می برد روزهای پرهیاهویی برای کارون بود. بازدید استاندار اصفهان از طرح های انتقال آب ، تاکید مدیرعامل آبفای خراسان جنوبی بر انتقال آب کارون به طبس و... همه و همه نشان از عزم جدی کویرنشینان بر انتقال آب دارد. البته در این بین نباید نقش سیاستمداران را نادیده گرفت. مطمئنا پشت پرده پروژه انتقال آب کارون افراد ذی نفوذی قرار دارند وگرنه به این راحتی نمی شود خوزستان را تشنه و کویر را سیراب کرد.

اخیرا پای هاشمی رفسنجانی نیز به این پروژه باز شده است. وی در دیداری که با وزیر نیرو داشته بر تأمین آب بخش کشاورزی مناطقی که با کم‌آبی روبرو هستند، تأکید کرده است.

در همین زمینه سایت وزارت نیرو اشاره ای به این دیدار داشته که در ذیل می آید:

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با طرح سؤالاتی در خصوص وضعیت آب و برق کشور از جمله نیروگاه‌های فعال و میزان تولیدات آنها، به ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت برای تأمین آب بخش کشاورزی مناطقی که با کم‌آبی روبرو هستند، تأکید کرد.

در این دیدار وزیر نیرو نیز با اشاره به گسترش شهرها و بخش‌های صنعت، کشاورزی و افزایش میزان آب مصرفی، گزارشی از آخرین وضعیت آب و سدسازی در مناطق مختلف کشور را ارائه کرد و با موفق خواندن مهار آب در کشور گفت: وزارت نیرو برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای مهار آب‌های سطحی در دست اجرا دارد که با اتمام آن، بخش قابل‌توجهی از مشکلات مرتفع خواهد شد.

همچنین مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران نیز گزارشی از فعالیت‌ها و طرح‌های در دست اجرای این شرکت در استفاده از آب‌های مرزی کشور ارائه داد.


 


آب کارون قربانی کشت برنج در اصفهان

آیا کارون قربانی کشت برنج در اصفهان می‌شود. همانطور که دریاچه ارومیه قربانی کشت‌های سنتی از جمله کشت سیب در زمین‌های اطراف خود شد و این روزها کشور را وارد بحرانی به نام ریزگردهای سفید کرده است؟ سوالاتی که این روزها به شدت به نگرانی فعالان حوزه محیط‌زیست منجر شده و باعث شده تا جمعی 50 نفره از هنرمندان خوزستانی از «حسن روحانی» رئیس‌جمهور و «معصومه ابتکار» بخواهند تا جلوی انتقال آب‌های جدید را از خوزستان به اصفهان و یزد بگیرند.

«حمیدرضا خدابخشی» کارشناس آب نیروی خوزستان نیز می‌گوید: «انتقال آب از سرشاخه‌های بزرگ کارون یعنی از دز، خرسان و کوهرنگ در حالی از خوزستان به نام زاینده‌رود به اصفهان انتقال می‌یابد که نه تنها نفعی به حال زاینده‌رود ندارد، بلکه صرف برنج‌کاری در اصفهان می‌شود.» کاشت برنج درست زمانی در اصفهان جان گرفت که سدسازی‌ها به یکباره بخش بزرگی از آب‌های منتهی به زاینده‌رود را پشت سد جمع کردند و کشاورزان این منطقه بی‌توجه به الگوی سنتی کشاورزی در کویر به سمت کاشت برنج در منطقه رفتند. کاشت برنجی که 70 درصد آب را به هدر می‌دهد و در نهایت 30 درصد آن صرف کشاورزی می‌شود. اما با گذشت سه دهه از این ماجرا هم زمین‌ها برکت خود را از دست دادند و هم زاینده‌رود را خشک کردند. در ارومیه هم همین اتفاق به‌وقوع پیوست، سونامی سد‌سازی‌ها به جان منطقه افتاد تا به گفته «محمد درویش» کارشناس بیابان‌زدایی نزدیک به 40 سد روی آب‌ها و رودخانه‌هایی که دریاچه ارومیه را تغذیه می‌کرد، زده شود.

پس از آن هم کشت منطقه از انگور که آب کمتری طلب می‌کرد به سمت کاشت سیب رفت و حجم بیشتری از آب را طلب کرد. مسئله آنقدر پیش رفت که امروز به گفته «نادر قاضی‌پور» نماینده مردم ارومیه 8 میلیارد تن ریزگردهای نمکی این منطقه زندگی 3 میلیون مردم منطقه را در هجمه و هجوم نخست خود تهدید می‌کند. هجومی که این روزها شروع شده است. علاوه بر زندگی انسانی، زمین‌های کشاورزی منطقه به شدت از سوی نمکی که خود پراکنده‌اند، تهدید می‌شود. خوزستان البته وضع بدتری از ارومیه دارد. این استان بدون خشک شدن کارون هم نزدیک به سه دهه است که با ریزگردهای ناشی از خشک شدن هورالعظیم دست و پنجه نرم می‌کند. ریزگردهایی که البته تنها به خوزستان منتهی نشده و آسمان 22 استان کشور را درگیر کرده است.

خدابخشی می‌گوید: «اصفهانی‌ها در تازه‌ترین برنامه خود به‌دنبال انتقال آب ماربر در منطقه چلگرد چهارمحال و بختیاری به زاینده‌رود هستند. حوزه‌ای که دو میلیارد متر مکعب آب آورد دارد و بخش بسیار زیادی از آ ن پشت سد‌ها جمع می‌شود.» به گفته او آب‌هایی که به اسم تامین آب شرب منطقه انتقال می‌یابد سر از زمین‌های کشاورزی منطقه درمی‌آورد. خدابخشی توجه همگان را به زمین‌های شالی «لنجان» اصفهان جلب می‌کند و می‌گوید: «چرا باید آب منطقه خوزستان به بخش‌های مرکزی و بیابانی انتقال داده شود تا در آ‌نها برنج‌کاشته شود.» برنجی که یکی از دلایل خشک شدن زاینده‌رود است. به گفته او درحالی اصفهان آب خوزستان را برای آبیاری زمین‌های برنج خود انتقال می‌دهد که آب نیروی خوزستان زمانی که حجم آب پایین می‌رود اجازه کشت در زمین‌های اطراف و حاشیه رودخانه را به کشاورزان نمی‌دهد. مسئله‌ای که باعث می‌شود تا حتی کشاورزان این منطقه یک فصل کشت خود را از دست بدهند. اما همین آب از خوزستان به اصفهان انتقال می‌یابد تا خرج برنج‌کاری در کویر شود. او می‌گوید: «معلوم است که با این شیوه نه زاینده‌رود نجات پیدا می‌کند نه زمین‌های منطقه سیراب می‌شوند.» به گفته او انتقال آب‌ از خوزستان به قم، گلپایگان وخیلی از شهرها به اسم تامین آب شرب انجام می‌گیرد اما اعتراض استانداران همین استان‌ها به اینکه اولویت این آب شرب است نه کشاورزی نشان می‌دهد که این آب‌ها در جای دیگری خرج می‌شود وهمین است که به‌رغم اینکه بخش بسیار بزرگی از آب‌های کشور از جنوب به سمت کویر یزد و اصفهان انتقال یافت، این دو استان با کمبود آب روبه‌رو هستند. کمبود آب در ماه‌های گذشته در اصفهان و یزد به جیره‌بندی آب هم رسید. هرچند مسئولان این استان‌ها یک در میان آن را تکذیب کردند و خبردهی درباره آن را پیشگیری قبل از وقوع حادثه دانستند. از سوی دیگر آب‌های خروشان کارون از سمت خوزستان و چهارمحال و بختیاری در حالی در سه دهه گذشته به سمت اصفهان رفته است که هرگز نتوانسته لب تشنه این کویر را سیراب کند و در سال‌جاری به درگیری میان کشاورزان اصفهانی و یزدی منجر شد. واقعه تا آنجا پیش رفت که اصفهانی‌ها لوله انتقال آب به یزد را قطع کردند و یزدی‌ها را تا چند مدت دچار مشکل کردند. انتقال آب از خوزستان درحالی به قصه بی‌پایانی تبدیل شده که این استان به دلیل خشک شدن تالاب هورالعظیم با حجم وسیعی از ریزگردهای عربی روبه‌رو است. حجمی که حل معضل آن در گرو همکاری و همراهی کشورهایی چون عراق و سوریه است. دو کشوری که به نظر نمی‌رسد در میان حجم بسیار زیاد مشکلاتی که دارند زمانی را برای حل ریزگردهای عربی صرف کنند.

البته نگرانی‌های جامعه خوزستانی این روزها بیشتر است.«مسعود اسدی» رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی خوزستان و رئیس مجمع تشکل های کشاورزی ایران اعتقاد دارند انتخاب وزرای دولت روحانی که بسیاری از آنها اصفهانی و یزدی هستند می‌تواند در پیشبرد انتقال آب به ضرر محیط‌زیست خوزستان نقش بارزی را داشته باشد. انتقالی که «هومان خاکپور» کارشناس منابع طبیعی چهارمحال وبختیاری را هم به این نتیجه رسانده که نه تنها به نفع زاینده‌رود نخواهد بود که باز هم به کم‌آبی در مناطقی چون خوزستان و چهارمحال و بختیاری منجر می‌شود.

بختیاری‌ها هم از انتقال آب به‌وسیله تونل گلاب و بهشت‌آباد که قرار است باز هم بخشی از آب‌های کارون در این بخش را به یزد ببرد، نگران هستند. این دو پروژه در دولت گذشته شروع شد اما اعتراض بختیاری‌ها باعث توقف آنها شد. حالا خاکپور می‌گوید که خبرهای موثقی وجود دارد که نشان می‌دهد که تونل‌ها از سمت یزد به سمت چهارمحال و بختیاری در حال ساخت و پیش‌روی است موافقان با این طرح قرار است که مسئولان کشور را در مقابل عمل انجام شده قرار بدهند. چهار محال و بختیاری در سال‌های جدید به شدت با کاهش آب روبه‌رو شده و آنطور که خاکپور می‌گوید بسیاری از روستاهای این منطقه با تانکر آب تغذیه می‌شوند.

حال افکارعمومی می‌پرسند آیا قرار است که محیط‌زیست کشور یک‌بار دیگر با واقعه تلخ دیگری چون خشک‌شدن کامل رودخانه کارون بعد از زاینده‌رود و دریاچه ارومیه روبه‌رو شود؟ و بعد هم دولتمردان به این نتیجه برسند که سد‌سازی در حوزه کارون را متوقف کنند و بالاخره قبول کنند که همه چیز زیر سر کشاورزی سنتی و بی‌حساب وکتاب است. آنها می‌گویند آیا بهتر نیست که کشاورزی در مناطق کویری شیوه طبیعی خود را به دست بگیرد تا محیط‌زیست کشور برای کشت برنج در کویر بیشتر از این هزینه ندهد.

 

 

 

گرچه تابستان گذشته و گرما و شرجی شدید هم شکسته ولی بی آبی مربوط به این روزها، این ماهها و حتی این سالها نیست که به این زودی تبعات نامطلوب آن تمام شود؛ بدین ترتیب به رغم آنکه از آذرماه 1387 رسیدگی به مشکل کمبود آب در این استان در قالب طرح بزرگ غدیر در دستور کار قرار گرفته، ولی هنوز راه درازی تا اجرای کامل این طرح تا افق 1415 باقی مانده است

شوشان/ سایت تابناک در گزارشی نوشت : تا سخن از محرومیت در خطه جنگ زده خوزستان می‌شود، همه به یاد چاه‌های پر از نفت آن دیار می‌افتند که گاه آخرین مزیت‌هایش به اهالی این منطقه می‌رسد؛ درست مثل اهالی عسلویه و حتی بوشهر که در کمترین فاصله با یک چهارم منابع گازی جهان زندگی می‌کنند ولی هنوز باید کپسول خالی به دوش گرفته و در پی جایی برای پرکردنش باشند. اما این بار سخن از بهره‌مندی از نفت و گاز و محرومیت از نعمات همراه آنها نیست، که خوزستان کارون و کرخه دارد ولی حتی از آب این رودهای خروشان هم محروم است!

هرچه در دوران جنگ تحمیلی عبور از امثال کرخه و کارون برای زدن به قلب دشمن با دشواری‌هایی همراه بود و خلق انواع و اقسام سازه های خاص را می‌طلبید، این روزها دیگر گاه کارون از فرط خشکی سله می‌بندد تا نه این رودها و دیگر رودهای استان شبیه قبل باشد و نه حوزه آبریز آنها نشانه‌ای از دوران سرسبز گذشته به یادگار داشته باشد.

محرومیت از نعمات نفت به کنار، با بی آبی در لب رود ماندن را چه کنند؟

گرچه تابستان گذشته و گرما و شرجی شدید هم شکسته ولی بی آبی مربوط به این روزها، این ماهها و حتی این سالها نیست که به این زودی تبعات نامطلوب آن تمام شود؛ بدین ترتیب به رغم آنکه از آذرماه 1387 رسیدگی به مشکل کمبود آب در این استان در قالب طرح بزرگ غدیر در دستور کار قرار گرفته و فاز نخست از سه فاز اجرای آن بیش از دو سال است که بهره برداری شده، ولی هنوز راه درازی تا اجرای کامل این طرح تا افق 1415 باقی مانده است.

هرچه این طرح را بزرگترین، بارزترین، شاخص ترین، مفیدترین، بهترین و هرچه «ترین» دیگر بنامیم و بدانیم، باز مشکل کمی و کیفی آب شرب چهار میلیون و 700 هزار نفر در مناطق شهری و روستایی خوزستان برقرار است و باز شنیدن انتقال آب کارون، کرخه و ... برای ساکنان این ولایت، به بخشیدن چراغی می‌ماند که به خانه رواست اما ظاهرا راهی خانه همسایگان می‌شود تا آنچه برای خودی باقی می‌ماند، گاه آبی شور، گلالود، دارای سختی بالا و البته جیره بندی شده در طول شبانه روز باشد.

نه اینکه خودی و غیر خودی کرده و مرز بندی قائل شویم ولی کیست که نداند در صفِ دریافت سختی‌ها، خوزستانی‌ها به مراتب بیش از سایرین بهره برده‌اند و حالا قرار به تقسیم ثواب هم اگر باشد، یا باید به مساوات عمل شده و برابری رعایت شود و یا اگر این مهم مقدور نبود، بد نیست سهم بیشتری از سختی به دیگران رسیده و بگذاریم ثواب تحمل در مقابل مشقت‌های همراه با آن، نصیب ایشان هم بشود!

این رویکرد به ظاهر خودخواهانه را بگذارید کنار بنیان غلطی که از ابتدا در جابجایی چند ده کیلومتری و گاه چند صد کیلومتری آب رودهای پر آب به دیگر نقاط کشور گذاشته شده تا با بلبشویی مواجه شوید که اکنون گریبان بسیاری از مردمان و حتی مسئولانِ مستقر را گرفته و هر روز قسمتی از آن بروز و ظهور پیدا می‌کند؛ روزی انتقال آب کارون به زاینده رود از فرط بی آبی دردناک می‌شود و روز دیگر بی آبی زاینده رود از انتقال آب آن به جایی دیگر، تاول می‌زند و جالب اینکه در این وانفسا تا قرار می‌شود خشکی امثال دریاچه ارومیه را مرتفع کنیم، باز انتقال رود در زمره نخستین گزینه‌ها مطرح می‌شود.

محرومیت از نعمات نفت به کنار، با بی آبی در لب رود ماندن را چه کنند؟

همه این ها را که کنار گذاشته و امیدواری به اجرای کامل امثال طرح غدیر برای ریشه کن کردن مشکلات کمی و کیفی آب در استان خوزستان را به آن بیافزاییم، تازه آنجاست که شنیدن درباره کندی پیشرفت فاز دوم آبرسانی غدیر به دلیل کمبود اعتبار حکم تیر خلاصی بر هر چه امیدواری داشته و ضرورت تسریع این طرح بیش از هر زمانی جلوه خواهد کرد.

اینجاست که جا دارد برای بحران آب خوزستان هم به سان خشکسالی دریاچه ارومیه کارگروه تعریف شود، کارویژه در نظر گرفته شود، تحقیق و بررسی جامع صورت گیرد و پیش از همه اینها، بودجه تصویب شود تا مهر ماندگاری که از دولت قبل اجرایی نشد، با تدبیر ویژه محقق شود تا اگر روزی خواستیم از مردمانی که در جنگ پاک بازی کردند و تن به ذلت ندادند یاد کنیم، به سهم خودمان خجل نباشیم!

تاریخ ارسال: دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 09:51 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

اخبار سیاسی روز خوزستان

 

شوشان/ روزنامه فرهنگ جنوب در ستون ویژه های خود نوشت: برخی از گروهای افراطی اصلاح طلب در خوزستان که انتصاب استاندار محبوب و معتدل مقتدایی را برنمی تابند چرا که یقین دارند از این نمد کلاهی برای آنان بافته نمی شود از هم اکنون تحرکاتی را در سایت های منتسب به خود و فضای سیاسی استان علیه این انتصاب شایسته آغاز کرده اند. فضای جدید می طلبد که نیروهای معتدل اصلاح طلب و اصول گرا بخاطر این ضرورت مقتدایی را تقویت نمایند.
 
 
 
طبق اخبار رسیده به شوشان ، تعدادی از دزفولی های مقیم تهران رایزنی گسترده ای را برای معرفی غلامرضا فروزش وزیر اسبق جهاد سازندگی بعنوان استاندار خوزستان آغاز کرده اند تا شاید بتوانند در فضای تکثر گزینه ها از رهگذر لابی های قدرتمند سخن خود را به کرسی بنشانند.

غلامرضا فروزش در انتخابات سال 92 مشاور انتخاباتی آقای محسن رضایی بوده است. گفتنی است غلامرضا فروزش، به مدت ده سال در دولتهای موسوی و هاشمی رفسنجانی وزیر جهاد سازندگی بوده است. وی متولد 1331 در شهرستان دزفول است. تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع کارشناسی مهندسی معدن از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مهندسی معدن از همان دانشگاه به پایان برده است. از جمله سوابق مدیریتی او می توان به ده سال تصدی وزارتخانه جهاد سازندگی، عضویت در هیئت تدوین کننده برنامه های اول و دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و عضویت در اولین دوره شورای شهر تهران اشاره کرد.

تاریخ ارسال: دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 09:47 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

اخبار شهرداری اهواز

 

پایانی بر شایعه عدم تایید سید خلف موسوی
حکم سید خلف موسوی به عنوان چهل و چهارمین شهردار اهواز از سوی وزارت کشور امضا شد. سخنگوی وزارت کشور گفت: وزیر کشور سید خلف موسوی را به عنوان شهردار اهواز منصوب کرد.
شوشان : حکم سید خلف موسوی به عنوان چهل و چهارمین شهردار اهواز از سوی وزارت کشور امضا شد. در همین زمینه سخنگوی وزارت کشور با اشاره به تاخیر صورت گرفته در امضای حکم سید خلف موسوی گفت: بعد از بحث‌های کارشناسی پیرامون موضوع امضای حکم شهرداران شهرهای مشهد و اهواز از نظر حقوقی و قانونی و با توجه به اینکه صولت مرتضوی دارای سابقه فرمانداری و استانداری و معاونت وزارت کشور بوده اند و به وظایف شهرداری‌ها آگاهی کامل دارند و با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و اختیارات وزیر کشور، حکم صولت مرتضوی برای شهرداری مشهد صادر و آقای رحمانی فضلی ایشان را به عنوان شهردار مشهد منصوب کرد.

حسینعلی امیری همچنین تاکید کرد: وزیر کشور امروز سید خلف موسوی را که شرایط مشابه آقای مرتضوی داشت به عنوان شهردار اهواز منصوب کرد.

تاریخ ارسال: دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 09:46 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

اخبار سیاسی،اقتصادی و تحلیل متنوع

 

سرگئی کرینکو مدیر روس اتم و سانده نیروگاه هسته ای بوشهر یکی از کانال های مستقیم در توافق محرمانه واشنگتن، مسکو و تهران است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

دبکا مدعی شد: سرگئی کرینکو مدیر روس اتم و سانده نیروگاه هسته ای بوشهر یکی از کانال های مستقیم در توافق محرمانه واشنگتن، مسکو و تهران است.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، کرینکو یکی از معتمدین مشاوران هسته ای پوتین است که زمان خود را در ماه های جولای و اگوست بین تهران، مسکو و بوشهر صرف کرد.

در انجا او تیمی متشکل از دانشمندان هسته ای فارسی زبان روس برای پروژه های مشترک هسته ای ایران - روسیه راه اندازی کرد.

این دانشمندان تقریبا تنها بیگانگانی هستند که با تمام بازیگران کلیدی برنامه هسته ای ایران آشنا هستند.

بنابر ادعای منابع دبکا، پوتین شخصا  به این تیم تحت هدایت کرینکو دستور طراحی متن توافق هسته ای تهران و واشنگتن را داده است.

این متن الگو گرفته از توافق امریکا و روسیه برای نابودس سلاح های شیمیای سوریه است که جان کری و لاوروف در نو به توافق رسیدند.
 
 
 
 
 
 
ادامه توهم‌پردازی رسانه‌های ترکیه:
در پی تحولات اخیر در زمینه بحران سوریه و به ویژه از میان رفتن چشم‌انداز حمله نظامی به این کشور، اینک تغییر موازنه نیرو‌ها در عرصه میدانی سوریه به حقیقتی ‌انکار‌ناشدنی تبدیل شده است. با این حال، به نظر می‌رسد، ترکیه هنوز از سیاست‌های آرمانی خود درباره سوریه دست برنداشته و در این راستا، همچنان به اتهام‌زنی علیه ایران ادامه می‌دهد.
کد خبر: ۳۵۱۰۲۶
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۷ - 13 October 2013
ادعای ارتباط ایران با «القاعده» سوریه!
در پی تحولات اخیر در زمینه بحران سوریه و به ویژه از میان رفتن چشم‌انداز حمله نظامی به این کشور، اینک تغییر موازنه نیرو‌ها در عرصه میدانی سوریه به حقیقتی ‌انکار‌ناشدنی تبدیل شده است. با این حال، به نظر می‌رسد، ترکیه هنوز از سیاست‌های آرمانی خود درباره سوریه دست برنداشته و در این راستا، همچنان به اتهام‌زنی علیه ایران ادامه می‌دهد.

به گزارش «تابناک»، روزنامه «تودی زمان» ترکیه با انتشار مطلبی، مدعی ارتباط میان ایران و سازمان تروریستی القاعده شده است. این روزنامه ادعا می‌کند ‌به باور «کار‌شناسان»، میان ایران و گروهک ‌«دولت اسلامی عراق و شام» (وابسته به القاعده) ارتباط وجود دارد.

بنا بر ادعای «کار‌شناسان» مورد اشاره تودی زمان، ایران تلاش دارد با ‌ارتباط خود با این گروهک تروریستی، در مبارزات اپوزیسیون در سوریه شکاف انداخته و ترکیه را در عرصه بین‌المللی در موضع دشواری قرار دهد.

در این باره، «محموت آکپینار»، دانشیار دپارتمان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه «تورگوت اوزال» در گفت‌وگو با تودی‌زمان‌ اظهار داشته، گروه‌های مسلح وابسته به القاعده، بیش از هر چیز در راستای منافع ایران و دولت بشار اسد عمل می‌کنند!

همچنین ‌«عارف کیسکین»، پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی خاورمیانه در ترکیه، پا را از این فرا‌تر گذاشته و می‌گوید: ایران «همیشه» زمینه لازم ‌برای فعالیت‌های القاعده را فراهم کرده است. به ادعای وی، ایران هر زمان که منافعش ایجاب کند، با این سازمان همکاری می‌کند.

از همه جالب‌تر، اظهارنظر «جرج صبرا»، رئیس ائتلاف مخالفین سوریه است که مدعی شده، ارتش اسلامی عراق و شام اصولاً به دست دولت اسد و ایران تشکیل شده تا به «انقلاب سوریه» صدمه بزند! صبرا و شماری دیگر از اعضای اپوزیسیون سوریه می‌گویند ایران می‌خواهد «انقلاب سوریه را بدزدد».

تودی زمان در ادامه مطلب خود، مجموعه ادعاهای دیگری را نیز در همین زمینه علیه ایران
مطرح و تلاش کرده ‌با ارجاع مطلب به اظهارات به اصطلاح «کار‌شناسان» ترکیه‌ای، اتهامات خود را موجه نشان دهد.

اما این ادعا‌ها و اتهام‌زنی‌ها در حالی از سوی این روزنامه ترکیه‌ای و «کار‌شناس»‌هایش مطرح می‌شود که در تاریخ شکل‌گیری القاعده و به طور خاص از زمان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به بعد، این سازمان تروریستی ‌به مثابه ‌یکی از مهم‌ترین تهدیدات علیه منافع و امنیت ملی ایران عمل کرده است.

شدت این تهدید برای جمهوری اسلامی ایران تا حدی بود که در زمان حمله ناتو به افغانستان در سال ۲۰۰۱، ایران حتی حاضر شد، برای براندازی طالبان با آمریکا و دیگر کشورهای غربی همکاری کند و در عراق نیز آمریکا با درک همین سود مشترک با ایران، بیش از هر چیز برای رفع خطر گروه‌های تروریستی از ایران تقاضای کمک کرد.

درباره گروه ترویستی ‌«دولت اسلامی عراق و شام» نیز باید اشاره کرد که این گروه طی فعالیت اندک چند ماهه خود، ‌یکی از مهم‌ترین گروه‌های افراطی وهابی شناخته شده که «شیعه‌کشی» را در صدر دستور کار خود قرار داده است؛ بنابراین، اصولاً هیچ عقل سلیمی وجود کوچک‌ترین ارتباط میان ایران با این گروهک را نمی‌پذیرد.

اما در طرف مقابل، بر هیچ کس پوشیده نیست که این خود دولت ترکیه است که در بیش از دو سال اخیر، به عنوان یکی از مهم‌ترین حامیان گروه‌های شورشی مخالف دولت سوریه، بیشترین سهم را در ناامنی بیشتر سوریه و تداوم بحران در این کشور داشته است. اخبار مربوط به آموزش نیروهای مسلح شورشی در خاک ترکیه و بازگشت آن‌ها به سوریه برای مبارزه علیه اسد، تاکنون بار‌ها از سوی رسانه‌های معتبر جهانی منتشر شده است.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد آنچه بیش از هر چیز انگیزه انتشار این گونه گزارش‌ها را در مطبوعات ترکیه برانگیخته، احساس خطر این کشور از تغییر شرایط در سوریه به ضرر نیروهای شورشی است؛ احساس خطری که زمینه خیال‌پردازی دولت ترکیه و رسانه‌های وابسته به آن را تا اندازه‌ای فراهم کرده که نه توان شناخت دوست و دشمن را دارند و نه می‌توانند برای جلوگیری از تهدید منافع خود در سوریه کاری کنند.

 

بر اساس اخبار شماری از رسانه های منطقه، خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس قصد دارد طی روزهای آینده به تهران سفر کند. در این میان، در شرایطی که حماس به واسطه تغییر موازنه منطقه ای به شدت در معرض فشار قرار گرفته، برخی منابع از وجود اهداف خاصی در این سفر اشاره می کنند که حتی فراتر از جلب حمایت های معمول ایران از حماس است.
کد خبر: ۳۵۱۱۰۱
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۲ - ۲۳:۴۰ - 13 October 2013
هدف «خالد مشعل» از سفر به تهران چیست؟
بر اساس اخبار شماری از رسانه های منطقه، خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس قصد دارد طی روزهای آینده به تهران سفر کند. در این میان، در شرایطی که حماس به واسطه تغییر موازنه منطقه ای به شدت در معرض فشار قرار گرفته، برخی منابع از وجود اهداف خاصی در این سفر اشاره می کنند که حتی فراتر از جلب حمایت های معمول ایران از حماس است.

به گزارش «تابناک»، طی روزهای اخیر برخی اخبار منتشر شده در مطبوعات و رسانه های منطقه حاکی از برنامه خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس برای سفر به تهران بود. در این میان، برخی منابع از تصمیم مشعل برای رایزنی جهت انتقال دفتر حماس از دوحه به تهران سخن به میان آورده اند.

در این رابطه، روزنامه لبنانی «السفیر» گزارش داده که کادر رهبری حماس در غزه از خالد مشعل درخواست کرده اند درباره انتقال دفتر ریاست حماس از دوحه به تهران با مقامات ایرانی به مذاکره بپردازد. به نوشته این روزنامه، این درخواست پس از آن مطرح شده که دولت قطر حمایت خود را از طرح اتحادیه عرب برای صلح میان فلسطین و رژیم اسرائیل اعلام کرده است.

در این میان، برخی دیگر از منابع نیز ضمن تأیید نسبی این خبر، از تصمیم مشعل برای انتقال دفتر حماس به «کشوری دیگر» سخن می گویند که البته در این میان، بیشتر نام ترکیه، اردن و سودان مطرح است و پیش از این از ایران کمتر نامی به میان آمده بود.

این گمانه زنی ها به ویژه پس از آن قوت گرفت که کمتر از یک هفته پیش، مشعل در سومین دیدار خود از ترکیه از سپتامبر 2012 تاکنون، به این کشور سفر کرده و با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور دیدار و گفت و گو کرد. بر این اساس، سفرهای پیاپی رئیس دفتر سیاسی حماس در کنار اختلافات به وجود آمده میان رهبران این جنبش و حامیان قطری خود، این احتمال را قوت بخشیده که مشعل در پی یافتن مکانی جدید برای استقرار دفتر سیاسی حماس است.

در همین راستا، برخی منابع فلسطینی نیز طی روزهای اخیر گزارش داده بودند اردن به شرط عدم انجام فعالیت های سیاسی در این کشور، با اقامت مشعل موافقت کرده، اما سودان پاسخی به درخواست وی نداده و احتمالاً مشعل در ترکیه اقامت خواهد کرد.

با این حال، سخنگوی حماس گزارش های منتشر شده درباره تغییر مکان دفتر سیاسی این جنبش را رد کرده و گفته سفر مشعل به ترکیه و اینک برنامه وی برای سفر به ایران، صرفاً در چارچوب تلاش وی برای تشریح تهدیدات موجود علیه فلسطین اشغالی صورت می گیرد.

به هر حال، فارغ از میزان صحت این شایعات و گمانه زنی ها، آنچه در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد این است که جنبش حماس که در پی بروز انقلاب های عربی ضمن فاصله گرفتن از ایران، سعی داشت خود را به برخی دیگر از بازیگران منطقه ای – به ویژه قطر و سپس مصر – نزدیک کند، اینک با تغییر اوضاع بار دیگر چاره کار را در رجوع به سمت مهمترین حامی دیرینه خود دیده و تلاش دارد بار دیگر حمایت ایران را جلب نماید.

این رویکرد به ویژه پس از آن قوت گرفت که از یک سو پس از تغییر امیر قطر و روی کار آمدن «شیخ تمیم» به جای پدر خود، رویکردهای منطقه ای دوحه دستخوش تغییر شد و از سوی دیگر، با سقوط دولت محمد مرسی در مصر، یکی از مهمترین پایگاه های تازه به دست آمده حماس – و مجموعه جنبش های اخوانی – از میان رفت. به این ترتیب، بعید نیست که مشعل واقعاً سفری کشور به کشور را برای جلب حمایت متحدین دیرینه خود آغاز کرده باشد.

 

مردم ادعای مخالفت امام با شعار مرگ بر آمریکا را باور نمی‌کنند

واکنش فرمانده سپاه به اظهارات هاشمی

گروه سیاسی: فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به افرادی که در مسیر ایجاد انحراف در بیانات امام راحل هستند و ادعا می‌کنند که حضرت امام موافق تعطیلی شعار مرگ بر آمریکا بودند گفت: مردم دست آنها را خوانده اند و فریب فضاسازی های آنان را به نفع دشمن نخواهند خورد و بعد از فتنه سال 88 دیگر حنای آن ها برای مردم رنگی ندارد.


به گزارش مهر، سردار محمدعلی جعفری، در مراسم صبحگاه مشترک بسیجیان که در محل یگان عملیاتی تیپ بسیج پایه سپاه جواد الائمه(ع) خراسان شمالی برگزار شد؛ با گرامیداشت سالروز سفر رهبری به این خطه، بیان کرد: ما به عشق رهبری و انگیزه الهی برای دفاع از میهن و اهداف بلند انقلاب، لباس سپاه و بسیج بر تن کرده تا در همه صحنه های دفاعی از نظام و انقلاب صیانت کنیم. وی با بیان اینکه امروز عزت و اقتدار ملت ایران زبانزد خاص و عام است، این موفقیت را حاصل تداوم راه شهدا و مقاومت و پایداری ملت در برابر هجمه های مختلف دشمنان بیان کرد.

سردار جعفری، با بیان اینکه همه مردم دنیا چشم به مبارزه ملت ایران در مسیر بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب دوخته اند، اظهار داشت: مبارزه ملت ایران در زیر سایه ولایت و منطبق بر قوانین الهی به حمدالله همیشه پیروز بوده است. وی با اشاره به اینکه انقلاب ما امروز در اوج خود قرار دارد، بیان کرد: با وجود تمام دشمنی های اسلام ستیزان و در رأس آنها اسرائیل غاصب، ولی ایران اسلامی مقتدرتر از همیشه بر تارک جهان می‌درخشد و پیام خود را جهان صادر کرده است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: مقابله با ظلم، ستم، نظام سلطه و استکباران جهان و مهم تر از همه پیاده سازی ارزش های اسلامی و ولایی در جامعه و معرفی آن به جهانیان مهم ترین پیام ماست. وی با بیان اینکه استمرار انقلاب اسلامی و ظلم ستیزی ما، ماهیت استکبار را تهدید می‌کند، اظهار داشت: قطعا دشمن در مقابل این حرکت سکوت نخواهد کرد چراکه احساس خطر شدید می‌کند ولی ما همچنان باید به راه ارزشی و الهی خود ادامه دهیم.

سردار جعفری به ناکامی توطئه نظامی علیه سوریه نیز اشاره کرد و در خصوص دلیل این ناکامی توضیح داد: آنان به خوبی می‌دانند که ایران اسلامی کشور سوریه را حمایت مادی، معنوی و فکری می‌کند و پیروزی نهایی هم خواه، ناخواه به نام ایران ثبت می‌شود. وی با اشاره به انقلاب های صورت گرفته در سال های اخیر در کشورهای عربی که به تأسی از انقلاب اسلامی صورت گرفته، نداشتن رهبری را از دلایل عدم موفقیت این انقلاب ها بیان کرد.

سردار جعفری همچنین با اشاره به اهمیت سخنان رهبری و رهنمودهای ایشان و همچنین سفر پرخیر و برکت ایشان به خطه خراسان شمالی، فهم، درک و عمل به منویات ایشان را وظیفه مهم جامعه بیان کرد و افزود: شکر این نعمت ها حضور به موقع در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی برای تحقق اهداف نظام و انقلاب است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در خصوص بحث مذاکره ایران با آمریکا و سخنان رهبری در این خصوص اظهار داشت: بیان سخن "نرمش قهرمانانه" از سوی رهبری باعث تعبیرهای مختلفی از سوی دشمنان شد که در اصل مفهوم این سخن از "نرمش" این است که ما اهل خصومت و دشمنی نیستم و "قهرمانانه" نیز یعنی فرصتی به دشمن بدهیم که بتواند اصول و ارزشهای ما را بشناسد و با مقایسه با راه انحرافی خود به حقانیت ما پی ببرد.

سردار حسینعلی یوسف علیزاده، فرمانده سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی نیز در این مراسم با ارائه گزارشی از فعالیت های بسیج، گفت: بیش از 295 هزار نفر عضو بسیج هستند که این تعداد شامل 38 درصد جمعیت استان خراسان شمالی است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به افرادی که در مسیر ایجاد انحراف در بیانات امام راحل هستند و ادعا می‌کنند که حضرت امام موافق تعطیلی شعار مرگ بر آمریکا بودند گفت: مردم دست آنها را خوانده اند و فریب فضاسازی های آنان را به نفع دشمن نخواهند خورد و بعد از فتنه سال 88 دیگر حنای آن ها برای مردم رنگی ندارد و بدانند که مردم انقلاب ما محکم تر از این حرف ها هستند و حاضر نیستند ایستادگی روی ارزش ها و اصول انقلاب خود را که حاصل خون شهیدان است را از دست بدهند.


کد مطلب: 18098

تاریخ ارسال: دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 09:45 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

معرفی مکانهای سیاحتی و زیارتی خوزستان

 

لیوس روستای نمونه گردشگری

 

دزفول-روستای لیوس در شمال شهرستان دزفول با خانه های سنگی و جاذبه های منحصر بفرد به عنوان روستای نمونه گردشگری کشور در استان خوزستان شناخته شده است.

 
به گزارش ایرنا در روستای لیوس که در 73 کیلومتری شهر دزفول در بخش شهیون و دامنه کوه لنگر واقع شده به رغم گذشت سالیان زیاد ،‌در بافت کهن خانه های این روستا همچنان نحوه معیشت ،فرهنگ و سنن، گویش ، آداب و رسوم و برپایی مراسم مختلف به شیوه کاملا سنتی انجام می شود.
قدمت تاریخی ، بافت سنگی و معماری خانه ها ، نزدیکی به روستاهای گردشگری سزار و گوشه ، طبیعت بکر، باغ های انار و نخلستانهای زیبا، وجود آثار دوره های اول زمین شناسی نظیر برد کژدم ، دامنه زیبای لنگرکوه ، قدمگاه مشهور به امام رضا(ع) و نیز جاده ماشین رو آسفالته از جمله ظرفیت های ویژه گردشگری روستای لیوس می باشد که با برنامه ریزی قابلیت معرفی در حد روستاهایی نظیر ماسوله و ابیانه به عنوان یک روستای سنگی و ارزشمند تاریخی را دارد.
یک فعال میراث فرهنگی در خصوص این روستا گفت:روستای لیوس علاوه بر بافت زیبای تاریخی خانه ها ، دارای جاذبه های گردشگری طبیعی و بکر از جمله مناطق کوهستانی ،مراتع زیبا ، باغهای میوه ، رودخانه و آبشار می باشد که در فصول بهار ، پاییز و زمستان با آب و هوای مناسب می تواند پذیرای گردشگران از سراسر کشور باشد.
محمد آذرکیش افزود:روستای لیوس از شمال غربی به کوه لنگر و از غرب به دره کول محدود می‌شود ،آب وهوای معتدل کوهستانی دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 970 متر است.
وی گفت:با بهسازی وحفظ بافت تاریخی روستای لیوس به عنوان بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان دزفول ، زمینه ایجاد اشتغال و ارائه خدمات گردشگری نیز در منطقه فراهم می شود.
این فعال میراث فرهنگی افزود:تاکنون اقدام جدی در خصوص استفاده از قابلیت های این روستا صورت نگرفته و همین امر سبب شده بسیاری از اهالی این روستا برای یافتن شغل مناسب به شهر مهاجرت کنند.
وی گفت:تعریف تورهای گردشگری طبیعت گردی و کوهنوردی، مرمت بافت تاریخی روستا، حمایت از تولید صنایع دستی، معرفی این روستا به شرکت های مسافرتی ، نصب تابلو راهنما در طول مسیر روستا، توسعه فضای سبز متناسب با بافت و ویژگی های آب و هوایی منطقه ، احداث محل اسکان متناسب با بافت تاریخی روستا از جمله مواردی است که در صورت تحقق می تواند روستای لیوس را به عنوان یک روستای نمونه گردشگری آماده پذیرایی از مسافران از سراسر کشور کند.
این فعال میراث فرهنگی با اشاره به قدمت تاریخی روستای لیوس گفت: بافت کنونی روستای لیوس سابقه ای بیش از 700 سال دارد و وجود آسیاب هایی با قدمت دوره ساسانی پیشینه این منطقه به دوره جنگ ایران و روم باز می گردد.
آذرکیش افزود:به استناد تحقیقات گروهی محقق ایتالیایی ، لیوس قسمتی از نام یک سردار رومی است که نام گذاری روستای همجوار آن به اسم” سزار” نیز مؤید این مدعاست.
این فعال میراث فرهنگی با اشاره به سبک معماری این روستا افزود:این روستا دارای یک سبک خاص معماری است که از تمام بخشهای موجود در یک ساختمان استفاده بهینه شده است.
آذرکیش چنار و چشمه جاری را از دیگر چشم اندازهای زیبای روستای لیوس عنوان کرد و گفت:مقبره سیدولی الدین گوشه جد سادات گوشه و کاظمینی در دزفول است نیز از جمله ابنیه های تاریخی ومذهبی این روستا به شمار می آید.
وی بقایای آسیابهای آبی را از دیگر بناهای تاریخی روستای لیوس متعلق به دوره ساسانیان معرفی کرد و افزود:گیاهان گل گاو زبان،بابونه،باغ های انار ،بادام کوهی،انجیر،درختان کنار،کوه لنگر ،جنگل های بلوط و کلخنگ در اطراف این روستا موجب زیبایی فراوان و لطافت هوای منطقه شده است.
وی اظهار داشت:حیات وحش منطقه نیز با برخورداری از گونه‌های نادر جانوری مانند شغال، گرگ، روباه، خرگوش، آهو، قوچ، میش، بزکوهی، گراز، خرس، پلنگ، کفتار، کبک و قرقاول نظر گردشگران را جلب می‌کند.
این فعال میراث فرهنگی با اشاره به آیین ها و مراسم سنتی اهالی روستای لیوس اظهار داشت: عزاداری‌های سنتی و مذهبی در ماه محرم و صفر ،برگزاری عروسی‌های محلی، مراسم تولد اولین فرزند، جشن باران و جشن آغاز کشت و کار از جمله آیین های سنتی اهالی این روستا می باشد.
آذرکیش افزود:کپو، چوقا، قالی، سیاه چادر و حصیر را از مهم‌ترین صنایع دستی مردم این روستا عنوان کرد و گفت: ترشی انار و صنایع دستی روستا از جمله سوغاتی های آن است.
وی غذاهای معروف محلی این روستا را کباب بره و آبگوشت محلی دانست و گفت:روستای لیوس در سال 87 به عنوان یکی از روستاهای گردشگری استان خوزستان دارای شناسنامه شده است.
آذرکیش با بیان اینکه در صورتی که توجه ویژه ای به این روستا نشود، در سال های آینده شاهد خالی شدن روستای لیوس از سکنه خواهیم بود افزود:با نگاهی کارشناسانه و بررسی منطقه لیوس در خواهیم یافت که رونق این روستا، علاوه بر حفظ هویت اصیل و تاریخی و آداب و رسوم متنوع آن، زمینه حفظ روستاهای دیدنی سزار و گوشه را که شباهت هایی نیز با لیوس دارند و به فاصله کمی از آن واقع شده اند را فراهم می کند.
وی افزود:شکوفایی ظرفیت های گردشگری روستای لیوس دزفول در گرو توجه ویژه مسوولان استانی و کشوری است ضمن اینکه توسعه صنعت توریسم در شمال خوزستان با همه سابقه تاریخی و باستانی منحصری که دارد، نیازمند تعریف طرحی ملی برای شکوفایی است.
بخشدار شهیون گفت:روستای لیوس به عنوان روستای نمونه گردشگری کشور معرفی شده و دارای جذابیت های طبیعی و تاریخی فراوانی است.
شکرالله قارم با اشاره به ویژگی های این روستای قدیمی افزود:قدمت ،بافت سنگی بالای 700 سال که هنوز پابرجاست و دارای سکنه است از جمله ویژگی های شاخصی است که موجب جذب گردشگر به این روستا می شود.
وی گفت:علاوه بر این ویژگی ها وجود کوه لنگر و باغات انار موجب شده در کنار روستاهایی چون سید ولی الله گوشه،سزار و میرآباد زیبایی خاصی به منطقه بخشیده و طبیعت زیبایی به وجود آورد.
قارم افزود:گلیم بافی،جاجیم بافی و سبدبافی از جمله صنایع دستی اهالی روستای لیوس می باشد.
بخشدار شهیون گفت:اهالی روستای لیوس اکثرا به شغل کشاورزی مشغول بوده و گندم ،جو وانار از جمله محصولات این روستا می باشد.
وی با اشاره به استعداد وظرفیت گردشگری روستای لیوس از مسوولان به ویژه سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خواست اقدامات عملی برای ساماندهی و جذب گردشگر انجام دهد تا علاوه بر محرومیت زدایی و درآمدزایی ایجاد اشتغال نیز برای اهالی منطقه صورت گیرد.
رییس اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان دزفول نیز گفت:کارهای مطالعاتی برای ایجاد کمپینگ ،مرمت و ساماندهی روستای لیوس در سال جاری آغاز شده است.
غلامعلی باغبانزاده افزود:سازمان میراث فرهنگی با برنامه ریزی و در راستای جذب گردشگر در نظر دارد طرح نمونه گردشگری را در روستای لیوس اجرا کند تا گردشگران ضمن اقامت در روستای لیوس از جاذبه های گردشگری منطقه به ویژه آبشار شوی استفاده کنند.
وی اظهار داشت:برای مرمت و ساماندهی روستای لیوس یک میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که با تأمین اعتبار عملیات اجرایی مرمت و ساماندهی این روستای سنگی آغاز خواهد شد.7278/648
گزارش : رقیه کردی

تاریخ ارسال: یکشنبه 21 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 05:11 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

تصاویر جذاب و دیدنی

 

برترین عکس‌های سفر به انتخاب نشنال‌ جئوگرافیک

 

وب‌سایت نشنال جئوگرافیک از عکاسان سراسر دنیا دعوت می‌کند که تصاویر خود را از سفر به نقاط دوردست، با آن‌ها به اشتراک بگذارند. در ادامه تعدادی از این تصاویر از گوشه و کنار گیتی به شما تقدیم می‌شود.
 

سفر به یخچال طبیعی Vatnajökull در غرب ایسلند در یک روز ابری.
شیارهای ایجادشده در میان کوه‌ها، حاصل سال‌ها فرسایش خاک بر اثر سیلاب‌‌ و رودخانه‌های فصلی است.

عکس از Adam Henning

 

 

منطقه ساحلی بیگسور (Big Sur) در کالیفرنیای مرکزی، برای سفردوستان بسیار آشنا است.
این عکس از آبشار مک‌وی (McWay) در آسمان شب، چشم‌انداز این منطقه را دلرباتر کرده است.

عکس از Mukul Soman

 

 

عبور گله گوسفندان از میان بیابان‌های دورافتاده تبت.

عکس از Steven Chou

 

 

سفر اسرارآمیز غواص در میان آب‌های غار آبی.
منطقه Aktun Ha؛ مکزیک.

عکس از Tian Tian

 

 

نمایشی از شفق قطبی در آسمان جزایر لوفوتن (Lofoten) نروژ.
به علت نزدیکی جزایر لوفوتن، به قطب شمال، شفق قطبی به خوبی در این منطقه قابل مشاهده است.
کوین گورتون در اولین سفر خود به این منطقه، این عکس خیره‌کننده را ثبت کرده است.

عکس از Kevin Gorton

 

 

مدائن صالح (حجر)، از سازه‌های تاریخی سنگی در عربستان سعودی.
مدائن صالح در زمره نخستین اقامتگاه‌های زمین محسوب می‌شود.
گروهی از انسان‌های پیشین (قوم نبطیان) برای زندگی و اقامت دائم این منطقه را انتخاب کردند.

عکس از Nao Anjo

 

 

تورنتون کوهن در آخرین روز اقامتش در بنگلادش و هنگام گشت و گذار در شهر سریمنگال (Srimangal)،
این تصویر را از دخترک بنگلادشی در یک مغازه سفال‌فروشی ثبت کرد.
سریمنگال به خاطر مزارع چای خود نیز شهرت دارد.

عکس از Thornton Cohen

 

 

نمای یکی از آبشارهای منطقه مادیرا (Madeira)، متعلق به کشور پرتغال.
عکاس به کمک نور محیط موفق به ثبت این تصویر چشم‌نواز شده است.

عکس از Kalle Ståhlberg

 

 

پرنده سنگاپور (Singapore Flyer)، میهمانان خود را تا ارتفاع ۱۶۵ متری از سطح زمین بالا می‌برد.
این پرنده، بلندترین سازه دیده‌بانی متحرک دنیا محسوب می‌شود.
این سازه ظرفیت نگهداری ۲۸ نفر را دارد و در مدت ۳۲ دقیقه چرخش در آسمان،
نزدیک به ۴۸ کیلومتر مسیر را طی می‌کند تا بازدیدکنندگان به خوبی شهر را از بالا تماشا کنند.

عکس از David McLain

 

 

نمایی از گسترش پوشش گیاهی در میان منطقه Montes De Maria.
این منطقه بخشی از رشته‌کوه San Jacinto در کلمبیا محسوب می‌شود.

عکس از

تاریخ ارسال: یکشنبه 21 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 01:51 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

اخبار سیاسی روز

 

جفری فلتمن: وقیح‌تر از عربستان ندیده‌ام
 
روزنامه الاخبار لبنان به نقل از جفری فلتمن فاش کرد، عربستان به هیچ وجه خواهان تشکیل دولت در لبنان نیست.
به گزارش جهان ایسنا به نقل از روزنامه الاخبار لبنان نوشت: برخی از مسئولان لبنانی و عرب حاضر در نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کردند که جفری فلتمن، معاون بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل و سفیر سابق آمریکا در بیروت در دیدارش با این مسئولان ضمن انتقاد شدید از عربستان تاکید کرده که عربستان به هیچ وجه نمی‌خواهد دولتی در لبنان تشکیل شود.

بنا به گفته مسئولان مذکور فلتمن همچنین تاکید کرده که من دولتی "بدتر" و "وقیح‌تر" از دولت عربستان ندیده‌ام و نمی‌دانم که چطور دولت عربستان همچنان به حکومت خود ادامه می‌دهد.

این مسئول آمریکایی همچنین به برخی از مواضع دولت عربستان اشاره کرده و اعلام کرد: روابط عربستان و عراق پس از ایجاد اختلاف میان دو کشور، به طور کامل قطع شد، اما زمانی که نشانه‌های نزدیکی ایران و آمریکا ظاهر شد، مقامات عربستانی به شدت خشمگین شدند، به نحوی که سعود الفیصل، وزیر امور خارجه عربستان به عدم سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل اکتفا نکرده و در این جلسه حاضر نشد. اما آیا این همه کینه‌توزی عاقلانه است؟

فلتمن همچنین خاطرنشان کرد: ریاض به همین شیوه با لبنان تعامل می‌کند و نمی‌خواهد نه اسمی از لبنان بشنود و نه نامی از میشل سلیمان، رئیس‌جمهوری این کشور و همه اینها به خاطر دولت بدی است که در عربستان حاکم است. عربستان به هیچ وجه خواهان تشکیل دولت در لبنان نیست بلکه می‌خواهد همه تلاش‌ها به تعطیلی کشیده شود.
 
 
 
 
 
کری: هم اکنون در حال مذاکره محرمانه با ظریف هستم اما آن را علنی نمی‌کنم
 
وزیر خارجه امریکا گفت که هم اکنون در حال مذاکرات محرمانه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران است.
 
به گزارش جهان، جان کری که در یک کنفرانس خبری در کوالالامپور پایتخت مالزی شرکت کرده بود، در پاسخ به سوالی درباره برنامه هسته ای ایران گفت: «البته موضوع غنی سازی محور اصلی مذاکرات است و قرار نیست من در این خصوص در اینجا در کوالالامپور درباره آن گفت وگو کنم و سوال شما را جواب بدهم. با این حال، ما برای ایران روشن کرده ایم که در صورتی که بتوانند در خواست های جامعه جهانی را که پروتکل الحاقی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده است، می توانند برنامه صلح آمیز هسته ای داشته باشند. این گفتگوها در چند روز آینده شروع می شود».

کری اضافه کرد: «گفت وگوهای خصوصی نیز اکنون صورت می گیرد؛ شخص من گفتگوهای خصوصی با وزیر امور خارجه ایران داشتم و تلاش ما این است که تا آن موقع، این گفتگوها حالت خصوصی داشته باشد. ایران می داند که چکار باید بکند تا از برنامه صلح آمیز هسته ای برخوردار شود و ما نیز آماده هستیم برای حل و فصل مساله گفتگو کنیم و این باور را داریم و رئیس جمهور اوباما نیز بارها گفته است راه حل مبتنی بر گفتگو راه حل ارجح ماست. از این رو ما گفتگو می کنیم ولی این گفتگوها را در چند روز آینده علنی نمی کنیم».

این نخستین بار پس از مذاکرات نیویورک میان ظریف و کری است که آشکار می شود این دو در حال تماس مستمر و محرمانه با یکدیگر هستند.طرف ایرانی تا کنون درباره محتوا و علت این تماس ها چیزی نگفته است.
 
 
 
 
 
 
این‌چه‌اطلاعاتی است‌که‌شمادارید،سیا ندارد؟
 
کارشناسان نزدیک به آژانس بین المللی انرژی اتمی تازه ترین ادعای منافقین درباره برنامه هسته ای ایران را رد کردند.
به گزارش جهان به نقل از ایران هسته ای، کارشناسان نزدیک به آژانس بین المللی انرژی اتمی تازه ترین ادعای منافقین درباره برنامه هسته ای ایران را رد کردند.

مهدی ابریشمچی ریس شورای ملی مقاومت –شاخه سیاسی منافقین- رو پنج شنبه گذشته ۱۸ مهر ۱۳۹۲ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۳) با برگزاری یک کنفرانس خبری در هتل ناپولین پاریس ادعا کرد ایران در حال انتقال یکی از مراکز ساخت سلاح هسته ای خود به مکانی دیگر است.

ابریشمچی همسر سابق مریم رجوی است که با اجبار همسر خود را طلاق داد تا وی بتواند با مسعود رجوی ازدواج کند.

ابریشمچی اعلام کرد: «حکومت ایران، اکنون عملیات گسترده ای را برای انتقال سازمان تحقیقات جدید دفاعی(SPND)که در آن اکثر عملیات تحقیقاتی و طراحی برنامه هسته ای نظامی این کشور انجام می شود، برای مخفی کردن فعالیت های هسته ای اجرا می کند».

به گفته وی، سازمان جدید تحقیقات دفاعی که در محل ساختمان وزارت دفاع در شرق تهران قرار داشت به سه کیلومتری آنجا و در یک محل دیگر منتقل شده است.

ابریشمچی افزود: «کار انتقال اوایل سپتامبر آغاز شد و هنوز پایان نیافته است اما بخش اصلی انتقال انجام شده است. ما روز گذشته ( چهارشنبه) آژانس را در این خصوص آگاه کردیم».

وی تصریح کرد: «مرکز سابق ، فعالیت های هسته ای را که می تواند با کاربرد دوگانه نظامی یا غیر نظامی تلقی شود حفظ کرده است تا کارها را عادی جلوه دهد».

به گفته وی مرکز جدید فعالیت های کاملا نظامی را در خود متمرکز کرده است.

ابریشمچی در توضیح گفت: «به این ترتیب، در صورت بازرسی، مقامات ایرانی مدعی خواهند شد گزارش هایی که به آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره تحقیقات هسته ای نظامی داده شده است نادرست است».

ادعاهای جدید منافقین یک هفته پیش از ازسرگیری گفتگوها بین ایران و گروه ۱+۵ در ژنو مطرح می شود.

ابریشمچی فهرستی از حدود ۱۰۰ نام شامل «مدیران، کارشناسان و پژوهشگران سازمان تحقیقات جدید دفاعی» را که به مژده نیز موسوم است و مدیریت آن در اختیار محسن فخری زاده قرار دارد ارائه کرد.

به گفته وی، این فرد سال ۲۰۱۱ به عنوان معاون وزیر دفاع منصوب شد.

مهدی ابریشمچی گفت: «سازمان تحقیقات جدید دفاعی از یک سال و نیم پیش به طور قابل ملاحظه ای گسترش یافته و به سازمانی مستقل در درون وزارت دفاع تبدیل شده است».

در همین حال، بیش از یک ساعت از به اصطلاح افشاگری منافقین نگذشته بود که کارشناسان نزدیک به آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین این ادعاها را رد کردند.

نیکلا وینوکور و فردریک دال روز پنج شنبه در گزارشی برای خبرگزاری رویترز از وین و پاریس از قول مارک فیتزپاتریک کارشناس هسته ای ارشد نزدیک به آژانس نوشتند: «اتهامات شورای ملی مقاومت ایران معتبر نیست».

فیتزپاتریک گفت:«اگر شورای ملی مقاومت ایران درباره مرکز برنامه ریزی و تحقیقات نظامی هسته ای در ایران اطلاعات دارند قطعا سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) نیز در این باره اطلاع دارد با این حال هیچ گزارش افشا شده یا اشاره علنی به این مسئله نشده است».
 
 
 
 
 

تاریخ ارسال: یکشنبه 21 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 01:44 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

یک خبر از خرمشهر

 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان:

شبکه بهداشت خرمشهر 370 میلیون تومان بدهی برق دارد 
 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: شبکه بهداشت و درمان خرمشهر 370 میلیون تومان بدهی برق دارد.به گزارش خبرگزاری فارس از خرمشهر به دنبال انتشار خبر «قطعی برق شبکه بهداشت خرمشهر به دلیل بدهی» در این خبرگزاری، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در توضیحاتی آورده است: شبکه بهداشت و درمان خرمشهر از سال‌ها قبل هزینه‌های برق مصرفی خود را پرداخت نکرده که مبلغ بدهی این مرکز به 3 میلیارد و 759 میلیون ریال رسیده است.

در ادامه این توضیحات آمده است: برخلاف گفته مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر، برق خرمشهر و مسئولان برق استان با توجه به نقش و خدمات این شبکه بهداشت نهایت همکاری را داشته‌اند که گواه این مدعا بدهی بیش از 370 میلیون تومانی این مرکز بهداشتی است.

همچنین عنوان شده است: در همین راستا در تاریخ‌های 26 آذرماه سال 91، 18 دی‌ماه، یکم اردیبهشت و بیستم مهرماه 92 اخطاریه پرداخت بدهی شبکه بهداشت برق خرمشهر ارائه شد که متاسفانه اقدام موثری در این راستا صورت نگرفته است و به همین دلیل در تاریخ 16 مهرماه سال 92 برق شبکه بهداشت تنها به مدت دو ساعت قطع و پس از آن مجددا برقرار شد.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در ادامه به‌منظور تنویر افکار عمومی و اطلاع شهروندان آورده است: ادارات برق در هر نقطه‌ای از کشور و نه تنها خرمشهر، ملزم هستند تا مطالبات مربوط به هزینه‌های برق را دریافت کنند چرا که شرکت‌های توزیع برق صرفا بر اساس همین تعرفه‌بهای برق است که می‌توانند شبکه برق را توسعه داده و به خدمات رسانی بپردازند.

در ادامه این توضیحات با بیان این که این شرکت و اداره برق خرمشهر طی این سال‌ها همکاری مناسب با تمام ادارات بدهکار داشته است، تصریح شده است: رعایت حقوق سایر شهروندان و ادارات و نهادهای خوش حساب نیز تکلیفی است که به عهده این شرکت است با این حال شبکه بهداشت و درمان خرمشهر پس از دو ساعت در همان روز مجددا برق‌دار شد تا خللی در خدمات رسانی به مردم نیز پیش نیاید.

  

تاریخ ارسال: یکشنبه 21 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 01:41 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

اخبار آلودگی زیست محیطی در خوزستان

 

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی:
انتشار بو از کارخانه الکل و خمیرمایه رازی امکان ندارد 

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: وزش باد از سمت کارخانه خمیرمایه و الکل رازی به ندرت به سمت اهواز بوده و با این شرایط انتشار و انتقال بو به شهر منتفی است.

نسیم صادقی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: سال گذشته تولید شکر در خوزستان حدود 380 هزار تن بود و پیش‌بینی می‌شود امسال این تولید به 480 هزار تن برسد.وی در این خصوص اضافه کرد: این افزایش تولید، ظرفیت مطلوبی برای خوزستان است که امیدواریم در سال‌های آینده به 700 هزار تن برسد و همچون سال‌های گذشته بزرگ‌ترین تولیدکننده شکر در کشور باشیم.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با بیان اینکه، خوزستان 60 درصد شکر کشور را تولید می‌کند تصریح کرد: روش برداشت نیشکر در شرکت توسعه نیشکر مکانیزه و عمدتا سبز است.

وی با بیان اینکه در تولید الکل و خمیرمایه با ظرفیت کامل کار می‌کنیم عنوان کرد: خمیر مایه ماده‌ای است که مشکلات استفاده از جوش شیرین را در نان از بین می‌برد اما در کشور ما هنوز به خوبی جا نیفتاده است.

صادقی ادامه داد: درصدد هستیم با احداث یک مجتمع نانوایی، استفاده از این خمیرمایه تولیدی، فرهنگ سازی شود.

وی با بیان اینکه شرکت خمیرمایه و الکل رازی در سال 77 جواز تاسیس را از سازمان صنایع خوزستان اخذ کرد گفت: این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه 10 هزار تن خمیرمایه خشک فوری احداث شده که بیشترین ظرفیت نصب شده خمیرمایه در ایران محسوب می‌شود و صادرات این محصول به خارج از کشور از جمله افغانستان و سوریه انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در خصوص انتشار بوی نامطبوع در اهواز که به شرکت خمیر مایه و الکل رازی نسبت داده شده است اذعان کرد: این شرکت تا شهر اهواز حدود 25 کیلومتر فاصله دارد و جهت بادهای غالب در این منطقه نیز از غرب به شرق و یا از جنوب غرب به جنوب شرق است و با توجه به اینکه وزش باد در این منطقه به ندرت به سمت شهر اهواز بوده شرایط انتشار و انتقال بو به سمت شهر اهواز اصولاً منتفی است.

وی افزود: همچنین در کنار این کارخانه نیز بویی استشمام نمی‌شود و ما آمادگی کامل برای همکاری با کار‌شناسان محیط زیست را داریم.

 

تاریخ ارسال: یکشنبه 21 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 01:40 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

اخبار انتظامی خوزستان

 

با حضور مسئولان
فرمانده انتظامی زیدون معارفه شد 

مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی زیدون، با حضور مسئولان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از بهبهان، بخشدار زیدون صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی زیدون که با حضور مسئولان نظامی و انتظامی شهرستان بهبهان برگزار شد اظهار کرد: بی‌تردید امنیت از ضروری‌ترین نیازهای بشری و لازمه جامعه پاک و آرمانی است.

آرمین ساعد افزود: نیروی انتظامی مظهر اقتدار، امنیت، نظم و آرامش در جامعه است که وظایف و مسئولیت‌های بسیار متنوعی از جمله در خیابان‌ها، پارک‌ها، جاده‌ها، میادین عمومی، مراکز مهم سیاسی و اقتصادی را بر عهده دارد.

وی اضافه کرد: امنیت به عنوان اولین وظیفه حاکمیتی هر دولتی بوده اما در کنار مردم بودن نیز از اولویت‌ها و ضروریات نیروی انتظامی و سایر خدمتگزاران به مردم به عنوان صاحبان اصلی این سرزمین است.

بخشدار زیدون با بیان اینکه امروز امنیت و آرامش کشور مدیون همین سربازان و خدمتگزاران مردم است گفت: همه مسئولان باید خود را سرباز نظام مقدس جمهوری اسلامی بدانند و برای تعالی و پیشرفت توام با آرامش در کشور گام بردارند.

وی در پایان از خدمات و زحمات محمد کوهی فرمانده قبلی انتظامی زیدون تقدیر و تشکر و برای سید عبدالله تیمور‌نیا به عنوان فرمانده جدید انتظامی این منطقه آرزوی موفقیت کرد.

 

تاریخ ارسال: یکشنبه 21 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 01:37 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

اخبار نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی

 

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس:
جلسه مشترک نمایندگان با مقتدایی / آقایان مشخص کنند اهواز چند پل نیاز دارد 

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس از برگزاری جلسه مشترک مجمع نمایندگان با مقتدایی، استاندار جدید خوزستان خبر داد و گفت: سعی ما بر این است که این جلسه در روز شنبه آینده برگزار شود.

 سیدشریف حسینی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اهواز ضمن حمایت از انتصاب استاندار جدید خوزستان درخصوص موضع مجمع نمایندگان استان خوزستان، اظهار کرد: مقتدایی در میان گزینه‌های مجمع نمایندگان مجلس خوزستان قرار داشت و این مجمع انتصاب جدید استاندار خوزستان را به فال نیک می‌گیرد و حمایت خود را از وی اعلام می‌کند.

وی به سوابق و کارنامه اجرایی استاندار جدید اشاره کرد و ادامه داد: خوشبختانه مقتدایی از تجربه و کارآمدی لازم برای در اختیار گرفتن مدیریت ارشد در استان را دارد.

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی به ارتباطات نزدیک استاندار جدید استان با وزرا و دولتمردان تدبیر و امید اشاره و تصریح کرد: سایر مجموعه‌های مختلف و علما و نخبگان می‌بایست استاندار را در انجام این رسالت خطیر یاری کنند.

وی اضافه کرد: استاندار جدید خوزستان این پتانسیل را دارد که تمامی صاحبنظران و کار‌شناسان و افراد ذی‌نفوذ در استان خوزستان را در جهت هماهنگی و تعامل بیشتر با دولت در خدمت بگیرد.

حسینی عنوان کرد: باید تلاش شود که دوران مدیریت مقتدایی در استان به دوران شکوفایی و توسعه متوازن تبدیل شود.

وی به اولویت‌های استان اشاره کرد و گفت: اشتغال جوانان، آب شرب استان و مقابله با پدیده ریزگرد‌ها باید در اولویت کاری استاندار جدید خوزستان قرار گیرد.

این نماینده مجلس به برگزاری جلسه مشترک نمایندگان مجلس خوزستان با مقتدایی اشاره کرد و گفت: سعی ما بر این است که این جلسه در روز شنبه آینده برگزار شود.

وی به مسئله انتقال آب کارون اشاره کرد و گفت: استان‌های همجوار خوزستان در این زمینه مشغول برنامه ریزی جامعی برای انتقال آب کارون هستند که لازم است استاندار جدید خوزستان بدون هیچگونه انفعالی در راستای جلوگیری از انتقال آب کارون برنامه‌ریزی و تلاش مضاعفی را به عمل آورد.

حسینی به ازدیاد بیکاری در استان اشاره کرد و گفت: 75 هزار نیروی شاغل غیربومی در استان وجود دارد که این آمار بیانگر فاجعه‌ای خطرناکی است که می‌تواند پیامدهای بسیار ناگواری برای استان بدنبال داشته باشد.

وی در این خصوص اضافه کرد: باید ضمن توقف رشد مدیران غیربومی و پروازی در استان از ظرفیت‌ها و نیروهای جوان تحصیلکرده و باانگیزه در این زمینه بهره جست، چرا باید در استان خوزستان باوجود منابع سرشار انرژی و کشاورزی جوانان بیکاری داشته باشد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس ادامه داد: گردوغبار و ریزگرد‌ها چند سالی است زندگی مردم را دچار اخلال کرده است که در این زمینه باید با پای کار آوردن وزراتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط راهکارهای موثری در مقابله با این پدیده زیست محیطی مخرب به مقابله برخاست.

وی به تبعات وجود این پدیده اشاره کرد و گفت: با رایزنی مجمع نمایندگان استان خوزستان، مجلس شورای اسلامی طرح اختصاص بودجه برای مقابله با ریزگرد‌ها را به تصویب رساند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خدمات دولت باید برای مردم استان محسوس و ملموس باشد، عنوان کرد: مردم حاشیه نشین در شرایط نامساعد زندگی به سر می‌برند و باید در این زمینه خدمات شهری و روستایی را ارتقا داد.

وی خاطرنشان کرد: آقایان مسئول مشخص کنند اهواز چندتا پل نیاز دارد؟! در حالیکه مناطق حاشیه اهواز از نبود آسفالت معمولی خیابان‌ها رنج می‌برند.

حسینی به اولویت‌های کاری شهر اهواز اشاره و اظهار کرد: بهره برداری از قطار شهری باید در الویت قرار گیرد تا حمل و نقل شهری ارتقا یابد.

وی تأکید کرد: مردم از وعده و قول خسته شده‌اند و زمان عمل مسئولان فرارسیده است.

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در خصوص ارزیابی از عملکرد استاندار سابق خوزستان، گفت: حجازی از مدیران توانمند و باتجربه کشور است، او هر چه در توان داشت برای توسعه و رفع مشکلات استان بکار گرفت.

وی به عملکرد شورای شهر اهواز اشاره و تصریح کرد: باید به منتخبین شورای شهر اهواز برای عمل به وعده‌های که در زمان تبلیغات به شهروندان دادند زمان لازم را داد.

حسینی در این خصوص اضافه کرد: با اتمام شش ماه از فعالیت شورای چهارم می‌توان سمت و سوی عملکرد آن را مورد ارزیابی و واکاوی قرار داد، ضمن اینکه هنوز شهردار منتخب اهواز کار خود را آغاز نکرده است و قضاوت در این زمینه زودهنگام به نظر می‌رسد.. 

تاریخ ارسال: یکشنبه 21 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 01:36 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

یک افتخار ورزشی برای خوزستان

 

در مسابقات قهرمانی کشور
شناگران نابینا و کم‌بینای خوزستان 18 مدال کسب کردند 

شناگران نابینا و کم‌بینای خوزستان در مسابقات قهرمانی کشور 18 مدال کسب کردند.

خبرگزاری فارس: شناگران نابینا و کم‌بینای خوزستان 18 مدال کسب کردند 

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، رقابت‌های شنای کم‌بینایان و نابینایان کشور با حضور ورزشکارانی از سراسر کشور در تهران برگزار شد.

در یازدهمین دوره این رقابت‌ها که به مدت دو روز پیگیری شد شناگران 12 استان کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند.

شناگران خوزستانی نیز در رقابت‌های این دوره خوش درخشیدند و موفق به کسب 18 مدال رنگارنگ شدند.

بر این اساس و در پایان رقابت‌ها تیم خوزستان چهار مدال طلا، شش نقره و هشت برنز این رقابت‌ها را در رشته‌های مختلف از آن خود کرد.

امین گل‌مهدی شناگر خوزستانی در این رقابت‌ها درخشش فوق‌العاده‌ای داشت و موفق شد دو مدال طلای این رقابت‌ها به همراه یک مدال نقره و یک مدال برنز را در رشته‌های مختلف کسب کند.

همچنین احمد ضیایی نیز موفق به کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره از رقابت‌های قهرمانی کشور شد.

نعمت صوری دیگر ورزشکار خوزستانی بود که موفق به کسب چهار مدال شامل سه مدال نقره و یک مدال برنز شد.

عباس قضبی‌زاده نیز در این رقابت‌ها یک مدال طلا و یک مدال نقره را برای خوزستان به ارمغان آورد.

سعید عبدالله بدیعی نیز در این رقابت‌ها یک مدال نقره و یک برنز، مهدی ثعالبی یک مدال نقره و سه مدال برنز مجتبی احمدی دو مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کردند.

در پایان رقابت‌های شنای کم‌بینایان و نابینایان کشور تیم خراسان رضوی بر سکوی نخست ایستاد، تهران به عنوان نایب قهرمانی رسید و خوزستان در جایگاه سوم ایستاد. 

تاریخ ارسال: یکشنبه 21 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 01:34 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

اخبار استانداری خوزستان

 

استاندار خوزستان:
مقتدایی فرزند خوزستان است 

استاندار خوزستان گفت: مقتدایی فرزند خوزستان است و بسیار خوشحالم که مدیریت استان به فرزندی از خوزستان سپرده شده است.

خبرگزاری فارس: مقتدایی فرزند خوزستان است 

سیدجعفر حجازی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: مقتدایی با توجه به‌شناختی که از مسائل خوزستان دارد و همچنین سابقه اجرایی مناسب و متناسب می‌تواند مدیر توانمندی برای خوزستان باشد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه استاندار جدید در انجام وظایف و حل مشکلات موجود در استان موفق باشد تصریح کرد: تمام حوزه‌های مدیریتی استان مسئولیت را به بهترین شکل به استاندار جدید منتقل خواهند کرد.

استاندار خوزستان احساس خود را از انتخاب مقتدایی به عنوان استاندار جدید خوزستان اینگونه بیان کرد: مقتدایی فرزند خوزستان است و بسیار خوشحالم که مدیریت استان به فرزندی از خوزستان و یک مدیر باسابقه رسیده است و همه در پیشبرد بهتر کارهای استان به وی کمک خواهیم کرد.

تاریخ ارسال: یکشنبه 21 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 01:25 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

بهداشت و سلامتی

 

افسردگی پاییزی را جدی بگیریم
 
پاییز که می‌آید، همراه با ریزش برگ درختان، هوا هم ابری می‌شود و نم نم باران خودنمایی می‌کند، پاییز فصل راه رفتن روی برگ‌های خشکیده رنگارنگ درختان، همان موسیقی خش خش برگ‌هاست، همان برگ‌های فراوان زرد و نارنجی که هر از گاهی هوس می‌کنی کفش‌هایت را درآوری تا موسیقی برگ‌ها پاهایت را قلقلک دهد، در کنار همه زیبایی‌های پاییز، افسردگی فصلی ویژه پاییز نیز جلوه‌ای دیگر پیدا می‌کند.
به گزارش جهان به نقل از ایسنا، با آغاز فصل پاییز و کوتاه شدن طول روزها و کاهش تابش نور خورشید، خیلی از افراد دچار نوعی افسردگی فصلی می‌شوند و پزشکان معتقدند این اختلال، یک مشکل واقعی است و نیاز به تشخیص و درمان دارد.

"زهره کیانی"، روانشناس به ایسنا می‌گوید: افراد مبتلا به افسردگی پاییزی از چیزی لذت نمی‌برند و در انجام کارهای معمول خود دچار کاهش عملکرد و بی‌انگیزگی می‌شوند.

وی پایین آمدن روحیه، کاهش لذت از زندگی، خستگی و ضعف بدنی، کاهش تمرکز و توجه، تغییرات خواب و اشتها، کاهش انرژی، بی‌تحرکی، پایین آمدن عملکرد، از دست رفتن علاقه فرد نسبت به چیزهایی که قبلا از آنها لذت می‌برد، افکار پوچ، احساس گناه و سرزنش خود، مقصر دانستن خود در همه موارد، بی‌تفاوتی به مسائل زندگی، بدبینی و در نهایت فکر کردن مداوم راجع به مرگ را از علائم افسردگی پاییزی می‌داند و می‌افزاید: این عوامل می‌تواند در موارد شدید زندگی شغلی، اجتماعی و رفتاری فرد را تحت تاثیر قرار دهد.

کیانی ادامه می‌دهد: برخی افراد به لحاظ ژنتیکی مستعد ابتلا به این اختلال هستند که البته در زنان به مراتب بیشتر از مردان است و به نظر می‌رسد مسائل ژنتیکی، ویژگی‌های هورمونی، نوع روابط عاطفی، شیردهی، زایمان و غیره از جمله مواردی است که میزان افسردگی در زنان را افزایش می‌دهد.

وی می‌گوید: بیشتر مراجعه کنندگان افسردگی فصلی در پاییز بر این باورند که در نیمه دوم سال و گاهی در روزهای ابری بدخلق شده و خسته و خواب‌آلود هستند و به دلیل پرخوری اضافه وزن پیدا می‌کنند، احساس خستگی مفرط دارند و از طرفی هم قادر نیستند برنامه منظم خود را انجام دهند، توانایی فعالیت آن‌ها کم می‌شود و این فرآیند هر سال با آغاز فصل پاییز برای آن‌ها تکرار می‌شود.

کیانی معتقد است کاهش نور خورشید منجر به افزایش ترشح هورمون ملاتونین می‌شود که این امر نیز احساس خواب‌آلودگی و خستگی را در افراد مبتلا افزایش می‌دهد، در واقع این افسردگی به دلیل حساسیت سیستم مغزی نسبت به کاهش و همچنین بالا رفتن میزان هورمون ملاتونین رخ می‌دهد و قرار گرفتن در معرض نورآفتاب می‌تواند علائم این بیماری را تا حدودی کاهش دهد.

این روانپزشک می‌گوید: البته علاوه بر نور خورشید، عوامل بیولوژیکی، محیطی و عوامل روانشناختی نیز در بروز افسردگی‌های فصلی و همچنین افسردگی پاییزی تاثیرگذار است.

کیانی می‌افزاید: اگر افسردگی فصلی را درمان نکنیم اختلال دوقطبی در فرد ایجاد می‌شود که علائم شدیدتر و درمان سخت‌تری دارد و در موارد شدید افسردگی پاییزی نیاز به مداخله دارویی وجود دارد و فرد تنها با درمان‌های مشاوره‌ای بهبود پیدا نمی‌کند.

وی ادامه می‌دهد: تغییر در سبک زندگی و پرداختن به ورزش منظم هم می‌تواند در بهبود افسردگی پاییزی موثر باشد، اما در صورتی که علائم شدید باشد مداخله بیولوژیک ضروری است.

به گزارش ایسنا ، افسردگی پاییزی یکی از اختلالات خلقی است که برخی آن را به عنوان یک عارضه جدی تلقی نمی‌کنند، در حالی‌که به دلیل تغییرات آب‌وهوا و کمبود نور خورشید، ساعات بیولوژیکی بدن تغییر می‌کند و می‌تواند منجر به افسردگی حاد در افراد شود، توصیه‌هایی که روانشناسان به بیماران افسرده می‌کنند این است که حتی‌المقدور به تحرک و فعالیت‌های فیزیکی اقدام کنند. مثلا پیاده‌روی در روزهای آفتابی در فصل پاییز و زمستان می‌تواند تاثیر مطلوبی در کاهش میزان افسردگی داشته باشد.
تاریخ ارسال: یکشنبه 21 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 12:32 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

معارف اسلامی

 

این روزها این ذکر را زیاد بخوانید
 
 
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۴۱
 
در احادیث ائمه معصومین(ع) روایات بسیاری پیرامون فضیلت دهه اول ذی‌الحجه و ثواب برخی اعمال و عبادات دینی در این ایام آمده است.
به گزارش جهان به نقل از جام، زمان و استفاده از فرصت ها از مفاهیم بنیادین در زندگی هر انسان عاقل و مکلفی است که درک و توجه به این مفاهیم نقش اساسی در رستگاری بشر ایفا می‌کنند؛ ماه ذی الحجه از بهترین فرصت هایی است که رحمت و مغفرت خداوندی در آن تبلور پیدا کرده است و از بهترین زمان‌ها برای آمرزش خواستن و استجابت دعا است.

ائمه معصومین برای کسب فیض بیشتر از دهه اول ماه ذی الحجه ادعیه و نمازهایی را به شیعیان آموختند که صرف نظر از ثواب ها و اجر والایی که دارد با دقت در مفاهیم آن می توان از مناجات با خداوند لذت برد. از جمله اعمال دهه اول ذی الحجه گرفتن روزه و خواندن ادعیه وارد شده است.

احمد بن زید از حضرت موسى بن جعفر (ع) روایت کرده است که: «هر کس روز اول از دهه اول ماه‏ ذى‏ الحجّه‏ را روزه بگیرد، خداوند (ثواب) روزه هشتاد ماه را در نامه اعمال او ثبت می کند، و اگر نه روز دیگر را نیز روزه بدارد خداوند روزه یک روزگار را براى او می ‏نویسد».

همچنین اذکار زیبایی از امام علی (ع) برای روزهای اول ذی الحجه وارد شده است:

خلیل بکرى می گوید که علىّ بن ابى طالب علیه السّلام در هر روز از روزهاى دهه اول ماه‏ ذى‏ الحجّه‏ این مناجات پر محتوى را می ‏خواند:

«لا إله الّا اللَّه عدد اللّیالی و الدّهور، لا إله إلّا اللَّه عدد أمواج البحور، لا إله إلّا اللَّه و رحمته خیر ممّا یجمعون، لا إله إلّا اللَّه عدد الشّوک و الشّجر، لا إله إلّا اللَّه عدد الشّعر و الوبر، لا إله إلّا اللَّه عدد الحجر و المدر، لا إله إلّا اللَّه عدد لمح العیون، لا إله إلّا اللَّه فی اللّیل إذا عسعس و فی الصّبح إذا تنفّس، لا إله إلّا اللَّه عدد الرّیاح فی البرارى و الصّخور، لا إله إلّا اللَّه‏ من الیوم إلى یوم ینفخ فی الصّور»

لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‏ به شماره شبها و روزگاران؛ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‏ به تعداد امواج دریاها؛ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‏ که رحمت خدا از هر چه گرد آورند بهتر است؛ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‏ به عدد خار بیابان ها و درخت ها؛ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‏ به شماره آنچه مو و کرک است؛ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‏ به تعداد هر چه سنگ و کلوخ است؛ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‏ به عدد نگاه چشم ها؛ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‏ در شب وقتى که تاریک می ‏شود و در صبح هنگامى که طلوع می ‏کند؛ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‏ به شماره بادهایى که در بیابان ها و صخره‏ ها می وزد؛ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‏ از امروز تا روزى که در صور دمیده شود.

خلیل می ‏گوید که: از راوى شنیدم که می ‏گفت: على علیه السّلام می فرمود: «هر کس در هر روز از این دهه، ده مرتبه این ذکر را بخواند، خداوند به ازاى هر «لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‏» که می ‏گوید درجه ‏اى در بهشت از در و یاقوت به او عنایت فرماید که میان هر دو درجه براى سوارى که با شتاب رکاب می ‏زند یک صد سال راه است.

و در هر درجه‏ اى شهرى است و در هر شهر کاخى از گوهر یکپارچه قرار دارد که درزى در آن نیست، در هر شهرى از آن شهرها آنقدر از خانه‏ ها و قلعه‏ ها و اتاق‌ها و خانه‏ ها و بسترها و همسران و تخت‌ها و حوران بهشتى و پشتی‌ها و فرش‌ها و سفره ‏ها و خدمتگزاران و رودها و درخت ها و زیورها و جامه ‏ها قرار دارد که وصف آن از توان وصف‏ کنندگان بیرون است.

و هنگامى که از قبر خارج می ‏شود، از هر موى بدن او نورى می ‏تابد و هفتاد هزار فرشته به پیش باز او می ‏آیند، و از پیش رو و سمت راست و چپ او حرکت می کنند تا به درب بهشت رسند و هنگامى که وارد بهشت می ‏شود پشت سر او می ایستند و او در پیشاپیش جلوى آنها قرار می گیرد تا به شهرى می ‏رسند که نماى بیرونى آن از یاقوت سرخ است و اندرون آن از زبرجد سبز رنگ، و در آن شهر، تمام آنچه را که خداوند در بهشت آفریده است وجود دارد، هنگامى که به آنجا می ‏رسند فرشتگان می ‏گویند: اى دوست خدا! آیا می‏دانى این شهر و آنچه در آن است چیست؟

می گوید: نه، شما کیستید؟ می گویند: ما فرشتگانى هستیم که در دنیا روزى که خداى تبارک و تعالى را تهلیل می کردى تو را می ‏دیدیم، این شهر با آنچه که در آن هست همه ثواب توست، تو را به ثوابى برتر از این ثواب از جانب خدا مژده باد! تا آنچه را که خداوند براى تو در دار السلام خود و در جوار خویش فراهم آورده است‏ ببینى، آن بخششى را که هرگز بریده نمی ‏شود.

خلیل می ‏گوید: پس هر چه می ‏توانید، (این ذکر را) بخوانید تا اجر شما افزونتر گردد».
تاریخ ارسال: یکشنبه 21 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 12:12 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

تصاویر روز رسانه ها

 

تاریخ ارسال: یکشنبه 21 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 11:53 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

حدیث روز

 

امام محمد باقر علیه السلام در حدیثی گهربار، ضرورت دعا و درخواست از خداوند در سحرگاهان تا طلوع خورشید و استفاده از مزایای آن را توصیه فرموده‌اند.
مشرق- امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: خداوند عزّوجلّ از میان بندگان مؤمنش، بنده‏‌اى را که بسیار دعا کند، دوست می‌دارد.
پس، همواره در سحرگاهان تا طلوع خورشید دعا کنید؛ زیرا این وقتى است که در آن، درهاى آسمان باز می‌شود، و روزى‏‌ها تقسیم مى‏‌گردد و حاجت‏‌هاى بزرگ برآورده می‌شود.


متن حدیث:


امام باقر علیه ‏السلام : اِنَّ اللّه‏َ عَزَّوَجَلَّ یُحِبُّ مِن عِبادِهِ المُؤمِنینَ کُلَّ عَبدٍ دَعّاءٍ فَعَلَیکُم بِالدُّعاءِفِى السَّحَرِ اِلى طُلوعِ الشَّمسِ فَاِنَّها ساعَةٌ تُفْتَحُ فیها اَبوابُ السَّماءِ وَ تُقسَمُ فیهَاالاَرزاقُ وَ تُقضى فیهَا الحَوائِجُ العِظامُ ؛«اصول کافی، جلد2 صفحه 478»
تاریخ ارسال: یکشنبه 21 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 11:47 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

اخبار پیشرفت تکنولوژی نظامی

 

پوستل قدرت رانش و نیروی «تراست» این موشک را در نوع خود بسیار حیرت‌انگیز توصیف می‌کند و می‌افزاید: در بررسی‌های اولیه در ویدئوی پرتاب این موشک می‌توان دریافت که شتاب حرکت سجیل 1.6 شتاب گرانش است.
کد خبر: ۳۵۰۷۲۱
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۱ - 12 October 2013
کارشناسان نظامی در دانشگاه ام.آی.تی آمریکا معتقدند، موشک سجیل با بردی حدود ۲هزار کیلومتر، حیزت‌انگیز‌ترین موشک ساخت ایران است.

به گزارش تسنیم، در گزارش قبل پیرامون توان موشکی جمهوری اسلامی ایران به روند توسعه سوخت‌ موشک‌ها در جهان و علت پدید آمدن انواع سوخت موشک‌ها پرداختیم.

اما در این بخش مطالبی را مطرح خواهیم کرد که به بررسی تخصصی یکی از موشک‌های توانمند ایرانی با سوخت جامد اختصاص دارد.

جالب اینجاست که این مطلب حاصل تحقیقاتی است که توسط متخصصان هوافضا و شیمی دانشگاه ام.آی.تی (MIT) آمریکا یعنی ممتازترین دانشگاه فنی جهان انجام گرفته است.

تئودور پوستل استاد علوم و فناوری دانشگاه ام.آی.تی در مقاله‌ای به صورت تخصصی موشک بالستیک سوخت جامد «سجیل» را تحلیل کرده و از آن به عنوان موشک بسیار پیشرفته خط شکن نام برده است.

وی در این مقاله با اشاره به اینکه سجیل یک موشک با سامانه پیشران سوخت جامد و دو مرحله‌ای است می‌نویسد: وزن تقریبی سجیل با کلاهک جنگی 1 تنی تقریبا 21 تن است ضمن اینکه در این موشک، مرحله دوم کوتاه‌تر از مرحله نخست است.

البته پوستل، برد سجیل را با کلاهک‌های سبک‌تر حتی بیش از این میزان نیز می‌داند و قابلیت برد سجیل را با کلاهک ضعیف‌تر بالاتر می‌خواند.

استاد علوم دانشگاه ام.آی.تی پیش‌بینی کرده که ایران تعداد فراوانی از این موشک را تولید کرده و حتی در زمینه سامانه پیشران سوخت مایع آن نیز تولیداتی داشته است.

پوستل در کنار تمجید فنی موشک سجیل اما در بخشی از مقاله خود که مشخص است تحت تفکرات صهیونیستی نگاشته و به چاپ رسیده است، ایران را کشوری می‌داند که به دنبال سلاح هسته‌ای است.

این استاد دانشگاه که قادر به اثبات حرف تبلیغاتی ضد ایرانی خود پیرامون تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست اما به لحاظ فنی فناوری تولید سوخت موشکی ایران را ستوده و پیشرفت‌های ایران در این سال‌ها را «خیره کننده» می‌خواند.

نکته جالب در مقاله این محقق علوم فنی و امنیتی، موضوعی است که وی در میانه مقاله خود بدان اشاره کرده و آن توانایی ایران در رقابت با آمریکا و روسیه در صنعت موشکی است.

جالب‌تر اینکه وی توانایی موشکی ایران در طراحی موشک‌های فوق‌سنگین و سه مرحله‌ای را بسیار زیاد می‌داند و بر این باور است که ایران در خط برد دو هزار کیلومتر ‌قادر است موشک‌هایی با وزن 45 و حتی 65 تن تولید کند که این کار نیازمند طراحی بومی موتورهایی است که دارای توان رانشی بسیار بالایی باشند.

وی آزمایش موفق موشک سجیل 1 و 2 را نشانگر تصمیم استراتژیک ایران در بکارگیری موشک‌هایی با سوخت جامد می‌داند اما به این موضوع نیز اشاره می‌کند که ایران توسعه موشک‌های سوخت مایع خود را نیز به صورت موازی دنبال می‌کند.

پوستل ماهواره‌برهای سفیر و سیمرغ را که با سوخت مایع نیروی پیشران خود را تامین می‌کنند، موشک‌هایی با اهداف صلح‌آمیز فضایی می‌داند اما مجددا ادعاهای پوچی را در راستای تامین منافع صهیونیست‌ها تکرار می‌کند.

البته خطر کمتر نگهداری سوخت‌های جامد نسبت به نوع مایع و بارگذاری سریع‌تر آنها در موشک برای تهاجم سریع دو دلیلی است که این متخصص فناوری نظامی در علت جهت‌گیری روند تحقیقات صنعت دفاعی ایران به آنها اشاره می‌کند.

وی با استفاده از تصاویری که از لحظه پرتاب دو موشک سجیل و شهاب بدست آورده، تحلیلی ارائه داد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

همانطور که در تصویر شماره 1 دیده می‌شود دود خروجی از موشک پس از پرتاب و ثانیه‌هایی پس از آن با نوع گاز خروجی از موشک در تصویر شماره 2 تفاوت دارد.
در تصویر شماره دو و سه شاهد خروج گاز به صورتی تند و نیمه خاکستری از موشک هستیم که پس از گذشت چند ثانیه از پرتاب این دود در اثر واکنش‌های شیمیایی در هوا و در اثر تابش نور خورشید به صورت ابری درخشنده در می‌آید.


در واقع تصویر شماره 1 پرتاب موشک شهاب با سوخت مایع است در حالی که تصویر شماره دو، لحظه پرتاب موشک سوخت جامد و دومرحله‌ای سجیل است.

به طور کلی ابر درخشنده و گرد و غبار واضح پس از پرتاب موشک‌هایی با سوخت جامد به وضوح دیده می‌شود در حالی که این اتفاق پس از پرتاب موشک‌هایی با سیستم پیشران مایع رخ نمی‌دهد.

پوستل قدرت رانش و نیروی «تراست» این موشک را در نوع خود بسیار حیرت‌انگیز توصیف می‌کند و می‌افزاید: در بررسی‌های اولیه در ویدئوی پرتاب این موشک می‌توان دریافت که شتاب حرکت سجیل 1.6 شتاب گرانش است.

وی در تحلیل میزان نیروی رانش موشک نیز می‌گوید اگر شتاب موشک همان باشد که مطرح شد، پس این موشک دو مرحله‌ای دارای دو نیروی رانشی جداگانه در هر مرحله است.

55 تن و 21 تن میزان نیروی رانشی است که متخصص علوم فنی دانشگاه ام.آی.تی برای مرحله اول و دوم موشک سجیل عنوان می‌کند و در این راستا ایران را کشوری می‌خواند که قادر است موشک‌هایی با تعداد مراحل بالاتر و با نیروی رانشی بیشتر تولید کند.

در ادامه نمودار آماری و تحلیلی مسافت طی شده بر حسب زمان برای به دست آوردن شتاب موشک سجیل ارائه شده که در تصویر شماره 4 آورده شده است.
البته در ادامه نیز میزان نیروی رانش و وزن هریک از دو مرحله موشک سجیل در کنار زمان سوختن سوخت جامد آن در قالب جدولی نشان داده شده است:
در ادامه این گزارش به بررسی این موشک در ابعاد تخصصی دیگر و از زبان پوستل و سایر کارشناسان خواهیم پرداخت.
تاریخ ارسال: یکشنبه 21 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 11:30 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

یک هشدار امنیتی به خوزستانی های محترم

 

کد خبر: ۳۵۰۸۵۰
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۲ - ۱۸:۲۴ - 12 October 2013
روزنامه گاردین اعلام کرد کمیسیون حفاظت داده‌های لوکزامبورگ در حال تحقیق درباره احتمال همکاری اسکایپ با آژانس امنیت ملی آمریکا و فروش مکالمات کاربران به این سازمان است. در صورت اثبات این اتهام، برای اسکایپ حکم صادر خواهد شد.

به گزارش ایسنا،‌ به نقل از شبکه خبری دویچه وله، اسکایپ که در عمر10 ساله‌ی خود توانسته بود با شهرت یافتن در حفظ امنیت مکالمات صوتی و گفتگوهای ویدیویی اعتباری در این زمینه کسب کند حالا از سوی کمیسیون حفاظت از داده‌ها در لوکزامبورگ متهم به همکاری با آژانس امنیت ملی آمریکا و فروش اطلاعات به این سازمان شده است.

بنا بر گزارشی که روزنامه گاردین منتشر کرد، کمیسیون حفاظت از داده‌ها در لوکزامبورگ در حال بررسی پرونده اسکایپ است.

اسکایپ متعلق به مایکروسافت است و دفتر مرکزی آن در لوکزامبورگ مستقر است. در صورت اثبات اشتراک‌گذاری اطلاعات کاربران با آژانس امنیت ملی آمریکا از سوی اسکایپ ٬ می‌تواند تبعات مختلفی از جمله پرداخت جریمه‌ای سنگین شود.

کمیسیون ملی حفاظت از داده‌ها در لوکزامبورگ از این قدرت برخوردار است که اسکایپ را از دادن اطلاعات به آژانس امنیت ملی آمریکا منع کند. اما این احتمال نیز وجود دارد که اسکایپ اقدام خود را با ارجاع به توافق‌نامه‌هایی درباره انتقال اطلاعات یا دیگر مواردی که به نوعی حمایت‌قانونی ‌از اقدام اسکایپ به وجود می‌آورد و هنوز بر کمیسیون پوشیده است توجیه کند.

قانون اساسی لوکزامبورگ حق حریم شخصی افراد را محترم شمرده و محرمانه بودن مکاتبات را غیرقابل نقض می‌خواند مگر اینکه دستوری قانونی درباره آن صادر شده باشد. بر اساس قوانین لوکزامبورگ، شنود یا نظارت بر ارتباطات تنها با حکم قضایی یا اجازه رسمی دادگاهی امکان‌پذیر است که اعضای آن منتخب نخست‌وزیر باشند.

اختلاف مالیات در لوکزامبورگ و دیگر کشورهای اروپایی باعث شده که بسیاری از کمپانی‌ها نظیر آمازون٬ اسکایپ٬ نت‌فلیکس در این کشور مستقر شوند.

مدیران اسکایپ و کمیسیون حفاظت از داده‌ها هر دو تقاضای خبرنگار گاردین برای اظهارنظر در این باره را رد کردند.

اسکایپ که امروز بیش از ۶۵۰ میلیون کاربر ثبت شده در سراسر جهان دارد و همواره مدعی شده که «از حریم خصوصی کاربران و محرمانه بودن داده‌های خصوصی آن‌ها حفاظت می‌کند و محتوای ارتباطات و ترافیک داده‌ها را در اختیار هیچ شخص یا نهاد دیگری قرار نمی‌دهد.»

شهرت اسکایپ در امنیت مکالمات باعث شد که تعداد کاربران آن که در ۲۰۰۴ در حدود ۹/ ۱۲ میلیون نفر بود در سال ۲۰۱۱ به ۶۰۰ میلیون نفر برسد. همچنین بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان کشورهای مختلف نیز به آن روی آوردند.

اسکایپ که در ابتدا به گونه‌ای افسانه‌ای ظاهر شده بود، کار را برای دولت‌هایی دشوار کرد که تا پیش از آن به راحتی تماس تلفنی شهروندان را تحت کنترل داشتند و شنود می‌کردند.

اما افسانه اسکایپ به سرعت دستخوش تغییر شد. تغییرات اسکایپ از آن زمان شروع شد که این کمپانی در سال ۲۰۰۵ از سوی eBay به قیمت ۶/ ۲ میلیارد دلار خریداری شد و در همان سال در پروژه‌ای مشترک با یک کمپانی اینترنتی در هنگ‌کنگ نسخه چینی اسکایپ را راه‌اندازی کرد که تله‌های امنیتی داشت و قابل کنترل از سوی نهادهای نظارتی بود.

مایکروسافت در سال ۲۰۱۱ اسکایپ را به قیمت هشت و نیم میلیارد دلار خریداری کرد و ظاهرا در فوریه همین سال پس از دریافت دستور، به آژانس امنیت ملی آمریکا اجازه داد سیستم رمزگذاری اسکایپ را دور بزند و به اطلاعات خصوصی شهروندان دست پیدا کند.

این اسناد همچون مدارک تکان‌دهنده دیگری که گاردین اخیرا درباره فعالیت‌های پنهان آژانس امنیت ملی آمریکا منتشر کرده توسط ادوارد اسنودن، متخصص ۲۹ ساله امنیت دیجیتال و همکار پیشین این سازمان افشا شده است.
تاریخ ارسال: یکشنبه 21 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 11:28 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر
<<   1      ...      149     150      151      152     153      ...      361   >> صفحات وبلاگ