سلام خوزستان

انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستان

آئین زندگی

در این‌ گزارش به‌ دلایل‌ عمده‌ دروغ ‌مردان‌ به‌ همسرانشان‌ خواهیم‌ پرداخت‌.

کد خبر: ۵۱۳۹۷۶
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۴ - ۲۳:۵۹ - 02 July 2015
در این‌ گزارش به‌ دلایل‌ عمده‌ دروغ ‌مردان‌ به‌ همسرانشان‌ خواهیم‌ پرداخت‌.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، در این‌ گزارش به‌ دلایل‌ عمده‌ دروغ ‌مردان‌ به‌ همسرانشان‌ خواهیم‌ پرداخت‌. ازطرفی‌زنان‌ به‌ دلیل‌ احساسات‌ لطیف‌شان‌ زودرنج‌تر ازمردان‌ هستند آنان‌ با تلنگری‌ کوچک‌ روحیه‌شان‌به‌ هم‌ ریخته‌ می‌شود و حالت‌ افسردگی‌ واضطراب‌ در چهره‌شان‌ به‌ خوبی‌ مشاهده‌ خواهدشد.

لذا مردان‌ برای‌ گفتن‌ بیاناتشان‌ باید دقت‌بیشتری‌ داشته‌ باشند. به‌ دروغ‌های‌ مردان‌ که‌ به‌همسرانشان‌ می‌گویند توجه‌ کنید:

1 - بسیاری‌ از مردان‌ از این‌ که‌ احساس‌می‌کنند زنان‌ تحمل‌ شیندن‌ دروغ‌ را ندارند، به‌سادگی‌ دروغ‌ می‌گویند. شاید دروغ‌گویی‌ آنهافقط به‌ خاطر ناراحت‌ نکردن‌ همسرشان‌ باشد. امااین‌ را بدانند که‌ هر چقدر هم‌ که‌ همسران‌شان‌ ازبیان‌ حقیقت‌ نگران‌ و مشوش‌ می‌شود اما بهتر ازگفتن‌ دروغ‌ می‌باشد. زیرا روزی‌ حقیقت‌ در نزدزن‌ فاش‌ شده‌ و آن‌ زمان‌ است‌ که‌ دنیا در برابرچشمان‌ زن‌ و شوهر سیاه‌ خواهد شد و کار به‌جاهای‌ باریک‌ خواهد کشید. پس‌ اجازه‌ ندهیدچنین‌ شود.

و اما یک‌ توصیه‌ به‌ زنان‌; در صورتی‌ که‌ احساس‌کردید همسرتان‌ به‌ دلیل‌ مصلحت‌ زندگی‌اش‌ به‌شما دروغ‌ گفته‌ و این‌ دروغ‌ تاثیر چندانی‌ دروضعیت‌ زندگی‌ زناشویی‌ و عشق‌ و محبت‌ میان‌تان‌ندارد. پس‌ بهتر است‌ به‌ روی‌ خود نیاورید و ازکنار آن‌ بگذرید. مطمئن‌ باشید همسرتان‌ خواهدفهمید و شرمنده‌ شما خواهد شد.

2- تعریف‌ و تمجید را به‌ پای‌ دروغ‌ نزنید.بعضی‌ از مردان‌ تصور می‌کنند اگر از همسرشان‌تعریف‌ کنند دچار دروغ‌گویی‌ شده‌اند. اگر این‌مسئله‌ را دروغ‌گویی‌ فرض‌ می‌کنید، بهتر است‌ به‌این‌ دروغ‌گویی‌ ادامه‌ دهید. زیرا همسر شما ازتشویق‌ و تحسین‌ شما خشنود شده‌ و به‌ زندگی‌امیدوارتر خواهد شد و با نیرو و انرژی‌ بیشتری‌ به‌زندگی‌ ادامه‌ می‌دهد.

برای‌ مثال‌ در برابرخانواده‌ خودتان‌ شروع‌ به‌ تعریف‌ از همسرتان‌کنید. کفش‌هایش‌ را جلوی‌ پای‌ او جفت‌ کنید.برایش‌ میوه‌ پوست‌ بکنید. حتی‌ اگر فکر می‌کنیدهمه‌ این‌ کارها را از روی‌ تملق‌ و دروغ‌ انجام‌می‌دهید با انجام‌ چنین‌ کاری‌ نزد خانواده‌تان‌،نتیجه‌اش‌ را ببینید، همسرتان‌ پروانه‌واربه‌ دور شماخواهد چرخید، احترام‌ دو صد چندان‌ به‌ شماخواهد گذاشت‌ پس‌ ارزشش‌ را دارد که‌ دست‌ به‌چنین‌ تملق‌ و دروغی‌ بزنید.

3- بعضی‌ از مردان‌ سیاست‌ خوبی‌ را اززندگی‌شان‌ دارند. آنان‌ بدون‌ این‌که‌ خود راخسته‌ کارخانه‌ کنند به‌ نحویی‌ با همسرشان‌ برخورددارند و خود را درگیر کمک‌ به‌ وی‌ می‌کنندکه‌ او واقعا احساس‌ می‌کند همسرش‌ در کارهای‌ خانه‌ او را همراهی‌ کرده‌ است‌. البته‌ بد نیست‌ که‌ همسرتان ‌را کمک‌ کنید و دست‌ یاری‌ به‌ او بدهید. زندگی‌یعنی‌ همکاری‌ و همیاری‌،

وقتی‌ مهمانی‌ به‌ خانه‌شما می‌آید روی‌ صندلی‌ ننشینید و به‌ همسرتان‌دستور ندهید. بلکه‌ ظاهرا هم‌ که‌ شده‌ او را کمک‌کنید. حتی‌ از لحاظ لفظی‌ مثلا بگویید کمک‌می‌خواهی‌. من‌ در انجام‌ هر کاری‌ آماده‌ هستم‌.ولو این‌ که‌ روی‌ صندلی‌ بنشینید و با دوستانتان‌مشغول‌ به‌ حرف‌ زدن‌ شوید. هر چندوقت‌ یک‌باراو را صدا بزنید و از او سوال‌ کنید! بیایم‌ کمکت‌کنم‌؟ این‌ نوع‌ دروغ‌گویی‌ نیز می‌تواند تاثیر خوبی‌بر همسرتان‌ بگذارد و در برابر مهمان‌ها سربلندباشد.

4-  بعضی‌ از مردان‌ در برابر غر زدن‌ زنان‌شان‌مجبور به‌ گفتن‌ دروغ‌هایی‌ می‌شوند که‌ در انجام‌ وبرآورده‌ ساختن‌ آن‌ ناتوان‌ هستند. این‌ چنین‌زنان‌ باید گفت‌ که‌ هیچ‌ گاه‌ همسر خود را تحت‌فشار نگذارید و از او درخواست‌های‌ ناشدنی‌نخواهید. مردی‌ که‌ زیر بار فشار سخن‌های‌همسرش‌ باشد، دست‌ به‌ دروغ‌ گویی‌ می‌زند و به‌همسرش‌ وعده‌هایی‌ می‌دهد که‌ خودش‌ هم‌می‌داند از عهده‌ آن‌ برنمی‌ آید اما به‌ خاطر ساکت‌کردن‌ همسرش‌ و جلوگیری‌ از کشمکش‌ و جنگ‌اعصاب‌ مجبور به‌ دروغ‌ گویی‌ می‌شود. در این‌ جازن‌ مقصر است‌. او سبب‌ این‌ دروغ‌ شده‌ است‌. هرزنی‌ باید شرایط همسرش‌ را بداند و بیش‌ از آن‌ ازهمسرش‌ توقع‌ نداشته‌ باشد.

غرور و شخصیت‌ مرد نباید زیر پا لگدمال‌ شود.یک‌ زن‌ باید همسرش‌ را آن‌قدر دوست‌ داشته‌باشد که‌ اگر زندگی‌ کمی‌ و کاستی‌ به‌ وجود آمدهمراه‌ و در کنار همسرش‌ با مشکلات‌ دست‌ و پنجه‌نرم‌ کند. نه‌ این‌ که‌ سبب‌ لاف‌زنی‌ و اغراق‌گویی‌ ودروغ‌گویی‌ همسرش‌ شود.

5-  مردان‌ برای‌ این‌ که‌ در برابر همسر خود به‌قول‌ معروف‌ کم‌ نیاورند، سعی‌ می‌کنند دروغ‌بگویند. بعضی‌ از زنان‌ عادت‌ دارند مزایای‌ مردان‌دیگر را به‌ رخ‌ همسر خود بکشند.

برای‌ مثال‌می‌گویند شوهر دوستم‌ مرد بسیار شجاعی‌ است‌ ویا این‌ که‌ بسیار دست‌ و دلباز است‌ و همه‌ مال‌ واموالش‌ را در اختیار همسرش‌ گذاشته‌ است‌.مردان‌ به‌ این‌ مسئله‌ حساسیت‌ نشان‌ می‌دهندوآنان‌ دوست‌ ندارند همسرشان‌ مرد دیگری‌ را برتراز او ببیند شاید یک‌ حس‌ حسادت‌ ناخودآگاه‌باشد که‌ زنان‌ باید به‌ این‌ حس‌ توجه‌ کنند. گاهی‌مردان‌ در برابر تمجید همسرشان‌ از مرد دیگردست‌ به‌ گفتن‌ دروغ‌هایی‌ می‌زنند. مثلا می‌گویندامروز در خیابان‌ با پسری‌ جوان‌ هیکل‌مندی‌ دعواکردم‌ و او را به‌ شدت‌ زدم‌. او چنین‌ دروغی‌ را به‌همسرش‌ می‌گوید تا اظهار دارد که‌ او هم‌ شجاع‌است‌.

زنان‌ نباید محیطی‌ فراهم‌ کنند که‌همسرشان‌را وادار به‌ دروغ‌هایی‌ شاخدار کنند.هر فردی‌ یک‌ حالت‌ و روحیه‌ و شخصیت‌ خاص‌ به‌خودش‌ را دارد. شما نباید شوهر خود را با مرددیگری‌ مقایسه‌ کنید. بلکه‌ او را همان‌طور که‌ هست‌دوست‌ داشته‌ باشید. همان‌ طور که‌ مشاهده‌می‌کنید بعضی‌ از دروغ‌ها بار منفی‌ و گاهی‌ هم‌ بارمثبت‌ دارد. البته‌ یک‌ زن‌ و شوهر باید حقیقت‌ گراباشند و در هر شرایطی‌ راست‌گویی‌ را سرلوحه‌زندگی‌ خود بدانند و حتی‌ اگر در گذشته‌ رخ‌دادناگواری‌ داشته‌اند، همچون‌ دوست‌ واقعیت‌ رابگویند.

در زندگی‌ زناشویی‌ بیان‌ حقیقت‌ ولو این‌که‌ منجر به‌ دلخوری‌ شود باارزش‌ و مهم‌ نیست‌.البته‌ همان‌طور که‌ در مقاله‌ فوق‌ درج‌ شده‌ گاهی‌ دروغ‌ و تملق‌ در زندگی‌ سبب‌ ایجاد اعتماد به‌نفس‌ در فرد مقابل‌ می‌شود و او را به‌ زندگی‌امیدوارتر و سرزنده‌تر می‌کند. پس‌ زن‌ و شوهرباید در زندگی‌ محتاطانه‌ عمل‌ کنند و در جهت‌ایجاد یک‌ زندگی‌ مستحکم‌تر و پرمحتواتر سعی‌ وتلاش‌ خود را به‌ کار گیرند.
تاریخ ارسال: شنبه 13 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 01:15 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

اخبار سیاسی روز

گروهک منافقین تحت پوشش نام نیروهای سپاه پاسداران به کشتار غیرنظامیان و شبه نظامیان معارض دولت سوریه پرداخته اند.

کد خبر: ۵۱۴۱۵۶
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۲ - 03 July 2015
گروهک منافقین تحت پوشش نام نیروهای سپاه پاسداران به کشتار غیرنظامیان و شبه نظامیان معارض دولت سوریه پرداخته اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ویکی لیکس فاش کرد، اعضای گروهک منافقین در سال 2011 وارد سوریه شدند تا با کشتار مردم و معارضان دولت سوریه مسوولیت این قتلها را بر عهده سپاه پاسداران بگذارند.

پایگاه خبری الحدث نیوز نوشت: اعضای یک گروه نظامی غیر قانونی در ایران که سالها در پایگاه اشرف عراق حضور داشتند (گروهک منافقین) در سال 2011 وارد منطقه درعای سوریه شدند. بنابر اسنادی که ویکی لیکس منتشر کرده، این افراد بلافاصله ماموریت خود را تحت پوشش نام نیروهای سپاه پاسداران ایران شروع کردند و به کشتار غیرنظامیان و شبه نظامیان معارض دولت سوریه پرداختند تا ایران را وارد جنگ سوریه کرده و چهره آن را در برابر کشورهای حامی معارضان سوریه خدشه دار کنند.

الحدث نیوز ادامه داد: فردی به نام عبدالمجید که خود را یکی از مسوولان سازمان مجاهدین خلق معرفی می کند، این خبر حضور این گروهک در سوریه را تکذیب کرده است اما به این فرد باید گوشزد کرد که الحدث نیوز در سال 2013 مدارکی را دال بر حضور این گروهک در مناطق مختلف سوریه از جمله حلب و اطراف دمشق منتشر و اعلام کرده بود که این افراد در حال آموزش شبه نظامیان ارتش آزاد هستند.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت:خشونت داعش در مقایسه با ایران هسته ای هیچ است.

کد خبر: ۵۱۴۰۰۹
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۴ - ۰۶:۴۰ - 03 July 2015
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت:خشونت داعش در مقایسه با ایران هسته ای هیچ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی نشریه جروزالم پست،نتانیاهو روز پنج شنبه گفت:اگر جهان تصور می کند که داعش وحشی است باید منتظر بماند تا ایران به تسلیحات اتمی برسد.اقدامات داعش در مقایسه با توانایی های رژیم ایران هیچ است. بدیهی است که هیچکس با عقل سلیم نمی تواند تصور دادن تسلیحات اتمی به داعش را بکند اما آنچه که هم اکنون در مذاکرات اتمی با ایران روی می دهد این است که به کشوری که به طور گسترده تروریسم را گسترش می دهد توانایی ساخت زرادخانه تسلیحات اتمی داده می شود که بمب های اتمی زیادی در آن وجود دارد.

وی افزود:جهان با دو تهدید عمده روبرو است. تهدید داعش و تهدید ایران. ما نباید یکی را به هزینه دیگری تقویت کنیم. ما لازم است که هر دو را تضعیف کنیم و از تجاوزگری و آمادگی نظامی هر دو جلوگیری کنیم.

ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش از خطر کودتا جان سالم به در برد.
کد خبر: ۵۱۴۱۱۱
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۵ - 03 July 2015
ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش از خطر کودتا جان سالم به در برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی العربی الجدید؛ منابع عراقی و سوری از نخستین عملیات کودتای واقعی داخل گروه داعش برای سرنگونی سرکرده خود به نام «عواد البدری» معروف به ابوبکر البغدادی خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: در عملیات کودتای نافرجام سیزده نفر از رهبران برجسته این گروه اعدام شدند که در میان آنان پنج نفر از آنها مناصب بالایی در شورای نظامی داعش برعهده داشتند.
این منابع خاطر نشان کردند: اغلب کسانی که که اعدام شدند ملیت های عربی، مراکشی، سوری، یمنی، کویتی، کرد و چچنی داشتند.

این کودتا به دنبال اختلافات شدید میان گروه داعش درباره روند عملیات نظامی این گروه رخ داد زیرا داعشی ها به دنبال این بودند تا گروههای مختلف بیشتری در سوریه، لیبی و افغانستان به کار گیرند.

یک منبع آگاه در موصل که خواست نامش فاش نشود در مصاحبه با پایگاه العربی الجدید گفت: عملیات کودتایی که از قبل از تولد در نفطه خفه شد قصد داشت در راه کاروان ابوبکر البغدادی به جنوب شهر الرقه بمب گذاری کند و او را از بین ببرد زیرا البغدادی با تصمیم گیریهای فردی خود در داخل این گروه یکه تازی می کند و هئیت شرعی و قانونی این گروه را که سه سال بر اساس آن فعالیت می کرد به یک هیئت نمایشی تبدیل کرده است.

این منبع اظهار داشت: این عملیات کودتا در دهم و سیزدهم ماه پیش اتفاق افتاد و لرزه ای شدید در داخل این گروه ایجاد کرد.

ریابکوف:مذاکرات هسته‌ای باردیگر تمدید نمی‌شود

سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ای روسیه تاکید کرده که مذاکرات در مورد برنامه هسته ای ایران بار دیگر تمدید نخواهد شد.

کد خبر: ۵۱۴۱۸۷
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۴ - ۰۶:۱۵ - 04 July 2015
سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ای روسیه تاکید کرده که مذاکرات در مورد برنامه هسته ای ایران بار دیگر تمدید نخواهد شد.

به گزارش ایرنا به نقل از ایتارتاس، ریابکوف روز جمعه در مصاحبه با نشریه روسی «ایندکس بزآپاسنستی» گفت: «امکان ندارد مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه 1+5 به تعویق بیفتد یا تاریخ آن تمدید شود.»

این مقام روس خاطرنشان کرد: طرف های مذاکره کننده شامل ایران و اعضای گروه 1+5 بر این باورند که هر قدر روند مذاکرات طول بکشد، مخالفان آن برای افزایش فشار و ایجاد مسایل بیشتر وسوسه می شوند و تفاهم آنها در این مورد بسیار مهم است.

وی افزود: در مذاکرات هسته ای مسایل معدودی باقیمانده و کاملا ممکن است این مباحث را تا روز هفتم ماه جولای - موعد مقرر برای دستیابی به توافق جامع- حل و فصل و برطرف کرد.

ریابکوف افزود: بر این باورم که هیچ ناکامی در مذاکرات رخ نخواهد داد و طرف های مذاکره کننده می توانند در مورد مسایل باقیمانده مورد اختلاف به توافق برسند.

مذاکره کننده ارشد هسته ای روسیه با بیان این که هیچ طرح «ب» وجود ندارد، اظهار داشت: ایران و 1+5 احتمالات دیگر را در مذاکرات مطرح نمی کنند؛ تمام طرف های شرکت کننده در مذاکرات معتقدند که ما موفق می شویم تا موعد مقرر به توافق دست بیابیم.

وی خاطرنشان کرد: تمدید مذاکرات که برای یک هفته پس از روز سی ام ژوئن انجام گرفت در مرز مجاز یا غیرمجاز قرار داشت.

ریابکوف گفت: هر چند که این اصل که «هیچگاه نباید امکان رویدادی را کاملا نفی کرد» همچنان معتبر است اما در پشت پرده مذاکرات وین هیچکس از طرح دیگری در صورت ناکامی دور کنونی مذاکرات سخن نمی گوید؛ اطمینان دارم تا روز هفتم جولای به توافق دست خواهیم یافت.

وی در مورد لغو تحریمها نیز گفت: «ساز و کار و شیوه لغو تحریم ها در مورد ایران با بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی مرتبط است اما مکانیسم لغو تحریم ها هنوز در حال بررسی است.»

ریابکوف خاطرنشان کرد: «تعلیق یا لغو تحریمها به اقدامات مشخص ایران در عرصه انرژی هسته ای بستگی دارد که آژانس بین المللی انرژی اتمی باید آن را تائید کند.»

مذاکره کننده ارشد هسته ای روسیه گفت: طرح اقدامات پیچیده ای را تهیه کرده ایم که مورد توافق قرار گرفته است؛ در این طرح اقداماتی که پس از دستیابی به توافق جامع باید انجام شود، مشخص شده است.

به گفته وی، در این طرح به عنوان مثال گفته شده است که توافق جامع در چه روزی اعتبار اجرایی می یابد.

مذاکره کننده ارشد هسته ای روسیه خاطرنشان کرد: اصل و ایده این طرح در واقع همان اصل «گام به گام» است که رییس جمهوری روسیه آن را مطرح کرد.

وی گفت: هیات روسی به دلایل اصولی در مذاکرات در مورد لغو تحریم های یکجانبه که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بر ایران وضع شده است، شرکت نکرد. با این حال به دقت با تمام طرف های شرکت کننده در مذاکرات رایزنی کردیم تا در مکانیسم طرح شده برای لغو تحریم های یکجانبه غرب، اختیارات شورای امنیت سازمان ملل نقض نشود و بر فعالیت آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد ایران تاثیر منفی نگذارد.

امروزه آثار مقاومت مردم یمن بیش از پیش و به‌صورت جدی‌تر و چشمگیرتر از گذشته است، یعنی همچنان که عربستان یمن را بمباران می‌کند یمنی‌ها نیز شهرهای تحت سلطه عربستان را موشکباران می‌کنند.

کد خبر: ۵۱۴۳۰۴
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۷ - 04 July 2015
امروزه آثار مقاومت مردم یمن بیش از پیش و به‌صورت جدی‌تر و چشمگیرتر از گذشته است، یعنی همچنان که عربستان یمن را بمباران می‌کند یمنی‌ها نیز شهرهای تحت سلطه عربستان را موشکباران می‌کنند.

 به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، مصاحبه با دکتر علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب با کیهان براساس قرار قبلی و در راس ساعت نه و نیم صبح روز سه‌شنبه(9 تیر) در دفتر ایشان در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. ما با دکتر ولایتی درباره مهم ترین تحولات منطقه شامل نشست آتی وزرای کشور ایران، سوریه و عراق، جنگ یمن و فرجام آن، ائتلاف ضدداعش و مذاکرات هسته‌ای گفت‌و‌گو کردیم که متن کامل این مصاحبه در همین صفحه منتشر می‌شود.


* هفته گذشته جنابعالی در دیدار با وزیر کشور سوریه خبر از تحولی مهم در روابط سه کشور ایران، عراق و سوریه دادید؛ لطفا در در مورد این تحول مهم کمی توضیح دهید؟
دکتر ولایتی: وزیر کشور سوریه به دعوت وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به تهران آمد و در تهران قرار بر این شد  که یک جلسه سه‌جانبه‌ای بین وزرای سه کشور ایران، عراق و سوریه در آینده نزدیک برگزار شود. موضوع اصلی این گفت‌و‌گوها که درباره تروریسم خواهد بود به این نشست سه‌جانبه اهمیت می‌دهد.


ایران  بعد از انقلاب قربانی تروریسم بوده است و قریب به 17 هزار نفر در جریان ترورهای  منافقین و دیگر گروه‌های ضدانقلاب شهید شده‌اند و  در شرایط کنونی نیز  گروه‌های تروریستی دیگری غیراز منافقین به اشکال دیگری و زیر چتر  افراطی‌گری و وهابیت در منطقه پیدا شده‌اند که عمدتا در کشورهای عرب منطقه، پاکستان، افغانستان و اخیرا در آسیای مرکزی و حتی در غرب چین و آسیای جنوب شرقی در حال رشد هستند.


این که ایران حامی دولت‌های مشروع و قانونی  عراق و سوریه و حامی مردم این دو کشور است و ستون فقرات خط مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی است و  وزرای کشور دو دولتی که در حال حاضر روزانه قربانی تروریسم هستند با هم در رابطه با یک هدف مشترک  و آن هم مقابله با تروریسم جمع شوند در تاریخ منطقه بی‌سابقه است. اینکه وزرای کشور سه دولت با هم جمع شوند و بر روی یک خطر مشترک کل جهان اسلام و در یک مقیاس وسیع‌تر خطر مشترک کل جهان که خطر تروریسم ناشی از افراط‌گرایی است باهم مشورت کنند نشان‌دهنده  یک تحول جدید و  بسیار درخشان است.


اولا این سه کشور در تعریف تروریسم با یکدیگر اشتراک نظر دارند یعنی افراطی‌گری و سلفی‌گری افراطی را یک خطر و  هسته یک جریان شوم در جهان اسلام می‌دانند که هیچ نتیجه‌ای جز تضعیف امت اسلامی و تشدید تفرقه بین مسلمانان و راه انداختن جنگ‌های فرقه‌ای و در نهایت تضعیف جهان اسلام ندارد. هر سه کشور  در مورد راه حل‌های مبارزه با تروریسم با یکدیگر اتفاق نظر دارند و هر سه کشور ارتباط تنگاتنگ به لحاظ جغرافیایی دارند که در یک محدوده وسیع بیش از  2 میلیون متر مربعی مساحت این سه کشور در حساس‌ترین نقطه عالم در قلب غرب آسیا است. اینها برای مبارزه مشترک با تروریسم یک عهد و پیمان حساب شده با یکدیگر ببندند یک تحول مهمی است.


در طرف مقابل نیز شاهد این اتحاد ضد اسلامی هستیم. آمریکا، رژیم‌صهیونیستی و کشورهای مرتجع منطقه دست به دست هم داده و از تروریسم  رسما حمایت می‌کنند. کلمه‌ای از این مضحک‌تر نیست که آمریکا می‌گوید که ما در حال آموزش گروه‌های شورشی و  چریک‌های میانه‌رو هستیم. مگر ترور و آدم‌کشی میانه‌روی می‌شناسد. نفس عمل مذموم است. آمریکا گروه‌های تروریستی  را تقسیم‌بندی می‌کند. معنی واقعی این تقسیم‌بندی این است که آمریکا، بعضی از دول منطقه و  رژیم صهیونیستی   به گروهی از تروریست‌ها میانه‌رو می‌گویند که گوش به فرمان آمریکا باشند و از این خط تجاوز نکنند. این تقسیم‌بندی به شنیع‌ترین رفتارهای گروه‌های تروریستی مشروعیت می‌دهد و لذا چون این نشست سه‌جانبه اولین باری است که آثار مهمی هم  دربرداشت مشترک از تروریسم و هم راه‌حل‌های مقابله با آن دارد لذا معتقدم که مهم ترین تحول منطقه خواهد بود.


* آیا در نشست سه‌جانبه وزرای سه کشور ایران عراق و سوریه معاهده مشترکی امضا خواهد شد؟
ممکن است که  هر سه کشور در مذاکرا ت به این نتیجه برسند که معاهده مشترکی بسته شود البته اگر قرار شد این مذاکرات به معاهده‌ای منجر شود در آن صورت باید سیر قانونی خود را در هر سه کشور طی کند.


* دو سال پیش در مصاحبه با کیهان به عنوان دبیر کل  مجمع جهانی بیداری اسلامی گفتید که «سوریه سقوط نخواهد کرد.» تاکنون این پیش‌بینی تحقق یافته است.با توجه به رویدادهای جدید در منطقه آیا هنوز هم بر این موضع اصرار دارید؟
دو سال پیش عرض کردم  که آنچه آرزوی دشمنان اسلام و مخالفین خط مقاومت  در منطقه است عملی نخواهد شد که  این پیش‌بینی محقق شد. اگر آن روز براساس یک احتمال گفتم، امروز با قوت بیشتری مطرح می‌کنم که دولت مرکزی سوریه با فشار  تروریست‌ها و حامیان آنها و زیاده‌خواهی‌های آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای مرتجع منطقه سقوط نخواهد کرد. برای اینکه هر چه زمان گذشته مردم سوریه اعم از سنی، شیعه، علوی، کرد، عرب و ترکمان بیشتر به اهمیت این دولت و وجودش برای حفظ سوریه و تمامیت ارضی آن و دفاع از منافع ملی کشور آگاه شده‌اند.

اگر امروز یک نظرسنجی درباره شخص آقای بشار اسد و سیاست مقاومتی که دولت ایشان در پیش گرفته‌اند از مردم سوریه انجام شود حتما تعداد آرای موافق بیش از دو سال پیش خواهد بود و لذا ما با شناختی که از دولت و ملت سوریه و حامیان آنها شامل ایران، عراق و جریان مقاومت  اسلامی در لبنان. همچنین مسلمانانی که از ملل مختلف مثل افغانستان و که به کمک ملت سوریه و برادران سوری آمده‌اند، داریم سوریه سقوط نخواهد کرد.


در طرف مقابل نیز مخالفان بشار اسد، مرتجعین منطقه و  جهان اسلام را که در حقیقت پیروان جاهلیت جدید هستند دور خود جمع کرده‌اند. آنچه ما در جهان عرب  تحت عنوان افراطی‌گری یا وهابی‌گری می‌بینیم احیای جاهلیت پیش از اسلام است. بعضی از فرماندهان این تروریست‌های بی‌رحم صراحتا اعلام کرده‌اند که حامی بنی امیه هستند و روش بنی‌امیه را دنبال می‌کنند. این افراد در کمال قساوت و بر خلاف روح اسلام سر می‌برند، آتش می‌زنند و  تنها شیعیان قربانیان آنها نیستند بلکه بسیاری از قربانیان آنها از برادران و خواهران اهل سنت هستند. این گروه‌های تروریستی سلفی در ضدیت با انسان مرز نمی‌شناسند اگر یک تعریف بخواهیم از این گروه‌ها ارائه دهیم که نزدیک به ذهن نیز باشد باید بگوییم این سلفی‌گری و وهابی‌گری  احیای جاهلیت عرب و خلافت بنی‌امیه است.


* یعنی همان چیزی که رهبر معظم انقلاب تحت عنوان جاهلیت مدرن یاد می‌کنند؟
بله.  مصداق بعد از اسلام این جاهلیت بنی‌امیه است. خود سران برخی گروه‌های  تروریستی در مصاحبه‌های خود به صراحت اعلام کرده‌اند که روشی که بنی‌امیه در مقابله با پیروان اهل بیت(ع) داشتند روش درستی بود و ما به دنبال پیاده کردن همان روش هستیم.


* به نظر شما علت اصلی گسترش اقدامات تروریستی داعش در جهان علیرغم تشکیل ائتلاف ضدداعش تحت رهبری آمریکا چیست؟ آیا این ائتلاف را برای مبارزه با گروه داعش مفید می‌دانید یا هدف از تشکیل آن چیز دیگری بوده است؟
دکتر ولایتی: این ائتلافی که آمریکا  محور آن است در حقیقت ابزاری در دست این کشور و متحدان آن است که به صورت گزینشی عمل کنند. یعنی تحت عنوان مبارزه با داعش این ائتلاف تشکیل شده که چند هدف را دنبال می‌کند.

درجه اول آمریکا و غرب  به دنبال این هستند که به دنیا به صورت کاذب نشان دهند که ما از اقدامات ضد انسانی داعش بری هستیم و هدف دوم ائتلاف این است که اگر قرار شد کشورهایی از تروریست‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم، علنی و غیرعلنی حمایت کنند تا آنها را تحت امر خود قرار دهند پول و اسلحه به آنها بدهند امکانات لجستیکی و عبور از مرز سوریه و عراق برای آنها فراهم بکنند سرنخ آن باز در دست آمریکا و عوامل آن در منطقه است.

هدف دیگر آمریکا و انگلیس این است که با حمایت از این گروه‌های تروریستی  زمانی که این تروریست‌ها برای ایجاد رعب و وحشت آدم می‌کشند در دنیا منتشر می‌کنند و افکار عمومی جهانی را که قلبا ناراضی از این جنایت‌ها هستند را نسبت به دین اسلام  که  با توجه به قدرت نفوذ اسلام در غرب که بدون تردید در اروپا و آمریکا دین دوم محسوب می‌شود بدبین می‌کنند. پس از آن نیز با گسترش این جنایت‌ها افکار عمومی جهان انتظار خواهند داشت که علیه این افراد شقی اقدامی صورت بگیرد که در آن صورت نیز  اعلام می‌کنند که ما پرچمدار مبارزه با این جنایتکاران هستیم و به صورت گزینشی هم به لحاظ نوع گروه‌هایی که بمباران می‌کنند هم به لحاظ زمان و هم مکان انتخاب می‌کنند که کجا را بمباران بکنند و کجا را بمباران نکنند. ائتلاف در  خیلی از مواقع  طرفی که در حال مبارزه با این گروه‌ها هستند را بمباران می‌کنند و به دروغ اعلام می‌کنند که اشتباه  شده است. یعنی می‌خواهند صحنه حمایت از تروریست‌ها و مخالفت با تروریست‌ها را با هم داشته باشند و متناسب با سیاست خود از این دو  اهرم استفاده بکنند.

خوشبختانه ماهیت این نوع ائتلاف برای مردم منطقه روشن شده است و شما می‌بینید که در عراق هر کجا ائتلاف ضد داعش در موصل، بیجی، الانبار و تکریت وارد شده  موفق نبوده است بنابراین این ائتلاف به اسم ائتلاف است و کلمه ائتلاف پوششی است بر‌ای انجام مقاصد شیطانی دیگر.


*  آقای دکتر علیرغم گذشت بیش از سه ماه از تجاوز نظامی عربستان به یمن، آل سعود در دستیابی به هیچ یک از اهداف اعلامی خود در این جنگ موفق نبوده است، به نظر شما فرجام این جنگ و دلایل ناکامی عربستان در آن چیست؟
عربستان تصور می‌کرد که ظرف دو هفته و با فشار سنگینی که وارد می‌کنند و همه چیز را بمباران می‌کنند مردم یمن تسلیم می‌شوند. اما بیش از سه ماه است که مردم یمن مقاومت می‌کنند و امروزه آثار مقاومت مردم یمن بیش از پیش و به صورت جدی‌تر و چشمگیرتر از گذشته است یعنی همچنان که عربستان یمن را بمباران می‌کند یمنی‌ها نیز شهرهای تحت سلطه عربستان را موشکباران می‌کنند. تکلیف جنگ همیشه در زمین معین می‌شود نه در آسمان و این اصلی است که همه کارشناسان نظامی به آن معترف هستند.

عربستان جرات اینکه نیروی نظامی زمینی به داخل یمن بفرستد را ندارد. لذا با هواپیماهای اهدایی آمریکا و بعضا رژیم صهیونیستی از ارتفاع بالا یمن را بمباران می‌کند و هر چقدر این هواپیماها دور از دسترس آتشبارهای ضد هوایی یمن باشند در دستیابی به اهداف خود در نابودی مراکز حساس یمن  ناموفق هستند.

عربستان تاکنون با چنین مشکل پیچیده‌ای رو‌به‌رو نبوده است. عربستان همیشه سعی می‌کرد خود را به عنوان یک قدرت مهم و مسلط در جهان عرب و اسلام مطرح نماید و در کشور‌های غربی نیز این گونه القاء کرده بود که اگر قرار باشد نیروهای عربستانی روزی وارد صحنه شوند نقش تعیین‌کننده‌ای خواهند داشت. حال  نشان می‌دهد  که حریف مردم  فقیر و تحت محاصره شدید یمن نیست.

بدون تردید عربستان در این جنگ حریف مردم یمن نخواهد شد. مقاومت مردم یمن قطعا ادامه پیدا خواهد کرد.  قرائن و شواهد نیز  حاکی از این است کسانی که ائتلاف جنگ با یمن را تشکیل دادند کم کم به واقعیات موجود در یمن پی برده و فهمیده‌اند که با زور و توسل به امکانات نظامی، توان مقابله با مردم یمن را نخواهند داشت.

لذا شروع به دوره‌گردی در روسیه، فرانسه، آمریکا و  مناطق دیگر برای توجیه و همراه کردن آنها کرده‌اند. به هر کشوری نیز که می‌روند به آنها وعده حمایت می‌دهند ولی این وعده‌ها در حوزه‌هایی که نفع مادی برای آنها ندارد از حرف فراتر نمی‌رود اگر نتیجه این دوره‌گردی‌ها فروش سلاح بیشتر باشد و تا عربستان پول دارد و اجناس و لوازم نظامی را با قیمت گران می‌خرد این همراهی وجود دارد ولی آنجایی که باید این کشورها نیرو بفرستند و به اهداف نامشروع عربستان در یمن کمک بکنند این همراهی وجود ندارد.

در ابتدا ادعا شده بود که پاکستان و ترکیه نیرو به یمن می‌فرستند که این اتفاق نیفتاد و  تنها برخی کشورهای ضعیف منطقه که در حفظ و حراست از کشور خود دچار مشکل هستند به صورت سمبلیک در  جنگ علیه یمن مشارکت کردند و سود مادی خود را نیز بردند. در دو طرف این جنگ تحمیل شده غیرعادلانه یک طرف مردم مصمم  قرار دارند که با اسلحه‌ای بر دوش در کوه‌های بسیار سخت و گرم و سنگلاخ‌های شمال یمن از سرزمین خود دفاع  می‌کنند و بسیار جان برکف و آبدیده هستند و در طرف مقابل بابت هر قدمی که عناصر جنگی برمی‌دارند مقدار زیادی پول و امکانات مادی  از سعودی‌ها می‌گیرند و کسی برای دستیابی به امکانات مادی حاضر نیست جان خود را فدا کند.


*به نظر شما  عملکرد وزارت خارجه کشورمان در بحران یمن چگونه بوده و شما چه نمره‌ای به آن می‌دهید؟
تنها کشوری که در جهان بدون ملاحظه، آشکار و واضح از مردم یمن دفاع کرده جمهوری اسلامی ایران است. موضوع یمن نیز مسئله تازه‌ای در حوزه روابط خارجی ایران است یعنی یک جنگ همه‌جانبه از زمین، هوا و دریا علیه مردم یمن در جریان است و هیچ کشوری در جهان عرب و اسلام سراغ ندارم که به اندازه ایران بی‌دریغ  از مردم یمن اعلام حمایت کرده باشد و می‌دانم که دوستان ما در وزارت خارجه واقعا با تصمیم جدی در کنار مردم یمن ایستاده‌اند ولی شکل دادن یک ائتلاف علیه این جنگ در یمن زمانبر است.

شما می‌بینید مسئولان رده بالای عراق مثل دکتر ابراهیم جعفری وزیر امورخارجه  همراه با ایران از مردم یمن اعلام حمایت کرده‌اند. در لبنان آقای سیدحسن نصرالله مستمرا  از یمن اعلام حمایت نموده ، بعضی کشورها مثل الجزایر به هیج‌وجه با  خط مشی اعمال شده از سوی عربستان همراه نیستند. کشور عمان نیز در بین کشورهای شورای همکاری از یمن حمایت می‌کند. عمان تا آنجا که توانسته کمک‌های انساندوستانه را با توجه به مرز زمینی خود با یمن ارسال کرده و حداقل در تئوری موافق این جنگ نیست.


* آیا مذاکرات هسته‌ای با توجه به رویکردی که غربی‌ها تا کنون داشته‌اند، به نتیجه خواهد رسید؟ و در صورت حصول توافق آیا اهداف ایران از مذاکرات هسته‌ای محقق خواهد شد؟


مذاکره‌کنندگان بر اصول ترسیم شده از سوی رهبر معظم انقلاب پایبند هستند.همکاران ما در تیم مذاکره‌کننده با تمام وجود تلاش می‌کنند که اهداف جمهوری اسلامی ایران را در مذاکرات پیش ببرند. البته این موضوع هم  کار سختی است. از یک‌سو رهبر معظم انقلاب مراقبت هوشمندانه دارند و مذاکره‌کنندگان نیز بارها اعلام کرده‌اند بر اصول ترسیم شده از سوی رهبر انقلاب پایبند هستند و اعتقاد کامل دارند اگر هم به فرض در ضرب‌الاجل تعیین شده به نتیجه نرسند ممکن است مذاکرات تمدید شود. جمهوری اسلامی ایران نیز براساس دیدگاه رهبر معظم انقلاب با تمدید مذاکرات مخالفتی ندارد.


* آیا شما امیدوار هستید که توافقی بین ایران و 1+5 به امضا برسد که منافع ملی ایران را تامین بکند.


حتما امیدواریم. اگر امید نبود جمهوری اسلامی ایران به مذاکره ادامه نمی‌داد اما امیدواری به معنای قطعیت نیست امیدوار هستیم که با ادامه مذاکرات و گفت‌و‌گو در یک چارچوب منطقی بتوانیم به نتایج مثبتی  برسیم.


* رهبر معظم انقلاب روز شنبه در دیدار خانواده‌های شهدای 7 تیر به موضوع «هفته حقوق بشر آمریکایی» اشاره داشتند. نظر شما درباره نامگذاری 7 تا 12 تیر ماه تحت  این عنوان چیست؟
باید بگوییم از 6 تیر. چون در روز ششم تیرماه رهبر معظم انقلاب ترور شدند که با تقدیر الهی ایشان از آن انفجار سخت به سلامت بیرون آمدند. این انفجارها از ششم تیرماه شروع شد. من آن موقع معاون درمان وزارت بهداری بودم. وقتی آقای  دکترموسی زرگر که آن موقع وزیر بهداری بودند به من اطلاع دادند که چنین اتفاقی افتاده  و سریع باید در بیمارستان حاضر شوی؛ من وقتی به بیمارستان آمدم تعداد قابل ملاحظه‌ای از اساتید پزشکی در رشته‌های مختلف حاضر بودند. بنده در اتاق عمل بودم تا جایی که ذهنم یاری می‌کند بیش از 35  شیشه خون تزریق شد تا بالاخره ایشان نجات پیدا کردند. باید در مورد این پیشنهاد فعالیت و فرهنگ‌سازی نمود. واقعیت‌های موجود در جهان اسلام در منطقه و در ایران حاکی از این است که دست آمریکا تا مرفق آلوده به خون مسلمانان در فلسطین، بوسنی، عراق، افغانستان و حالا در یمن است و بسیار جا دارد که در این رابطه کار فرهنگی و تبلیغاتی درست انجام شود.

تحلیلگر آمریکایی؛

در حالی که تقریباً همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که این بار، مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 در آخرین روزهای خود است، حجم انتقادات به دولت اوباما به واسطه رویکردش در قبال ایران افزایش یافته است؛ اما در میان این انتقادات، می توان به موارد جالب توجهی برخورد که از راهبرد سنجیده ایران و کسب حداکثر امتیازات ممکن از طرف مقابل حکایت دارد.

کد خبر: ۵۱۴۱۰۳
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۳ - 03 July 2015
آمریکا از تمام مواضع سابق خود مقابل ایران کوتاه آمده استدر حالی که تقریباً همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که این بار، مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 در آخرین روزهای خود است، حجم انتقادات به دولت اوباما به واسطه رویکردش در قبال ایران افزایش یافته است. اما در میان این انتقادات، می توان به موارد جالب توجهی برخورد که از راهبرد سنجیده ایران و کسب حداکثر امتیازات ممکن از طرف مقابل حکایت دارد.

به گزارش «تابناک»، پایگاه اینترنتی «نیویورک دیلی نیوز» در مطلبی به قلم چارلز کراتهامر، از منتقدین همیشگی مذاکرات هسته ای ایران، به بررسی تغییرات رویکرد دولت آمریکا در قبال موضوع هسته ای ایران پرداخته و استدلال می کند که ایالات متحده تقریباً در همه موارد، از مواضع اولیه خود کوتاه آمده و اکنون در حال دستیابی به یک توافق نامطلوب با ایران است.

کراتهامر با اشاره به اظهارات اوباما می نویسد، رئیس جمهور آمریکا در تلاش برای تعامل با ایران و پذیرش این کشور به عنوان یک «قدرت منطقه ای موفق»، تصمیم به انجام مذاکرات هسته ای با این کشور گرفت. در آن زمان، ایران در اثر تحریم ها، با مشکلات اقتصادی زیادی از جمله کاهش ارزش ریال، تورم و مواردی از این دست روبه رو بود؛ اما به مرور زمان، اوباما که می خواهد توافق هسته ای با ایران را میراث خود معرفی کند، از همه خط قرمزهای خود عدول کرده است.

در ادامه مطلب منتشره در این سایت، کراتهامر به مهمترین محورهایی که به عقیده وی، اوباما در آن ها از خطوط قرمز خود کوتاه آماده اشاره می کند.

بازرسی ها
نظام بازرسی ها که قرار بود «هر زمان، هرکجا و سرزده» باشد، اکنون به «دسترسی مدیریت شده» تبدیل گشته است. اکنون بازرسان هسته ای ناچارند با ایران گفت و گو کرده و رضایت این کشور را برای هر گونه بازرسی به دست آورند. این امر به ایران اجازه می دهد، از صدور اجازه دسترسی خودداری کرده و یا به منظور پنهان کاری، دسترسی بازرسان را به تعویق بیندازد.

در این مورد، آمریکا حتی در نقش وکیل مدافع ایران ظاهر شده و یکی از مقامات دولت اوباما گفته حتی «ایالات متخده نیز به هیچ کس اجازه نمی دهد به همه مراکز نظامی اش دسترسی داشته باشد؛ بنابراین، چنین کاری صحیح نیست». اگر قرار بود آمریکا از موضع ایران حمایت کند، چرا 19 ماه برای این کار صبر کرد و طی این مدت دسترسی های نامحدود را شرط ضروری دستیابی به توافق مطرح می کرد؟

فعالیت های هسته ای گذشته ایران
توافق موقت موجود میان ایران و 1+5 که طی 19 ماه گذشته، مبنای ادامه مذاکرات بوده، از ایران می خواهد از فعالیت های هسته ای گذشته خود ابهام زدایی کند. اما ایران تاکنون در این زمینه کاری انجام نداده است. پس از مدت ها کش و قوس، جان کری دو هفته پیش از موضع خود کوتاه آمد و گفت، باید به جای تمرکز بر گذشته، بر آینده تمرکز کرد. گفته می شود، پس از امضای توافق، چنین امری محقق خواهد شد؛ اما ایران که تاکنون از این کار خودداری کرده، چطور پس از برداشته شدن تحریم ها با آن موافقت خواهد کرد؟

برداشته شدن تحریم ها
قرار بود روند برداشته شدن تحریم ها، تدریجی و مرحله به مرحله و همزمان با تأیید پایبندی ایران به تعهداتش از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد؛ اما اکنون ما قصد داریم 150 میلیارد دلار را همزمان با امضای توافق در اختیار ایران قرار دهیم. در این موضوع نیز اوباما از موضع خود کوتاه آمد و سه ماه پیش گفت، مسأله اصلی، برداشته شدن تحریم ها نیست، بلکه تدوین ساز و کاری برای بازگشت پذیری تحریم هاست.

اما این استدلال صحیح است، زیرا ایران هرگز متهم به نقض تعهدات خود نخواهد شد و دلیل آن نیز روند مضحک و زمان بر بازرسی هاست. افزون بر این، آیا کسی تصور می کند که روسیه و چین به بازگشت تحریم ها رأی بدهند و یا شرکت های تجاری اروپایی که آماده بازگشت به ایران در روز امضای توافق هستند، از مسیر خود بازگردند؟

تحریم های غیر هسته ای
دولت اوباما اصرار داشت مذاکرات هسته ای، بر تحریم هایی که به دلایل دیگر علیه ایران وضع شده، تأثیری نخواهد گذاشت. اما این مربوط به گذشته بود. اکنون مشخص شد که دولت آمریکا آماده است همه تحریم های موجود را لغو کند.

در نهایت، کراتهامر با کنار هم گذاردن این موارد می نویسد: «چه چیزی باقی می ماند؟ یک سند تسلیم از آن نوع که به کشورهای شکست خورده که به دنبال صلح هستند، ارائه می شود. توجه داشته باشید، قوی ترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان، با حمایت پنج قدرت بزرگ دیگر، مسلح به رژیم تحریم های خرد کننده، در آستانه امضای بدترین توافقنامه بین المللی تاریخ آمریکاست».

به این ترتیب، آن گونه که مشخص است، ایستادگی ایران بر اصول اساسی و خطوط قرمز خود در مذاکرات هسته ای، کار را به جایی رسانده که منتقدین اوباما در آمریکا، از همیشه خشمگین تر بوده و به این اعتقاد رسیده اند که ایالات متحده از همه مواضع سابق خود در مذاکرات کوتاه آمده است.
تاریخ ارسال: شنبه 13 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 01:14 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

یک گزارش اقتصادی

حکایت خودروهایی که در گمرک سازمان منطقه آزاد اروند خاک می خورد

آبادان-ایرنا-ترخیص کاران خودرو در گمرک سازمان منطقه آزاد اروند، از زمانبر بودن ترخیص خودور در این بخش و مشکلات مربوط به ترخیص خودرو سخن می گویند.

منطقه آزاد اروند در سال 1384 با مصوبه هیات دولت در محدوده آبادان، خرمشهر و مینوشهر فعالیت اقتصادی خود را با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش صادرات و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی جنوب خوزستان شروع کرد.

در سفر هیات دولت در دی ماه 1392 به خوزستان، محدوده منطقه آزاد اروند از 17هزار و 400هکتار به 34هزار هکتار افزایش یافت.

این روزها خودروهای وارد شده به گمرک مناطق آزاد در وضعیت بلاتکلیف به سر می برند و ترخیص کاران خودرو نیز از این وضعیت که باعث رکود فعالیت های آنان شده، گلایه مندند.

بر اساس اعلام گمرک سازمان منطقه آزاد اروند، بیش از 400 خودرو به دلیل نداشتن پلاک در گمرک خرمشهر بلاتکلیف است و به دست مالکان نرسیده است.

یکی از ترخیص کاران خودرو در گمرک منطقه آزاد اروند در گفت و گو با ایرنا در خصوص مشکلات ترخیص خودرو از گمرک این منطقه، گفت:در صورتی که مشکلی در مسیر ترخیص وجود نداشته باشد، در نهایت کار ترخیص خودرو در گمرکات بیش از پنج روز اداری طول نمی کشد.

وی که خواست نامش در گزارش برده نشود، افزود:روند ترخیص خودرو از گمرک سازمان منطقه آزاد اروند در برخی روزها به بیش از 25 روز افزایش می یابد که این موضوع، هزینه های فراوان بر گردن مالک خودرو و ترخیصکار باقی می گذارد.

وی همچنین با انتقاد از آنچه حاکم شدن رابطه به جای ضابطه در ترخیص خودرو از این گمرک، گفت:به عنوان مثال، اسفندماه سال گذشته به دلیل حجم بالای کار، ترخیصث خودرو به 30 روز نیز رسید در حالی که برخی خودروها در این بازه زمانی توانستند پنج روزه ترخیص شوند.

این ترخیص کار خودرو با انتقاد از ارائه نشدن امکانات مطلوب در موضوع پارکینگ و انبارداری خودرو، گفت:بر اساس تعرفه ها، به ازای هر شبانه روز توقف خودرو در گمرک منطقه آزاد اروند، برای خودروها از 300 تا 800 هزار ریال حق پارکینگ گرفته می شود.

این فعال در این منطقه گفت:با حساب سرانگشتی می توان دریافت که روزانه چه مبلغی از مشتریان و مالکان برای هزینه پارکینگ اخذ می شود.

وی ادامه داد:حداقل انتظاری که از مسوولان پارکینگ داریم این است که خودروها را در زیر نور آفتاب با دمای حدود 50 درجه نگهداری نکرده و حداقل برای آنها سرپناهی آماده کنند.

یکی دیگر از ترخیص کاران خودرو با نام خانوادگی«ف-ز» نیز در این خصوص به ایرنا گفت:از مسئولان گمرک سازمان منطقه آزاد اروند انتظار داریم، حال که مبالغ قابل توجهی برای ارائه خدمات از مشتریان دریافت می شود، کیفیت خدمات ارائه شده نیز ارتقاء یابد.

وی افزود:اگر یک خودرو ورودی به گمرک این منطقه تنها 15 روز در پارکینگ معطل بماند، روزانه 300 هزار ریال نیز از جیب ترخیص کاران هزینه شده و اعتبار ترخیص کار نیز پیش مشتری یا مالک خودرو خدشه دار می شود.

این فعال در این منطقه با انتقاد از آنچه بی برنامگی مسئولان گمرک سازمان منطقه آزاد اروند می خواند، افزود:انتظار داشتیم، مسئولان گمرک این سازمان با هماهنگی با راهنمایی و رانندگی مشکل نبود پلاک خودروهای ورودی را حل و فصل می کردند.

حسن چراغی مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد اروند واقع در خرمشهر نیز که به تازگی این مسئولیت را پذیرفته، پاسخ به پرسش های خبرنگار ایرنا را به روابط عمومی این سازمان حواله کرد.

وی گفت که از پاسخ در این خصوص معذور است.

البته معاون امور عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند نیز هفته های گذشته در گفت و گو با رسانه ها از راه اندازی ترمینال اختصاصی خودرو منطقه آزاد اروند در بندرگاه خرمشهر خبرداد.

سیدعلی شریفی اصل افزود:این ترمینال نسبت به ترخیص خودرو وارداتی بر اساس قوانین مناطق آزاد کشور اقدام کرده و خودروهای وارداتی که در ترمینال اختصاصی منطقه آزاد اروند ترخیص می شوند بر اساس تعرفه قانونی و پس از سیر مراحل قانونی تحویل صاحبان آنان می شود.

وی گفته بود:ترخیص خودرو وارداتی منطقه آزاد اروند تنها از طریق بندر خرمشهر امکانپذیر است و با راه اندازی ترمینال اختصاصی خودرو منطقه آزاد اروند، عملیات ترخیص خودرو وارداتی آسان تر می شود.

به گفته معاون امور عمرانی منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند، تعرفه خودروهای وارداتی اروپایی و امریکایی 10درصد و خودروهای آسیایی پنج درصد است.

معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند نیز در گفت و گو با ایرنا در خصوص تدبیر این سازمان برای حل مشکلات ترخیص خودرو، گفت:واردات خودرو به محدوده سازمان منطقه آزاد اروند بیش از ظرفیت این سازمان می باشد.

محمدرضا معتمدی افزود:با توافق سازمان منطقه آزاد اروند با پلیس راهور، روزانه بین 40 الی 50 خودرو حق پلاک گذاری دارد، ولی حجم واردات بیشتر از این ظرفیت می باشد.

وی اظهار داشت:در حال حاضر بیشتر از 400 خودرو در گمرک خرمشهر به دلیل نداشتن پلاک بلاتکلیف مانده و به دست مالکان نرسیده اند.

معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند گفت:البته بدنبال این هستیم تا توافق پلیس راهور برای افزایش پلاک کردن خودرو در طول را به دست آوریم تا این خودرو ها به دست مالکینشان برسند.

معتمدی تصریح کرد: تا پایان هفته آینده 400 خودرویی که در پارکینگ گمرک خرمشهر است، پلاک گذاری شده و به مالکان تحویل می شود.

تاریخ ارسال: شنبه 13 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 01:05 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

اخبار روز استان

نشست شورای راهبردی اصلاح طلبان خوزستان برگزار شد

اهواز-ایرنا-نخستین اجتماع تشکیلاتی اصلاح طلبان استان خوزستان با موضوع انتخاب اعضای شورای راهبردی این اجتماع در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی اهواز برگزار شد.

به گزارش ایرنا، این همایش با حضور اصلاح طلبان استان خوزستان و حجت الاسلام موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت هشتم در این نشست در سخنانی، راهبردهای اصلاح طلبان برای حضور در عرصه انتخابات را تبیین کرد.

وی در سخنان خود، راهبردهای اصلاح طلبان برای حضور در عرصه فعالیت های سیاسی و حرکت آنها در چارچوب قانون و حاکمیت باتوجه به شرایط داخلی و خارجی و همچنین فضایی که در سایه دولت تدبیر و امید را تبیین کرد.

وی ادامه داد:جریان اصلاح طلبی خود را در متن نظام تعریف می کند و بر این باور است که در مسیر اداره جامعه باید با استفاده از عقلانیت، امور را به پیش برد و در سیاست خارجی، مدیریت داخلی کشور، حوزه اقتصاد و حوزه رسانه و اخلاق نیز روش ها و متدهای مبتنی بر عقلانیت اجرا کرد.

وزیر کشور دولت هشتم تاکید کرد:جریان اصلاح طلبی بر این باور است که مسیر اداره کشور، نقص داشته و باید آن را اصلاح کرد.

حجت الاسلام موسوی لاری با تاکید بر لزوم همگرایی جریان اصلاح طلبی، افزود:جریان اصلاح طلبی باید اختلافات را کنار گذاشته و تجربه موفق انتخابات 92 را شاخص قرار دهد.

محمد کیانوش راد عضو شورای عالی بنیاد باران و نماینده پیشین مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست در سخنانی به تشریح رویکرد اصلاح طلبان در انتخابات آینده و چگونگی حضور آنان در عرصه رقابت ها پرداخت.

وی اسلام گرایی، انسان محوری و ملی گرایی را سه شاخصه اصلاح طلبان برشمرد.

پس از آن رای گیری برای انتخاب شورای حکمیت (راهبردی) اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس دهم صورت گرفت.

در این انتخابات، 80 نفر خود را برای نامزدی شورای مشورتی اصلاح طلبان خوزستان معرفی کردند که پس از برگزاری انتخابات و شمارش آرا، 30 نفر به عنوان اعضای اصلی و علی البدل شورای راهبردی اصلاح طلبان استان انتخاب شدند.

در این نشست، فعالان سیاسی اصلاح طلب و نمایندگان احزاب سیاسی نظیر حزب اسلامی کار، حزب کارگزاران سازندگی، انجمن اسلامی معلمان و تشکل های سیاسی اصلاح طلب، اعضای ستاد دکتر روحانی در خوزستان و فعالان اصلاح طلب شهرستان های استان خوزستان حضور داشتند.

شایان ذکر است که هفت عضو نیز از سوی شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب شاخه خوزستان به این ترکیب اضافه می شوند.

تاریخ ارسال: شنبه 13 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 01:04 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

گزارش آب و هوای استان

رطوبت هوا در برخی مناطق خوزستان تا 90 درصد رسید

اهواز - ایرنا - معاون اداره کل هواشناسی خوزستان گفت: پدیده رطوبت که از جمعه شب برخی شهرهای خوزستان را در برگرفته، در روز شنبه در شهرستان شادگان در جنوب خوزستان 90 درصد گزارش شد.

علیرضا غلامپور شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: همچنین بیشترین میزان رطوبت در این مدت در اهواز 76 درصد و در آبادان 54 درصد اعلام شده است.

وی افزود: نقشه های هواشناسی، استقرار سامانه پرارتفاع جنب حاره ای را تا اواخر هفته جاری در خوزستان نشان می دهد و در سطح زمین نیز جریانات جنوبی باعث انتقال رطوبت و در نتیجه شرجی شدن بیشتر شهرهای ساحلی استان مانند شادگان (تالاب)، ماهشهر، هندیجان، آبادان و نیز اهواز شده است.

غلامپور پیش بینی کرد: از بعدازظهر شنبه، از شدت شرجی هوا کاسته شود.

معاون اداره کل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در 24 ساعت گذشته، آبادان با 50 درجه سانتی گراد گرمترین نقطه خوزستان گزارش شده و پیش بینی می شود دمای هوای اهواز در روز شنبه به 48 درجه سانتی گراد برسد.

در اوایل خرداد نیز بیشترین میزان رطوبت در آبادان به میزان 72 درصد به ثبت رسید.

تاریخ ارسال: شنبه 13 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 01:02 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

تابلوهای نقاشی که واقعی به نظر می رسند

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتـی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

تاریخ ارسال: شنبه 13 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 12:14 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

اخبار سیاسی و تحلیل

دکتر رضا سراج
فرمول جدید امریکا برای تحمیل توافق بد به ایران

امریکا و طرف‌های اروپایی سعی دارند توافق بد را از طریق فرمولی جدید به ایران تحمیل نمایند. برای رهایی از بن‌بست خودساخته در مذاکرات هسته‌ای، این فرمول جدید عبارت است از توافق سیاسی در پلان A و عملیاتی ساختن توافق در پلان B.

خبرگزاری فارس: فرمول جدید امریکا برای تحمیل توافق بد به ایران                

بررسی وضعیت پیش روی مذاکرات هسته‌ای:

تزاحم شدید خطوط قرمز طرفین مذاکرات هسته‌ای که موارد زیر را در بر می‌گیرد، احتمال دستیابی به توافق در این مرحله را نزدیک به صفر نموده است.

1- تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای ایران
2- میزان غنی‌سازی در برنامه هسته‌ای ایران
3- زیرساخت‌های هسته‌ای ایران
4- تحریم و چگونگی لغو آن‌ها
5- رژیم بازرسی و نظارت‌ها
6- مرجع راست آزمایی اجرای مفاد توافق
7- موضوعات مواد غنی‌سازی شده

بدین ترتیب عدم حصول توافق در این برهه، دو وضعیت را پیش روی مذاکرات قرار می‌دهد.

الف- متوقف‌شدن مذاکرات

ب- تمدید مذاکرات

متوقف‌شدن مذاکرات در این مقطع زمانی تا حدودی به معنای شکست مذاکرات خواهد بود. این وضعیت توپ را به زمین غربی‌ها می‌اندازد و عملاً آنان به‌عنوان عامل شکست مذاکرات معرفی می‌شوند. در چنین شرایطی بیش از همه هزینه‌ها متوجه امریکا خواهد شد. متوقف‌شدن مذاکرات از یک‌سو اوباما را در زیر تیغ شماتت جمهوری خواهان قرار می‌دهد و از سویی برگی دیگری از ناتوانی مدیریت امریکا بر پرونده‌های بین‌المللی را به نمایش می‌گذارد. تمدید مذاکرات هم در شرایط فعلی به سود طرف غربی و ویژه آمریکایی‌ها نخواهد بود. تا بیش از این، تمدید مذاکرات حربه‌ای برای زیاده‌خواهی بیشتر آن‌ها شده بود.

متوقف‌شدن مذاکرات اوباما را در زیر تیغ شماتت جمهوری خواهان قرار می‌دهد. تمدید مذاکرات هم در شرایط فعلی به سود طرف غربی و ویژه آمریکایی‌ها نخواهد بود.  تا بیش از این، تمدید مذاکرات حربه‌ای برای زیاده‌خواهی بیشتر آن‌ها شده بود.

 

طرف‌های غربی در هر نوبت برای تمدید مذاکرات بخشی از مزیت‌های برنامه هسته‌ای ایران را در قبال تمدید در سبد ستانده‌های خود از جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دادند. در این راستا روند تمدید، ستانده بیشتر، عملاً برنامه هسته‌ای ایران را در مسیر متوقف سازی و معکوس سازی قرار داده بود.

پس از تبیین علنی و صریح خطوط قرمز در مذاکرات و توافق هسته‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در صیانت از دستاوردهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، حربه تمدید مذاکرات برای ستانده بیشتر از امریکا گرفته‌شده است.

در چنین شرایطی امریکا و طرف‌های اروپایی سعی دارند توافق بد را از طریق فرمولی جدید به ایران تحمیل نمایند. برای رهایی از بن‌بست خودساخته در مذاکرات هسته‌ای این فرمول جدید عبارت است از توافق سیاسی در پلان A و عملیاتی ساختن توافق در پلان B.

چرایی نیاز امریکا به توافق سیاسی در پلان A:

با توجه به توضیحات بخش قبلی مبنی بر توقف و تمدید مذاکرات، به‌نظر می‌رسد آمریکایی‌ها بنا به دلایل زیر نیازمند بن‌بست شکنی در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هستند.

1- نیاز مبرم داخلی در برابر رقبای سیاسی (جمهوری خواهان)
2- بسترسازی برای پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات آتی امریکا
3- ممانعت از زیر سؤال رفتن مدیریت امریکا در پرونده‌های بین‌المللی
4- به‌صرفه نبودن و ناتوانایی امریکا برای اقدام در مسیرهای جایگزین برای مهار ایران
5- عدم امکان مدیریت نرخ بازار نفت با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی عربستان
6- تمایل برخی از بازیگران غربی برای بهره‌گیری از فرصت بازار ایران
7- فاصله‌گرفتن افکار عمومی در داخل ایران از وضعیت شرطی بودن نسبت به مذاکرات
8- متزلزل شدن جایگاه غرب‌گرایان در معادلات سیاسی ایران

بدین ترتیب آمریکا با توجه به ملاحظات فوق‌الذکر سعی دارد در فرمول جدید، ضمن عبور موقت از برخی پرانتزها و به آینده موکول کردن آن‌ها، در پلان A توافق سیاسی را رونمایی ساخته و با بهره‌گیری تبلیغاتی و روانی از این پلان، تحقق کامل خواسته‌های خود را عملاً به پلان B منتقل نماید.

پس‌ازآن که  دست ایران زیر سنگ توافق سیاسی در پلان A گذاشته شد، آنگاه عدم اجرای پلان B هزینه‌ها را متوجه ایران خواهد کرد و ایران بین وضعیت بد (اجرای پلان B) و بدتر (تشدید تحریم‌ها و تهدیدات) مجبور شود به وضعیت بد تن بدهد.

 

پلان B توافق:

پس از توافق سیاسی و رونمایی از آن در پلان A، مسیر تحمیل توافق بد به ایران از پلان B دنبال می‌شود.

پلان B افکار عمومی را در حالت شرطی شدن نسبت به اجرای توافق باقی نگه‌داشته و اشتباه در محاسبات را در بین نخبگان و برخی از مسئولین مضاعف می‌سازد.

به‌عبارت‌دیگر آمریکایی‌ها می‌خواهند در مذاکرات هسته‌ای با گل به خودی ایران در پلان B (اشتباه محاسباتی مضاعف و نارضایتی اجتماعی) به پیروزی بزرگ برسند.

پس‌ازآن که  دست ایران زیر سنگ توافق سیاسی در پلان A گذاشته شد، آنگاه عدم اجرای پلان B هزینه‌ها را متوجه ایران خواهد کرد و ایران بین وضعیت بد (اجرای پلان B) و بدتر (تشدید تحریم‌ها و تهدیدات) مجبور شود به وضعیت بد تن بدهد.

در این پلان با دوقطبی سازی جامعه ایران پیرامون (اجرای توافق و عدم اجرای توافق) بازی با برگ انسجام ملی در اختیار طرف‌های غربی قرار می‌گیرد.

همچنین در پلان B این امکان به تعامل‌گرایان کدخدا پذیر داده می‌شود که در زمین جدید، جامعه را دوقطبی ساخته و به بدنه سیاسی و اجتماعی در حال ریزش خود سر و سامانی بدهند.

جمع‌بندی:

با توجه بدان چه اشاره شد می‌توان به‌طور خلاصه گفت نظام سلطه پس از ناکامی برای تحمیل توافق بد در مدل‌های پیشین، سناریوی به‌مراتب پیچیده‌تری را در دستور کار قرار داده است که مبنای آن « دور زدن خطوط قرمز ایران با بهره‌گیری از فرمول جدید» است. مؤلفه‌های اصلی این فرمول عبارت است از استفاده از ادبیات جدید، مبهم و چندپهلو برای دور زدن و نیز عبور موقت از بعضی از مباحث برای دور زدن خطوط قرمز ایران اسلامی است.

در قالب این فرمول، برخی مباحث چالش‌برانگیز و مورد حساسیت کاملاً کنار نهاده نشده و صرفاً برای مدتی موقت و باهدفی سیاسی به حاشیه رفته تا توافقی سیاسی که رهاوردهای موردنیاز غرب را تأمین کند، به امضا برسد. طبعاً در فاز بعدی که نوبت به نتیجه رسیدن توافق سیاسی و دستیابی ایران به حقوق حقه خود باشد، با در دستور کار مجدد قرار گرفتن موضوعات به حاشیه رفته ، عملاً طرف مقابل از عمل به تعهدات خود سرباز زده و به‌اصطلاح توپ را به زمین طرف ایرانی می‌فرستد. در چنین شرایطی در صورت پافشاری ایران بر حقوق خود، غرب که بهره‌های خود را از توافق سیاسی برده است، نظام اسلامی را عامل شکست مذاکرات معرفی خواهد کرد.

در فاز بعدی که نوبت به نتیجه رسیدن توافق سیاسی و دستیابی ایران به حقوق حقه خود باشد، با در دستور کار مجدد قرار گرفتن موضوعات به حاشیه رفته ، عملاً طرف مقابل از عمل به تعهدات خود سرباز زده و به‌اصطلاح توپ را به زمین طرف ایرانی می‌فرستد.

 

این یادداشت را با بیانی حکیمانه و ژرف‌اندیشانه از رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) به پایان می‌بریم که در جمع مسئولان و کارگزاران نظام فرمودند: «هر کس روند مطالبات آمریکایی‌ها را در این مدّت مطالعه کند و کیفیّت حرف‌های این‌ها را نگاه کند، به این نتیجه می‌رسد؛ یکی از دو نکته‌ی اساسی این است: هدف این‌ها ریشه‌کن کردن و از بین بردن صنعت هسته‌ای در کشور است؛ هدف این است، دنبال این هستند؛ قصدشان این است که ماهیّت هسته‌ای کشور را از بین ببرند؛ ولو حالا یک اسمی، یک تابلوی بی‌محتوایی، یک‌چیز کاریکاتوری‌ای وجود داشته باشد، امّا این‌ها قصد دارند که نگذارند این حرکت هسته‌ای کشور، صنعت هسته‌ای یک کشور با اهدافی که نظام جمهوری اسلامی دارد تحقّق پیدا کند. ما اعلام کردیم تا یک سررسید معیّنی بایست بیست‌هزار مگاوات برق هسته‌ای داشته باشیم، این نیاز کشور است؛ بیست‌هزار مگاوات برق هسته‌ای نیاز ضروری کشور است؛ این محاسبه‌شده‌ی دستگاه‌های محاسبه‌کننده‌ی کشور است که البتّه در حاشیه‌ی آن، منافع زیاد و برآوردن نیازهای فراوان دیگر هم وجود دارد؛ این‌ها می‌خواهند این اتّفاق نیفتد. البتّه در عین اینکه این صنعت را می‌خواهند نابود کنند، فشار را هم می‌خواهند حفظ کنند، قصد برداشتن تحریم‌ها به‌صورت کامل را هم - همین‌طور که ملاحظه می‌کنید - ندارند، تهدید هم می‌کنند که تحریم‌های بیشتری را تحمیل خواهیم کرد. این‌یک نکته است. نکته‌ی دوّم این است که طرف مقابل ما، یعنی دولت کنونی و مدیریّت کنونی آمریکا، به این توافق احتیاج دارد؛ این هم یک‌طرف دیگر قضیّه است؛ این‌ها نیاز دارند به این؛ یک پیروزی بزرگی برای آن‌ها محسوب می‌شود اگر بتوانند به آن مقصود خودشان در اینجا برسند. این در واقع پیروزی بر انقلاب اسلامی است؛ پیروزی بر ملّتی است که داعیه‌ی استقلال دارد؛ پیروزی بر کشوری است که می‌تواند الگوی کشورهای دیگر باشد؛ دستگاه مدیریّت آمریکا به این [توافق‌] نیازمند است. همه‌ی بگومگوها و چک‌وچانه‌ها و بدعهدی‌ها و تقلّب‌هایی که حضرات می‌کنند، بر محور این دو موضوع می‌چرخد.»

دکتر رضا سراج

عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل راهبردی

موانع و فرصت‌های عضویت ایران در شانگهای

عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای که دارای اعضای بزرگی مانند چین و روسیه است قدرت مانور محدودی برای دیگرکشورها در نظر می‌گیرند و ایران در صورت عضویت دائم باید کاملا در مورد تعهدات خود محتاط باشد .

خبرگزاری فارس: موانع و فرصت‌های عضویت ایران در شانگهای                

 عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی همواره یکی از مولفه‌های قدرت و تاثیرگذاری دول در سیاست بین‌الملل بوده است. بدین معنی که هرکشوری در سازمان‌ها و پیمان‌های بیشتر و در عین حال کاربردی‌تری عضویت داشته باشد می‌تواند تاثیرات بیشتری در جهان سیاست داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران نیز با واقع شدن در یک منطقه حساس جغرافیایی از این موضوع مستثنی نیست و سیاست گذاران ایرانی نیز همواره تلاش نموده‌اند تا در ترتیبات جمعی بیشتری عضویت پیدا کنند.

جمهوری اسلامی با پی بردن به نقش و تاثیر سازمان شانگهای از سال 2005 تاکنون تقاضای عضویت در این سازمان را داده است اما تاکنون به دلایل مختلفی مورد مخالفت قرار گرفته است. این که چه دلایل ساختاری باعث عدم عضویت ایران در شانگهای شده است پرسش کلیدی است که در این مطلب به دنبال آن هستیم. علاوه بر این باید این موضوع را نیز مورد بحث قرار داد که تروریسم یکی از مسائل مورد توجه سازمان شانگهای بوده است و این در حالی است که ایران نیز از این زاویه بسیار مورد تهدید مواقع شده است، این سوال مطرح است که آیا در صورت عضویت ایران در شانگهای این سازمان می تواند فرصت‌هایی را برای ایران جهت مقابله با جریان‌های افراطی و تروریستی(مثلا در جنوب شرقی کشور) پدید آورد؟ همچنین آیا ایران می تواند فرصت‌هایی را در زمینه مبارزه با تروریسم در اختیار کشورهای عضو شانگهای قرار دهد یا خیر؟

موانع ساختاری عضویت ایران در شانگهای

عضویت دائم  ایران در سازمان شانگهای از ابتدای درخواست تهران تاکنون با موانعی روبه رو بوده است که برخی از این موانع در گذر زمان و با توجه به تحولات سیاست بین الملل دچار تغییراتی شده‌اند. پیش‌تر کشورهای عضو شانگهای از جمله روسیه و چین به دلایل مختلفی خواهان عضویت دائم ایران در شانگهای نبوده‌اند.

ایران با فرض‌هایی نظیر دشمنی دائمی میان مسکو و واشنگتن به دنبال این موضوع بوده است تا شانگهای را بلوکی در برابر غرب ببیند و خواهان شراکت راهبردی با روسیه باشد. اما آن چه که مانع ورود ایران به شانگهای دست کم از سوی روسیه بوده است این است که روس‌ها با پیگیری رویکرد پراگماتیسم محتاط شانگهای را صرفا ابزاری برای تامین منافع عینی خود نگریسته اند. چینی ها نیز با در پیش گرفتن رویکردی اقتصادی صرفا به تامین منافع عظیم تجاری خود اندیشیده‌اند.

بر اساس  فرضیه امنیت هستی شناختی،  جمهوری اسلامی بر اساس تعارض با آمریکا بنا شده است و منافع ملی و مصالح اسلامی را به مثابه دو محور سیاست خارجی زیر چتر خود درآورده است. بنابراین ایران قصد دارد امنیت هستی شناختی خود را که در تقابل با آمریکا معنا می‌شود از طریق عضویت در شانگهای که وجهه‌ای غیر غربی و غیر آمریکایی دارد استحکام بخشد.

دلیل دیگر مخالفت‌های پیشین با عضویت ایران در شانگهای را می‌توان فشار کشورهای غربی دانست، چرا که این کشورها در مذاکرات خود با دولت‌هایی مانند روسیه خواستار جلوگیری از ارتقای تهران در شانگهای شده‌اند.

فرصت‌های کنونی عضویت ایران در شانگهای

هرچند از ابتدای درخواست ایران برای عضویت در شانگهای همواره موانعی باعث شده است تا این مهم برای کشورمان تحقق نیابد، اما اکنون و در پرتو تغییر و تحولات در عرصه سیاست بین الملل این امکان بیش از پیش برای ایران فراهم شده است.

از یک سو چین که همواره نقش تاجرانه را در نظام بین الملل ایفا نموده است و منافع اقتصادی را بر هر امر دیگری ترجیح داده است اکنون دچار تنش‌های عمیقی با آمریکا و شرکای این کشور شده است. ادعاهای چین بر مالیکت بر جزایر واقع شده در اقیانوس آرام سبب اختلاف این کشور با تقریبا تمامی دولت‌های شرق و جنوب شرق آسیا شده است نکته مهم دیگر این که دولت ایالات متحده از چندی پیش تاکنون به دلیل درک آینده چین استراتژی آسیا محوری را در دستور کار خود قرار داده است و سیاست گذاران آمریکایی آشکارا اعلام می‌کنند که هدف از این استراتژی کنترل چین است.

از سوی دیگر روسیه به عنوان قطب دیگر پیمان شانگهای از دو سال پیش تاکنون و به دلیل وقوع تحولات اوکراین مورد تحریم‌های شدیدی از سوی ایالات متحده و شرکای غربی این کشور شده است. روس‌ها که می‌بییند حوزه نفوذ ژئوپلتیکی آن‌ها از سوی غرب هدف قرار گرفته است بی‌میل نیستند تا با دادن عضوت دائم به ایران در شانگهای  کشورهای شرکای بیشتری در تقابل با آمریکا پیدا کنند.

یکی دیگر از موضوعاتی که باعث علاقه کشورهای عضو شانگهای در دادن عضویت دائم به ایران در دوره جدید شده است موضوع افغانستان است. پس از پذیرش عضویت ناظر افغانستان در شانگهای، تهدیدات احتمالی موجود در این کشور از جمله خشونت، تروریسم و افراط گرایی قومی و احتمال تسری آن ها به  کشورهای عضو شانگهای باعث شده است تا دولت‌های اصلی عضو شانگهای از عضویت دائم ایران استقبال کنند.[1]

هرچند سازمان شانگهای تاکنون به دلیل ابهام و عدم شفافیت در اهداف و جهت گیری‌هایش در زمینه مقابله با گروه‌های تروریستی نتوانسته کاری انجام دهد، اما این امکان وجود دارد که با عضویت ایران در این سازمان و تلاش‌های چین که خواهان ایجاد ثبات حداقلی در کشورهای عضو است، رویکرد این نهاد بین المللی نسبت به مسئله تروریسم و افراط گرایی تغییر کند.

نگاه ایران و شانگهای به پدیده تروریسم

مبارزه با تروریسم یکی از ایده‌های اصلی و اولیه در شکل گیری و تداوم سازمان همکاری‌های شانگهای بوده است. هم اعضای شانگهای و هم ایران از تروریسم زیان دیده اند، با این وجود هیچ گونه همکاری مشترکی بین طرفین برای مبارزه با این پدیده نوظهور صورت نگرفته است که تعریف متفاوت ایران و سازمان شانگهای از تروریسم یکی از این دلایل بوده است.

با وجود این اختلاف اما اکنون که احتمال عضویت ایران در شانگهای بیشتر از هر زمان دیگری است این پرسش مطرح می شود که آیا سازمان شانگهای که مبارزه با ترووریسم را یکی از اهداف اصلی خود می‌بیند می‌تواند با ایران همکاری‌های ضد تروریستی مشترکی داشته باشد؟

گسترش گروه‌های تروریستی به خصوص گروهک تکفیری داعش برای کشورهای منطقه و جهان به یک دغدغه بزرگ تبدیل شده است، به خصوص در شرایط حاضر که داعش به مرزهای اعضای سازمان شانگهای نزدیک تر شده و در افغانستان در خفا به فعالیت‌های محرمانه تروریستی می پردازد.

هرچند سازمان شانگهای تاکنون به دلیل ابهام و عدم شفافیت در اهداف و جهت گیری‌هایش در زمینه مقابله با گروه‌های تروریستی نتوانسته کاری انجام دهد، اما این امکان وجود دارد که با عضویت ایران در این سازمان و تلاش‌های چین که خواهان ایجاد ثبات حداقلی در کشورهای عضو است، رویکرد این نهاد بین المللی نسبت به مسئله تروریسم و افراط گرایی تغییر کند. به نوشته رزا باکس، گسترش نفوذ گروه های تروریستی بالاخص گروهک داعش در عراق و سایر کشورهای منطقه نیز برای ایران و سایر کشورهای عضو شانگهای تهدیدی بالقوه است. در حالی که بسیاری از کشورهای عضو در این زمینه منفعلانه عمل کردند اما ایران تاکنون توانسته اهداف این گروه‌ها را هدف حملات خود قرار داده و ثبات مرزهایش را حفظ کند.[2]

پرسش دیگر این است که آیا عضویت ایران در شانگهای می تواند فرصت‌هایی جهت مقابله با جریان‌های افراطی و تروریستی در مرزهای شرقی کشور، پدید می آورد؟

 در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه وجود دارد. از یک طرف برخی معتقدند هرچند کشورهای عضو شانگهای همگی بر خلاف ایران دارای سیستم سیاسی سکولار بوده اند اما در یک نکته با ایران مشترک هستند و آن مخالفت با اسلام رادیکال(گروه‌های افراطی نظیر القاعده، طالبان و اخیرا داعش) است. گروه‌های تروریستی رادیکال تهدید مشترک برای ایران و اعضای شانگهای است و اتحاد بین طرفین می‌تواند در مبارزه با این گروه‌ها به صورت جدی موثر واقع شود.

نکته دیگر این که با وجود تبلیغات صورت گرفته ضد ایرانی، اعضای شانگهای به خوبی دریافته‌اند که ایران سر سازگاری با گروه‌های رادیکال اسلامی نداشته و ندارد و اخیرا نیز زیان‌هایی را از این گروه ها متحمل شده است. همچنین اعضای شانگهای به عینه می‌بینند که ایران با کمک به متحدین خود در عراق و سوریه به جنگ علیه اسلام گرایان تندرویی می پردازد که خود را نشات گرفته از اسلام معرفی می کنند.

با نگاه کلی به سازمان شانگهای، آنچه برای ایران بیش از هر چیز اهمیت می‌یابد، استفاده از این سازمان در جهت ایجاد و تحکیم ثبات در محیط امنیتی خویش است، زیرا محیط امنیتی ایران، همپوشی‌های بسیاری با محیط امنیتی سایر اعضای آن دارد

دیدگاه دوم از سوی عده ای مطرح می شود که چشم انداز مثبتی در زمینه همکاری های ضد تروریستی ایران و شانگهای تصور نمی کنند. بر اساس این دیدگاه عضویت دائم ایران در شانگهای تنها می تواند مساله ای نمادین باشد و کمک چندانی به امنیت ایران نخواهد کرد. بر اساس این فرض عمده اختلاف ایران با کشورهای غربی و عرب همسایه خود است و عضویت در شانگهای تنها می‌تواند باعث کاهش انزوای تهران در صحنه بین الملل شود و کمکی به بهبود مناسبات ایران با اعراب و یا کاهش تهدیدات امنیت ملی ایران نخواهد کرد.

علاوه بر این تهدیدات تروریستی که از سال‌ها پیش تاکنون مرزهای جنوب شرقی ایران را هدف قرار داده است نیز نمی‌تواند با عضویت در شانگهای از بین رود. دلایل این امر را می‌توان در این نکته جستجو کرد که هرچند پاکستان خود یکی از اعضای ناظر شانگهای است و مباره با تروریسم نیز یکی از مولفه‌های مهم عضویت در این سازمان است اما اسلام آباد یا نخواسته و یا نتوانسته است کنترلی بر مبارزه با ترورویسم در کشور خود و در نزدیکی مرزهای ایران داشته باشد و بعید است که با عضویت دائم ایران این تهدید دچار تغییر و تحولاتی اساسی شود.

کارشناسان معتقدند سازمان شانگهای تاکنون در زمینه بحران‌های امنیت منطقه‌ای همانند تروریسم فعال نبوده است. تنها چینی‌ها بودند که با استفاده از اهرم این سازمان جلوی ورود تروریست‌ها به المپک پکن را گرفتند. با این حال تصور نمی‌شود که نه چین و نه روسیه در مقابله با یک تهدید تروریستی به ایران کمک کنند. تنها سازمان به صورت جدی می‌تواند به اعضای خود در زمینه مباره با تروریسم کمک کند، ناتو است و شانگهای هیچ نیروی نظامی مشترکی برای مقابله با تهدیدات تروریستی در اختیار ندارد، در نتیجه فاقد کارایی در این رابطه می‌باشد. در عین حال می‌توان پیش بینی کرد که در صورت عضویت دائم ایران در شانگهای، کشور ما بتواند در آینده استفاده‌هایی را از شانگهای ببرد. [3]

نتیجه

هرچند ایران و اعضای کلیدی شانگهای در برخی زمینه‌ها(مثلا اقتصادی) اختلاف‌هایی با یکدیگر دارند اما این موضوع بدین معنی نیست که عضویت ایران در شانگهای فاقد ظرفیت است. با نگاه کلی به سازمان شانگهای، آنچه برای ایران بیش از هر چیز اهمیت می‌یابد، استفاده از این سازمان در جهت ایجاد و تحکیم ثبات در محیط امنیتی خویش است، زیرا محیط امنیتی ایران، همپوشی‌های بسیاری با محیط امنیتی سایر اعضای آن دارد. اهمیت این موضوع هنگامی روشن‌تر می‌گردد که توجه داشته باشیم که محیط امنیتی ایران به دلیل همسایگی با افغانستان، پاکستان، عراق، خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز که همگی کانون‌های بحران و درگیری هستند به شدت مغشوش و ناپایدار است.

نکته پایانی این که در شرایطی که سازمان اکو کارایی چندانی ندارد و سازمان کنفرانس اسلامی نیز شاهد اختلافات عمیق اعضا است عضویت دائم ایران برای دیپلماسی کشور در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی قطعا ضرورتی انکارناپذیر است. سیاست گذاران ایرانی به خوبی می‌دانند صرف عضویت در شانگهای نمی‌تواند مشکلات ما را حل کند، در نتیجه باید با دیدی واقع بینانه تلاش کنیم تا بیشترین منافع را در صحنه بین الملل نصیب ما شود. باید همواره این نکته را نصب العین خود قرار دهیم که عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای که دارای اعضای بزرگی مانند چین و روسیه است قدرت مانور محدودی برای دیگرکشورها در نظر می‌گیرند و ایران در صورت عضوت دائم باید کاملا در مورد تعهدات خود محتاط باشد و به گونه‌ای نباشد که سازمان محلی برای پیروی از منافع مسکو و پکن شود.

----------------------------------------

هادی محمدی فر
چرایی موفقیت رویکرد تدافعی سوریه علیه تروریست ها

در عرصه میدانی آنچه نبرد واقعی را تعیین می کند تاکتیک هوشمند و تدافعی ارتش و نیروهای مردمی است که با استفاده از فضای موجود و شناخت منطقه و رهگیری نحوه ورود تروریست ها به سوریه رویکرد تهاجمی آنان را ناکام گذاشتند.

خبرگزاری فارس: چرایی موفقیت رویکرد تدافعی سوریه علیه تروریست ها                

بیان رویداد

تاکتیک های تدافعی ارتش و نیروهای دفاع مردمی سوریه در برخورد با تکفیری ها  و شکست غیرمنتظره آنان در نبردهای میدانی از سه محور جنوب ، شمال و  شمال شرقی سوریه موضوعی است که بیشتر در تحلیل های استراتژیک قابل بحث است. در این راستا شکست تکفیری ها در جبهه جنوب ، شکست داعشی ها در جبهه کوبانی و  قلمون و شکست فتح الاسلام در جبهه شمال غربی سوریه موضوعی است که  ناتوانی تکفیری ها را به اثبات رساند. گرچه تروریست ها در ادلب به پیشرویی هایی دست یافتند اما مقاومت مردمی کوبانی و شکست مجدد تروریست ها معادله را به نفع نیروهای دفاع مردمی برگرداند. در عین حال پیروزی ارتش و نیروهای دفاع مردمی در مناطقی از استان حسکه توانایی جبهه مقاومت را به اثبات رساند. دلایل این پیروزی های میدانی چیست؟ اتحاد شیعه و سنی در سوریه چه تاثیری بر تحولات میدانی دارد؟ و حامیان تروریست ها بعد از این شکست ها چه سناریوی در پیش خواهند گرفت؟ نوشتار حاضر در صدد تحلیل این وضعیت و پیش بینی سناریوهای بعدی است.

تحلیل رویداد

یپش روی نیروهای دفاع مردمی سوریه و پیروزی این نیروها در گرکی سپی ( تل ابیض ) و گرکی عیسی یا تل عیسی اراده تروریست ها برای ماندن در الرقه را سست نمود. سقوط گرکی سپی به حدی برای تروریست ها ناگوار بود که صدای حامیان آنان را نیز درآورد. گرکی سپی تنها محوری بود که می توانست ارتباط داعش با خارج را حفظ نماید. اما سقوط این منطقه استراتژیک حلقه محاصره را تنگ تر نمود. همزمان نیروهای دفاع مردمی سوریه در جبهه تل عیسی نیز  موفقیت هایی بدست آوردند. تل عیسی دروازه ورود به استان الرقه مرکز داعش در سوریه است.  تاکتیک داعش برای جبران شکست های تل ابیض و تل عیسی  حملات انتحاری و خمپاره ای بود. به طور مثال حمله خمپاره ای داعش به دمشق و ایجاد رعب و وحشت نمونه ای از همین تاکتیک بود. تروریست های داعش در حمله خمپاره ای به دمشق در 28 ژوئن 2015و کشته و زخمی شدن 14 نفر در راستای همین تاکتیک بود.

تروریست های داعش همچنین برای ایجاد رعب و وحشت و جبران شکست تل ابیض و تل عیسی حمله مجدد به کوبانی را آغاز نمودند. گرچه موفق به فتح مجدد کوبانی نشدند اما واقعیت قضیه آن بود که داعشی ها در قالب لباس نیروهای دفاع مردمی توانستند به کوبانی نفوذ نموده و دویست نفر از ساکنان کوبانی را اعدام نمایند.  این حملات با حمایت های چراغ سبز ترکیه همراه بود به طوری که حتی سران اپوزسیون ترکیه به حمایت مجدد ترکیه از کوبانی اعتراض نمودند.

 خشم عربستان از تحولات یمن و رویکرد تهاجمی ملک سلمان ناشی از تغیر موازنه در جبهه جنوبی است.

 

در همین راستا پروین بولدان از نمایندگان پارلمان ترکیه با اشاره به حمایت ترکیه از داعش اعلام نمود که حمله مجدد داعش به کوبانی ناشی از حمایت صدام های جدید از این گروه تروریستی بود. اشاره پروین بولدان به صدام های جدید  شخص اردوغان بود. اردوغان در جبهه سیاسی شکست سنگینی خورد و به اهداف مدنظر حزب عدالت و توسعه یعنی تغییر نظام پارلمانی به ریاستی و کسب اکثریت آرا نشد. بنابراین حمایت از داعش و حمله مجدد به کوبانی را در پیش گرفت. با فتح کوبانی و کشته شدن بیش از 60 تروریست داعشی در کوبانی هم ترکیه به اهدافش نرسید و هم داعش شکست خورد. کوبانی اسطوره شکست ناپذیری داعش را از بین برد و داعش به آسانی از عملیات علیه این شهر کوتاه نخواهد آمد. حمایت ترکیه نیز بخاطر تظاهرات حمایت از کوبانی در ترکیه بیشتر خواهد شد. در روزها و فته های آینده تنش های نوینی در کوبانی روی خواهد داد که یپش بینی آن نیاز به گذر زمان است. حتی در صورت اتخاذ رویکرد تهاجمی از سوی نیروهای دفاع مردمی سوریه و ورود به شهر الرقه احتمال دخالت نظامی ترکیه در سوریه حتمی است.

توجه تروریست ها به حسکه از دیگر نتایج شکست های نوین است. حسکه می تواند پل ارتباطی  الرقه به حلب باشد . حسکه موقعیت ویژه ای دارد و فتح این شهر به معنی ورود به حلب است به عبارت بهتر پیوند تروریست ها با فتح الحسکه روند پیروزی را برای آنان تسهیل می نماید. اما نیروهای مردمی و ارتش سوریه در این شهر از قدرت بالایی برخوردارند. اگر تروریست ها از جبهه غربی الحسکه از قدرت مانوور برخوردارند ارتش و نیروهای مردمی در سوریه  در مرکز و شمال و شمال غربی الحسکه از قدرت بالایی برخوردارند. نتیجه این روند تمرکز طرفین بر حلب است. نشست مشترک سرتیپ «محمد خضور»، فرمانده نظامی ارتش سوریه در منطقه شرقی با فرماندهان کمیته‌های دفاع مردمی کُردهای سوریه و همچنین نیروهای عشایر منطقه از جمله الصنادید، السوتورو و الشیعطات بیانگر آمادگی مردمی در الحسکه علیه داعش است. فرمان عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه علیه داعشی ها و ورود سرهنگ عسصام الزهرالدین از فرماندهان بالای ارتش سوریه بیانگر اهمیت راهبردی این شهر در معادلات میدانی است.

در حلب نیز ترکیب تروریست ها و اختلاف آنان از یک سو  و ائتلاف نیروهای مردمی و ارتش موازنه جنگ را تعیین می کند. مناطق صلاح الدین و شیخ المقصود به طور کامل در اختیار نیروهای مردمی است و ارتش هم بر قسمت بزرگی از حلب تسلط دارد. در عین حال حمایت های حامیان تروریست ها باعث بی توجهی آنان نخواهد شد. اما همزیستی مسالمت آمیز مردم حلب و نفرت آنان از تروریست های خارجی مساله ای است که نیروهای مردمی و ارتش از آن به خوبی آگاه هستند. علاوه برآن عدم آشنایی تروریست ها با مناطق شهر حلب درصد پیروزی آنان را کاهش می دهد.

در شهر ادلب نیز گرچه فتح الاسلام با حملایت عربستان پیروزی های چشمگیری بدست آورده است اما شکست تروریست ها در قلمون و قطع ارتباط تروریست ها با تکفیری های لبنان، تکفیری ها را به عملیات های انتحاری خواهد کشاند. عملیات های انتحاری برای توریست ها در القمون و حومه ریف دمشق بیانگر تنگ شدن حلقه محاصره است.  این نبرد می تواند تمامی طرح های تجزیه طلبانه علیه سوریه را خنثی سازد. با توجه به هماهنگی حزب الله لبنان و ارتش سوریه قدرت مانور توریست ها در این منطقه در طی شش ماه اخیر کمتر شده است.

 مجموعه عملیات های اخیر در چند هفته اخیر بیانگر تلاش همه جانبه تروریست ها و ائتلاف آنان علیه سوریه است. این ائتلاف همسو با تلاش های قطر، عربستان و ترکیه است

 

اما در جبهه جنوب نبردها سنگین تر است. خشم عربستان از تحولات یمن و رویکرد تهاجمی ملک سلمان ناشی از تغیر موازنه در جبهه جنوبی است. عملیات طوفان جنوب و ورود بیش از 2500 نفر از تروریست های تکفیری بیانگر اهمیت این نبرد است. این نبرد نیز برخلاف نبرد شمال از حمایت قاطع اردن و اسرائیل برخوردار است. اردن بخاطر همسویی با محور سازش در منطقه و اسرائیل بخاطر حضور تاریخی سوریه در خط مقدم نبرد عربی- اسرائیلی با هدف تجزیه سوریه از تروریست های جنوب سوریه حمایت می کند. حمایت اطلاعاتی، مداوای مجروحان تکفیری و ارائه تسهیلات ارتباطی  عمده ترین کمک های رژیم صهیونیستی به جبهه تکفیری های جنوب سوریه است. در این جبهه گرچه حضور ارتش سوریه به مانند جبهه مرکزی قدرتمند نیست اما هماهنگی کمیته های مرمی و عشایر جنوب مانع محکمی علیه تروریست هاست. درعا عمده ترین شهر منطقه جنوبی است که از اهمیت راهبردی برخوردار است . درعا چون کانون اعتراضات مردمی است برای تروریست های جبهه جنوبی اهمیت مضاعفی دارد.

سناریوهای پیش رو  و تلاش حامیان خارجی تروریست ها :

تهاجم همه جانبه با حمایت منطقه ای: مجموعه عملیات های اخیر در چند هفته اخیر بیانگر تلاش همه جانبه تروریست ها و ائتلاف آنان علیه سوریه است. این ائتلاف همسو با تلاش های قطر، عربستان و ترکیه است. گرچه عربستان و ترکیه در رابطه با بحران یمن چالش هایی دارند اما هر دو کشور متفق القولند که بشار الاسد باید از صحنه سوریه برود. در این سناریو با توجه به روحیه تدافعی ارتش و نیروهای دفاع مردمی قدرت مانور تروریست ها کمتر است و نیازمند ائتلاف گروههای تروریستی است که با توجه به اختلافات ایدئولوژیک تنش میان آنان حتمی است. گرچه در کوتاه مدت ممکن اسن پیروزی هایی بدست آورند اما عمق اختلافات فراتر از توافق بلندمدت است.
افزایش حملات انتحاری و خمپاره ای: حمله به مسجد شیعیان در کویت، حمله به کمپین انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق ها در جنوب شرق ترکیه، حمله انتحاری در کوبانی و الحسکه و حمله خمپاره ای به ریف دمشق در چارچوب سناریوی مذکور قابل بحث است. تروریست های داعش سعی دارند با ایجاد این سناریو بین مردم و ارتش سوریه شکاف ایجاد نمایند.
همسویی با اسرائیل به مظنور تجزیه سوریه: تکفیری ها و رژیم صهیونیستی در سوریه یک هدف مشترک دارند. این هدف مشترک تجزیه سوریه است. با توجه به وحدت ملی در سوریه داعش بهترین ابزار اسرائیل برای پیاده نمودن سناریوی فوق است. این سناریو با توجه به تشدید درگیری ها در عراق و حمایت آمریکا از تسلیح سنی های عراق ، مدلی جایگزین برای سوریه نیز هست.

برآیند رویداد :

نگاهی به حوادث تل ابیض نشان می دهد که تروریست ها خطر را احساس نموده اند. بخصوص اینکه ورود نیروهای دفاع مردمی به تل عیسی فاصله آنان با مرکز تروریست ها را به 50 کیلومتر رساند. حمله انتحاری و حمایت منطقه ای نیز پاسخی به این شکست ها بود. ترکیه و عربستان برای توقف این پیروزی ها متوسل به حمایت بیشتر شدند. بخصوص که شکست داعش در کوبانی شکست ترکیه نیز بود. اما در عرصه میدانی آنچه نبرد واقعی را تعین می کند تاکتیک هوشمند و تدافعی ارتش و نیروهای مردمی است که با استفاده از فضای موجود و شناخت منطقه و رهگیری نحو ورود تروریست ها به سوریه رویکرد تهاجمی  آنان را ناکام گذاشتند. مساله مهمتر در تحولات میدانی شناخت مردم از نوع عملیات های انتحاری است . مردم و عشایر سوریه با استفاده از تجریه قلمون و کوبانی به این نتیجه رسیده اند که عملیات های انتحاری آخرین گزینه تروریست ها برای بقا است. همچنین فرار تروریست ها از تل ابیض و القلمون بیانگر ناکامی این گروه در تحقق اهداف از پیش تعیین شده است. تهدیدهای ترکیه نیز ناشی از همین ناتوانی است چرا که شکست داعش برابر است با شکست ترکیه ی اردوغان.

 

عربستان و روسیه آغاز گر روابط ناهموار

روابط عربستان و روسیه ماهیت راهبردی ندارد و ارتباطات آنان واکنش به محیط بحرانی دو کشور است که آن ها را وادار به همکاری کرده است، با این حال می توان بعد از دیدار هفته قبل سران دو کشور تغییراتی اندکی را در سیاست های طرفین مشاهده کرد.

خبرگزاری فارس: عربستان و روسیه آغاز گر روابط ناهموار                

 سفر شاهزاده محمدبن سلمان وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان سعودی در تاریخ 28 خرداد ماه به روسیه و دیدار آن با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه در شهر سن پترزبورگ، از آن روی در کانون توجه محافل سیاسی و امنیتی منطقه و جهان قرار گرفت که هر دو کشور در محیط امنیتی خویش، درگیر مناقشات پُر شدت شده اند؛ مناقشاتی که خروج از آن بسیار دشوار و تداوم آن نیز هزینه های امنیتی و سیاسی بسیار سنگینی دارد.درگیری عربستان در یمن و روسیه در اوکراین عملا مساله سیاسی و داخلی آن کشورها را به سطح ریسک ژئوپلیتیکی رسانده است. البته نتیجه این نوع بازیگری برای عربستان و روسیه باخت- باخت متصور می شود. در چنین اوضاعی همکاری های عربستان – روسیه چه اهدافی را می تواند محقق سازد؟

در این یادداشت ضمن اشاره به مهم ترین نکات تفاهم صورت گرفته، به اهداف طرفین و در نهایت به وضعیت مورد انتظار اشاره خواهد شد.

موضوعات مورد بحث و تفاهم

در این ملاقات ضمن این که در مورد بحران یمن، سوریه و توافق احتمالی ایران با غرب در مورد مساله هسته ای بحث و بررسی گردید، طرفین در حوزه تسلیحاتی، نظامی و اقتصادی به توافق هایی رسیده اند که در ذیل اشاره می گردد؛

1-      توافق در مورد نیروگاه های هسته ای؛ بر اساس آن روسیه در ساخت 16 نیروگاه اتمی عربستان با اهداف صلح‌طلبانه و به منظور تأمین انرژی مشارکت خواهدکرد.

2-      خرید تسلیحات نظامی؛ عربستان قرار است تانک‌های «تی90» و پدافند موشکی ««اسکندر400» از روسیه خریداری کند.

3-      سرمایه گذاری اقتصادی و کشاورزی؛  طرفین یادداشت تفاهمی برای همکاری اقتصادی به ارزش 10 میلیارد دلار امضا کردند. عربستان همچنین قصد دارد چند شرکت کشاورزی روسیه را هم خریداری کند.

4-      عنوان گردیده که رئیس جمهور روسیه و پادشاه عربستان در آینده از پایتخت های یکدیگر، دیدن خواهند کرد.

اهداف طرفین برای ارتقا روابط

روسیه و عربستان سعودی، به صورت تاریخی روابط محکم و قابل اتکا نداشته و سطحی از بی اعتمادی و هماورد طلبی بینشان بوده است. این دو کشور از نظر منطق اقتصادی نیز نمی توانستند مکمل همدیگر باشند، زیرا در حوزه منابع راهبردی یعنی صدور نفت رقیب هم محسوب می شوند. مهم تر از همه عربستان همواره خود را شریک راهبردی غرب تعریف کرده و در تحدید منافع روسیه در خاورمیانه، هم راستا با غرب رفتار کرده است؛ حتی بخشی از منابع مالی مبارزان اسلامگرای چچنی توسط بنیادهای خیریه عربستان (وهابیون) تامین می شد. با این حال دو کشور در شرایطی وارد یک مناقشه پُرشدت با کشورهای همسایه خود (روسیه با اوکراین و عربستان با یمن) شدند که علاوه بر تعارضات حقوقی با محکومیت اذهان عمومی بین المللی نیز مواجه اند. با این وضعیت اهداف طرفین را چنین می توان ذکر کرد؛

الف) روسیه: روس ها در شرایط تحریم به سر می برند و فعلا چشم اندازی برای خروج از مناقشه اوکراین ندارند. به همین جهت نیازمند بازار جدید اقتصادی برای جبران خسارت ناشی از تحریم ها می باشد. البته در کنار این موضوع بحث ارتقا سطح بازیگری در خاورمیانه نیز مطرح است. با توجه به این که نقش آفرینی آمریکا در خاورمیانه با چالش مواجه شده و به نوعی در ترتیبات امنیتی منطقه گسل های جدی و پرهزینه ای ایجاد گردیده است، به همین جهت روسیه برای حفظ و گسترش نقش و قابلیت بازیگری خویش ترجیح می دهد که روابط با عربستان را ارتقا دهد .

ب) عربستان؛ نیازمندی عربستان به ارتقا روابط با روسیه از جنس اقتصادی نیست، بلکه کاملا ماهیت امنیتی و سیاسی دارد. متحدان سنتی عربستان در حوزه نظامی و امنیتی از جمله مصر و پاکستان حاضر نشدند کاملا در مناقشه یمن در کنار ریاض باشند. دولت ترکیه نیز به عنوان حامی سیاسی عربستان در نتیجه انتخابات اخیر در آستانه تحول در سیاست خارجی خود می باشد. غرب و آمریکا نیز تقویت نظم سلفی عربستان را مغایر با پرستیژ و ایدئولوژی رسمی دولتی خود می دانند و فاصله گیری نسبی را با ریاض حفظ می کنند. در این میان عربستان احتمال توافق هسته ای بین ایران و غرب را نیز در نظر می گیرد؛ امری که در صورت تحقق بر نقش آفرینی منطقه ای ایران خواهد افزود. در چنین شرایطی، سعودی ها همکاری با روسیه را ترجیح می دهد.

وضعیت مورد انتظار

باید توجه داشت که روابط عربستان و روسیه ماهیت راهبردی ندارد، بلکه واکنش به محیط بحرانی دو کشور است که آن ها را وادار به همکاری نموده است. با این  اوصاف وضعیت مورد ذیل قابل پیش بینی است :

1-      عدم تغییر رویکرد روسیه در مورد ایران؛ روس ها با درک این که رویکرد عربستان ماهیت راهبردی ندارد، بلکه انعکاس نا راهبرد در رویکرد سیاست خارجی عربستان است، به همین جهت در رابطه با عربستان بیشتر بهره گیری اقتصادی را ترجیح خواهند داد.

2-      همکاری هسته ای و فروش تسلیحات؛ همکاری روسیه با عربستان در موارد مذکور چندان پرهزینه نیست. روس ها با درک این که عربستان محدودیت چندانی در تأمین تسلیحات غربی ندارند، در این مورد تعلل نخواهد کرد و مایل به انجام توافقات در این زمینه هستند، اما این عربستان است که تحت فشار متحدین غربی خود قرار خواهد گرفت.

3-      تعدیل در سیاست سوریه به جای تغییر؛ روسیه به خاطر همکاری با عربستان، تغییری در سیاست خود در بحران سوریه به وجود نخواهد آورد، اما بر حسب تحولات صحنه داخلی  و میدان نبرد درسوریه، تعدیل هایی در رویکرد مسکو قابل پیش بینی می باشد.

4-      امتیاز دهی در یمن؛ روسیه در مورد یمن وارد مجادله جدی با عربستان نخواهد شد، البته سعی خواهد کرد از این بحران برای منافع خود در حوزه های مختلف امتیاز سازی کند.

سرانجام سخن

پویش های محیط سیاسی، امنیتی و حتی اجتماعی خاورمیانه در تعارض معرفتی و ساختاری با نظام سنتی و واپس گرای عربستان سعودی می باشد. امروزه پرستیژ ملی و بین المللی قدرت های منطقه  ای و جهانی، حمایت بی قید شرط و اتحاد راهبردی با حاکمیت عربستان را دشوار می کند. ذخایر ارزی این کشور که حاصل درآمدهای نفتی است، منطق رویکرد روسیه و برخی دیگر از قدرت ها در ارتباط با سعودی ها است. البته ضربه ای که خاندان سعودی به چهره اسلام و مسلمانی وارد کرده برای غرب ارزشمند و قابل تقدیر است.

رحمت الله فلاح

منبع:بصیرت

            

تاریخ ارسال: شنبه 13 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 12:07 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

اخبار روز خوزستان

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان با بیان این‌که فعالیت‌های کاندیداهای ورود به مجلس رصد می‌شود، گفت: تا پیش از زمان قانونی آغاز تبلیغات نامزدها، تمام فعالیت‌های تبلیغاتی واضح و آشکار مانند برگزاری میتینگ تبلیغاتی یا تبلیغ محیطی ممنوع خواهد بود.

فرج‌الله خبیر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خوزستان، اظهارکرد: مهلت استعفای مدیران دولتی که قصد شرکت در انتخابات را داشتند به پایان رسید. حداکثر مهلت استعفا تا تاریخ سوم تیرماه بود و کسانی که استعفای خود را نداده باشند، حق شرکت در انتخابات پیش رو را ندارند.

وی افزود: در قانون انتخابات تمام مواردی که فعالیت‌های تبلغاتی محسوب می‌شود آمده است و دید و بازدید‌ها، شرکت در محافل عمومی و برگزاری جلسات برای نامزدهای انتخابات مجاز و منع قانونی ندارد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان عنوان کرد: در صورت احراز تخلف از سوی نامزدها قبل از ثبت‌نام رسمی در انتخابات، تخلف‌ها ثبت می‌شود و در تعیین صلاحیت‌ها تاثیرگذار خواهد بود. مردم می‌توانند درصورت مشاهده هرگونه تخلف به ستاد انتخابات استانداری و در شهرستان به فرمانداری‌ها گزارش دهند.

وی در مورد استعفای مدیرکل اداره سیاسی استانداری خوزستان و دبیر ستاد انتخابات استان گفت: موقتا معاون اداره‌کل سیاسی و انتخابات استانداری به عنوان دبیر ستاد انتخابات انجام وظیفه می‌کند و در روزهای آینده دبیر ستاد انتخابات و مدیرکل اداره سیاسی و انتخابات تعیین خواهد شد. قطعا اگر اتفاقی قرار است صورت بگیرد با هماهنگی استانداری انجام می‌شود.

خبیر با بیان این‌که باید شرایطی را فراهم کنیم که تمام جریان‌های وفادار به انقلاب در انتخابات شرکت کنند، عنوان کرد: دستگاه‌های دولتی و اجرایی باید در ارایه خدمات، کیفیت را افزایش دهند تا در بالا بردن سطح مشارکت عمومی و ایجاد حساسیت در بین مردم تاثیرگذار باشند و بتوانیم شرایط رقابتی مناسب برای کاندیدهای تمام جناح‌های وفادار به انقلاب فراهم کنیم.

رییس ستاد انتخابات خوزستان با اشاره به اهمیت حضور کاندیداهای باسابقه و از تمام جناح‌ها در انتخابات، اظهارکرد: حضور کاندیداهای با سابقه، آگاه و کسانی که شرایط لازم جهت شرکت در انتخابات را داشته باشند، می‌تواند شرایط رقابتی مناسبی که به طور طبیعی در افزایش سطح مشارکت ملی در انتخابات تاثیرگذار است را فراهم آورد.

وی ادامه‌داد: همچنین احزاب، گروه‌ها، جمعیت‌ها و تشکل‌ها باید فعال‌تر از گذشته باشند و اگر بخواهند در قدرت سهم داشته باشند، یکی از راه‌های کسب قدرت حضور در مراجع تصمیم‌گیری کشور و از مهم‌ترین آن‌ها مجلس شورای اسلامی است.

خبیر با تاکید بر این‌که ارتباطات احزاب با مردم می‌تواند در افزایش سطح مشارکت عمومی تاثیرگذار باشد، بیان کرد: احزاب و تشکل‌ها باید بتوانند با اقشار مختلف مردم ارتباطات گسترده‌تری برقرار کنند تا سطح مشارکت افزایش یابد. همچنین خود افراد کاندیدا نیز می‌توانند در بالابردن سطح مشارکت تاثیرگذار باشند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان گفت: کاندیداها باید با برنامه وارد انتخابات شوند. قبل از آن‌که بخواهند از احساسات مردم و تعصب‌های قومی استفاده کنند، بگویند چه ایده‌ها و برنامه‌هایی برای حل مشکلات در استان و در سطح ملی دارند و برنامه‌های خود را برای اداره بهتر کشور ارایه کنند.

وی عنوان کرد: باید افکار عمومی را به سمتی سوق داد که مردم بدون وابستگی جناحی و قومی به برنامه‌های کاندیداها رای دهند. اکنون همایش‌های گروه‌ها و احزاب در اهواز و شهرستان‌های مختلف با هدف جلب مشارکت گسترده مردم در حال برگزاری است.

خبیر گفت: به تمام فرمانداران تذکر داده شده است که امتیازی برای گروهی نسبت به گروه دیگر در نظر نداشته باشند و اگر قرار است از امکانات دولتی استفاده شود، این امکانات را باید در اختیار همه قرار دهند. همچنین اگر احزاب و گروه‌ها احساس کردند که بعضی از مسوولان شهرستان جانبداری می‌کنند و یا تسهیلات لازم و قانونی را فراهم نمی‌کنند، می‌توانند به استانداری گزارش دهند.

تاریخ ارسال: شنبه 13 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 11:34 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

معضلی به نام کمبود کتابفروشی در اهواز

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: مشکل اصلی صنعت نشر نبود تناسب بین عرضه و تقاضا است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه خوزستان ـ نشست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با ناشران استان، ویژ سومین جایزه کتاب سال خوزستان، در سالن اجتماعات اداره کل برگزار شد.

همایون قنواتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در این نشست گفت: بار فرهنگی بر دوش تک تک مردم است و ما مدیران باید تلاش کنیم تا فضای روان تر و راحت تری را برای انجام امور فرهنگی فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: سیاست دولت تدبیر و امید بر این است که فعالیتهای فرهنگی و هنری توسط خود هنرمندان و فرهنگیان انجام شود و دولت تنها به حمایت، هدایت و نظارت بپردازد.

قنواتی ادامه داد: در حوزه کتاب کاستی‌هایی هست و در حوزه چاپ و نشر استان مشکلاتی وجود دارد. به نظر می‌رسد مشکل اصلی صنعت نشر در استان نبود تناسب بین عرضه و تقاضا است به طوری که عرضه بیش از تقاضا است. تعداد ناشران در کشور چند برابر مصرف کننده‌ها است و این موضوعی است که باید فکری برای آن کرد. امیدواریم به میمنت انتخاب اهواز به عنوان پایتخت کتاب ایران امسال این کاستی‌ها کمتر شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان به جامعه هدف در بحث کتاب و کتابخوانی اشاره کرد و گفت: هدف اصلی ما باید این باشد که فرهنگ کتاب و کتابخوانی را ترویج دهیم و در قدم اول باید از آموزش و پرورش و جاهایی که کودکان و نوجوانان هستند شروع کنیم.

وی به 2 برنامه که در بخش کتاب در سال جاری اجرا خواهد شد اشاره کرد و گفت: در سال جاری 2 جشنواره "من هم نویسنده هستم" و "پدران و مادران غصه‌گو" را در برنامه کاری خود داریم که کودکان و نوجوانان را در برمی‌گیرد و امیدواریم تاثیرگذاری خوبی را در این راه شاهد باشیم.

قنواتی اندک بودن تعداد کتابفروشی‌ها در اهواز را یک معضل دانست و گفت: متاسفانه تعداد کتابفروشی‌ها در اهواز که شهری است که جامعه علمی و دینی بسیار ارزشمندی دارد بسیار محدود است و این خود یکی از دلایلی است که باعث شده میزان مطالعه کم شود.

وی به برگزاری سومین جایزه کتاب سال استان هم اشاره کرد و گفت: امسال عمده برنامه‌های اجرایی ما به موضوع کتاب و کتابخوانی اختصاص دارد و در همین زمینه سومین جشنواره کتاب سال خوزستان را برگزار خواهیم کرد. سعی بر این است که تمام ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و... در این جشنواره لحاظ شود. از ناشران استان هم می‌خواهیم که آثار خود را برای شرکت در این جشنواره و رقابت معرفی و ارسال کنند.

تاریخ ارسال: شنبه 13 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 11:19 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

حیوانات در باران کجا می روند؟!

 

حیوانات روش خود را برای مقابله با باران دارند اما گاهی اوقات وقتی زیر برگ، گل، قارچ یا چیزهای دیگر قرار می گیرند، به نظر می آید که زیر چتر قرار دارند. بیشتر موجودات بزرگتر سعی می کنند هنگام باران خود را زیر سنگ، صخره یا درخت پنهان کنند و بعضی ها هم مانند خرس می توانند با یک تکان خود را از آب باران رها کنند.

 اورانگوتان و اغلب میمون ها از برگ درخت موز یا سایر درختان پهن برگ جنگلهای بومی خود به عنوان چتر استفاده می کنند. حتی ماهی ها و دوزیستانی که در آب زندگی می کنند هم هنگام باران دچار زحمت می شوند و به نقاط عمیق تر دریاچه یا برکه خود می روند تا از قطرات باران در امان باشند. اما می توانید به ندرت سنجاب ها را با یک چترواقعی ببینید!

 

تاریخ ارسال: شنبه 13 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 11:11 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

یک خبر از مسجدسلیمان

مقبره شهید بهنام محمدی که در سن ۱۳ سالگی به شهادت رسیده بود سال ۱۳۸۹ در شهرستان مسجد سلیمان با عملیاتی خاص و گود برداری به عمق دو ونیم متر و بدون هیچگونه نبش قبر از محل دفنش که محلی نامناسب و خارج از گلزار شهدا بود منتقل شد و بر فراز تپه شهدای گمنام آرام گرفت.

به گزارش رهیاب،مقبره شهید بهنام محمدی که در سن ۱۳ سالگی به شهادت رسیده بود سال ۱۳۸۹ در شهرستان مسجد سلیمان با عملیاتی خاص و گود برداری به عمق دو ونیم متر و بدون هیچگونه نبش قبر از محل دفنش که محلی نامناسب و خارج  از گلزار شهدا بود منتقل شد و بر فراز تپه شهدای گمنام آرام گرفت.

در این انتقال که با کسب اجازات شرعی لازم انجام شده بود، حضرت آیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان شخصا حضور یافتند و از حضور ده ها هزار نفری مردم قدردانی نمودند.

گفتنی است طی روزهای گذشته عده ای با انتشار وسیع خاطره ای جعلی مدعی نبش قبر این شهید والا مقام شدند در حالی که انتقال قبر مطهر شهید بهنام محمدی چندین سال پیش و در حضور هزاران نفر از مردم مسجد سلیمان صورت گرفت.
تاریخ ارسال: شنبه 13 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 11:08 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

معرفی مکانهای گردشگری و دیدنی استان

سیاحت در سرزمین های مختلف همواره جزئی از نیاز های زندگی انسان و یکی از روش های پررونق گذران سالم اوقات فراغت به شمار می رود ،صنعت جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به شمار آمده و به یقین جهانگردی در دهه های آینده با سرعتی بیش از گذشته و امروز گسترش خواهد یافت بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد اشتغال رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیر بنایی می دانند.

گردشگری عنصری زنده و سریع الرشد است. فعالیت های جدید، مقصدهای جدید،تکنولوژی و دانش جدید بازارهای نو و بالاخره تغییرات جدید در الگوی زندگی انجام گردشگری را ضروری می سازد در تلاش برای گسترش صنعت گردشگری می توان گفت در عصر حاضر، کشوری موفق است که زمینه های لازم را برای گسترش این صنعت همگام با گسترش فناوریهای نو آماده سازد، بنابراین شناخت بسترهای لازم جهت رشد صنعت گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار است. برای اینکه از قافله عقب نمانیم باید دیدگاه و تفکرات سنتی را کنار گذاشته و خود را با شرایط جدید وفق دهیم زیرا گردشگری به سبک و سیاق جدید لوازمی دارد که برای استقرار و پیاده سازی آن در کشور باید مقدماتش را فراهم نمود.

واژه اکوتوریسم نخستین بار در دهه ۱۹۸۰ به کار رفت و این تعریف جامع ،کوتاه و معتبر توسط انجمن بین الملل اکوتوریسم در سال ۱۹۹۰ ارائه شد:
«سفر مسئولانه به مناطق طبیعی، به منظور حفظ محیط زیست و بهبود اوضاع اقتصادی جوامع محلی »
برای اکوتوریسم تعاریف متعددی ارائه شده است که در اینجا به چند مورد اشاره می شود :
– بازدید از یک منطقه به منظور مشاهده ی سرزمین،جانوران و گیاهان دست نخورده در آن منطقه .
– سفر به طبیعت به نحوی که در عین محافظت از اکوسیستم ، به شان جوامع محلی نیز احترام گذارده شود .در این تعریف علاوه بر منابع طبیعی ،به ارزش های مردم محل نیز توجه شده است و ضرورت ایجاد توازن بین منابع طبیعی،توریسم،جامعه محلی و توریست ها مورد توجه قرار گرفته است.
اکوتوریسم که توریسم بومی شناختی نیز نامیده می شود ،شکلی از گردشگری است که جاذبه های منحصر به فرد اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد به عبارت ساده تر ،اکوتوریسم ،مسافرت کردن داوطلبانه ی افراد به جاهایی که میراث طبیعی(گیاهی و جانوری)و فرهنگی آنها به عنوان جاذبه های اول مطرح باشند و چنین گردشگری با این سفرها راه های زیستن مطلوب در کره خاکی را یاد می گیرد.اکوتوریسم مسئول و متعهد شامل برنامه هایی خواهد بود که کمترین اثرات منفی را که در اکوتوریسم معمولی دیده می شود بر محیط بر جا گذارد و در عین حال فرهنگ عام مردم محلی را بهبود بخشند. بنابر
این در اکوتوریسم نه تنها عوامل مهم محیطی و فرهنگی مورد ارزیابی قرار می گیرد بلکه برنامه های پیشبردی و کاملی برای چرخه های بازیابی از طبیعت،بهره برداری از انرژی، حفاظت از محیط آبی و ایجاد فرصت های اقتصادی برای جوامع محلی نیز به طور جدی مورد توجه قرار می گیرد.
شهرستان باغملک در شرق اهواز و جنوب غربی ایران واقع شده قرار دارد که این شهرستان از نظر تاریخی قدمتی دیرینه دارد نقاط مرتفع،جنگل ها،مناظر طبیعی، رودخانه ها و… زمینه های فراوانی را در جهت رشد و توسعه گردشگری آن بوجود آورده است که دارای جاذبه های منحصر به فرداکوتوریسمی است ،منظور از فضاهای منحصر به فرد در این مقاله فضاهایی هستند که پتانسیل تبدیل شدن به یک قطب گردشگری برای جذب گردشگررا دارند.
برخی ازاین فضاها در باغملک برای مردم محلی و استان شناخته شده اند ولی هنوز آنگونه که شایسته است برای بهبود امکانات و تبدیل کردن آنها به قطب های گردشگری مطرح تلاش نشده است.و شرایط برای برخی از این فضاها به گونه ای پیش می رود که به دلیل رعایت نشدن اصول گردشگری و توسعه ی پایدار این مناطق قطعا از این همه زیبایی برای آیندگان چیزی باقی نخواهد نماند.
فضاهایی که می توانند با برنامه ریزی های اصولی و سرمایه گذاری به جذاب ترین قطب های گردشگری تبدیل شوند.
در تابستان دارای آب و هوایی معتدل است که با توجه به شرایط آب و هوایی خوزستان در این فصل یکی از مهمترین شهرهای خوزستان برای این فصل پر مسافر است.
شهرستان باغملک از نظر تاریخی قدمتی دیرینه دارد . مرکز سرزمینی است که به جانکی معروف و مشهور می باشد . منطقه جانکی دارای سوابق تاریخی چند هزار ساله است که در قدیم جزو مملکت عیلام بوده و آثاری نیز مربوط به دوره ساسانیان می باشد و از حیات قبل ازساسانیان هم خرابه های منجنیق و غار سلیمان موجود است بنابراین قدیمی ترین مردمانی که در منطقه جانکی سکونت داشتند و امروز هم اعقاب آنها باقی هستند از ایل جانکی یا جوانکی بوده اند.
شهرستان باغ‌ملک در قدیم «جانکی» نام داشته و نام آن مخفف «جوانکی» است که نام طایفه ای از اکراد بوده که در دوره اتابکان لر بزرگ به این منطقه آمده و تا روزگار صفویه در این نواحی می زیسته اند.
مناطقی چون امام زاده عبدالله (شاه منگشت) که این سایت غنی و بکر و پر از تقدس احتیاج به رسیدگی و برنامه های کوتاه مدت گردشگری دارد که این امر توسط مسئولین مربوطه و متخصصان جهانگردی امکان دارد تا بتواند از تمام پتانسیل هایش برای جذب گردشگر استفاده کند. که متاسفانه دخالت غیر تخصصی و نا آگاهانه عده ای به جای آنکه منطقه را توریست پذیر تر کنند آن را دچار تخریب و ضررهای جبران نشدنی کرده اند. از جمله قطع کردن درختان چنار هزار ساله و خشک کردن چشمه های طبیعی و ناب که هر کدام خود سرمایه و موهبتی بود الهی و برگشت ناپذیر که باید به صورت بکر و دست
نخورده می ماندند
این منطقه بسیار زیبا که دارای چشم اندازهای فوق العاده ای است تقریبا ۵۰ کیلومتری شهرستان باغملک قرار دارد. این منطقه برای بازدیدکنندگان هم جنبه زیارتی و هم سیاحتی دارد به گونه ای که گردشگران برای لذت بردن از طبیعت زیبا و باغهای گردو و رودخانه هایی که در تمام سال آب خنک و گوارایی دارند و همچنین غارهای شگفت انگیزی که هنوز در برخی از آنها خانواده هایی در کنار هم با یک خوشبختی غریب زندگی می کنند ،چند روزی را در دشت های پهناوری که کوههای سر به فلک کشیده ای آنها را احاطه کرده است یا چادر می زنند و یا در اقامتگاههایی که در آنجا احداث شده اتراق می
کنند ،با وجود اینکه هر ساله تابستان به خاطر هوای خنک و طبیعت فوق العاده سیل گردشگر را به این منطقه داریم اما هنوز آنگونه که شایسته است برای فضاهای اکوتوریسمی این منطقه برنامه ریزی نشده است، غارهای شگفت انگیزی که هنوز از دید بشر پنهان مانده و کوههایی که برای کوهنوردی بسبار مناسب است و…
‌امام زاده سلیمان (رباط علیا) که قدمگاه حضرت سلیمان نبی(ع) واقع در روستای رباط در چند کیلومتری شهرستان باغملک با طبیعت بکر و شالیزار های زیبا و رودخانه ای که صدای دلنشینش آدمی را به وجد می آورد وبه آرامشی دور از شلوغی شهر می رساند وکمی پایینتر ار آن روستای ابوالعباس با آب و هوایی خنک در تابستان و باغهایی مملو از درختان انار گویی با آرامشی رویایی در آغوش سبز شالیزارهای برنج سالهاست که خفته است ، این منطقه هم جنبه زیارتی و هم سیاحتی برای گردشگران دارد و پتانسیل این را دارد که به سایت گردشگری پیشرفته با برنامه های کوتاه مدت و بلند
مدت تبدیل شود ،باید با چشمی باز به این نکته توجه کنیم که خدماتی که برای گردشگران ارائه می کنیم در جهت پیشرفت منطقه باشد نه در جهت تخریب آن، که این مهم جز با پیگیری و نظارت افراد متخصص به دست نمی آید.
تنگ کرد(بهشت پنهان) که نام روستایی عشایر نشین است در چند کیلومتری شهر قعله تل که این شهر در ۱۵ کیلومتری شهرستان باغملک قرار دارد . طبیعتی بکر و رویایی با آبشارهایی بلند در دل جنگل هایی که هر بیننده ای را مسخ می کند و به یاد انسان دود زده که دچار روزمره گی شده می آورد که اینجا زندگی با تمام زیباییهاش جریان دارد ،اینجا همان جاییست که باید عمیق نفس بکشی و خدا را به خاطر این همه زیبایی شکر کنی ،صدای آبشار که با آواز پرندگان و موسیقی باد که درختان را به رقص موزونی وا می دارد وقتی تلفیق می شود گردشگر صدایی را می شوند که شاید یکی از غریب ترین و قشنگترین صداهایی
باشد که تا کنون شنیده است ،اما اینجا نیز مثل خیلی از مناطق زیبای خوزستان از توجه مسولین دور مانده و تا کنون هیچ برنامه ریزی برای تبدیل این بهشت پنهان به یک سایت گردشگری نشده ،منطقه ای که دور از باور نیست که اگر با یک برنامه ریزی سنجیده تبدیل به یک قطب گردشگری شود هر ساله بیشترین گردشگر طبیعی را در کل کشور کشور خواهد داشت ،این منطقه چون در نزدیکی شهر باستانی قلعه تل قرار دارد و با توجه به امکان آشنایی گردشگران با زندگی عشایر از نزدیک که می تواند برای آنها جذاب باشد از موقعیت استراتژیکی بسیار خوبی برخوردار است که می تواند در توسعه گردشگری شهرستان باغملک نقش بسزایی را ایفا کند.

مال آقا (بهشت کوچک خوزستان) برفهای نشسته بر جبال منگشت، آب سرد و گوارای رودخانه مال آقا را به طبیعت هدیه می دهد،رودخانه ای عظیم و پر خروش که در زیر سایه درختان کهنسال بلوط و چنار بهار و تابستان پذیرای مهمانان بسیاری است،که جمعیت بسیاری در روزهای تعطیل به این منطقه می آیند واین همان قدر که باعث خوشحالی است همان قدر هم مجب نگرانی است زیرا زمانی یک سایت گردشگری پیشرفت می کند و حفظ می شود واز آثار مخرب گردشگری دور می ماند که با برنامه ریزی های درست و تخصصی پیش رود ،به نظر محقق این گونه سایت ها نیاز به حفاظت ویژه دارند تا با دخالت های غیرتخصصی افراد نا آگاه از تخریب و نابودی دور بمانند ،جمع شدن زباله ها گوشه وکنار این طبیعت های زیبا ،ریختن زباله در آب و روشن کردن آتش در کنار آین درختهای پیر ،نبودن اردوگاههای جهانگردی و گردشگری مناسب برای بیتوته و استراحت مسافران،نبودن FAST FOOD های بهداشتی و معتبر و….مرگ تدریجی برای این سایت های زیبا و دل انگیز است .

این مناطق از دیدگاه محقق مناطقی هستند که می توانند به عنوان قطب های منحصر به فرد اکوتوریسمی خوزستان معرفی شوند.
 
منبع: افتصاد بومی
تاریخ ارسال: شنبه 13 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 11:07 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

بهداشت و سلامتی

ارتباط آلودگی هوا با چاقی و کلسترول بالا چیست؟

به گفته محققان، قرار گرفتن در معرض آلاینده ها موجب اضافه وزن می‌شود و کلسترول بالا و تری گلیسیرید را افزایش می‌دهد.

خبرگزاری فارس: ارتباط آلودگی هوا با چاقی و کلسترول بالا چیست؟                

به گزارش گروه دانستنی‌های خبرگزاری فارس، مواد سمی با معیارهای مختلف تعریف شده‌اند و ماندگاری آنها در محیط زیست خطری برای انسان محسوب می‌شود زیرا این سم‌ها مانند آفت کش‌ها، مواد صنعتی، محصولات احتراق موادی سمی هستند که توانایی تجمع در بافت‌های زنده بدن انسان را دارند.

 یک تیم اسپانیایی از دانشگاه گرانادا در چند صد بزرگ سال متشکل از مردان و زنان، با توجه به طیف وسیعی از پارامترها آزمایشاتی انجام دادند؛ در این آزمایشات بسیاری از آلاینده‌ها در بدن انسان شناسایی شد و مشخص شد بیشتر مردم به احتمال زیاد در اثر این سموم مبتلا به اضافه وزن و افزایش کلسترول و تری گلیسیرید شده‌اند.

 یکی از محققان گفت: قرار گرفتن در معرض هوای آلوده در طول سال باعث می‌شود به تدریج در بدن چربی بوجود بیاید و این مواد سمی باعث رشد و تکثیر سلول‌های چربی و سلول‌های مسئول ذخیره سازی چربی هستند.

این تحقیقات برای بررسی ارتباط بین این آلودگی و توسعه بیماری‌های قلبی عروقی مشغول بررسی است.

تاریخ ارسال: شنبه 13 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 08:27 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

تصاویر زیبا از مناطق دیدنی دنیا

           

 
بازگشت بهار در سراسر جهان+تصاویر

در ادامه خبر تصاویری از شکوفایی گل ها و رسیدن بهار را در کشورهای مختلف مشاهده می‌کنید.

خبرگزاری فارس: بازگشت بهار در سراسر جهان+تصاویر                

به گزارش گروه دانستنی‌های خبرگزاری فارس، زمستان به آرامی جای خود را به بهار داد و شکوفایی گل‌ها از آمدن بهار خبر می‌دهند. در ادامه تصاویری از این فصل زیبا در سراسر جهان را مشاهده می‌کنید.

فلومزربرگ در سوئیس

پلودیو در لهستان

وودبرن در کنتاکی – اورگان

چیانگ دائو در تایلند

ساوانا در جورجیا

فرانسه

استانبول در ترکیه

پارک ملی یخچال در مونتانا

دریاچه جنوبی تیرول در ایتالیا

پارک ملی ارگاکی در روسیه

تگزاس

کوه رینر در واشنگتن

پارک آشیکاگا در ژاپن

ایسلند

آلمان

پارک ملی کوهستان در کلرادو

باغی در انگلستان

باغ کلاوای در کوهستانی در گرجستان

کانتابریا در اسپانیا

بروکلین در نیویورک

لودز در لهستان

ایران

تاریخ ارسال: شنبه 13 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 08:25 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

یک خبر از ماهشهر

دبیر ستاد بحران منطقه ویژه پتروشیمی:
آتش‌سوزی در پتروشیمی مارون به دلیل نشت گاز بوده است

دبیر ستاد مدیریت بحران سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: دلیل آتش‌سوزی در پتروشیمی مارون نشت گاز بوده است.

خبرگزاری فارس: آتش‌سوزی در پتروشیمی مارون به دلیل نشت گاز بوده است                

غلامرضا کشکولی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ماهشهر اظهار کرد: روز سه‌شنبه نهم تیرماه مقارن ساعت 15 و 45 دقیقه در حین رفع گرفتگی یکی از خطوط مسدود شده واحد HD پتروشیمی مارون، حادثه آتش‌سوزی به وقوع پیوست.

وی افزود: در این حادثه که به دلیل نشت گاز اتفاق افتاد، بلافاصله گروه آتش‌نشانی آماده به کار در محل کار تعمیرات و همچنین تیم اعزامی از سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی وارد عمل شدند و این آتش‌سوزی مهار شد.

دبیر ستاد مدیریت بحران سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی خاطرنشان کرد: در این سانحه «شهرام محمدی» از کارکنان بهره‌برداری دچار سوختگی شد که بلافاصله برای مداوا به اورژانس مجتمع و از آنجا به بیمارستان صنایع پتروشیمی در شهرک بعثت اعزام شد.

کشکولی ادامه داد: این فرد سانحه دیده برای ادامه درمان به بیمارستان چمران تهران اعزام شده و در بخش عمومی بستری است و خوشبختانه نیازی به بستری در بخش مراقبت‌های ویژه ندارد و امیدواریم هرچه سریع‌تر به بهبودی کامل برسد.

وی در پایان یادآور شد: خوشبختانه این سانحه هیچ مصدوم دیگری نداشته و واحد مذکور نیز بدون کم‌ترین وقفه در چرخه فعالیت قرار گرفته است.

به گزارش فارس، متاسفانه روابط عمومی شرکت‌های پتروشیمی با بی‌توجهی به اهمیت اطلاع‌رسانی به افکار عمومی، مهم‌ترین رسالت روابط عمومی که همانا ارتباط با رسانه‌ها است را نادیده گرفته‌اند به طوری که در سال‌های اخیر عملکرد منطقه ویژه پتروشیمی‌ ماهشهر در سکوت خبری مطلق قرار گرفته است. 

تاریخ ارسال: شنبه 13 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 08:20 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

یک خبر از ایذه

فارس گزارش می‌دهد
انتشار خبر «فوت نوزاد ایذه‌ای به دلیل سهل‌انگاری پزشکان»؛ از شایعه تا واقعیت

با وجود خبر منتشر شده «فوت نوزاد ایذه‌ای به دلیل سهل‌انگاری پزشکان» در شبکه‌های مجازی و تلاش برای روشن شدن صحت و سقم این خبر، متاسفانه هیچ‌یک از مسئولان شبکه بهداشت و درمان این شهرستان حاضر به پاسخگویی به خبرنگار فارس نشدند.

خبرگزاری فارس: انتشار خبر «فوت نوزاد ایذه‌ای به دلیل سهل‌انگاری پزشکان»؛ از شایعه تا واقعیت                

به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، در کنار بحث اشتغال، کمبود امکانات و عدم توسعه‌یافتگی شهرهای استان خوزستان، مشکلات پزشکی و درمانی نیز همواره یکی از معضلات اساسی به‌حساب آمده و نبود یا کمبود پزشک متخصص در اکثر شهرهای این استان به‌عنوان اصلی‌ترین عامل مهاجرت‌های روزانه درون استانی و برون استانی بوده است.

در این بین شهرستان ایذه با شرایط خاص جغرافیایی و مسافت بسیار زیاد خود با مرکز استان و استان‌های همجوار همواره درگیر معضلات اساسی و جدی در بخش بهداشت و درمان و... بوده است.

از طرفی، عدم وجود پزشکان متخصص کافی برای یک شهرستان 210 هزار نفری و از سوی دیگر داشتن تنها یک بیمارستان با کمتر از 100 تخت‌خواب جهت بستری بیماران، همواره عاملی برای عدم ارائه خدمات مطلوب و مورد انتظار و رضایت مردم این شهرستان بوده است.

با وجود همین فضای کم و نبود پزشکان متخصص، مسائلی رخ می‌دهد که گاها بسیار اسف‌بار و نا‌بخشودنی بوده و حتی به پایان حیات یک بیمار ختم شده و بیماران زیادی نیز با این مسئله دست و پنجه نرم می‌کنند.

عدم پاسخگویی مناسب به بیماران و نشان دادن جلوه خوب از وضعیت نابسامان پزشکی در ایذه تنها کاری بوده که توسط مسئولان شبکه بهداشت و درمان شهرستان انجام شده و همواره در مصاحبه‌های خود با سرپوش‌گذاری بر نداشته‌ها، قصد بزرگنمایی محدود فعالیت‌های خود را داشته و هیچ‌گاه زیر بار مسئولیت و بیان کمبودها نرفته‌اند.

اطلاع‌رسانی گریزی نیز از دیگر شرایطی بوده که در ادارات بهداشتی و درمانی ایذه دیده شده و عدم همکاری و اطلاع‌رسانی به خبرنگاران در تودیع و معارفه روسای شبکه بهداشت و درمان ایذه و رئیس بیمارستان شهدای این شهرستان به همراه برگزاری سفر دکتر ایدنی رئیس دانشگاه علوم پزشکی خوزستان به همراه هیئت پزشکی همراه خود، از عمده حرکت‌های شبکه بهداشت و درمان ایذه در بحث انتقال اخبار به مردم شهرستان و اطلاع‌رسانی نداشته‌های ایذه از زبان خبرنگاران به مسئولان استانی بوده است.

از شایعه در فضای مجازی تا پیگیری

مبحثی از چند روز گذشته در بسیاری از گروه‌های فضای مجازی شهرستان ایذه در حال انتشار بوده و اخبار زیادی از فوت نامعلوم یک نوزاد ایذه‌ای در بیمارستان این شهرستان به‌هنگام به دنیا آمدن به گوش می‌رسید.

افراد زیادی از شهرستان ایذه با برقراری تماس با خبرگزاری فارس، در پی تایید صحت این خبر بوده و خواستار پیگیری این موضوع توسط این خبرگزاری و منبع امین در انتقال اخبار بوده‌اند و در پی این گزارشات، خانواده به غم نشسته و مورد حادثه شناسایی و با خبرنگار این خبرگزاری وارد گفت‌و‌گو شدند.

آزمایش‌ها و سونوگرافی‌ها وضعیت سالم نوزاد را تائید می‌کند

نجف کاوسی پدر نوزاد متوفی در همین رابطه در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در این شهرستان، با تائید خبر منتشر شده در فضای مجازی، اظهار کرد: فرزند من در دوران بارداری مادرش، بارها مورد انجام معاینات و آزمایشات مختلف قرار گرفت و پزشک مامای وی با تائید سلامت کودک، از عدم داشتن بیماری خبر داد.

وی با بیان اینکه سهل‌انگاری در بیمارستان ایذه باعث از بین رفتن فرزند من شد، افزود: با توجه به درد روزهای پایانی بارداری همسرم، پزشکان بیمارستان شهدای ایذه با طبیعی دانستن این دردها بدون انجام معاینه در هربار مراجعه وی را به خانه فرستادند.

این شهروند ایذه‌ای با اشاره به اینکه با شدت گرفتن این دردها در روز آخر، بالاخره عمل سزارین انجام شد، خاطرنشان کرد: دو دقیقه بعد از انجام عمل سزارین کودک جان خود را از دست داد و من هنوز دلیل قطعی این مرگ را نمی‌دانم.

کاوسی ادامه داد: ابتدا پزشکان مربوطه دلیل را مشکل در کبد نوزاد دانسته و بعد خفگی عامل فوت گزارش شده که نمی‌دانم دلیل این صحبت‌های متفاوت و عدم قطعیت در جواب چه بوده است.

پدر این نوزاد متوفی با بیان اینکه حاضر هستم تمام آزمایشات و عکس‌برداری‌های انجام شده را برای تشخیص و گزارش صحت کودک در زمان بارداری مادرش به مراکز پزشکی معتبر در کشور ارسال کنم، گفت: با وجود مشکلات زیاد زندگی خود و نداشتن منبع درآمد مناسب، تمام آزمایشات و سونوگرافی‌های انجام شده را در بهترین و مجهزترین مراکز انجام دادم تا در‌صورت وجود داشتن مشکلات احتمالی، قبل از تولد فرزندم آن را برطرف کنم.

وی در پایان با اشاره به اینکه به‌دلیل نداشتن آشنایی با روال قانونی برای ارائه شکایت خود، مجبور به دادن رضایت برای ترخیص همسرم شدم، تصریح کرد: در همان زمان هم اعلام کردم، تمام بانیان و عوامل رخ‌دادن این حادثه را به خدا واگذار می‌کنم و امیدوارم دیگر شاهد بروز چنین اتفاقات ناگواری در هیچ‌جایی نباشیم، هرچند که افراد زیادی تا به امروز قربانی خطاهای بیمارستانی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس، متاسفانه هیچ‌ یک از مسئولان شبکه بهداشت و درمان ایذه حاضر به پاسخگویی تماس‌های چندین باره خبرنگار این خبرگزاری و بیان دلایل و روشن کردن این مورد برای عموم نشدند.

تاریخ ارسال: شنبه 13 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 08:19 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

اخبار سیاسی روز

من در وین هستم تا به یک بحران غیرضروری و طولانی که مدت ها قبل می بایست خاتمه می یافت، پایان دهم. علی رغم برخی اختلافات باقیمانده در این ساعات آخرین، هیچگاه به این اندازه به دستیابی به یک راه حل پایدار نزدیک نبوده ایم. با این حال هنوز رسیدن به راه حل قطعی نیست.

 محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیامی به امریکا و متحدین غربی آن در 5+1 تاکید کرد علی رغم پیشرفت هایی که در دو سال گذشته طرفین به آن دست یافته اند، هیچ تضمینی به خاطر ادامه دلبستگی آنها به تداوم فشار وجود ندارد و آنها می بایست بین توافق و فشار یکی را انتخاب کنند.
 به گزارش عصرایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رییس تیم هسته ای ایران هشدار داد اگر طرف های غربی و آمریکایی فاقد شجاعت برای مصالحه، خودباوری برای انعطاف، پختگی برای اتخاذ تصمیمات منطقی، خردمندی برای کنار گذاشتن توهمات و جسارت برای عبور از عادت های کهنه باشند، هیچ توافقی در کار نخواهد بود.
 ظریف با اشاره به تجربه ملت سرافراز ایران در جریان مقاومت در برابر تحریم ها و مقابله با تجاوز و جنگ تحمیلی هشت ساله صدام به ایران که با حمایت و پشتیبانی آمریکا و متحدین غربی اش همراه بود، خاطرنشان ساخت که توهمات غیرمنطقی جنگ طلبان غربی صرفا به افزایش تنش و دشمنی ها می انجامد. 

متن کامل پیام بشرح ذیل است :

من در وین هستم تا به یک بحران غیرضروری و طولانی که مدت ها قبل می بایست خاتمه می یافت، پایان دهم. علی رغم برخی اختلافات باقیمانده در این ساعات آخرین، هیچگاه به این اندازه به دستیابی به یک راه حل پایدار نزدیک نبوده ایم. با این حال هنوز رسیدن به راه حل قطعی نیست. 
دستیابی به توافق نیازمند شجاعت برای مصالحه، خودباوری برای انعطاف، پختگی برای تصمیمات منطقی، خردمندی برای کنار گذاشتن توهمات و جسارت برای عبور از عادت های کهنه است. 
برخی لجوجانه معتقدند که فشار اقتصادی و نظامی به تسلیم می انجامد. آنها فکر می کنند که می توانند کماکان به هزینه جان و مال دیگران، خیال پردازی های موهوم خود را دنبال نمایند. 
با این حال من امیدوار هستم؛ چراکه نشانه های غلبه منطق بر توهم را مشاهده می کنم. 
احساس می کنم که طرف های مذاکراتی ما بالاخره درک کرده اند که فشار و تهدید نه تنها هیچگاه به راهحل های پایدار نمی انجامد، بلکه تنش ها و دشمنی ها را افزایش می دهد. آنها شاهد بوده اند که تجاوز هشت ساله صدام و حامیانش به ایران، نتوانست ملت ایران را -- که در برابر همه این کشورها به تنهایی ایستاده بود -- به زانو درآورد. 
آنها متوجه شده اند که کورترین و ظالمانه ترین تحریم های اقتصادی علیه کشور من، آنها را به هیچ یک از اهداف اعلام شده شان نرسانده و در عوض باعث آسیب افراد بی گناه و خشم ملتی صلح طلب و با گذشت شده است. 
به همین دلیل آنها میز مذاکره را انتخاب کرده اند. ولی هنوز باید یک تصمیم حساس و تاریخی بگیرند: توافق یا تحمیل. در سیاست -همچون زندگی- نمی توان به هزینه دیگران به اهداف خود رسید، چرا که عمر چنین دستاوردهایی همواره کوتاه خواهد بود. تنها توافقات متوازن هستند که می توانند از آزمون زمان سربلند بیرون آیند. 
ما آماده دستیابی به یک توافق خوب و متوازن و گشودن افق های جدیدی برای برخورد با چالش های مهم و مشترک هستیم. 
امروز تهدید مشترک ما رشد سریع افراط گرایی خشن و بربریت افسارگسیخته است. ایران اولین کشوری بود که در مقابل این چالش ایستاد و با طرح "جهان علیه خشونت و افراط" پیشنهاد داد مقابله با این تهدید به یک اولویت جهانی تبدیل شود.
تهدیدی که "ما" با آن رو به رو هستیم در قالب مردانی نقاب دار نمود یافته است که مهد تمدن را هدف گرفته اند. از "ما" صحبت می کنم چرا که هیچ کس از این خطر جهانی در امان نیست. برای مقابله با این چالش های جدید، روش های جدید هم به شدت مورد نیاز است.
 ایران همواره در خط مقدم مبارزه با افراط حاضر بوده است. امیدوارم همتایان من نیز توجه خود را به این موضوع متمرکز نموده و منابع خود را برای مقابله با این تهدید حیاتی متمرکز کنند. 
هزار سال پیش، فردوسی شاعر ایرانی گفت:
"بکوشید نیکی به کار آورید
چو دیدید سرما بهار آورید" 

من جواد ظریف هستم و این همواره پیام ایران بوده است.

در صورت دست یابی به توافق هسته ای، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه بعد از گذشت مدت کوتاهی از دست یابی به توافق هسته ای به تهران سفر خواهد کرد.خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از یک دیپلمات فرانسوی نوشت که به شرکت های این کشور برای رفتن به ایران آماده باش داده شده است.
به گزارش عصرایران، رویترز نوشت: فرانسه از شرکت هایش خواسته است خود را آماده بازگشت به ایران کنند. این اتفاق قبل از دست یابی به توافق احتمالی میان ایران و قدرت های جهانی روی می دهد اما موضع سرسختانه فرانسه در مذاکرات هسته ای و روابط پاریس با کشورهای عربی به معنی ادامه مسیر همراه با سنگلاخ فرانسه با ایران است.

به رغم تاریخ طولانی روابط تجاری، سیاسی و اجتماعی میان ایران و فرانسه اما پاریس بیشترین سرسختی را در میان گروه 1+5 در برابر ایران دارد.فرانسه با موضع سرسختانه خود وضعیت شرکت های این کشور را به هنگام برداشته شدن تحریم های ایران به خطر می اندازد.در صورت برداشته شدن تحریم های ایران، این کشور می تواند مبلغی به رقم 150 میلیارد دلار از پول های خود را از بانک های جهان دریافت و شرکت های خارجی را برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف از بخش انرژی گرفته تا حمل و نقل و ساخت و ساز جذب کند.
رویترز: آماده باش فرانسه به شرکت هایش: از بازار ایران جا نمانید
یک مقام ارشد فرانسوی گفت: بازار ایران محل طمع همه است. این بازار مهمی است اما باید تصمیم استراتژیکی برای مقابله با ایران گرفت. فرانسه بارها موضع قدیمی و جدی خود را درباره گسترش سلاح هسته ای تکرار کرده است. 
موضع فرانسه در برابر ایران در دوره دو رئیس جمهوری فرانسه، نیکولا سارکوزی و فرانسوا اولاند که با قطر و عربستان سعودی هم پیمان شده اند سرسخت تر شد.
موضع فرانسه در برابر تنش های خاورمیانه و نقش ایران و اعتقاد برخی کشورهای عربی درباره اینکه هم پیمان سنتی شان یعنی آمریکا خود را از منطقه جدا می کند باعث شده فرانسه روابط بازرگانی جدیدی را با کشورهای عربی خلیج فارس ایجاد کند روابطی که تا قبل از این در دستان آمریکا و بریتانیا بود.ایران در حال فعالیت برای گسترش حوزه نفوذ خود در خاورمیانه از عراق تا لبنان و از سوریه تا یمن است. یمن جدیدترین صحنه زورآزمایی میان عربستان سعودی و ایران است.یک دیپلمات فرانسوی هم گفت: عربستان سعودی وزنه بزرگی در منطقه است. نفوذ این کشور از مرزهایش فراتر رفته است و ما از این موضوع بیشترین استفاده را می بریم.
نتیجه این سیاست مشخص شد. فرانسه در سال گذشته میلادی جنگنده ها، کشتی های جنگی، بالگرد و ماهواره به عربستان سعودی، قطر، مصر، کویت و امارات فروخته است که رقم این فروش سلاح به 15 میلیارد دلار رسیده است.
چندی قبل عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان از رئیس جمهوری فرانسه برای حضور در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس دعوت کرد این امتیاز نادری است که معمولا به یک رئیس کشور خارجی ارائه داده می شود.فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه قراردادهایی به ارزش 12 میلیارد دلار با کشورهای عربی خلیج فارس امضا کرد که شامل فروش جنگنده و هواپیماهای ایرباس است.البته فرانسه همزمان با هشدار درباره گسترش سلاح هسته ای در منطقه، با عربستان سعودی قراردادهای هسته ای امضا کرده است.فرانسه در هفته گذشته قراردادهایی را با عربستان سعودی برای بررسی و تحقیقات درباره ساخت دو نیروگاه اتمی در عربستان امضا کرد. ساخت این دو نیروگاه های اتمی در عربستان سعودی 10 میلیارد دلار هزینه دارد.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی نیز به رویترز گفته بود که فرانسه هم پیمان قدیمی و شریک تجاری است که ثابت کرده کشورهای جنوب خلیج فارس می توانند روی فرانسه حساب کنند.وی افزود: عربستان سعودی و فرانسه دارای نگاه مشترک درباره چالش های فعلی منطقه شامل سوریه، یمن، عراق، تروریسم و برنامه هسته ای ایران هستند و در عین حال روابط بازرگانی، نظامی گسترده ای میان دو کشور برقرار است.براساس آمار وزارت خارجه فرانسه، صادرات فرانسه به ایران از 1.77 میلیارد یورو در سال 2011 به رقم 62 میلیون یورو در سال 2013  کاهش یافت.
یک دیپلمات فرانسوی به شرکت های این کشور گفته است که شرکت هایی از کشورهای دیگر از جمله آمریکا و آلمان آماده ورود به بازار ایران هستند و زمانی برای هدر دادن باقی نمانده است.
این دیپلمات اضافه کرد: در صورت دست یابی به توافق هسته ای، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه بعد از گذشت مدت کوتاهی از دست یابی به توافق هسته ای به تهران سفر خواهد کرد.
رویترز به نقل از برخی دیپلمات ها اضافه کرد: فابیوس از زمانی که در دهه 80 میلادی نخست وزیر فرانسه دشمنی شخصی با ایران داشت. 
جزئیات نقشه آمریکا در نگارش توافق 80 صفحه‌ای چیست؟!
آخرین پیشنهادها و شرط‌گذاری‌های غرب در مذاکرات هسته‌ای، از نوعی کلاهبرداری برای ربودن توانمندی‌های ایران و در عین حال زمان‌بندی کوتاه تمدید تعلیق تحریم‌ها به نحوی است که سرمایه‌گذاران خارجی عملاً ریسک معامله با ایران را نپذیرند!

به گزارش مشرق، در حالی که مذاکرات تا سه‌شنبه این هفته تمدید شده، خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد بازگشت‌پذیری تحریم‌ها مورد توافق دو طرف قرار گرفته است. بنابر ادعای بلومبرگ «تحریم‌ها برای دوره‌های 6 یا 12 ماهه برداشته شده و در صورت نقض توافق از سوی ایران، این کاهش تحریم‌ها می‌تواند متوقف شود.»
این خبرگزاری به نقل از دیپلمات‌های سه کشور طرف مذاکره ایران نوشته: آمریکا و متحدان اروپایی آن توانسته‌اند یک مسیر را برای بازگشت‌پذیری سریع تحریم‌ها در صورتی که ایران توافق صورت‌گرفته برای محدود کردن برنامه اتمی خود را نقض کند، تأمین کنند.
این دیپلمات‌ها گفته‌اند که شورای امنیت سازمان ملل بایستی به صورتی دوره‌ای یک قطعنامه را برای کاهش تحریم‌ها تأیید کند. این قطعنامه به دولت‌های عضو اجازه خواهد داد که اگر دلیلی داشته باشند که به این باور برسند که ایران توافق را نقض کرده است بتوانند کاهش خودکار تحریم‌ها را متوقف کنند.
مفهوم این گزارش آن است که اولاً امکان زدن زیر تعهد از سوی آمریکا و غرب فراهم شده و ثانیاً تعلیق تحریم‌ها به شدت کوتاه‌مدت خواهد بود و به همین دلیل امکان ریسک از سوی شرکت‌های خارجی برای معامله و سرمایه‌گذاری در ایران وجود نخواهد داشت! ثالثاً چنین فرآیندی، اصلاً سخن از برداشتن تحریم‌ها نیست و بنابراین، وعده غرب فاقد ارزش و اهمیت است و نمی‌تواند اساساً امتیاز واگذار شده به ایران تلقی گردد.
جالب اینکه غرب در مقابل از ایران توقع دارد ضمن توقف فعالیت دو سوم سانتریفیوژهای خود، حجم اورانیوم غنی شده را نیز تقریباً «واگذار» کند! در این زمینه گزارش نیویورک تایمز از قول 3 مقام ناشناس حاکی است: «ایران اکنون ظاهراً قبول دارد که باید بیش از 9 تن از مواد هسته‌ای کم غنی شده را به عنوان بخشی از یک توافق جامع که طرفین امیدوارند تا هفته آینده به آن دست یابند، به خارج از کشور منتقل کند.»
پیش از این اعلام شده بود غرب مایل است ایران 9 تن از مواد غنی‌سازی شده را اکسید یا رقیق کند و تنها 300 کیلوگرم را نگه دارد اما موضوع انتقال 9 تن از اورانیوم 3/5 درصد غنی‌سازی شده به خارج کشور، مسئله را پیچیده‌تر می‌کند.
نیویورک تایمز در گزارش خود نوشت: 3 ماه قبل در لوزان سوئیس عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به گزارشگران گفت این کشور هرگز با انتقال سوخت به خارج از سرزمین ایران موافقت نخواهد کرد. اما به گفته مقامات آمریکایی، تأسیساتی که تهران برای خنثی‌سازی این سوخت در دست ساخت داشت، عملیاتی نشده است و تحریم‌های اقتصادی بر ضد ایران تا زمانی که سرنوشت 96 درصد از ذخایر سوخت هسته‌ای آن مشخص نشود، لغو نخواهد شد.
یک مقام رسمی شرکت‌کننده در مذاکرات، که مانند دیگر مقامات مصاحبه‌شونده برای مقاله خواست نامش فاش نشود، گفت: آنها یک توجیه تجاری برای انتقال سوخت به خارج مطرح می‌کنند و در داخل کشور می‌گویند که سوخت را می‌فروشند، گرچه بازار سوخت رآکتور هسته‌ای اشباع است.
نیویورک تایمز در عین حال نوشت: اما چند مقام رسمی هشدار دادند که معلوم نیست موانع موجود شامل درخواست‌های ایران درباره زمان و توالی لغو تحریم‌ها قابل رفع باشد.
روزنامه آمریکایی همچنین مدعی شد حتی پروتکل الحاقی برای بازرسی از تأسیسات ایران کفایت نمی‌کند و آمریکا خواستار بازرسی‌های بیشتر از مراکز سری است.
اما سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در جمع خبرنگاران گفته است: تدابیری که در پروتکل الحاقی (در توافقنامه ضمانت‌های آژانس) تصریح شده است، کاملاً کافی است تا همه مسائل و شبهاتی که ممکن است هنوز در خصوص ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران باقی مانده باشند، برطرف شوند.
وی گفت: «اگر با توجه به حقایق قرار باشد پروتکل الحاقی به نحوی در ایران به مورد اجرا در بیاید، این بدان معناست که آژانس بدون هر گونه تصمیمات اضافی با تهران همکاری و پاسخ سؤالاتی را که دارد، در هماهنگی با ایران روشن خواهد کرد.»
وی خاطرنشان کرد: «مشکل از اینجا ریشه می‌گیرد که در واقع برخی از دوستان و همقطاران ما معلوم است که قصد دارند اهداف و مقاصد اصلی را مبهم و مخدوش سازند و از پروتکل اضافی به عنوان ابزاری برای قانونی کردن دسترسی به سایت‌ها و مسائل غیر مرتبط با فعالیت هسته‌ای ایران، به نحوی سوءاستفاده کنند.»
ریابکوف می‌گوید 91 درصد توافق تکمیل شده است.
در گزارشی دیگر، شبکه المنار، از آغاز تدوین قطعنامه مربوطه برای شورای امنیت خبر داده است. بلومبرگ درباره این سناریو می‌نویسد: «آژانس در جست‌وجوی اطلاعاتی است که نیروهای نظامی ایران را به برنامه هسته‌ای این کشور مرتبط کند. دیپلمات‌ها می‌گویند ساز و کاری طراحی شده تا تحریم‌های شورای امنیت در صورت هر گونه نقض توافق از سوی ایران بلافاصله دوباره برقرار شود.
از مجموعه شواهد و قرائن به نظر می‌رسد که غرب در صدد است تعلیق بخشی از تحریم‌ها و تمدید هر 6 ماه یک بار آن را به نحوی به بازرسی‌های فراتر از پروتکل الحاقی و PMD مرتبط کند که ضمن جمع‌آوری سابقه اطلاعات، راه دررو برای توقف تعلیق تحریم‌ها را باز بگذارد و همزمان 97 درصد اورانیوم غنی شده ایران را هم از کشور خارج کند.
گزارش‌ها حاکی است در مجموع تاکنون 20 صفحه متن اصلی و حدود 60 صفحه ضمایم از سوی معاونان وزرای خارجه تهیه شده که البته حاوی برخی پرانتزها (مسائل حل نشده) است.
متن پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که در صورت اعلام توافق باید صادر و تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران را لغو کند هم در دست معاونان وزیران است که باید آماده شود.
به گفته یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده «این پیش‌نویس مبسوط و قدری پیچیده» است و آن هم به نوبه خود ضمائمی دارد. این پیش‌نویس باید جایگزین قطعنامه 1929 شورای امنیت شود.
به نوشته کیهان، براساس مجموع اخبار منتشر شده به نظر می‌رسد غرب در صدد است ضمن توقف یا تخلیه توانمندی‌های هسته‌ای ایران (از تعداد سانتریفیوژها تا ذخایر اورانیوم 3/5 درصد) قدرت چانه‌زنی ایران را به نحوی کم کند که در نوبت بعدی به هنگام نقض تعهد و عدم پایبندی به لغو تحریم‌ها،‌ ایران فاقد قدرت مانور لازم باشد. در عین حال ادعای مطالعات نظامی گذشته را به عنوان استخوان لای زخم، در متن توافق به نحوی بگنجاند که اولاً به بهانه آن، مطالبه بازرسی‌های فاقد چارچوب کند و ثانیاً به همین بهانه هر گاه اراده کرد تعهد خود برای برداشتن تحریم‌ها را زیرپا بگذارد.
نکته دیگری که در این زمینه باید مورد اشاره قرار گیرد، حمایت علنی و فزاینده رژیم اسرائیل از ارتش آزاد و گروه‌های وابسته به آن است که حتی در اظهارات موشه یعلون، وزیر جنگ این رژیم نیز بازتاب یافته است.
طی یک سال اخیر و در پی قدرت‌گیری روزافزون گروه تروریستی داعش، صحنه نبرد در سوریه تا حد زیادی تغییر کرده و ترکیب نیروهای درگیر در نبرد دستخوش تحول شده است. در این میان، آن دسته از نیروهای شورشی که آمریکا آنها را «میانه رو» خوانده و مدعی مبارزه آن‌ها با داعش است، تمرکز اصلی خود را در نبرد با ایران می‌بینند.
به گزارش «تابناک»، ایاس غالب، مدیر دفتر سیاسی گروه ‌«شورای فرماندهی انقلابی» در قنیطره و جولان که از گروه‌های نزدیک به ارتش آزاد سوریه است، در گفت‌و‌گویی با روزنامه جروزالم پست ضمن بیان این ادعا که گروه تحت فرماندهی وی خود را احیا کرده و همچنان مشغول مبارزه در سوریه است، نبرد اصلی این گروه را با ایران و حزب الله دانسته است.
وی در این گفت‌و‌گو ادعا کرده، وضعیت نظامی جاری در قنیطره، سبب شده نیروهای دولتی سوریه، متحمل ضرباتی از سوی گروه‌های مخالف شوند و در مقابل، ارتش آزاد یک سیستم فعال دفاع و حمله را در مقابل نیروهای ارتش طراحی کرده است.بنا بر این گزارش، شورای فرماندهی انقلابی که از سال 2013 در منطقه قنیطره و جولان فعال است، تمرکز خود را بر فعالیت در منطقه مرزی سوریه با سرزمین‌های اشغالی قرار داده است. رهبر این شورا، عبدالله البشیر، همزمان رئیس ستاد شورای عالی نظامی نیز هست که بدنه اصلی «ارتش آزاد سوریه» را تشکیل می‌دهد. وی در ماه فوریه سال 2014 به این سمت منصوب شده است.
جروزالم پست اشاره می‌کند، ‌گروه‌های شورشی هفته گذشته عملیاتی با نام «طوفان جنوبی» را در منطقه درعا در 80 کیلومتری قنیطره در مرز اردن انجام دادند که هدف از آن، عقب راندن نیروهای دولتی بود. منطقه قنیطره یکی از مناطقی است که حضور گروه‌های شورشی و تروریست در آن، بر نتیجه نبرد در سوریه تأثیرگذار است.
با این حال، یک سخنگوی گروه مذکور تأیید کرده که نیروهای شورشی در این منطقه، به شدت از سوی دولت سوریه و متحدانش تحت فشار هستند. وی در اظهارات خود به چالش‌های نیروهای شورشی در مقابل نیروهای دولتی اشاره کرده و فقدان دفاع مؤثر در مقابل حملات هوایی و امکانات اندک برای مداوای مجروحین را از جمله مهمترین مسائل برشمرده است.

با این حال، وی مدعی است که طی یک سال گذشته، نیروهای ارتش اسد تا حد زیادی تحلیل رفته و در شرایط کنونی، این ایران و حزب الله هستند که در این منطقه مشغول نبرد می‌باشند؛ بنابراین، وی تمرکز اصلی نبرد ارتش آزاد را در حال حاضر بر مبارزه با ایران و حزب الله می‌داند.
گفتنی است، این اظهارات در حالی از سوی افراد مذکور بیان می‌شود که ایالات متحده آمریکا از مدتی پیش، ارتش آزاد سوریه و گروه‌های همسو با آن را در فهرست گروه‌های شورشی «میانه رو» در سوریه قرار داده و مدعی است ‌از طریق ارسال انواع کمک‌ها برای این گروه‌ها و همچنین آموزش نیروهای آن‌ها، این گروه‌های شورشی را برای مبارزه با داعش آماده می‌کند.
با ‌وجود این، آن گونه که از اظهارات این سران شورشی برمی آید، کمک‌های آمریکا نه تنها در راستای تمرکز آن‌ها بر مبارزه با تکفیری‌های داعش به کار گرفته نشده، بلکه این گروه‌ها نیز همچون داعش دشمن اصلی خود را ایران می‌دانند و بر ضرورت اولویت دادن به مبارزه با ایران و حزب الله تأکید می‌کنند.

نکته دیگری که در این زمینه باید مورد اشاره قرار گیرد، حمایت علنی و فزاینده رژیم اسرائیل از ارتش آزاد و گروه‌های وابسته به آن است که حتی در اظهارات موشه یعلون، وزیر جنگ این رژیم نیز بازتاب یافته است. یعلون در جریان یک کنفرانس خبری در ‌29 ژوئن ضمن اشاره به اینکه رژیم اسرائیل با شورشیان سوری در ارتباط است، از فراهم کردن خدمات پزشکی و درمانی برای گروه‌های شورشی خبر داد. البته به شرطی که شورشیان، مناطق مرزی سوریه با سرزمین‌های اشغالی را آرام نگه دارند!
به این ترتیب، آن گونه که مشخص است، رژیم اسرائیل تلاش دارد با استفاده از گروه‌های شورشی در سوریه، منفعتی چندگانه برای خود کسب کند؛ بدین معنا که نخست، این گروه‌ها را برای براندازی دولت سوریه تقویت کند؛ دوم، از آن‌ها به عنوان نیروهای مرزبان برای جلوگیری از سرایت بی ثباتی به داخل سرزمین‌های اشغالی استفاده و سوم، از طریق این گروه‌ها با نفوذ ایران و حزب الله در منطقه قنیطره و جولان مبارزه کند.
منبع: تابناک
عربستان جدید و تحولات متناقض؛
تناقض‌های موجود در رژیم سعودی حتی موجب تعجب مردم عربستان نیز شده و این موضوعی است که القاعده پیشتر و داعش هم اکنون به خوبی از آن به سود خود بهره برداری می کند، به همین دلیل است که جوانانی از عربستان به صفوف داعش ملحق می شوند تا با دشمنان اسلام مبارزه کنند؛ اما پس از مدتی به دشمن عربستان تبدیل می شوند.
چرا تروریست‌هایی که نمک آل‌سعود را خوردند نمکدان می‌شکنند/ اماده انتشار
گروه بین‌الملل مشرق - حاکمان عربستان سعودی اهمیت چندانی نمی دهند که لقب «پادشاه» به آنها داده شود یا به این نام خوانده شوند، چون بر این باورند که پادشاهان بسیاری در جهان وجود دارند، به همین دلیل آنها ترجیح می دهند، به خود لقب «خادم حرمین شریفین» را جهت اشاره به مکه مکرمه و مدینه منوره می دهند و اگرچه در این لقب تواضع و فروتنی بسیار نهفته است، اما حاکمان سعودی در پی بسط سلطه و حاکمیت خویش به ماورای عربستان سعودی هستند.
دو شهر مکه مکرمه و مدینه منوره دارای قداست و حرمت بسیار نزد مسلمانان است و هر سال میلیون ها مسلمان از سراسر جهان برای برگزاری مناسک حج روی به این کشور می آورند. آمارها نشان می دهد، در سال 2010 میلادی 12 میلیون نفر از سراسر نقاط جهان برای ادای مناسک حج راهی عربستان شدند و پیش بینی می شود، این رقم ظرف همین سال ها به 20 میلیون نفر برسد.
این دستاویز مناسبی است تا حکومت سعودی موضوع توسعه و گسترش مسجد الحرام را برای پذیرش تعداد بیشتری از حجاج مطرح کند و به ذائقه خویش دست به تعدیلاتی در شهر مکه مکرمه بزند.
اگرچه سال ها پیش حرم مکی به اندازه ای توسعه و گسترش یافته بود که ظرفیت پذیرش این تعداد از حجاج را داشته باشد و توسعه ای که هم اکنون روی این حرم صورت می گیرد، برای پذیرش ظرفیتی بسیار بیشتر از این است.

برای تحقق این امر بالطبع حکومت سعودی اقدام به از بین بردن کوه های اطراف حرم مکی خواهد کرد و در این راه بیش از آنکه در اندیشه عظمت و شکوه این حرم باشد، در پی بیان قدرت و شکوه خاندان سعودی است و سلمان بن عبد العزیز، شاه جدید سعودی برای اینکه نام خود را به گمانش در تاریخ جاودان کند، نامش را بر بناهای جدید خواهد گذاشت.


پادشاه جدید سعودی کمتر از شش ماه است که به این مقام منصوب شده است، اما با حرص و جدیتی که در حکومتمداری در خود نشان داده، به نظر می رسد که تلاش می کند، نام خود را به عنوان یکی از بزرگ ترین پادشاهان مسلمانان از دوره حاکمیت «صلاح الدین ایوبی» در تاریخ ماندگار کند، کسی که خود را اولین خادم حرمین شریفین نامید و در قرن 12 اقدام به متحد و منسجم کردن مسلمانان و بیرون راندن صلیبیان از کشورهای اسلامی و بازگرداندن قدس شریف کرد.

چرا تروریست‌هایی که نمک آل‌سعود را خوردند نمکدان می‌شکنند/ اماده انتشار
در کمتر از 5 ماه سلمان بن عبد العزیز اقدام به بازنگری در ساختار حکومت سعودی کرد، تا به نحوی احیاگر نقش رهبری آن در خاورمیانه باشد، نقشی که پادشاهان سعودی در طول تاریخ خو گرفته اند تا ایفاگر آن به شکل استفاده از درآمدهای نفتی جهت حمایت از گروه های تروریستی و رژیم های هم پیمانشان باشد.
در این راستا پادشاهان سعودی طی سال های گذشته تلاش کردند تا شبکه ای از مبلغان و مفتی های تندرو مذهبی را تاسیس کنند، شبکه ای که مهمترین وظیفه آن اشاعه و نشر نسخه افراط گرایانه از اسلام در سراسر نقاط جهان است.
اما آنچه تاکنون مخفی نگه داشته می شد، هم اکنون آشکار و عیان گشته است و بر کسی پوشیده نیست که آنچه عربستان سعودی دست به آن می زند، به دور از خویشتن داری و در مواردی موازین اخلاقی است.
آل سعود در مصر به حمایت مالی از ژنرال های مصری پرداخت که بار دیگر به قدرت رسیده بودند، در لیبی، سوریه و عراق گروه‌ های مسلح تروریستی را غرق در حمایت های مالی و نظامی خویش کرده است.
در یمن به صورت مستقیم علیه جنبش «انصار الله» این کشور، وارد جنگ شد، چون بیش از هر طرف منطقه ای دیگری، حتی رژیم صهیونیستی از افزایش نفوذ و سیطره ایران در منطقه واهمه دارد و بر این باور است که انصار سر سپرده و مجری دستورات ایران در یمن است که باید از پیش رو برداشته شود.
نقشی که ریاض در این برهه از زمان تلاش می کند، ایفاگر آن باشد، شبیه نقش برلین در اروپاست، اما بر عکس «آنگلا مرکل»، صدر اعظم آلمان، ملک سلمان با تردید کمتری عمل می کند و صرف نظر از حجم و اندازه و ثروت و چشم داشت ها، این سوال را برای هر انسانی مطرح می کند که آیا عربستان سعودی می تواند، خواسته های پادشاه جدید را برآورده کند؟
تاکنون رهبران عربستان سعودی نتوانسته اند، برنامه روشن و شفافی را ارائه دهند که با توسل به آن زمینه برقراری صلح و آرامش را در خاورمیانه فراهم و در بعد داخلی اقتصاد کشور خود را از اقتصادی متکی به نفت به اقتصادی مدرن و شکوفا تبدیل کنند.

البته آینده به ما نشان خواهد داد که آیا رهبران جدید سعودی خواهد توانست نظام قدیم و منسوخ این کشور را در هم بشکنند و نظامی نوین و جدید بنا کنند، نظامی که در آن نام و نشانی از قدرت رهبران و سران دینی و مذهبی وهابی در آن نباشد.


چرا تروریست‌هایی که نمک آل‌سعود را خوردند نمکدان می‌شکنند/ اماده انتشار
نسل جدید
سلمان بن عبد العزیز پیش از آنکه به سلطنت برسد، 50 سال را در منصب امیر ریاض، پایتخت عربستان سپری کرد. پس از آن به سمت وزیر دفاع عربستان منصوب شد و هنوز جسد «عبد الله بن عبد العزیز»، پادشاه سابق سعودی به خاک سپرده نشده بود که نقل و انتقالات خود را آغاز کرد.
روز 23 ژانویه گذشته که اولین شب بر تخت نشستن سلمان به شمار می آمد، وی اقدام به برکناری اعضای با نفوذ و تاثیرگذار نزدیک به عبد الله کرد و هفته های  بعد از آن اقدام به تغییر وزرای قدیمی و کهنه کار سعودی و بعد از سه ماه و نیم، اقدام به تغییر و بازنگری در روند خلافت و جانشینی در خاندان سعودی کرد.
با این تغییر و تحولات شاه سلمان 79 ساله که از لحاظ سنی فاصله چندانی با شاه سابق ندارد و همچون عبد الله بیمار و رنجور نشان می دهد، تغییر و تحولاتی را در نسل حاکم به وجود آورد که سال هاست، عربستان سعودی انتظار آن را می کشید و در حالی که دو سوم جمعیت این کشور را افراد قرار گرفته در گروه سنی زیر 30 سال تشکیل می دهند و با وجودی که مهمترین ویژگی این کشور، جمعیت جوان آن است، اما پادشاهان و حاکمانی پیر و فرتوت بر آن حکومت می کنند، به گونه ای که عبد الله هنگام مرگ 90 سال داشت و میانگین صاحب منصبان و مقامات حکومتش 60 سال بود.

به طور کلی تمام حاکمان عربستان سعودی از سال 1953 میلادی از فرزندان «ملک عبد العزیز»، معروف به «ابن سعود»، بنیانگذار پادشاهی عربستان سعودی بودند، اما درپی تغییراتی که ملک سلمان دست به آن زد، از این پس سلطنت به فرزندان آخرین پادشاه از فرزندان ملک عبد العزیز می رسد.


به این ترتیب پس از مرگ سلمان اولین نواده ملک عبد العزیز قدرت را در عربستان به دست می گیرد و در این راه سلمان اقدام به برکناری شاهزاده «مقرن»، برادر ناتنی اش از منصب ولی عهدی کرد و به جای وی شاهزاده «محمد بن نایف»، برادر زاده 55 ساله اش و فرزند ولی عهد اسبق سعودی را به این سمت منصوب کرد.اما چون شاهزاده مقرن و شاهزاده محمد بن نایف، هر دو از خاندان سدیری نیستند، بنابراین نمی توانند، قدرت را در آل سعود به دست گیرند.

اما تصمیم عجیب تر شاه سلمان انتصاب پسر 30 ساله اش، شاهزاده «محمد» به سمت جانشین ولی عهد بود، کسی که به تند خویی، عصبی بودن و پرخاشگری در خاندان سعودی معروف است.

چرا تروریست‌هایی که نمک آل‌سعود را خوردند نمکدان می‌شکنند/ اماده انتشار
کسی که به ظاهر ولی عهدی پسر عمویش، محمد بن نایف را می پذیرد، اما همچون وی در غرب تحصیل نکرده است، بلکه گفته می شود، ژاپن را دوست دارد، به گونه ای که ماه عسلش با همسر اولش را در این کشور سپری کرد و هنگامی کع برای حضور در کنفرانس «کمپ دیوید»، چند ماه پیش به آمریکا سفر کرده بود، «باراک اوباما»، رئیس جمهوری آمریکا وی را دارای شناخت و درک گسترده و تدبیر و حکمتی فراتر از سنش است.مطبوعات عربستان سعودی نیز که ماه‌ها بود، برای شاهزاده محمد به عنوان منجی عربستان مانور می‌ داد، به شدت از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره شاهزاده جوان به خود می‌ بالیدند.

محمد بن سلمان، جانشین ولی عهد عربستان سعودی از حیث داشتن مناصب در تاریخ خاندان سعودی بی‌ همتاست. او رئیس ستاد مشترک ارتش، رئیس دفتر سلطنتی که رفت و آمدهای افراد نزد پادشاه سعودی با مجوز این دفتر صورت می گیرد، رئیس کمیته امور سیاسی و امنیتی که به تازگی تشکیل شده، مدیر مسئول شرکت نفتی حکومت سعودی، مدیر مسئول شرکت سعودی آرامکو و مدیر مسئول صندوق سرمایه گذاری حکومت عربستان سعودی است.

افزون بر این جانشین جوان ولی عهد عربستان، وزیر دفاع این کشور نیز به شمار می آید و به تبع آن تصمیمات گرفته شده طی ماه های گذشته، به خصوص مناطقی که نیروی هوایی ارتش این کشور اقدام به بمباران آنها در یمن و وابسته به جنبش «انصار الله» یمن می کند، توسط شخص وی گرفته شده است.
با علم به اینکه عربستان سعودی در گذشته در عملیات های نظامی دیگری نیز مشارکت داشته است، به عنوان هم پیمان آمریکا در جنگ خلیج فارس در سال 1991 میلادی، به عنوان هم پیمان مصر و اردن و سوریه در جنگ شش روزه در سال 1967 میلادی، اما در جنگ اخیر علیه یمن، عربستان مستقیما وارد عرصه شد.

چرا تروریست‌هایی که نمک آل‌سعود را خوردند نمکدان می‌شکنند/ اماده انتشارتک تیراندازی که در کمین نشسته است
سلسله کوه ‌هایی که در مرزهای شمالی یمن وجود دارد، از این مرزها عبور کرده و تا جنوب عربستان ادامه می یابد. سوار بر خودرو یک ساعت از بندر شهر جازان به داخل شهر «ابو عبید تک تیرانداز» ایستاده است.
 
ابو عبید از اوایل آوریل در مرکز «المشرق» مستقر شده و با عینک تک تیراندازی خود به یکی از تپه های پوشیده از درختان و درختچه ها، در آن سوی مرز چشم دوخته است. هر از چندگاهی گله ای از گوسفندان و بزها به همراه چوپانشان از مقابل دیدگان وی عبور می کند و گزارش های خود را به مافوقش می دهد.ابو عبید تاکنون حتی یک تیر هم شلیک نکرده، اما می گوید: لحظه ای در شلیک تردید نخواهد کرد.
نیروهای ائتلاف ضد یمن به فرماندهی عربستان سعودی حملات هوایی علیه یمن را از اواخر مارس گذشته آغاز کردند و هدف اعلام شده از این حملات پایان دادن به تمرد انصار الله و واداشتن گروه ها و نیروهای درگیر در یمن جهت نشستن پای میز مذاکره عنوان شده و آنها مدعی هستند که در این امر موفق بوده اند، چون توانسته اند، گروه ها و نیروهای سیاسی یمنی را به ژنو و پای میز مذاکره بنشانند.

طی 10 هفته ای که از حملات هوایی ائتلاف ضد یمن می گذرد، بیش از 2 هزار یمنی کشته و بسیاری از موسسات و مراکز زیر ساختی و ساختارهای زیربنایی این کشور کاملا منهدم و بیش از نیم میلیون شهروند یمنی آواره شده اند، اما تاکنون قدرت انصار الله نه تنها تضعیف نشده است، بلکه این جنبش هفته گذشته مواضع و پایگاه های ارتش سعودی در مرزهای عربستان را هدف قرار داده و تعدادی از نظامیان سعودی را کشته و زخمی کرده است، در منطقه ای که با محل استقرار ابو عبید فاصله چندانی ندارد.

«جمال خاشفجی»، خبرنگار و یکی از نخبگان بارز عربستانی درباره حمله کشور متبوعش به یمن چنین می گوید: با این وجود، این حمله، اقدام درستی بود که عربستان دست به آن زد.خاشقجی ادامه می دهد: جنگ یمن نشان داد که ما توان و شایستگی رهبری و فرماندهی و تشکیل ائتلاف ها و هم پیمانی ها را داریم.
در نزدیکی «جده» شهری بنا شده بر سواحل دریای سرخ که با راه های سریع السیر و برج های سر به فلک کشیده اش و بازارها و مراکز خریدش بیش از آنکه شبیه ریاض باشد، شبیه لس آنجلس است، به ویژه آنکه صدای آهنگ های رپ غربی از خودروهایی که از کنار ساحل با سرعت سرسام آور می گذرند، گوش را کر می کند.
ساکنان جده خود را مدرن تر و با فرهنگ تر از ساکنان ریاض می دانند، اما لحظه ای در درستی تصمیمات پادشاه اشان که تلاش دارد، رهبری منطقه را در دست بگیرد، شک کنند.
خاشقجی می گوید: ریاض برای سال های بسیار مسئولیت های خود در برابر خاورمیانه را نادیده گرفته بود و ادامه می دهد: وقتی انقلاب های عربی رخ دادند، تصور می شد که آمریکا نظام قدیم را به خاورمیانه باز می گرداند، اما هم اکنون آمریکا درحال عقب نشینی از خاورمیانه است و ایران موجب مشکلات بسیاری از لبنان تا بحرین و از سوریه تا یمن شده است، به همین دلیل منطقه نیازمند قدرت منطقه ای جدیدی است که از این نظام منطقه ای محافظت کند و این عربستان است که اقدام به اصلاح و ترمیم این خاورمیانه به ویرانه تبدیل شده خواهد پرداخت.
خاشقجی پس از آن اینگونه به بیان دیدگاه های جالبش می پردازد: شاه سلمان به گفته خود عینیت بخشید، هنگامی که گفت، عربستان را پادشاه فعال جدیدی هدایت و رهبری خواهد کرد و این به معنای پایان دادن به دوره ضعف عربی و بازنگری در نظام منطقه و فراتر از آن ایستادن در برابر ایران است و جنگ در یمن بنا به گفته وی اولین نمود این اصل «جنگ در یمن» است. 
خاشقجی می گوید: چند سال پیش پیشنهاد تشکیل ائتلافی متشکل از عربستان و ترکیه را داده بود تا براندازی نظام در سوریه را تسریع کند. در آن زمان همه به این پیشنهاد خندیدند، اما هم اکنون در دوره سلطنت سلمان این ائتلاف به یک حقیقت و واقعیت تبدیل شده است.
همانگونه که خاشقجی نمی تواند، هدف راهبردی کشورش از ائتلاف با ترکیه تبیین کند، به همان ترتیب نمی تواند، خاورمیانه جدیدی که ادعا می کند، کشورش آن را بازسازی و ترمیم خواهد کرد، را ترسیم کند.

اما آنچه آشکار است، اینکه شکاف بین ایران و عربستان به ویژه پس از آغاز جنگ یمن و جنگ های شیعی – سنی در منطقه افزایش یافته و سران این دو کشور مهم منطقه ای با یکدیگر اتفاق نظر ندارند، همان گونه که برای حل مشکلات منطقه نیز دیدار و نشست مشترکی نداشته اند و این چالشی بزرگ در عرصه بین المللی است، چون در چنین شرایطی چگونه می توان انتظار برقراری صلح و امنیت در خاورمیانه را داشت.

در واقع جهان عرب تا زمانی که یکی از بحرانی ترین مناطق جهان باشد، در حل بحران های خویش ناکام خواهد بود و همچنان در عقب ماندگی و جنگ دست و پا خواهد زد و باید منتظر سرایت این جنگ ها و ناآرامی ها به تمامی این کشورها حتی عربستان سعودی باشیم که در آن زمان دیگر خاندان سعودی بی شک نخواهد توانست با درآمد نفت وفاداری و فرمانبرداری مردمانش را بخرد.

حاکمان سعودی عربستان باید توجه داشته باشند که از مدت ها پیش کشورشان وارد مرحله اجتماعی جدیدی شده است. جمعیت 30 میلیون نفری عربستان به سرعت در افزایش است و تا سال 2050 میلادی به مرز 45 میلیون نفر خواهد رسید و به موازات آن بهای نفت نیز از 140 دلار به 60 دلار کاهش خواهد یافت.

علاوه بر اینکه باید به دو عامل بازگشت ایران به بازارهای جهانی نفت و کشف نفت در آمریکا نیز باید توجه داشت که بر قیمت نفت تاثیر خواهد گذاشت و در این بین عربستان برای حفظ موازنه در بودجه عمومیش نیاز به آن دارد که دست کم هر بشکه نفت خود را 100 دلار بفروشد.

چرا تروریست‌هایی که نمک آل‌سعود را خوردند نمکدان می‌شکنند/ اماده انتشارآینده نفت

وزارت نفت عربستان در ساختمانی محقر در شهر ریاض قرار دارد. دفتر «ابراهیم المهنا»، یکی از مشاوران بسیار نزدیک به «علی النعیمی»، وزیر نفت عربستان در کنار این ساختمان قرار دارد و بالطبع او از جمله افرادی در این کشور شمرده می شود که از جایگاه نفت در سیاستگذاری عربستان و راهی که کشورش در آن گام بر می دارد، آگاه است.
مهنا می گوید که آمریکا در حال خروج از منطقه است و در این بین سه کشور عربستان و ایران و ترکیه هستند که از شانس بیشتری برای پر کردن این خلاء برخوردار هستند و عربستان به این جهت که دارای هم پیمانان بیشتری است، از شانس بزرگ تری نسبت به دو کشور دیگر برخوردار است.
مهنای 60 ساله که شاهد بحران‌ ها و جنگ های متعددی در منطقه بوده، نشان می دهد که چندان به بحران هایی که هم اکنون در سوریه و عراق و مصر جریان دارد، توجهی ندارد. وی می گوید که نگرش و دیدگاهش به جهان تغییر نکرده و عربستان همچنان بازار نفت را در دست خواهد داشت.

وزارت نفت نیز همانند دیگر دستگاه ها و موسسات حکومتی عربستان از تغییر و تحول برکنار نخواهد بود. به نظر می رسد، فرزند چهارم ملک سلمان به عنوان جانشین احتمالی وزیر نفت کنونی که از سال 1995 میلادی در این منصب قرار دارد و با وجود تمام وعد و وعیدها نتوانسته راه حلی اساسی برای کاستن از اتکای کشورش به نفت ارائه دهد و این کشور همچنان 90 درصد بودجه اش بر درآمدهای نفتی متکی است.

درحال حاضر حدود 8 میلیون نیروی کار خارجی در عربستان مشغول به کار هستند که تقریبا یک سوم جمعیت این کشور را تشکیل می دهد و می توان تصور کرد که بدون این نیروی کار حکومت عربستان توان پیشبرد امور را ندارد.
با این حال هم اکنون امکان ادامه این شرایط ممکن نیست، چون میانگین بیکاری در این کشور به خصوص در میان جوانان همچنان روند صعودی را طی می کند و در این شرایط پر کردن 8 میلیون فرصت شغلی توسط نیروی کار خارجی منطقی به نظر نمی رسد.
بر خلاف دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، مانند امارات متحده عربی و عمان که تلاش کرده اند، از میزان وابستگی خود به نفت بکاهند، اما عربستان در عمل گامی در این راه برنداشته است و اگر هم برداشته شده، محدود و کوچک بوده و چالش های بوروکراتیک بسیار و بزرگی در این راه وجود دارد که باید از پیش رو برداشته شود. از آنچه گفته شد، به راحتی می توان دریافت که وابستگی عربستان به نفت تا سال های سال ادامه خواهد داشت.
وقتی با مهنا درباره پایان ذخایر نفتی عربستان سخن می گوییم، او می گوید: بله این ذخایر تمام خواهد شد، اما این امر 10 تا 20 سال آینده رخ نخواهد داد. این گفته به خوبی نشان می دهد که تغییری در راه نخواهد بود.

ائتلاف سمی
در یکی از روزهای بهار، در حالی که حدود سه ماه از به قدرت رسیدن سلمان گذشته بود، وی از «درعیه» بازدید به عمل می آورد، منطقه ای که اطراف ریاض، پایتخت عربستان واقع شده و آل سعود می گوید که پایتخت اول حکومت سعودی پیش از ریاض بوده است.

ملک سلمان اعلام می کند که برای توسعه منطقه 500 میلیون دلار اختصاص داده و حکومت سعودی انتظار دارد، ظرف دو سال آینده این منطقه ده ها هزار گردشگر را جذب خود کند.

چرا تروریست‌هایی که نمک آل‌سعود را خوردند نمکدان می‌شکنند/ اماده انتشار
حدود 270 سال پیش در این منطقه قبیله سعود با عشیره مردی که «محمد بن عبد الوهاب» خوانده می شد، ائتلاف کرد، کسی که پایه گذار مکتب وهابیت بود و با اصول افراط گرایانه ای که پایه گذاری کرد، مادر و سرمنشاء تمام گروه ها و جریان های افراط گرایانه از جمله «القاعده» و «داعش» شمرده می شود.
ائتلاف سعودی – وهابی همچنان به قوت خود پابر جاست و حتی حوادث 11 سپتامبر 2001 میلادی که از 19 نفر عامل آن، 15 نفر دارای تابعیت سعودی بودند، نیز نتوانست ضربه ای به پیکر این ائتلاف وارد کند.
 سعودی ها در پاسخ به انتقادات غربی ها و فعالان حقوق بشر درباره عدم اجازه ساخت و بنای کلیسا برای مسیحیان یا اماکنی برای عبادت پیروان دیگر ادیان یا ادای فرایض دینی و مذهبی اشان به این بهانه متوسل می شود که عربستان به این جهت که موطن حرمین شریفین است، به معنای کامل کلمه دولت خوانده نمی شود، بلکه باید آن را شبیه واتیکان دانست و به این طریق آل سعود با تکیه بر اصول و مبادی وهابیت به مقابله با ادیان دیگر می پردازد.با وجود تمام سختگیری های صورت گرفته با این حال جوانان عربستانی در تلاش برای تغییر وضعیت و شرایط زندگی خود هستند و همواره این سوال را مطرح می کنند که چرا همانند جوانان دیگر کشورها نیستند و بسیاری از امور بر آنها تحریم شده است.
این یکی از مهمترین ویژگی های وهابیت سعودی است و به نظر نمی رسد که ملک سلمان آمادگی پذیرش تغییرات و انجام اصلاحات را داشته باشد، حتی وی در برخی از موسسات مانند هیات امر به معروف و نهی از منکر از مدیرانی استفاده کرد که تندروتر از مدیران و روسای قبلی بودند، همچنین اعدام ها در این کشور از زمان به قدرت رسیدن سلمان افزایش چشمگیری داشته و از آغاز سال جاری تاکنون حکم اعدام 90 نفر به شیوه قطع کردن سر اجرا شده که برابر تمام اعدام های اجرا شده در سال گذشته میلادی است که آخرین سال سلطنت عبد الله به شمار می آمد.یکی از مشاوران عبد الله می گوید که سلمان تلاش می کند، همه را زیر چتر خود بگیرد، اما این چتر تنها افرادی را در برخواهد گرفت که به گذشته تعلق داشته و به قدیم دل بسته باشند.

شورشی متعارض
«محسن العواجی»، فعال معارض سعودی 12 دوربین مدار بسته و مانیتور را اطراف خانه اش در یکی از شهرک های اطراف ریاض نصب و راه اندازی کرده و هنگامی که از وی دلیل این امر را سوال می کنید، با خنده می گوید: می خواهم وقتی برای بازداشت مجددم، می آیند، آمادگی کامل داشته باشم.

العواجی تاکنون چند بار توسط نیروهای امنیتی سعودی بازداشت شده و آخرین بار مربوط به زمانی است که وی بیانیه نخبگان سعودی مخالف انقلاب نظامیان در مصر را امضا کرده و خواستار بازگشت مشروعیت به این کشور شده بود.العواجی که از طبع ظنز بسیار بالایی برخوردار است و با اخوان المسلمین هم دردی می کند، تنها شهروند عربستانی نیست که خواهان پارلمان و سلطنت مشروطه برای کشورش است و آن را رویایی برای خود می داند، بلکه این خواست تمام عربستانی هاست، اما در عین حال وی می گوید که ما جامعه ای قبیله ای هستیم و به همین دلیل نیازمند خاندان سعودی می باشیم، اما این بدین معنا نیست که آنها را دوست داریم، بلکه مجبوریم آنها را تحمل کنیم.

چرا تروریست‌هایی که نمک آل‌سعود را خوردند نمکدان می‌شکنند/ اماده انتشار
افکار العواجی برای خاندان سعودی خطرناک شمرده می شود، با این حال وی بخشی از این نظام است و خود را جزو دستگاه دینی و مذهبی می داند که بر کشور حاکم است و با وجود تمام افکار و اندیشه ها و دیدگاه هایش می گوید که «من وهابی هستم».

العواجی به عنوان مبلغ و مفتی وهابی در دهه هشتاد برای اسامه بن لادن، رهبر القاعده و عناصر این گروه کمک مالی جمع آوری می کرد، اما هم اکنون با مجوز حکومت سعودی جوانان وهابی که قصد پیوستن به صفوف گروه های مسلح را دارند، قانع می کند که خود را تسلیم پلیس کنند.وی همچنین تاجری همیشه در سفر است و دیپلمات های غربی برای فهم و دریافت نگرش و افکار سعودی ها با وی دیدار می کنند.
از آنچه گذشت به راحتی می توان دریافت که کنار هم قرار دادن این تناقضات چقدر سخت است، اینکه فردی هم مشوق فعالیت مسلحانه در قالب گروهی مانند القاعده باشد و هم مانع آن در قالب گروه های مسلح کنونی مانند داعش.این موضوعی است که خود العواجی نیز به آن اذعان می کند و می گوید: برای مردم عربستان به خصوص افرادی که سنتی هستند، بسیار سخت که برخی معانی و مفاهیم را درک کنند، به عنوان مثال به آنها گفته شده است که جهاد علیه دشمنان اسلام مقدس است، در حالی که اکنون مشاهده می کنیم که این جهاد را مستثنی می کنند و این موضوع به ویژه پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 تشدید شد.

العواجی تاکید می کند: این موضوعی است که القاعده پیشتر و داعش هم اکنون به خوبی از آن به سود خود بهره برداری می کند، به همین دلیل است که مشاهده می کنیم، جوانانی از عربستان به صفوف داعش ملحق می شوند تا با دشمنان اسلام مبارزه کنند، اما پس از مدتی به دشمن عربستان تبدیل می شوند.

این فعال عربستانی می گوید: پادشاه جدید عربستان باید روزی بر تمام این تناقضات فائق آید و آنها را حل کند. عربستان بخشی از جامعه بین المللی است، اما کشوری است که تشابهی با نحوه شکل گیری کشورهای دیگر ندارد.
وی می افزاید: من هرگز آرزو نمی کردم جای رهبران و مسئولان جدید کشور باشم، چون نمی دانم چگونه می خواهند تناقضات موجود در کشور را حل کنند.
تاریخ ارسال: شنبه 13 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 08:07 ق.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

منتخبی از زیباترین تصاویر دنیای حیوانات

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

   

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 02:57 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

هشدار امنیتی

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
روزنامه ایران نوشت: اگرچه در سال های اخیر ارتباط نزدیک میان کاربران و دستگاه های موبایلی باعث افزایش نگرانی مراکز امنیتی شد، اما مکافی بر اساس گزارشی که هفته گذشته منتشر کرد توضیح داد که به واسطه دستگاه های ناامن، ابزارهای آلوده، خدمات اینترنتی نامناسب و... موبایل به بزرگترین تهدید تاریخ برای انسان تبدیل شده است.
شرکت مکافی که از بزرگترین تولیدکنندگان ابزارهای امنیتی در جهان محسوب می شود، از زمانی که دستگاه های موبایلی به عضو جدانشدنی زندگی روزمره تبدیل شده اند، تمرکز اصلی خود را روی گوشی های هوشمند و رایانه های لوحی معطوف کرده است.اگرچه در سال های اخیر ارتباط نزدیک میان کاربران و دستگاه های موبایلی باعث افزایش نگرانی مراکز امنیتی شد، اما مکافی بر اساس گزارشی که هفته گذشته منتشر کرد توضیح داد که به واسطه دستگاه های ناامن، ابزارهای آلوده، خدمات اینترنتی نامناسب و... موبایل به بزرگترین تهدید تاریخ برای انسان تبدیل شده است و اگر به این نگرانی پاسخ صحیح داده نشود، این تهدید می تواند خطرات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.
این نخستین بار است که یک مرکز، تلفن همراه را بزرگترین خطر امنیتی برای مردم جهان می داند و همین مسأله باعث شده است توجه همه کارشناسان جهانی به گزارش اخیر مکافی جلب شود. شرکت مکافی بر این باور است که سرعت تولید ابزارهای امنیتی برای انواع مختلف دستگاه های موبایلی در مقایسه با سرعت ارائه انواع بدافزارها و ناامنی های سایبری مانند این است که یک دهه عقب تر به دنبال این اتفاق در حال حرکت باشیم.
این شرکت امنیتی در آخرین گزارش خود بر اساس آخرین بررسی ها 10 حقیقت اصلی در مورد ناامنی های مرتبط به دستگاه های موبایلی را اعلام کرد.

هر ثانیه 6 بدافزار

مکافی توضیح می دهد که دستگاه ها و ابزارهای امنیتی سراسر جهان در هر دقیقه 387 بدافزار جدید موبایلی شناسایی می کنند که به عبارت دیگر می توان گفت تعداد بدافزارهای شناسایی شده در هر ثانیه بیش از 6 مورد خواهد بود.این مسأله نشان می دهد که با گذشت هر شبانه روز 557 هزار و 280 بدافزار موبایلی جدید شناسایی می شود و البته توجه داشته باشید که سیستم های امنیتی توانایی شناسایی همه آنها را ندارند و در این فرآیند برخی بدافزارهای خطرناک به صورت مخفیانه به فعالیت خود ادامه می دهند.مکافی در ادامه گزارش خود اعلام کرده است که با وجود عرضه این تعداد تهدید امنیتی، روزانه به طور میانگین کمتر از 10 ابزار امنیتی موبایلی جدید ارائه می شود و البته بسیاری از آنها نمی توانند با همه بدافزارها مقابله کنند و در بخش دیگر، کاربران هنوز هم این تهدید را جدی نمی گیرند و به همین خاطر تمایل کمتری به استفاده از ابزارهای امنیتی دارند.

ناتوانی امنیتی

بیش از 75 درصد ابزارهای کاربردی مخصوص دستگاه های موبایلی در آزمایش های امنیتی اولیه رد شدند و به عبارت دیگر حداقل استاندارد امنیتی را کسب نکردند. بسیاری از این ابزارها توسط کارمندان سازمان مورد استفاده قرار می گیرند و دسترسی به اطلاعات سازمانی از طریق این ابزارها ممکن می شود و به نوعی پیش بینی شده است که در سال 2017 میلادی بخش اعظم سازمان ها فعالیت های روزانه خود را مبتنی بر دستگاه های موبایلی دنبال کنند و در چنین شرایطی تهدیدهای امنیتی هم قوی تر شده اند.مکافی بر این باور است که ناتوانی 75 درصد ابزارهای کاربردی برای کسب حداقل امتیاز امنیتی به دلیل عدم سازگاری صحیح آنها با انواع مختلف سخت افزارها صورت می گیرد و بر این اساس می توان گفت این اتفاق تهدید فنی را متوجه دستگاه موبایلی نمی کند. لازم به ذکر است هم اکنون بیش از 90 درصد سازمان ها ابزارهای کاربردی ساخته شده در شرکت های نرم افزاری مختلف را روی دستگاه های شخصی کارمندان خود مورد استفاده قرار می دهند.

کمین برای اطلاعات شخصی

بررسی مرکز تحقیقاتی مکافی مربوط به نیمه نخست سال 2015 میلادی نشان داد 75 درصد دستگاه های موبایلی برای ذخیره اطلاعات شخصی کاربران هیچ ابزار امنیتی در اختیار ندارند و امکان رمزگذاری اطلاعات برای آنها تعریف نشده است.این بررسی همچنین نشان داد 97 درصد از تمام ابزارهای کاربردی که روی فروشگاه های اینترنتی موجود هستند به اطلاعات شخصی و خصوصی کاربران دسترسی دارند و در این فرآیند هیچ فیلتر امنیتی وجود ندارد تا این دسترسی ها را بررسی کند.در بسیاری از مواقع ابزارهای کاربردی بخصوص برنامه های مخصوص ارتباطات اجتماعی بدون اطلاع کاربر از داده های شخصی او استفاده می کنند. کارشناسان همچنین دریافتند سه چهارم سرقت های اطلاعاتی از روی دستگاه های موبایلی به واسطه ضعف امنیتی ابزارهای کاربردی صورت می گیرد.

سرقت گوشی

شرکت مکافی به نقل از سازمان بیمه مرکزی امریکا اعلام کرد که در این کشور هر دقیقه 113 گوشی هوشمند سرقت می شود و به عبارت دیگر در هر شبانه روز حدود 163 هزار امریکایی گوشی هوشمند خود را از دست می دهند.
این مسأله باعث شده است تا 87 درصد کارفرمایان و مدیران IT در سازمان ها نگران کارمندان بی دقت باشند و همواره خطر سرقت اطلاعات به واسطه مفقود شدن گوشی هوشمند کارمندان را پیش روی خود ببینند. هر کاربر از زمانی که گوشی هوشمند خود را خریداری می کند به طور میانگین 26 ابزار کاربردی روی آن نصب می کند که بیش از 20 عدد از این ابزارهای کاربردی به صورت مستقیم با اطلاعات داخل گوشی سر و کار دارند.

رشد تهدیدهای اندرویدی

اندروید محبوب ترین سیستم عامل موبایلی در جهان محسوب می شود و سه چهارم گوشی های هوشمند جدید با این سیستم عامل فروخته می شوند. اما به دنبال افزایش محبوبیت اندروید، تهدیدهای مربوط به آن هم بیشتر شده است و بررسی ها نشان می دهد از سال 2011 تا کنون تعداد بدافزارهای جهانی عرضه شده متناسب با اندروید 188 درصد افزایش یافته است.از 100 ابزار محبوب اندروید که بیشترین آمار بارگذاری مربوط به آنها می شود 95 ابزار ناامن هستند و در این میان نسخه Jellybean بیشترین ناامنی را برای کاربران جهانی ایجاد کرده است. کارشناسان می گویند به طور میانگین هر کاربر جهانی 11 ابزار اندرویدی ناامن را روی گوشی هوشمند خود مورد استفاده قرار می دهد.

گسترش ناامنی های iOS

اپل بخش اعظم سرمایه گذاری های خود را معطوف به برقراری امنیت در دستگاه های موبایلی خود کرده است. اما گزارش جدید مکافی نشان می دهد که این تلاش ها چندان هم موفقیت آمیز نبوده است.
بر اساس آخرین بررسی انجام شده تعداد ناامنی ها و آسیب پذیری های مرتبط با iOS از سال 2011 تا کنون بیش از 262 درصد بیشتر شده است و به طور کلی 85 درصد از 100 ابزار کاربردی محبوب و پرطرفدار این سیستم عامل موبایلی نوعی ناامنی و حفره امنیتی را شامل می شوند. بررسی ها نشان داده است که iOS 8 از دیگر نسخه های این سیستم عامل بیشتر باعث ناامنی می شود و در مجموع 81 درصد از مشکلاتی که در این زمینه ایجاد شده، با نسخه مذکور در ارتباط است.

نفوذ به فروشگاه های اینترنتی

کارشناسان شرکت مکافی دریافتند که 31 درصد ابزارهای موجود در فروشگاه اینترنتی Google Play بیش از 50 هزار آسیب پذیری مختلف را شامل می شوند و کاربران به صورت مرتب تمام این ابزارها را روی انواع گوشی های هوشمند رایانه های لوحی خود بارگذاری می کنند.به عبارت دیگر گفته شده است یک سوم تمام ابزارهای موجود در فروشگاه اینترنتی گوگل مخصوص دستگاه های موبایلی شامل حفره امنیتی ویژه ای می شوند که امکان دسترسی از راه دور هکرها را فراهم می کنند تا بدون آنکه کاربر متوجه شود، تمام اطلاعات را به سرقت ببرند. لازم به ذکر است که تاکنون هیچ ابزاری برای جلوگیری از این اتفاق ارائه نشده است.

هدف گرفتن سازمان ها

مرکز تحقیقاتی مکافی در بخش دیگر بررسی های خود به این نتیجه رسید؛ آن دسته از دستگاه های موبایلی که در سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرند، هدف اصلی سرقت های اطلاعاتی هستند. بر این اساس مشخص شد هزار و 408 ابزار کاربردی مخصوص iOS که به صورت گسترده توسط سازمان های جهانی به کار گرفته می شوند، از اطلاعات و شبکه های سازمانی سوءاستفاده می کنند و باعث می شوند تهدیدهای سایبری مختلف از طریق دستگاه های مجهز به سیستم عامل iOS صورت گیرد. فروشگاه اینترنتی App Store مخصوص iOS بیش از 15 میلیارد ابزار کاربردی را شامل می شود.

زندگی در تلفن همراه

سال 2011 میلادی هر کاربر به طور متوسط در طول یک ماه 18 ساعت را با تلفن همراه خود سپری می کرد که این رقم با رشد 65 درصدی برای سال 2013 میلادی 30 ساعت محاسبه شد. اما شرکت مکافی بر اساس آخرین بررسی خود اعلام کرد که پایان شش ماه نخست سال 2015 میلادی رقم مذکور رشد 100 درصدی را تجربه کرد تا بر این اساس هر کاربر هم اکنون بیش از 60 ساعت در طول یک ماه از گوشی هوشمند خود استفاده کند.

گستردگی ناامنی ها

مرکز امنیتی مکافی برای آنکه بتواند به نتایج قابل قبول برسد، در پایان نیمه نخست سال 2015 میلادی 6 میلیون بدافزار موبایلی را به صورت نمونه مورد بررسی قرار داد و با طبقه بندی آنها سعی کرد راه حل بهتر برای مقابله با این خطر بزرگ پیدا کند. این رقم نسبت به تعداد بدافزارهای موبایلی بررسی شده در مدت مشابه سال قبل 14 درصد بیشتر شد و با این وجود مکافی بازهم نتوانست روش های کاملاً ایمن برای کاهش نگرانی کاربران جهانی ارائه دهد.
تعداد نمونه هایی که مکافی هم اکنون بررسی کرده نسبت به سال 2013 میلادی رشد 197 درصدی را تجربه می کند و این شرکت اعتراف کرده است که حتی اگر تعداد نمونه های بررسی شده از بدافزارهای موبایلی را چند برابر کند، باز هم نمی تواند روش قطعی برای مقابله با آنها ارائه دهد. به هر حال، تنها روش مطمئن که این شرکت امنیتی توصیه می کند، افزایش آگاهی کاربران و نگرش آنها به نحوه استفاده از ابزارهای کاربردی است.

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 02:53 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

تغذیه در ماه مبارک رمضان

خواص معجزه‌گر هندوانه که نمی‌دانید 

  

هندوانه از طریق کنترل وزن، سلامت قلب را بهبود می بخشد.
آفتاب :
هندوانه از طریق کنترل وزن، سلامت قلب را بهبود می بخشد. همیشه سیب به عنوان مشهورترین میوه در تامین سلامت بدن معرفی شده است، اما تحقیقات جدید نشان می دهند که هندوانه نقش بسیار موثری در سلامت قلب و عروق ایفا می کند.

متخصصان معتقدند که ماده ای به نام سیترولین که در هندوانه به فراوانی یافت می شود، مسئول کاهش کلسترول، فشار خون، وزن و جلوگیری از تشکیل پلاک سرخرگی می باشد. در واقع مصرف این میوه موجب کاهش آترواسکلروز (تصلب شرایین) می گردد.

در مطالعه اخیر، دانشمندان موش های آزمایشگاهی را به دو گروه تقسیم نمودند. رژیم غذایی هر دو گروه سرشار از چربی های اشباع و کلسترول بود. به یک گروه آب به همراه ۲ درصد آب هندوانه و به گروه دیگر همان مقدار آب به همراه محلولی داده شد که محتوای کربوهیدرات آن دقیقا مشابه گروه اول (آب هندوانه) بود.

نتایج نشان داد که میزان LDL یا کلسترول بد خون در گروهی که آب هندوانه مصرف کرده بودند، ۵۰ درصد کمتر بود. همچنین در این گروه تشکیل پلاک در دیواره سرخرگ ها ۵۰ درصد کاهش داشت، سطح سیترولین افزایش یافت و افزایش وزن ۳۰ درصد کمتر از گروه دیگر بود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، متاسفانه سالانه ۲۰ درصد از محصول هندوانه در اغلب نقاط دنیا هدر می رود، زیرا معمولا کشاورزان برای برداشت این محصول چندان هزینه نمی کنند. متخصصان معتقدند که از این میزان هندوانه هدر رفته می توان برای استخراج ترکیبات سودمند از جمله سیترولین و لیکوپن (رنگدانه قرمز) استفاده نمود.
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 02:50 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

یک گزارش ویژه

روایت تکان‌دهنده مشاور ارشد رئیس‌جمهور از زندگی امروز دهه شصتی‌ها؛
قرار بود مشکل شغل، مسکن و خانواده این دهه را حل کنیم شاغلان سال ٨٤ ، ٢٠ میلیون و٣٠٠ هزار نفر و شاغلان سال ٩١ هم ٢٠ میلیون و ٣٠٠ هزار نفر بودند/جوان دهه شصتی، امروز ٣٤ سال دارد و از سن پیدا کردن شغل گذشته است.
آفتاب :
سخنان مشاور اقتصادی رییس‌جمهور درباره عملکرد اقتصادی دولت نهم و دهم بی‌شباهت به مرثیه‌ای برای متولدین دهه شصت نیست. مسعود نیلی که به مناسبت دومین سالروز انتخاب دولت تدبیر و امید سخن می‌گفت، وقتی خواست عملکرد اقتصادی دولت سابق را به تصویر بکشد پای متولدین دهه ٦٠را وسط کشید تا نشان دهد فرصت‌سوزی‌ها بیش از همه سرنوشت کدام نسل ایران را تغییر داد.
 
به گزارش آفتاب به نقل از اعتماد، او با طرح این سوال که متولدین دهه ٦٠ به کجا رفتند؟ به درآمد ارزی ٩٥٠ میلیارد دلاری دولت نهم و دهم اشاره کرد و گفت: با این درآمد می‌شد برای اینهایی که دهه ٦٠ متولد شده بودند زندگی بهتری ساخت اما از میان آنها یک عده مایوس‌شدگان بودند که اصلا وارد بازار کار نشده و افسرده شدند و نابسامانی اجتماعی مثل اعتیاد به دنبال‌شان آمد و یک تعداد کثیری با توسعه آموزش عالی دانشجو شدند. او ادامه داد: نتیجه این شد که تعداد دانشجو به نسبت ١٠٠ هزار نفر جمعیت کشور حتی از کشورهایی نظیر انگلستان و فرانسه البته به غیر از امریکا بیشتر است.
 
وی با تاکید بر اینکه صرفا برای ضربه‌گیری بازار کار آموزش عالی را توسعه دادیم، تصریح کرد: هم‌اکنون سه میلیون و ٥٠٠ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد اما همزمان واردکننده نیروی کار از کشور افغانستان هستیم چراکه جوان ما حاضر به انجام کاری نیست که کارگر افغانی انجام می‌دهد و می‌خواهد در دستگاه‌های دولتی وارد شود و این در حالی است که دولت به لحاظ محدودیت منابع مالی به صورت مستقیم امکان ایجاد شغل ندارد و تنها بخش خصوصی است که می‌تواند اشتغالزایی کند.
 
نیلی بیان کرد: امروز با انبوهی از جوانان دهه ٦٠ به اضافه آنهایی که بعدا به جمعیت کشور اضافه شدند، مواجهیم که نگران تامین شغل برای آنها هستیم چراکه در غیر این صورت معضل اقتصادی می‌تواند به مساله اجتماعی و... تبدیل شود بنابراین اشتغال به عنوان نگرانی اصلی ما مطرح است.
 
او به پنج میلیون دختر مجرد ازدواج نکرده اشاره کرد و ادامه داد: اگر بخواهیم به داستان پدیده ٥ میلیون دختر بازمانده از ازدواج را جامع‌تر نگاه کنیم باید به سال‌های اول دهه ٦٠ بازگردیم که کشور با یک شوک بزرگ جمعیتی مواجه شد درست برعکس پدیده‌ای که هم‌اکنون با آن مواجهیم. وی ادامه داد: از آن زمان شکل هرم سنی جمعیت کشور دارای برآمدگی بزرگی بود به طوری که ظرف پنج سال حدود هشت میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد و این جمعیت در لایه‌های سنی به سمت سنین بالاتر حرکت می‌کرد که آن موقع پیش‌بینی می‌کردیم که این جمعیت کثیر در نیمه دوم دهه ٨٠ به سن کار، ازدواج و مسکن برسند.
 
نیلی با بیان اینکه این مساله مورد توجه برنامه‌ریزان کشور بود به طوری که برنامه سوم توسعه برای آماده کردن شرایط ایجاد شغل برای جوانان تدوین شد، تصریح کرد: برای تحقق این امر نخستین مساله منابع بود و اینکه چطور می‌توان برای این جمعیت کثیر منابعی فراهم و شغل ایجاد کرد؟وی اضافه کرد: به یک‌باره در سال‌های نیمه دوم دهه ٨٠ اقتصاد کشور همراه با اقتصاد دیگر صادرکنندگان نفت با موهبت مواجه و حجم عظیمی از درآمد حاصل از فروش نفت عاید کشور شد.
 
نیلی خاطرنشان کرد: سال ١٣٧٧ حدود یک میلیون و ٨٠٠ هزار بشکه نفت با قیمت ١٠٤ دلار صادر می‌شد و کمترین رکود قیمت نفت در طول دوره بلندمدت تا قبل از دهه ٥٠ بود، اما در سال ١٣٨٤ به یک‌باره رکورد درآمد ٧٠ میلیارد دلاری ثبت شد و حجم عظیمی از درآمد حاصل از فروش نفت نصیب کشور شد و همین روند درآمدهای ارزی کشور تا سال ١٣٩٠ ادامه داشت که درآمد حاصل از فروش نفت به ١٥٣ میلیارد دلار رسید. او سپس چنین نتیجه گرفت که با درآمد دولت وقت می‌شد برای متولدین دهه ٦٠ زندگی، شغل و مسکن مهیا کرد و باید توجه داشت ما در این سال‌ها هم به لحاظ جمعیت جوان کشور و هم به لحاظ منابع در دوره استثنایی به سر می‌بردیم و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که مجددا چه زمانی به این منابع دست خواهیم یافت که بتوان کار کرد. او گفت: ٢٠ میلیون و ٣٠٠ هزار نفر شاغل موجود در کشور در سال ١٣٨٤ در سال ١٣٩١ ثابت مانده و در واقع صفر خالص اشتغال کشور بود.

درآمدهای ارزی چه شد؟

نیلی سپس درباره وضعیت هزینه‌کرد درآمدهای ارزی گفت: این مقدار از منابع عملا به حجم عظیمی از واردات تبدیل شد به طوری که از سال ١٣٨٤ تا پایان سال ١٣٩٢ دقیقا ٦/٧١٨ میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داشتیم. وی ادامه داد: اقتصادی که از هاضمه‌اش واردات حدودا ٢٠ تا ٢٢ میلیارد دلاری عبور می‌کرد به یکباره به دنبال عبور ٨٤ تا ٨٥ میلیارد دلار از هاضمه‌اش بوده که این امر مساله‌ساز است و علاوه بر ایجاد نابسامانی‌های اقتصادی نابسامانی‌های اجتماعی و حتی فرهنگی در جامعه ایجاد می‌کند. وی با اشاره به اینکه دولت درآمد ارزی خود را به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی ریال را در اختیار دولت قرار می‌دهد و ارز صرف واردات می‌شود، افزود: بودجه جاری ٢٣ هزار میلیارد تومانی سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ به ١٢٠ هزار میلیارد تومان رسید و هم‌اکنون با مشکل بزرگی مواجهیم که چطور هزینه‌های جاری کشور را تامین کنیم؟نیلی اضافه کرد: سال ١٣٨٤، هفت‌هزار میلیارد تومان و سال ١٣٨٥، ١٤ هزار میلیارد تومان ١٠٠ درصد رشد درآمد عمرانی بودجه را شاهد بودیم که متکی به درآمد نفت بود و این مقدار درآمد بی‌محابا وارد اقتصاد شد با توجه به اینکه می‌دانستیم از بیرون در معرض تهدید هستیم.

رکورد واردات در سال‌های ٨٩ شکست

وی ادامه داد: رکورد اقتصاد واردات کشور در سال‌های ١٣٨٩ و ١٣٩٠ به ثبت رسید به طوری که در سال ١٣٨٩میزان واردات ٩٥ میلیارد دلار و در سال ١٣٩٠ به ٩٣ میلیارد دلار رسید و درست در زمانی که اقتصاد ما بسیار به واردات و بودجه به نفت وابسته و حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش یافته بود، دشمنان تحریم را به ما تحمیل کردند و نتیجه آن این شد که به یک‌باره حجم واردات با محدودیت شدید مواجه شد و در نتیجه دلار از هزار تومان به سه هزار تومان افزایش یافت. مشاور اقتصادی رییس‌جمهور تصریح کرد: بودجه عمرانی ٢٩ هزار میلیارد تومانی سال ١٣٩٠ به ١٥ هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩١ رسید که این فاصله، بدهی دولت به پیمانکاران بود چرا که پیمانکاران به اتکای اینکه دولت بودجه عمرانی می‌دهد از بانک‌ها تسهیلات دریافت کردند و به علت اینکه دولت به تعهدش عمل نکرد آنها هم نتوانستند بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کنند و همین امر مطالبات معوقه را ایجاد کرد و بدهی دولت را به وجود آوردند به طوری که حجم تعهدات دولت به‌شدت افزایش یافت و منابع به یک‌باره با کاهش مواجه شد و دولت به یک بدهکار بزرگ تبدیل شد.

درآمد نفتی به ٢٥ میلیارد لار می‌رسد

مسعود نیلی سپس به وضعیت موجود اشاره کرد و گفت در حالی که درآمد نفتی و گازی در سال ١٣٩٠ صادرات ١١٨ میلیارد دلاری بود، بررسی‌ها نشان می‌دهد امسال به سختی این میزان صادرات به ٢٥ میلیارد دلار می‌رسد. وی افزود: در سال ١٣٩٠، ٣/٢ میلیون بشکه نفت به قیمت ١٠٥ تا ١٠٨ دلار بود و هم‌اکنون یک میلیون بشکه نفت خام به قیمت ٦٠ دلار صادر می‌شود که اگر نسبت بگیریم حدود ٢٥ درصد کاهش را شاهد هستیم.

تورم دورقمی فراموش شده است

او با تاکید بر اینکه هر چند رسیدن نرخ تورم به ١٥ درصد کار بزرگی است اما رضایت‌بخش تلقی نمی‌شود، ادامه داد: نرخ تورم در سال ١٣٨٩ به ٤/١٢درصد، در سال ١٣٩٠ به ٥/٢٠ درصد، در سال ١٣٩٢ به ٣/٣١ درصد و در پایان مردادماه سال ١٣٩٢ به ٤٣ درصد رسید به طوری که هر سال ١٠ واحد درصد که در تاریخ اقتصاد کشور سابقه نداشت به نرخ تورم اضافه شد. او گفت: تعداد کشورهایی که تورم دورقمی دارند به انگشتان دو دست نیز نمی‌رسد. وی با بیان اینکه رکود تورمی ایجاد شده در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ در تاریخ اقتصاد کشور بی‌سابقه است، اظهار کرد: اعتمادی که به دولت ابراز شد رابطه بین اقتصاد و سیاست را نشان می‌دهد به طوری که در ٢٤ خرداد که انتخابات برگزار شد آمار نوسانات نرخ ارز را داشتیم اما در ابتدای تیرماه سال ١٣٩٢ و قبل از شروع کار دولت نرخ ارز ثابت شد و این مهم به علت خوش‌بینی به آینده شکل گرفت و باعث شد بازار ارز ثابت شود.

پشت صحنه اقتصاد را بعدا بازگو می‌کنیم

نیلی سپس درباره تصمیمات اقتصادی دولت نیز توضیحی کلی ارایه کرد و گفت: با برطرف شدن محدودیت‌ها، پشت صحنه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را نشان خواهیم داد.نیلی تاکید کرد: با توجه به اینکه در سطح ملی در مقطع حساسی به سرمی‌بریم و باید به خاطر مذاکرات، اقتصاد کشور را قوی کنیم و آنجایی که می‌توانیم در مذاکرات از موضع قدرت وارد شویم. وقتی محدودیت‌ها برطرف شود پشت صحنه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را نشان خواهیم داد که چطور با درآمد ٢٥ میلیارد دلاری اقتصاد کشور را اداره کردیم که البته بسیار سخت است.
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 02:47 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

گزارش آب و هوای استان

مدیرکل هواشناسی خوزستان:

دمای هوای اهواز به ۵۰ درجه می‌رسد‌

خبرگزاری تسنیم: مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: دمای هوای خوزستان روند افزایشی به خود گرفته و در یکی دو روز آینده دمای هوای برخی از شهرهای خوزستان به ۵۰ درجه می‌رسد.

                            

کوروش بهادری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اهواز، اظهار داشت: دمای هوای خوزستان روند افزایشی به خود گرفته و در یکی دو روز آینده دمای هوای برخی از شهرهای خوزستان به 50 درجه می‌رسد.

وی افزود: اهواز، شوشتر، گتوند و آغاجاری گرم‌ترین شهرهای خوزستان در یکی دو روز آینده هستند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: البته این روند افزایش دما تا روز شنبه ادامه دارد و پس از ان دوباره دمای هوا به شرایط عادی باز می‌گردد و چند درجه‌ای کاهش پیدا می‌کند.

وی بیان کرد: سامانه‌های فشار نیز در خوزستان وجود دارد و به همین دلیل بعد از ظهرها وزش تندباد و گرد و غبار در خوزستان قابل ملاحظه است.

بهادری عنوان کرد: خلیج فارس نیز این روزها آرام است و تنها بعد از ظهرها کمی مواج می‌شود.

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 02:42 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

یک خبر از دزفول

نخستین گزینه مطرح حضور در انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه دزفول از سمت خود استعفا داد

avaee

به گزارش شبکه خبری دز(دز ان ان) در روزهای پایانی مهلت استعفای داوطلبان نمایندگی مجلس دهم خبرها حکایت از استعفای “سید احمد آوایی” از سمت معاون حقوقی و امور مجلس وزیر صنعت معدن و تجارت حکایت دارد.
آوایی که پیش از این در دوره های هفتم و هشتم سمت نمایندگی مردم دزفول را در مجلس شورای اسلامی به عهده داشته است در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد و عدم حضور وی به عنوان نامزد در این دوره موجب نارضایتی بین اقشار مختلف مردم شهرستان شد و نتیجه انتخابات دوره گذشته به شکل دیگری رقم خورد.
آوایی در دور گذشته انتخابات از اقبال مناسبی جهت انتخاب “سه باره” به عنوان نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی برخوردار بود که با رد صلاحیت وی این امر محقق نشد.
علاوه بر “عباس پاپی زاده پالنگان” نماینده فعلی دزفول در مجلس اسامی دیگری از جمله “محمدعلی دوایی فر” شهردار پیشین دزفول، “عظیم سرافراز” عضو شورای اسلامی شهر دزفول، “غلامعلی رجایی” مشاور فرهنگی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، “عبدالحسین شاه حسینی” از سرداران سابق سپاه و مسئول ستاد انتخاباتی پاپی زاده در دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس، “عبدالحمید سلمان خاکسار” و برخی اسامی دیگر این روزها به عنوان نامزد دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شهرستان دزفول مطرح هستند.

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 01:57 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

قدبلندترین شهرهای جهان + تصاویر

هر شهری در جهان، دارای نماد‌های ساختمانی منحصر بفردی است. اما آیا می‌توان گفت کدامیک از آن‌ها بهترین است؟ بانک داده بین‌المللی ساختمان‌ها موسوم به Emporis سعی کرده تا نمادهای ساختمانی هر شهر را از جهت ارتفاع سازه‌ها و از نظر کمی، رتبه بندی نماید. البته توجه داشته باشید که این رتبه‌ بندی همیشه در حال تغییر است.

برای انجام این رتبه بندی، Emporis تمامی سازه‌های ۴۰ طبقه به بالا را مورد بررسی قرار داده است و به هر ساختمان یک امتیاز بر اساس تعداد طبقاتش داده است. بدین صورت ساختمان‌هایی که ارتفاع بیشتری دارند، امتیاز بالاتری را کسب می‌کنند. برج‌های تلویزیونی، ساختمان‌های آهنی، پل‌ها و دیگر موارد اینچینی در این رتبه بندی مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.

 

۲۵ – ریودوژانیرو با ۲۵۹۵ ساختمان بلند در مساحتی به اندازه ۱۱۸۲ کیلومتر مربع

 

no-25-rio-de-janeiro-has-2595-tall-buildings-in-1182-square-kilometers

 

۲۴ – اوزاکا، ژاپن، دارای 1490 ساختمان بلند در مساحتی به اندازه 220 کیلومتر مربع

no-24-osaka-japan-has-1490-tall-buildings-in-220-square-kilometers

 

۲۳ – جاکارتا، اندونزی، دارای 443 ساختمان بلند در مساحتی به اندازه 661 کیلومتر مربع

no-23-jakarta-indonesia-has-443-tall-buildings-in-661-square-kilometers

 

۲۲- استانبول با 2312 ساختمان بلند در مساحتی به اندازه 1991 کیلومتر مربع

no-22-istanbul-has-2312-tall-buildings-in-1991-square-kilometers

 

۲۱- پکن 925 ساختمان بلند در مساحتی به اندازه 16808 کیلومتر مربع
 

no-21-beijing-has-925-tall-buildings-in-16808-square-kilometers

 

۲۰ – کوالالامپور، مالزی، دارای 608 ساختمان بلند در مساحتی به اندازه 243 کیلومتر مربع

no-20-kuala-lumpur-malaysia-has-608-tall-buildings-in-243-square-kilometers

 

۱۹ – بمبئی با 1596 ساختمان بلند در مساحتی به اندازه 621 کیلومتر مربع

no-19-mumbai-has-1596-tall-buildings-in-621-square-kilometers

 

۱۸- شهر پاناما fh 241 ساختمان بلند در مساحتی به اندازه 2560 کیلومتر مربع

no-18-panama-city-has-241-tall-buildings-in-2560-square-kilometers

 

۱۷- چونگ کینگ، چین، با 541 ساختمان بلند در مساحتی به اندازه 82،403 کیلومتر مربع
 

no-17-chongqing-china-has-541-tall-buildings-in-82403-square-kilometers

 

۱۶- اینچئون، کره جنوبی، با 494 ساختمان بلند در مساحتی به اندازه 1029 کیلومتر مربع

no-16-incheon-south-korea-has-494-tall-buildings-in-1029-square-kilometers

 

۱۵- شنزن، چین، دارای 420 ساختمان بلند در مساحتی به اندازه 2020 کیلومتر مربع

no-15-shenzhen-china-has-420-tall-buildings-in-2020-square-kilometers

 

۱۴- بوسان، کره جنوبی، دارای 351 ساختمان بلند در مساحتی به اندازه 527 کیلومتر مربع

no-14-busan-south-korea-has-351-tall-buildings-in-527-square-kilometers

 

۱۳- تورنتو دارای 2029 ساختمان بلند در مساحتی به اندازه 629 کیلومتر مربع

no-13-toronto-has-2029-tall-buildings-in-629-square-kilometers

 

۱۲- گوانگژو، چین، دارای 543 ساختمان بلند در مساحتی به اندازه 7434 کیلومتر مربع

no-12-guangzhou-china-has-543-tall-buildings-in-7434-square-kilometers

 

۱۱- توکیو دارای 2771 ساختمان بلند در مساحتی به اندازه 620 کیلومتر مربع

no-11-tokyo-has-2771-tall-buildings-in-620-square-kilometers

 

۱۰- بانکوک دارای 923 ساختمان بلند در مساحتی به اندازه 1568 کیلومتر مربع

no-10-bangkok-has-923-tall-buildings-in-1568-square-kilometers

 

۹- سائو پائولو داری 5789 ساختمان بلند در مساحتی به اندازه 1523 کیلومتر مربع

no-9-so-paulo-has-5789-tall-buildings-in-1523-square-kilometers

 

۸- شانگهای دارای 1121 ساختمان بلند در مساحتی به اندازه 6638 کیلومتر مربع

no-8-shanghai-has-1121-tall-buildings-in-6638-square-kilometers

 

۷- شیکاگو دارای 1160 ساختمان بلند در مساحتی به اندازه 589 کیلومتر مربع

no-7-chicago-has-1160-tall-buildings-in-589-square-kilometers

 

۶- دبی، امارات متحده عربی، دارای 686 ساختمان بلند در مساحتی به اندازه 3885 کیلومتر مربع

no-6-dubai-uae-has-686-tall-buildings-in-3885-square-kilometers

 

۵- سئول، کره جنوبی دارای 3023 ساختمان بلند در مساحتی به اندازه 616 کیلومتر مربع

no-5-seoul-south-korea-has-3023-tall-buildings-in-616-square-kilometers

 

۴- مسکو دارای 10،896 ساختمان بلند در مساحتی به اندازه 1081 کیلومتر مربع

no-4-moscow-has-10896-tall-buildings-in-1081-square-kilometers

 

۳- سنگاپور دارای 4562 ساختمان بلند در مساحتی به اندازه 710 کیلومتر مربع

no-3-singapore-has-4562-tall-buildings-in-710-square-kilometers

 

۲- شهر نیویورک دارای 6091 ساختمان بلند در مساحتی به اندازه 800 کیلومتر مربع

no-2-new-york-city-has-6091-tall-buildings-in-800-square-kilometers

 

۱- هنگ کنگ دارای 7794 ساختمان بلند در مساحتی به اندازه 1053 کیلومتر مربع

no-1-hong-kong-has-7794-tall-buildings-in-1053-square-kilometers

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 01:51 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

هشدار های بهداشتی تابستانه را جدی بگیرید

سرطان پوست در سمت چپ صورت رانندگان

 

اولین و مهم‌ترین عامل سرطان پوست، نورخورشید است. تماس با نور آفتاب، حتی برای کوتاه‌مدت، اگر شدت نور زیاد باشد، می‌تواند به مرور باعث تغییر در سلول‌های پوست و سرطانی شدن آنها شود.سرطان پوست در سمت چپ صورت رانندگان در صورتی که تماس، طولانی‌مدت اما با نور ملایم باشد نیز در درازمدت و بعد از 40 سال زمینه‌ساز ابتلا به سرطان پوست خواهد شد.
 


سرطان پوست در سمت چپ صورت رانندگان! ملانوم وخیم‌ترین نوع سرطان پوست است اما خوشبختانه به‌ندرت به مراحل پیشرفته می‌رسد و با تشخیص به موقع و سریع می‌توان جلوی پیشرفت آن را گرفت.

«ایران روی کمربند سرطان قرار دارد.» این خبری بود که چندی پیش توسط علی گورانی، رئیس اداره بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت، اعلام و تاکید شد که ایران جزو کشورهایی است که پرتوگیری‌های نور خورشید بسیار بالایی دارد و سرطان پوست در مردان ما رتبه اول را داراست.

به نسبت بسیاری از کشورها پوست مردان کشور ما زودتر پیر می‌شود و در 70 درصد بیماری‌های پوستی نیز علت، دریافت پرتوهای ماورای بنفش خورشید است. به این بهانه در این مطلب با دکتر امیرهوشنگ احسانی، متخصص پوست و عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران درباره مهم‌ترین عوامل سرطان پوست گفت‌وگو کرده‌ایم.

مهم‌ترین عوامل ایجادکننده سرطان پوست چیست؟

اولین و مهم‌ترین عامل سرطان پوست، نورخورشید است. تماس با نور آفتاب، حتی برای کوتاه‌مدت، اگر شدت نور زیاد باشد، می‌تواند به مرور باعث تغییر در سلول‌های پوست و سرطانی شدن آنها شود. در صورتی که تماس، طولانی‌مدت اما با نور ملایم باشد نیز در درازمدت و بعد از 40 سال زمینه‌ساز ابتلا به سرطان پوست خواهد شد.

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Skin-Cancer/568452_859.jpg
 


پس به همین دلیل است که آمارها نشان می‌دهد سمت چپ صورت رانندگان بیابان در کشور ما بیشترین آمار سرطان پوست را دارد؟

بله، دلیلش این است که نیمه چپ صورت رانندگان با آفتاب تماس مستقیم‌تری دارد. البته رنگ پوست هم در این مورد اهمیت دارد؛ رنگ پوست به 6 طیف تقسیم می‌شود؛ طیف 1، 2 و 3 رنگ‌های روشن هستند که احتمال ابتلا به سرطان پوست در آنها بالاتر است. تماس با اشعه UV (ماورای بنفش) چه با سولاریوم چه با فوتوتراپی می‌تواند زمینه‌ساز ابتلا به سرطان پوست شود.

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Skin-Cancer/568454_237.jpg
 


در فوتوتراپی از اشعه فرابنفش برای درمان برخی بیماری‌های پوستی استفاده می‌شود اما متاسفانه این درمان در درازمدت احتمال ابتلا به سرطان پوست را افزایش می‌دهد. سولاریوم نیز از جمله مد‌هایی است که باعث شده ابتلا به سرطان پوست که قبلا در ناحیه سر و صورت و پشت دست‌ها بیشتر بود، در تمام بدن پخش شود. برخی بیماری‌های ناشی از آفتاب نیز می‌توانند باعث سوختن پوست هنگام مواجهه با آفتاب شده و از 10 سالگی زمینه‌ساز ابتلا به سرطان شوند.

آیا آلاینده‌های محیطی هم می‌توانند زمینه‌ساز این بیماری شوند؟

بله، تماس طولانی با فلز سنگین آرسنیک این احتمال را افزایش می‌دهد. در معادنی که چاه آب نزدیک آن است و افراد از این آب می‌خورند، احتمال ابتلا به سرطان پوست بالاست. گاز خردل نیز از دیگر مواد شیمیایی است که اثبات شده در سلول‌های پوستی تغییر ایجاد می‌کند و احتمال ابتلا به سرطان را بالا می‌برد. الکل و سیگار هم از دیگر مواد اعتیادآوری هستند که می‌توانند باعث بروز سرطان در ناحیه لب شوند.

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Skin-Cancer/568453_505.jpg
 


ممکن است به واسطه بیماری‌های دیگر نیز سرطان پوست بگیریم؟

بله، بیماری‌های مزمن پوستی مثل لوپوس، لیکن‌پلان مخاطی، حتی تماس با ویروس زگیل می‌تواند باعث ابتلا به سرطان سنگ‌فرشی، سرطان دهانه رحم و سرطان دور ناخن شود. سوختگی و زخم‌های مزمن نیز در درازمدت احتمال ابتلا به سرطان را بالا می‌برند و به همین دلیل باید از زخمی که خوب نمی‌شود، حتما نمونه‌برداری کرد.

آیا این سرطان درمان هم دارد؟

بله، درمان برحسب نوع سرطان پوست و مکان ابتلا متفاوت است. بخشی از سرطان پوست مربوط به سلول‌های رنگدانه‌ای است که به آن ملانوما می‌گویند و کشنده است. باقی انواع مربوط به سلول‌های پایه‌ای است که کشنده نیستند.

وقتی سرطان در ناحیه صورت بروز می‌کند، ممکن است به سمت چشم گسترش پیدا کند و بعد فرد متوجه بیماری شود. در این شرایط تنها درمان جراحی است اما اگر توده‌های سرطانی در مراحل نخست باشد و پخش نشده باشد، می‌توان برای درمان از فریز کردن یا سوزاندن یا لیزر و حتی دارودرمانی استفاده کرد.
 
نشانه‌های سرطان پوست

ملانوم وخیم‌ترین نوع سرطان پوست است اما خوشبختانه به‌ندرت به مراحل پیشرفته می‌رسد و با تشخیص به موقع و سریع می‌توان جلوی پیشرفت آن را گرفت و درمانش کرد. متخصصان توصیه می‌کنند پوست خود را مرتب معاینه کنید؛ خال‌ها، لک‌های قهوه‌ای، گوشت‌های اضافه و... در بیشتر موارد خوش‌خیم هستند اما این قانون عمومی نیست.

فردی که 100 خال روی بدن دارد، در مقایسه با فردی که خال کمتری دارد، بیشتر در معرض ابتلا به ملانوم است. این افراد باید ماهانه خودشان را معاینه کنند و سالانه برای معاینه به پزشک متخصص پوست مراجعه کنند. برای تشخیص زودهنگام ملانوم، 5 عامل اهمیت ویژه‌ای دارد که به الفبای ملانوم معروف است. شناخت این الفبا به شما کمک می‌کند با مشاهده نشانه‌های اولیه سریع‌‌تر به متخصص پوست مراجعه کنید:

A) عدم تقارن (Asymmetry): خال خوش‌خیم خالی است که اگر دور تا دور آن خطی بکشید هر دو طرف آن تقارن داشته باشد اما اگر دور ملانوم خط بکشید، تقارنی وجود ندارد. این نداشتن تقارن می‌تواند نشانه بدخیمی خال باشد.

B) حاشیه (Border): یک خال خوش‌خیم مرز مشخصی دور تا دورش دارد اما خال بدخیم یا ملانوم نامنظم است و مرز مشخصی نمی‌توان برای آن در نظر گرفت.

C) رنگ خال (Color): خال‌های خوش‌خیم تک‌رنگ و قهوه‌ای هستند اما ملانوم تک‌رنگ نیست. ممکن است خال بدخیم چند رنگ باشد و طیف قهوه‌ای، مشکی و قرمز یا حتی سفید و آبی را دربربگیرد.

D: اندازه خال (Diameter): خال‌های خوش‌خیم معمولا کوچک هستند و اندازه‌شان کمتر از 6 میلی‌متر است اما ملانوم یا خال‌های بدخیم بزرگ‌ترند. البته اگر سریع تشخیص داده شوند، شاید اندازه‌شان خیلی بزرگ نشود.

E: تغییر (Evolution): خال‌های خوش‌خیم با گذشت زمان تغییر چندانی نمی‌کنند اما ملانوم یا خال‌های بدخیم ممکن است دچار تغییراتی در اندازه، شکل و رنگ شوند. بروز خارش و خونریزی نیز از دیگر علائم بدخیمی خال‌هاست.

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Skin-Cancer/568451_131.jpg
 


چه‌کار کنیم سرطان پوست نگیریم؟

بهترین راه پیشگیری از بروز سرطان پوست، پیشگیری از عوامل خطر است. برخی از این عوامل هنوز ناشناخته هستند. با این حال تا جای ممکن باید تلاش کرد از عوامل ایجاد و تشدیدکننده سرطان دور ماند.

1. از تماس با نور آفتاب حتی مقطعی خودداری کنید. در ساعت‌هایی که نور آفتاب شدید است، از منزل خارج نشوید و هنگام خروج از منزل در شرایط اضطراری از ضدآفتاب و پوشش مناسب کمک بگیرید. استفاده از کلاه لبه‌دار، لباس آستین‌دار و عینک آفتابی بسیار بااهمیت است. هرگز برای برنزه کردن پوست از سولاریوم استفاده نکنید و زیر نور آفتاب حمام نگیرید. ضدآفتاب با SPF مناسب انتخاب کنید. به اندازه یک بند انگشت ضدآفتاب بردارید و لایه‌ای نازک روی پوست بزنید.

2. تا جای ممکن از آلاینده‌های شیمیایی دوری کنید. هرگز از آب چاه ننوشید و از مواد آرایشی و بهداشتی حاوی مواد شیمیایی و فلزات سنگین تا جای ممکن استفاده نکنید.

3. مراقب عفونت‌های ویروسی باشید. بعد از بروز هر نوع علامت پوستی با پزشک مشورت کنید. در صورتی که خال مشکوکی روی پوستتان ظاهر شده، از آن بی‌تفاوت نگذرید.

4. سیگار نکشید. آمار رسمی نشان داده از هر 3 سرطان یک مورد به دلیل مصرف دخانیات بروز می‌کند. سیگار اولین دلیل مرگ‌های قابل پیشگیری است پس همین امروز سیگارتان را ترک کنید و الکل ننوشید.

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 01:41 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

تصاویر روز رسانه ها

مراحل ساخت وحشتناک ترین جاده جهان

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Japan/building_a_mountain_road_in_china_is_quite_a_dangerous_b_002.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Japan/building_a_mountain_road_in_china_is_quite_a_dangerous_b_003.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Japan/building_a_mountain_road_in_china_is_quite_a_dangerous_b_004.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Japan/building_a_mountain_road_in_china_is_quite_a_dangerous_b_005.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Japan/building_a_mountain_road_in_china_is_quite_a_dangerous_b_006.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Japan/building_a_mountain_road_in_china_is_quite_a_dangerous_b_007.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Japan/building_a_mountain_road_in_china_is_quite_a_dangerous_b_008.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Japan/building_a_mountain_road_in_china_is_quite_a_dangerous_b_009.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Japan/building_a_mountain_road_in_china_is_quite_a_dangerous_b_010.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Japan/building_a_mountain_road_in_china_is_quite_a_dangerous_b_011.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Japan/building_a_mountain_road_in_china_is_quite_a_dangerous_b_012.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Japan/building_a_mountain_road_in_china_is_quite_a_dangerous_b_013.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Japan/building_a_mountain_road_in_china_is_quite_a_dangerous_busin.jpg

 

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 01:35 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

لحظات عجیب و خنده دار ورزشی

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_01.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_02.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_04.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_05.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_08.jpg

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_10.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_11.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_12.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_13.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_15.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_17.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_18.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_19.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_20.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_21.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_22.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_23.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_24.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_26.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_27.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_28.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_29.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_30.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_31.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_32.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_33.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_34.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/94/4/Funny-Sports/funny_sports_photos_35.jpg

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 01:22 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

یک انتصاب هنری برای خوزستان

هیات مدیره انجمن هنرهای نمایشی ایران ارمغان بهداروند را به عنوان مدیرعامل این انجمن انتخاب کرد.

به خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه خوزستان ـ ارمغان بهداروند با اتفاق آرای اعضای هیأت مدیره انجمن هنرهای نمایشی ایران به عنوان مدیرعامل این انجمن انتخاب شد.

ارمغان بهداروند متولد 1353 اندیمشک است. او از سال 73 فعالیت حرفه‌ای خود را در عرصه‌های هنری آغاز کرد. در سال 77 به عنوان مدیر روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز دعوت به کار شد و در تدوین و برگزاری بسیاری از رویدادهای مهم فرهنگی و هنری همکاری کرد.

در طی این سال‌ها آثار مکتوبی از او منتشر شده که از آن جمله می‌توان به «مخاطب ممنوع»، «به من که رسیدی بپیچ»، «این روزها که می‌گذرد» و «اندیمشک پلاک 9» اشاره کرد.

همکاری در برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری همچون بخش ادبیات نمایشی جایزه ادبی پروین اعتصامی، کنگره ادبی ملکوت، جشنواره تئاتر لاله‌های سرخ، جشنواره فرهنگی دانشجویی، جشنواره امام رضا (ع)، همایش پایتخت پنجره‌ها، جشنواره خلیج فارس و... با عناوینی همچون دبیر، داور و عضو هیأت علمی، عضویت در هیأت تحریریه و دبیر سرویس ادبی نشریات ادبی و تدریس هنری در مراکز فرهنگی و کانون‌ها، فرهنگسراها، همکاری با سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان از جمله فعالیت‌های او محسوب می‌شود.

بهداروند هم اکنون دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی است و در دانشگاه‌های تهران به تدریس اشتغال دارد.

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 01:17 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

اخبار ورزشی استان

رییس هیات پینگپنگ خوزستان گفت: از وزیر ورزش و جوانان میخواهیم مجمع انتخاب رییس فدراسیون را هر چه سریعتر برگزار کند تا این رشته از حالت سر در گمی خارج شود.

حسین سلیمانی در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، اظهارکرد: پس از پایان ریاست آقای زارع پور، آقای سعادتمند به عنوان سرپرست فدراسیون معرفی شد و او هم از زمانی که آمده، اقدامات مثبتی برای ارتقا پینگ پنگ داشته است ولی این که فدراسیونها رییس داشته باشند، حق مسلم تمام آنها است.

وی با درخواست از وزیر ورزش و جوانان جهت انتخاب هر چه سریعتر رییس فدراسیون پینگ‌پنگ، گفت: جامعه پینگ پنگ از وزیر درخواست دارد که مجمع انتخاب رییس فدراسیون را در اسرع وقت برگزار کند تا با تعیین رییس، این رشته از حالت سردرگمی خارج شود.رییس هیات پینگ‏پنگ خوزستان بیان کرد: در هر صورت اگر مجمع انتخاباتی سریعتر انجام شود، این به سود پینگ پنگ کشور است و به صلاح این رشته است که فردی هم که به عنوان رییس انتخاب میشود، فردی متخصص و لایق باشد. قرار بود این مجمع پیش از ماه مبارک رمضان انجام شود که این گونه نشد.

وی خاطر نشان کرد: در هر صورت تا زمانی که فدراسیونی به صورت سرپرستی اداره می شود، باتوجه به این که سرپرست موقتی است، همین باعث میشود که هیات های استانی آن طور که باید و شاید با تمام قدرت کار نکنند.

سلیمانی گفت: اگر یک فدراسیون رییس داشته باشد، کارها ساماندهی شدهتر پیش میرود و در سطح کشور نیز برای این رشته برنامهریزی بهتری انجام خواهد شد.وی با بیان این که آقای سعادتمند طی دوران سرپرستی در حد توانش خوب کار کرده و اقدامات مثبتی داشته است، عنوان کرد: از جمله آن میتوان به فعالیت در بخش همگانی، انعقاد تفاهمنامه با محیط زیست و احیای قانون پرداخت درصد قرارداد بازیکنان در مسابقات باشگاهی به هیاتهای مربوطه اشاره کرد. جا دارد از او و نفرات قبلی که در این سمت، جهت اشاعه این رشته زحمت کشیدهاند، تشکر کنم و به آنها خسته نباشید بگویم.

رییس هیات پینگ پنگ خوزستان در ادامه درباره وضعیت این رشته در استان، گفت: خدا را شکر چرخ پینگ پنگ خوزستان با قدرت در حال چرخیدن است و در سال جاری موفقیتهایی به دست آمد که از جمله آن میتوان به قضاوت فرخنده سلیمانی به عنوان داور در مسابقات جهانی اشاره کرد. برای اولین بار بود که یک داور خانم ایرانی در مرحله یک چهارم نهایی قضاوت میکرد. همچنین تیم تنیسروی‏میز پتروشیمی بندرامام را هم داشتیم که در لیگ برتر کشور نایب‏قهرمان شد. افشین نوروزی هم در مسابقات جهانی درخشید و عملکرد بسیار خوبی داشت و به گفته مربی‏اش، او بهترین بازیها را ارائه داد.وی با اشاره به این که سال 93، سال خوبی برای پینگ پنگ خوزستان بود، افزود: امسال قصد داریم روند رو به رشد گذشته را ادامه دهیم و تلاشمان هم بیشتر کار در بخش پایه است تا آن را همچنان قوی نگه داریم. جا دارد از حمایتهای مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان نیز قدردانی کنم.

مدیرعامل باشگاه نفت آبادان گفت: متاسفانه همه بازیکنانی که مد نظر سرمربی تیم بودند جذب تیم های لیگ برتری شدند اما به هر حال امیدواریم که تیم خوبی را ببندیم تا به لیگ برتر صعود کنیم. علی عیسی​زاده در گفت​وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، درباره آغاز تمرینات تیم فوتبال این باشگاه اظهار کرد: هفتم تیرماه تمرینات​مان آغاز شد و بعد از ماه مبارک رمضان هم اردویی در کردان کرج برگزار خواهیم کرد و پس از آن هم تمرینات​مان تا قبل از آغاز مسابقات لیگ دسته یک ادامه خواهد داشت. وی در خصوص جذب بازیکنان مدنظر سرمربی تیم، گفت: هنوز بازیکنی را جذب نکرده ایم. بیشتر بازیکنان به دنبال حضور در لیگ برتر هستند و بعد از بسته شدن تیم​های لیگ برتر ما هم می​توانیم کارمان را در جذب بازیکن انجام دهیم. اگر بازیکنی بیرون بماند ما می​توانیم آن را جذب کنیم و تیم قوی​ای ببندیم. متاسفانه همه بازیکنانی که مدنظر سرمربی تیم بودند جذب تیم​های لیگ برتری شدند و چند بازیکن هم از تیم ما جدا شدند اما به هر حال ما امیدواریم که تیم خوبی را ببندیم تا به امید خدا به لیگ برتر صعود کنیم. مدیرعامل باشگاه نفت آبادان در خصوص زمزمه هایی مبنی بر تمایل مجدد این باشگاه به خرید امتیاز فولاد نوین، بیان کرد: بعید می​دانم استقلال اهواز بتواند این امتیاز را بخرد. به هر حال ما هم باید ببینیم مسوولان استان چه تصمیمی می​گیرند و به هر حال هر تصمیمی در جهت رشد فوتبال استان است. وی اضافه کرد: زمان زیادی هم تا آغاز مسابقات نمانده است و ما تیم​مان را برای لیگ یک می​بندیم. به احتمال زیاد هم مسوولان تکلیف امتیاز فولادنوین را تا یکی دو روز آینده مشخص خواهند کرد. عیسی​زاده در پایان گفت: من نمی​توانم در خصوص خرید این امتیاز صحبت کنم چرا که مسوولان باید در این خصوص نظر دهند و قطعا هم تصمیم درستی گرفته خواهد شد.

سرپرست باشگاه فولادخوزستان با رد شایعه حضور جماعتی در تست پزشکی باشگاه پرسپولیس، گفت: طبیعی است که ما به این راحتی علاقه به جدایی این بازیکن نداریم اما برای ادامه همکاری باید تعاملی بین جماعتی، سرمربی و باشگاه صورت بگیرد.

علیرضا اژدری​زاده در گفت​وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، اظهار کرد: از چند روز پیش اردوی تیم بزرگسالان‌مان در کردان کرج آغاز شده است و وضعیت اردو خیلی خوب است و تقریبا می​توان گفت که 60، 70 درصد نفرات تیم مشخص شده‌اند و در دو سه پست هنوز برای جذب بازیکن جا داریم که به موقع به تیم اضافه خواهند شد. وی بیان کرد: در اردوی کرج یک بازی دوستانه سبک با تیم پیمان تهران انجام دادیم که با حساب 6 بر صفر به برتری رسیدیم و اکنون هم تمرینات ادامه دارد. روز گذشته نیز بازیکنان​مان تست پزشکی دادند و یک بازی تدارکاتی دیگر نیز تا پایان اردو با تیم عقاب تهران که دوشنبه هفته آینده است، در دستور کار قرار دادیم و امیدوارم به اهدافی که مد نظر کادر فنی است، در این اردو دست پیدا کنیم.

سرپرست باشگاه فولاد خوزستان افزود: بر اساس لیست آقای اسکوچیچ، در پست​های دروازه​بان، دفاع وسط و حمله به بازیکن نیاز داریم و در برنامه​مان هست تا این بازیکنان را به تیم اضافه کنیم تا در نهایت تیم کامل شود.

وی درباره وضعیت آلویز نانگ، گفت: ما دوست داریم که او در تیم باشد و در همین راستا آقای اسکوچیچ با مدیر برنامه‌های او جلسه​ای داشت و ابراز تمایل کرد که او بیاید و به تیم اضافه شود اما بر اساس شرایطی که قبلا به صورت شفاهی با او هماهنگ کرده بودیم، او ظاهرا به تازگی صاحب یک فرزند شده و درگیر این شرایط است. در هر صورت در خصوص این که به تیم بیاید یا نیاید باید به توافق برسیم. اگر هم نیامد مطمئن باشید خود آقای اسکوچیچ مهاجم خوب دیگری پیدا خواهد کرد که بیشتر هم نظرش بر بازیکن خارجی است. به هر حال ما تمایل به همکاری با نانگ داریم و منتظر جواب او هستیم و اگر او بخواهد ما هم نظرمان بر جذب او هست.

اژدری​زاده درباره شرایط مهرداد جماعتی و این‌که شنیده شده که او روز گذشته در تست پزشکی پرسپولیس هم شرکت داشته است، عنوان کرد: تاکنون جلساتی با جماعتی داشته​ایم و حتی روز گذشته که شایعه حضور او در تست پزشکی پرسپولیس مطرح شد، من با او جلسه داشتم. با توجه به این که جماعتی از بازیکنان تیم پایه​مان بوده و کاپیتان تیم فولاد است و او را دوست داریم، طبیعی است که به این راحتی علاقه نداریم که او را در تیم نداشته باشیم و اصلا به این فکر نمی​کنیم اما باید تعاملی بین جماعتی، سرمربی و باشگاه ایجاد شود که امیدواریم این تعامل صورت بگیرد تا بتوانیم او را مجددا در کنار خودمان داشته باشیم. وی درباره جذب دروازه​بان نیز خاطرنشان‌کرد: آقای سلیمی فصل گذشته دروازه​بان اول ما بود و همچنان هم در نظر داریم تا او گلر اول تیم باشد اما مطمئنا همانطور که در تیم تمام بازیکنان رقابت درونی دارند تا بهترین‌ها وارد زمین شوند، مطمئنا دروازه‌بانی به تیم اضافه خواهیم کرد که رقابت نشان دهد چه کسی می​تواند در ترکیب باشد. در هر صورت اسکوچیچ و باشگاه ما اعتقاد خاصی به آقای سلیمی دارند. با توجه به سهمیه​ای که داریم درصدد جذب گلر، سعی می​کنیم گلر ایرانی جذب کنیم.

سرپرست باشگاه فولادخوزستان درباره عدم جذب بازیکنان فولاد نوین که به تمرینات فراخوانده شده بودند، گفت: ایده​آل من این بود که تا آنجا که امکان آن هست، بازیکنان فولاد نوین ارتقا پیدا کنند و در تیم بزرگسالان خودمان باشند ولی این عقیده را دارم که سرمربی حرف اول و آخر را در انتخاب بازیکن و تاکتیک می​زند. بنابراین ضمن این‌که خیلی علاقه داشتم که بازیکنان فولاد نوین در فولاد خوزستان ارتقا پیدا کنند اما منطق من می​گوید مربی مختار است که بر اساس تفکراتش، بازیکنان مدنظرش را جذب کند. وی در ادامه بیان کرد: آقای اسکوچیچ در فصل گذشته بر اساس تفکرات خاصی جذب شد و ما او را در ملوان رصد می​کردیم و می​دیدیم که او بیشتر از این که علاقه‌مند است بازیکن داشته باشد، علاقه‌مند است تیم داشته باشد و باشگاه فولاد هم بیشتر به دنبال همین بود. به همین دلیل او جذب شد و دیدید که فصل گذشته ما تیم داشتیم و با توجه به اتفاقاتی که برای تیم افتاد، او از جوانان و تیم​های پایه​مان بازیکن انتخاب کرد و شاهد بودیم که در کورس قهرمانی هم بودیم و در دو سه بازی پایانی اگر شانس با ما بود، می​توانستیم قهرمان هم شویم.

وی بیان کرد: اسکوچیچ خیلی علاقه‌مند است که بازیکنان جوان را رو کند و همانطور که دیدید فصل گذشته هم تیم جوانی داشتیم و نتایج خوبی هم کسب شد. اسکوچیچ خیلی هم به جذب یک بازیکن تاکید ندارد که او حتما باید در تیم باشد و بیشتر به دنبال این است که یک تیم داشته باشد.

اژدری​زاده افزود: به هر حال ما بر اساس سیاست باشگاه که بیشتر دوست دارد در درازمدت تیم داشته باشد و با هماهنگی تیمی، نتایج را کسب کند، حرکت می​کنیم و ما و آقای اسکوچیچ از نظر مدل​ کاری کاملا هم‌فکر هستیم و مطمئن باشید در نهایت یک تیم هماهنگ و در خور شان فوتبال خوزستان، آماده مسابقات می​کنیم.

وی درباره هدف فولادخوزستان در فصل جدید لیگ برتر، گفت: زمانی که من در فولاد نوین بودم در سه سال آخر نظرم این بود که افتخاری برای استان خوزستان کسب شود و همین تفکر هم مطمئنا در فولادخوزستان وجود دارد و آن چه ما را صد درصد قانع می​کند، این است که یک تیم خیلی خوب، جوان و سرحال داشته باشیم و اولویت​مان این است که بالای جدول را ازآن خودمان کنیم. سرپرست باشگاه فولادخوزستان درباره وضعیت تیم فولاد نوین نیز عنوان کرد: از روز اول مقامات استانی نظرشان این بود که این سهمیه در استان و اهواز باقی بماند که همچنان این سیاست در حال دنبال شدن است و فکر می​کنم در حال برداشتن قدم​های پایانی هستیم و آنچه مسلم است تا پایان این هفته، واگذاری سهمیه قطعیت پیدا می​کند. با توجه به این‌که استقلال اهواز قدم​های بیشتری در این راستا برداشته است احتمال این که به این سهمیه برسد، بیشتر است. البته مجددا نیز صحبت​هایی در خصوص تمایل نفت آبادان به خرید این سهمیه مطرح شده است که من هم به صورت غیررسمی شنیده‌ام ولی این باشگاه هنوز رسما با من صحبتی نداشته است.

اژدری‌زاده در پایان درباره انتخاب سخنگو برای باشگاه جهت ارتباط با اصحاب رسانه، گفت: با انتخاب کردن سخنگو، او بیشتر می‌تواند با خبرنگاران در ارتباط باشد. من خیلی اعتقاد ندارم که سرپرست تیم وارد مصاحبه شود و وقت او گرفته شود، چرا که ممکن است کارهایی که باید انجام دهد، عقب بیفتد و خودم تمایل دارم درخصوص مسایل کل باشگاه، سخنگویی باشد که پاسخ دهد.

مربی تیم فوتبال استقلال خوزستان گفت: امسال سیاست باشگاه بومی‌گرایی است که این سیاست دلایل خاص خود را دارد.

سید اکبر پورموسوی در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، اظهار کرد: تمرینات تیم ما از هشتم تیرماه در اهواز آغاز شده است و تا سیزدهم همین ماه در این جا دنبال خواهد شد. پس از آن هم طبق برنامه آقای ویسی، تیم از 14 تا 25 تیرماه در کمپ نساجی بروجرد اردو می​زند.

مربی تیم فوتبال استقلال خوزستان در ادامه درباره دیگر اردوی خارج از استان این تیم، گفت: اردوی دیگری در پایان همین ماه خواهیم داشت که زمان دقیق آن با توجه به زمان دقیق شروع مسابقات لیگ، مشخص خواهد شد.

وی بیان کرد: ان​شاءالله تا پیش از رفتن به بروجرد، بازیکنان ما کامل​تر شوند تا بتوانیم استفاده لازم را از این اردو داشته باشیم. تقریبا تا روز جمعه جذب بازیکنان خارجی و لیگ یکی​​مان تمام می​شود و فقط شش سهمیه لیگ برتری می​ماند که اگر بتوانیم این بازیکنان را طی چند روز آینده جذب کنیم، خوب است در غیر این صورت نهایتا در اردوی بروجرد، جذب خواهند شد.پورموسوی درباره جذب گلر خارجی فصل گذشته راه​آهن نیز خاطرنشان‌کرد: احتمالا با ایگور ننزیچ به توافق نرسیم و حضور او در استقلال خوزستان 50 – 50 است.وی در پاسخ به این سوال که گفته می​شود در صورتی که حضور ننزیچ در استقلال منتفی شود همچنان به دنبال جذب گلر خارجی خواهید بود و آیا آن گلر، گئورگیف دروازه​بان فصل گذشته نفت مسجدسلیمان است؟ گفت: این گلر هم جزو گزینه‌های مورد نظر ما است. قرارداد پرویز کریمی گلر فصل گذشته خودمان هم به پایان رسید و به هر حال حتما اگر با یکی از گزینه​های دروازه​بانی خارجی به توافق برسیم، یک گلر ایرانی هم جذب خواهیم کرد. مربی تیم فوتبال استقلال خوزستان درباره سیاست بومی​گرایی این باشگاه برای فصل پیش رو، عنوان کرد: امسال سیاست باشگاه بر بومی‌گرایی است که این سیاست دلایل خاص خود را دارد و مربیان هم طبق آن کار می​کنند. در هر صورت زمانی که بازیکنان تیم بومی باشند، با توجه به این‌که در همین شهر زندگی می​کنند، در جاهایی مجبورند تلاش‌شان را بیشتر کنند چرا که باید پاسخگوی مردم باشند. ضمن این‌که بومی​گرایی از نظر هزینه و جذب تماشاگر نیز به سود ما است. طی مدت اخیر نیز خواست هواداران این بوده است که تیم سمت بومی​گرایی برود.وی درباره هدف استقلال خوزستان در فصل پانزدهم، خاطرنشان‌کرد: اگر هدف تنها ماندن در لیگ باشد، نتیجه خوبی حاصل نمی​شود و باید بگویم هدف ما ان​شاءالله بالاتر از این چیزها است. پورموسوی با اشاره به بازیکنانی که تاکنون جذب شده​اند، ادامه داد: ما تاکنون به صورتی در جذب بازیکن حرکت کرده​ایم که بیشتر هواداران‌مان راضی هستند. ما تاکنون بیت‌سعید، جانفزا، زهیوی، فیاض‌بخش، ماهینی و سالاروند را جذب کرده​ایم. ضمن این‌که بازیکنان جوان تیم​مان هم با تجربه​تر شده​اند و فکر می​کنم تاکنون در جذب بازیکن جلو هستیم و ان​شاءالله بازیکنان جذب شده جواب​ اعتمادمان را می​دهند. تیم امسال تقریبا جوان شده است. وی افزود: با توجه به این که قرارداد برخی بازیکنان​مان تمام شد و رفتند، تیم تقریبا خالی شده و امسال هم به سمت جوان​گرایی و بومی​گرایی رفته‌ایم و پیش​بینی هم کرده​ایم که تقریبا در هر پست دو بازیکن جذب کنیم.

استقلال خوزستان با یک مدافع و مربی بدنساز برزیلی به توافق رسید.

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، کارهای جذب ادوارد سوارز فریرا، دفاع وسط برزیلی انجام شده است و او جمعه این هفته برای بستن قرارداد به ایران می‌آید. همچنین استقلالی‌ها با یک مربی بدنساز برزیلی هم به توافق رسیده‌اند و او نیز جمعه این هفته برای عقد قرارداد به ایران خواهد آمد.

تیم‌ملی ایران با مدال​آوری کونگ​فوکاران خوزستانی به مقام قهرمانی مسابقات بین​المللی “کاپ دریای سیاه“ دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، این رقابت​ها سوم تا هفتم تیرماه در رده سنی پیشکسوتان و بزرگسالان به میزبانی شهر باتومی گرجستان برگزار شد.

از خوزستان در این رقابت‌ها عبدالمحمد پورموسی در بخش نیمه آزاد در رده سنی پیشکسوتان به مدال طلا رسید و همچنین محمد صالحی در رده سنی بزرگسالان در بخش آزاد به مدال طلا و در بخش مسابقات MMA به مدال نقره دست پیدا کرد. عیسی مختاری‌چهارگلی در رده سنی بزرگسالان در بخش آزاد مدال طلا و در بخش نیمه​ آزاد مدال نقره را کسب کرد. همچنین حمید کلانتری در رده سنی بزرگسالان در بخش آزاد و نیمه آزاد دو مدال نقره را ازآن خود کرد.

در این پیکارها کونگ​فوکاران خوزستانی به سه مدال طلا و چهار نقره دست پیدا کردند و در پایان نیز تیم‌ملی ایران مقام قهرمانی این دوره از رقابت​ها را به دست آورد.

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 01:16 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

یک گزارش تاسف بار و نگران کننده

عصر ایران - آیا تا 20 سال آینده، یک چهارم جمعیت جوان ایران عقب ماندگی های ذهنی خواهند داشت؟ حتی فکر کردن به این موضوع هم دلهره آور است چه رسد به این که بدانیم این یک خطر واقعی است.
90 درصد رشد مغزی انسان ها، تا 6 سالگی آنها شکل می گیرد. بنابراین اگر رشد مغزی کودکی در این سنین تکامل نیابد، او تا آخر عمر، با ذهنی تکامل نیافته زندگی خواهد کرد.این عقب ماندگی ذهنی، نه فقط زندگی شخصی او که کل جامعه را متأثر خواهد کرد: از زندگی خانوادگی و زناشویی و تربیت فرزندان گرفته تا آسیب های اقتصادی و بزه های اجتماعی.

علت این عقب ماندگی و رشد ناکامل مغزی نیز بسیار ساده است: "سوء تغذیه".

یک خبر بد

خبر بد - و واقعاً بد - این است که حدود 800 هزار کودک زیر6 سال ایرانی از سوء تغذیه رنج می برند که حدود یک چهارم کل کودکان ایرانی در این سن هستند.برآوردها حاکی از آن است که نیمی از این تعداد، بر اثر عواملی مانند بیماری و فقر فرهنگی درگیر سوء تغذیه اند و نیمی دیگر از این کودکان زیر 6 سال، فقط و فقط به این خاطر دچار سوء تغذیه و رشد ناکامل مغزی هستند که در خانواده های تهیدست به دنیا آمده اند.
روزها و ماه ها و سال های این کودکان در شرایطی سپری می شود که نرسیدن مواد غذایی لازم به وجود کودکانه شان، آنها را محکوم می کند که عمری را با مغزهایی تکامل نیافته به سر کنند.

این کودکان چگونه شناسایی می شوند؟

وزارت بهداشت، در تمام مناطق کشور شبکه بهداشتی گسترده ای دارد که همه روستاها را تحت پوشش خود قرار می دهد.هر کودکی بعد از تولد، تحت پایش سلامتی قرار می گیرد و رشد قد و وزن و نیز واکسن های او در کارت پایش رشد ثبت می شود.

فاجعه ملی در کمین آینده: مغز 800 هزار کودک ایرانی رشد نمی کند!

کارشناسان بهداشت در سراسر کشور به ویژه در مناطق روستایی و محروم متوجه شده اند که تعداد قابل توجهی از کودکان، رشد متناسب با سن شان را ندارند. بررسی ها نشان داد که بسیاری از این کودکان زیر 6 سال در خانواده های مستمندی زندگی می کنند که قادر به رفع نیازهای غذایی کودکانشان نیستند.
این وضعیت باعث شد که سازمان ملل، ایران را در زمره کشورهایی بداند که دارای شیوع بالای سوء تغذیه در میان کودکان زیر 6 سال هستند.
در سال های گذشته، طرحی برای رفع سوء تغذیه کودکان زیر 6 سال در کشور اجرا شده است که طی آن، تنها 85 هزار کودک تحت پوشش قرار گرفتند. با این حال، گزارش بعدی سازمان ملل حاکی از بهبود نسبی در کشور و قرار گرفتن ایران در میان کشورهای با شیوع متوسط سوء تغذیه بود.
در این طرح، کارشناسان و پزشکان وزارت بهداشت کودکان درگیر سوء تغذیه را شناسایی و به کمیته امداد معرفی می کنند. کمیته امداد نیز بعد از بررسی وضعیت مالی خانواده ها، به سرپرستان این کودکان، کارت بانکی ویژه و کد داری می دهد که صرفاً برای خرید در فروشگاه های مواد غذایی محل اقامت تعریف شده اند. شبکه بانکی نیز در این پروژه دخیل است.
تا سال گذشته این رقم، ماهانه 60 هزار تومان بود ولی امسال قرار است به 70 هزار تومان برسد.
بعد از ارائه این کارت بانکی، هم به مادر کودک درباره نحوه تغذیه فرزندش آموزش داده می شود و هم مجدداً پایش رشد کودکان در خانه های بهداشت ادامه می یابد تا مشخص شود که واقعاً کارت خرید برای تغذیه فرزند به کار رفته است. نمودارهای رشد، نشان دهنده وضعیت تغذیه کودک و تفاوت آن با دوره قبل از کارت تغذیه است.

صدها هزار کودک باقی مانده اند!

همان طور که گفته شد، از میان 400 هزار کودک فقیر که دچار سوء تغذیه هستند، تنها 85  هزار نفرشان تحت پوشش اند. منابع مالی موجود نیز اجازه نمی دهد بقیه کودکان تحت پوشش قرار بگیرند و این در حالی است که آنها هر روز بزرگ تر و بزرگ تر می شوند و تنها فرصت تمام زندگی شان برای تکامل مغزی که تا 6 سالگی است، از دست می رود؛ زمان علیه آنهاست.به علاوه باید درباره 400 هزار کودکی دیگر که نه به خاطر فقر مالی که عمدتاً به دلیل ناآگاهی خانواده ها ، درگیر سوء تغذیه هستند، فکری شود و آموزش های گسترده ای از طریق سیستم آموزشی، رسانه ها و شبکه بهداشت ارائه شود تا زندگی این کودکان معصوم نجات یابد.

چقدر پول لازم است؟

برای رفع سوء تغذیه هر کودک در طول یک سال ، فقط 840 هزار تومان نیاز است. با ضرب این رقم در عدد 400 هزار، به عدد 336 میلیارد تومان می رسیم. یعنی کافی است روزانه 920 میلیون تومان خرج شود تا 400 هزار کودک زیر 6 سال از سوء تغذیه و عدم رشد مغزی نجات یابند و متعاقب آن، جامعه آینده، از آثار منفی جمعیتی با ذهن های عقب مانده، رها شود.کودکان فقیر ایران دچار سوء تغذیه اند. آینده ایران در خطر است. کسی متوجه این فاجعه هست؟!
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 01:08 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

اخبار سیاسی روز

با این توافق چشم انداز ایرانی رها از قید وبند تحریم با در اختیار گرفتن بیش از 100 میلیارد دلار از اموال و دارایی های بلوکه شده پس از این حتی می تواند در موازنه قدرت با همسایگان عرب خود در منطقه برتری بیشتری داشته باشد.

توماس فریدمن ستوین نویس مشهور روزنامه نیویورک تایمز با نگارش مقاله ای در این روزنامه توافق نهایی هسته ای در شرف امضا بین ایران و گروه 1+5 را یک تحول بسیار بزرگ در خاورمیانه دانست.فریدمن: گرهی که بوش نتوانست با دندان باز کند ، اوباما با دست باز کرد
به گزارش عصر ایران فریدمن با اشاره به اینکه توافق نهایی هسته ای پس از حمله آمریکا به افغانستان و عراق مهم ترین تحول خاورمیانه در 14 سال گذشته محسوب می شود نوشت: توافق هسته ای با ایران اگر تحولی بزرگتر از حمله آمریکا به افغانستان و عراق نباشد به همان اندازه می تواند منجر به زلزله ای سیاسی در خاورمیانه شود با این نکته مشترک که ایالات متحده آمریکا خود را برای مدیریت پیامدهای این دو تحول بزرگ (توافق نهایی و حملات آمریکا به افغانستان و عراق) آماده نکرده است.
این ستون نویس نیویورک تایمز که از این توافق با عنوان " توافق بد خوب" یاد می کند، می نویسد: توافق هسته ای در حالی منعقد می شود که جهان عرب تقریبا وزن ژئوپلتیک خود را از دست داده است. قدرت مصر به شدت تضعیف شده است. عربستان سعودی فاقد ظرفیت نمایش قدرت است و در عمل دیگر عراقی وجود ندارد و با این توافق چشم انداز ایرانی رها از قید وبند تحریم با در اختیار گرفتن بیش از 100 میلیارد دلار از اموال و دارایی های بلوکه شده پس از این حتی می تواند در موازنه قدرت با همسایگان عرب خود در منطقه برتری بیشتری داشته باشد."فریدمن به دولت اوباما توصیه می کند که پس از توافق باید موازنه را بین ایران و همسایگان عرب تضعیف شده این کشور و نیز اسراییل حفظ کند. فریدمن تاکید می کند در صورت عدم انجام این کار ، توافق نهایی هسته ای می تواند سنگ بنای یک جنگ منطقه ای گسترده باشد.
فریدمن در این یادداشت به نکته دیگری نیز اشاره می کند و به نقل از " مایکل مندلبوم" متخصص سیاست خارجی در دانشگاه جان هاپکینز می نویسد در مذاکرات هسته ای بین ایران و آمریکا ، با وجودی که واشنگتن می توانست دست بالا را داشته باشد اما بیشترین عقب نشینی ها از سوی آمریکا بود. به نوشته این کارشناس آمریکایی : مذاکرات هسته ای آمریکا و ایران با درخواست واشنگتن به منظور بسته شدن تمامی تاسیسات هسته ای و متوقف کردن تمامی فعالیت های ایران آغاز شد اما در نهایت آمریکا رضایت داد تاسیسات هسته ای و فعالیت های هسته ای ایران در چارچوبی مورد توافق دو طرف به فعالیت خود ادامه دهد.
این استاد دانشگاه در آمریکا در مقاله خود در نشریه "آمریکن اینترست" دلیل این عقب نشینی با وجود دست بالای آمریکا در مذاکرات را چنین تشریح کرده است:" چطور چنین اتفاقی افتاد؟ چطور در حالی که آمریکا از موضع قدرت وارد مذاکرات شد در نهایت عقب نشینی کرد ؟ بخشی از دلیل این رویداد به باور شخصی باراک اوباما مبنی بر تاثیر استفاده از قدرت تحول یافته اقتصادی در اقتصاد بین الملل کنونی است اما مهم ترین دلیل این مساله بود که دولت اوباما می توانست از تمام ظرفیت ها و ابزارهای قدرت در اختیار خود در مقابل ایران استفاده کند اما چنین کاری را نکرد و به مذاکره (از موضع برابر) رو آورد و رهبران ایران این واقعیت را درک کردند.
فریدمن سپس با نتیجه گیری از مقاله مایکل مندلبوم می نویسد: کافی است نتیجه بخشی سیاست اوباما در قبال ایران را با سیاست هشت ساله دولت جورج دبلیو بوش مقایسه کنید. در آن زمان فعالیت های هسته ای ایران در سطح کنونی نبود در حالی که بوش هم در سطح نظامی و هم در سایر سطوح به ایران فشار وارد می کرد اما ایران نه تنها از موضع خود عقب ننشست بلکه برنامه های هسته ای خود را توسعه داد.
فریدمن در عین حال در پایان مقاله خود هشدار می دهد دولت اوباما پس از این توافق باید مراقب توازن قوا بین ایران و همسایگان عرب و نیز اسراییل باشد، چون هم تل آویو و هم برخی همسایگان عرب ایران از پیامدهای این توافق به شدت نگرانند.
13 تن طلای ایران در 3 محموله که آخرین آن به میزان 4 تن بود در هفته گذشته از آفریقای جنوبی وارد کشور شد.
حل مشکل انتقال 13 تن طلا به کشور در حاشیه مذاکرات هسته ای
ایران در حاشیه مذاکرات هسته ای توانسته مشکل انتقال 13 تن طلا به کشور را حل کند.
به گزارش عصرایران، بانک مرکزی ایران با اعلام این خبر اضافه کرد که این محموله طلا در هفته گذشته از آفریقای جنوبی به ایران منتقل شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: با تلاش دستگاه دیپلماسی مشکل انتقال بخشی از دارایی های طلای ایران به داخل کشور در حاشیه مذاکرات وین رفع شد.
براساس این اطلاعیه، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران گفت: براساس پیگیری های صورت گرفته از سوی این بانک و وزارت امور خارجه کشورمان، بخشی از سرمایه های طلای کشور که به دلیل تحریم ها امکان انتقال به داخل ایران را نداشت، شب گذشته با موفقیت تحویل خزانه بانک مرکزی گردید.وی افزود: معادل 13 تن طلا که قبلا خریداری شده و در آفریقای جنوبی به صورت امانی طی دو سال گذشته نگهداری می شد، به دلیل شرایط تحریم و برخی کارشکنی ها امکان انتقال به ایران را نداشت.سیف افزود: براساس پیگیری های انجام شده در مذاکرات جاری در وین این مشکل رفع شد و طی هفته گذشته در 3 محموله که آخرین آن به میزان 4 تن بود، وارد کشور و تحویل خزانه بانک مرکزی شد.
جنگنده های اف 16 ارتش مصر نیز مراکز داعش را در صحرای سینا بمباران کردند / داعش گفت که 15 مقر ارتش و پلیس مصر را در صحرای سینا در محاصره خود دارد.شمار تلفات حملات مسلحانه روز چهارشنبه داعش در شمال مصر به 70 نفر افزایش یافت.
به گزارش عصرایران، سایت شبکه الجزیره به نقل از منابع رسمی در مصر نوشت کشته شدگان در حملات داعش به مراکز ارتش و پلیس در مناطق مختلف صحرای سینای مصر شامل نیروهای امنیتی، پلیس و افرادی غیرنظامی هستند.گروه "ایالت سینا" شاخه داعش در مصر مسؤولیت این عملیات را برعهده گرفته است.رسانه ها می گویند هم اکنون درگیری های شدید امنیتی میان داعش و نیروهای امنیتی و ارتش مصر در صحرای سینا در جریان است.داعش نیز گفته که 15 مقر ارتش و پلیس مصر را در صحرای سینا در محاصره خود دارد.نخست وزیر مصر نیز اعلام کرد ما در وضعیت جنگی هستیم و قوانین مقابله با تروریسم را به رئیس جمهوری ارائه می کنیم.جنگنده های اف 16 ارتش مصر نیز مراکز داعش را در صحرای سینا بمباران کردند.
گروه مسلح "دولت اسلامی" معروف به نام "داعش" هم اکنون یک سوم خاک عراق و نصف خاک سوریه را دست دارد. شاخه های داعش مناطقی از صحرای سینای مصر و شهرهایی از لیبی را نیز در کنترل خود دارد.
درخواست کره شمالی از هلال احمر ایران: به ما کمک کنیدسفیر کره شمالی در تهران با رئیس هلال احمر ایران دیدار و درخواست کمک فوری برای مردم کشورش کرده است.

به گزارش عصرایران، به نوشته سایت هلال احمر ایران، سفیر کره شمالی در تهران در دیدار با رئیس جمعیت هلال‌احمر ایران پیام و درخواست اضطراری نخست‌وزیر کره را مبنی بر کمک به دولت و مردم این کشور به دکتر ضیائی مطرح کرد.
کره شمالی علاوه بر اینکه تحت تحریم های شدیدی قرار دارد با خشکسالی سختی نیز روبه رو است.سیدامیرمحسن ضیائی رئیس جمعیت هلال‌احمر در این دیدار با تقدیر از کمک‌های کره شمالی به ایران به‌خصوص در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: تحریم، رنج مشترک ایران و کره شمالی است. طبیعی است که در این شرایط زندگی و رفاه مردم تحت تاثیر قرار گرفته و از سویی خشکسالی که بیشتر کشورها درگیر آن شده‌اند؛ مشکلاتی را برای تامین نیازهای مردم ایجاد کرده است.
دکتر ضیائی تاکید کرد: هلال‌احمر ایران به عنوان نهادی عام‌المنفعه و عضوی از جامعه بین‌المللی، وظیفه خود می‌داند تا خدمات انسان‌دوستانه را به همه کشورها ارائه کند. وی در پاسخ به اعلام پیام اضطراری و درخواست نخست‌وزیر جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) مبنی بر کمک به کشورش به‌منظور رفع مشکل خشکسالی در این کشور، گفت: برای ما روشن شده است که کره شمالی به طور مشخص در چه زمینه‌ای درخواست کمک دارد و لذا همه تلاش خود را به‌کار می‌بندیم تا پس از بررسی این موضوع، هر اندازه برای ما مقدور است، انجام دهیم.
کانگ سام هیون، سفیر جمهوری دموکراتیک خلق کره در تهران هم در این دیدار با اعلام این که حامل پیام اضطراری و درخواست نخست‌وزیر جمهوری دموکراتیک خلق کره برای رئیس جمعیت هلال‌احمر ایران است، گفت: درخواست اضطراری کره شمالی از ایران کمک به منظور حل مشکل خشکسالی بی‌سابقه در این کشور است. وی با اشاره به این که کره شمالی از گذشته با ایران روابط بسیاری داشته و حتی در دوران دفاع مقدس، از هیچ کمکی به ملت و دولت ایران دریغ نکرد، اظهار کرد: بسیار خرسندیم که ایران و کره شمالی همچنان دوستی خود را حفظ کرده و در جهت گسترش تعاملات گام بر‌می‌دارند.
سفیر جمهوری دموکراتیک خلق کره در تهران با اظهار امیدواری نسبت به این که مذاکرات ژنو به نفع ایران و حذف تحریم‌ها به نتیجه برسد، گفت: جای خرسندی است که ایران با وجود تحریم‌های بسیار، روز به‌ روز از شرایط و رشد اقتصادی بهتری بهره‌مند می‌شود. وی با تقدیر از کمک‌های امدادی انسان‌دوستانه هلال‌احمر ایران به کره شمالی در سال‌های همکاری دو کشور، افزود: کره شمالی نیز با توجه به تحریم‌های بسیار، هم اکنون با مشکلات بسیاری در بخش اقتصادی به‌خصوص تامین مواد غذایی مواجه است و لذا در این زمینه از بسیاری کشورهای آسیایی تامین ابزارهای مورد نیاز برای رفع خکسالی و بهبود شرایط کشاورزی را تقاضا کرده‌ایم و از ایران نیز درخواست داریم تا هر اندازه در توان دارد، در این زمینه کمک حال کره شمالی باشد.
در بخش ایران کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ +تصاویر و فیلم
در بخش غیرعلنی کنفرانس هرتزلیا که پانزدهمین دور آن به‌تازگی برگزار شد، راهکارهای لازم از میان گزینه‌های مختلف، انتخاب و برای اجرا در اختیار مقامات رژیم اسرائیل قرار می‌گیرد که موضوع «ایران»، از مهم‌ترین محورهای این بخش بود.
گروه گزارش ویژه مشرق - "کنفرانس امنیتی هرتزلیا" به عنوان یکی از مهمترین کنفرانس‌های امنیتی-استراتژیک رژیم صهیونیستی با هدف کمک به این رژیم برای شناختن اهداف امنیتی اطراف و نحوه تعامل با آنها هرسال در سرزمین‌های اشغالی برگزار می‌شود. در این کنفرانس، تعداد زیادی از سران سیاسی و نظامی و اقتصادی رژیم صهیونیستی شرکت دارند و علاوه بر صهیونیست‌ها، تعداد قابل توجهی از مقامات مطرح بین‌المللی شامل تعدادی از نخست وزیران و وزیران اروپایی و مسؤولان ارشد برخی مؤسسات و سازمان‌های اقتصادی جهان نیز حاضر می‌شوند.

در بخش ایران کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ /// در حال انجام///

زمان: 7 تا 9 ژوئن 2015
مکان: هرتزلیا، اراضی اشغالی فلسطین

شخصیت‌های مهم حاضر در هرتزلیا 2015

* بنیامین نتانیاهو Benjamin Netanyahu (نخست وزیر اسراییل)
در کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ /// در حال انجام///


* روون ریولین Reuven Rivlin (رییس رژیم اسراییل)

در کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ /// در حال انجام///


* شیمون پرز Shimon Prerez (رییس سابق رژیم اسراییل)
در کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ /// در حال انجام///


* ایهود باراک (نخست وزیر و وزیر دفاع سابق اسراییل)

در کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ /// در حال انجام///


* شبتای شاویت Shabtai Shavit (رییس سابق موساد)

در کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ /// در حال انجام///


* آیلت شاکد Ayelet Shaked (نماینده سابق کنست و وزیر دادگستری فعلی)

در کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ /// در حال انجام///


* موشه "بوگی" یعالون Moshe (Bogie) Ya’alon (وزیر جنگ اسراییل)

در کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ /// در حال انجام///


* زیپی هوتوولی Tzipi Hotovely (معاون وزیر خارجه اسراییل)

در کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ /// در حال انجام///


* نیکولا سارکوزی (رییس جمهور سابق فرانسه)

در کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ /// در حال انجام///


* تونی بلینکن Tony Blinken (معاون وزیر خارجه آمریکا)

در کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ /// در حال انجام///


* دانیل شاپیرو Daniel Shapiro (نماینده اعزامی سازمان ملل به اسراییل)

در بخش ایران کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ + تصاویر و فیلم /// آماده جهت ملاحظه //

* جاناتان ساکس Jonathan Sachs (خاخام اعظم سابق انگلیس)

در کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ /// در حال انجام///


* لوبومیر زوآرالک Lubomír Zaorálek (وزیر خارجه جمهوری چک)

در کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ /// در حال انجام///

* بسیاری دیگر نیز شامل کارشناسان برجسته بین‌المللی و مقامات دولتی، لشکری، و امنیتی اسراییل می‌شدند.
در کنفرانس 2015 هرتزلیا، موضوعاتی از جمله ایران و مذاکرات هسته‌ای، نقش ایران در تحولات منطقه و همچنین موضوعاتی از قبیل تحولات داخلی و اجتماعی اسرائیل، داعش، مذاکرات سازش‌ و موضوعات روز جهان مورد بحث و تبادل نظر و سوژه ارائه کنفرانس‌های مختلف قرار گرفت.

همانند سال‌های گذشته، در این گزارش با تمرکز بر موضوعات مرتبط با ایران که در این کنفرانس مورد توجه قرار گرفتند، گزارشی مختصر از آنچه در این نشست‌ها گذشت، ارائه خواهیم داد.

سخنرانی‌های مربوط به ایران

*مذاکره هسته‌ای فایده‌ای ندارد

آبراهام دی سوآفر (Abraham D. Sofaer): کارشناس ارشد حقوق، دیپلماسی، و امنیت ملی در مؤسسه "هوور" دانشگاه استنفورد و نویسنده کتاب "مهار ایران".

مشکلات موجود در موضوع هسته‌ای مورد بحث ایران و 1+5 تا بدین لحظه بر همگان آشکار گشته است. اکنون 1+5 هدف محروم ساختن ایران از دستیابی به توانایی‌های سلاح هسته‌ای را فراموش کرده و با طرح "برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) (JCPOA
)" را پیش رو نهاد که عملا به ایران زمان این را می‌دهد که به سلاح هسته‌ای مورد نظر خود دست یابد. دولت اوباما معتقد است که این "تنها" راه موجود برای جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای است و آنهایی هم که خیلی دغدغه مخالفت با این روش را دارند، باید بدانند که حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران کاملا "بی‌اثر" خواهد بود. 

این طرح، بی‌اثر خواهد ماند. نه فقط به این خاطر که مفادش ناقص و یا به قول و وعده ایران اعتمادی نیست. بلکه اهداف این طرح محدود است و امتیازاتی که به ایران می‌دهد، موجب تقویت جاه‌طلبی‌های افراطی و رفتار غیرقانونی این کشور می‌شود. و سپس در صورت تکرار رویکرد نادرست ایران، آمریکا دوباره تحریم‌ها را اعمال می‌کند و ایران هم لجوجانه‌تر عمل کرده و با وخیم‌تر شدن اوضاع نسبت به وضع کنونی، دوباره می‌شود "روز از نو روزی از نو".

جایگزین مناسب "برنامه جامع اقدام مشترک" را نمی‌توان جنگ دانست. اما فشار مداوم بر ایران نتیجه دارد. باید این کشور را علاوه بر منع دستیابی به سلاح هسته‌ای، در زمینه‌هایی چون برنامه موشک‌های بالستیک، حملات و مداخله‌های برون مرزی، سنگ‌اندازی در مسیر تحقق صلح در خاورمیانه، و رویکرد سرکوبگرایانه و غیرانسانی نسبت به ملتش محدود کرد. این برنامه وسیع‌تر، تنها روش ممکن برای محدود کردن اهداف رادیکالی ایران است. همچنین رکود اقتصادی فعلی این کشور و ماجراجویی‌های پرهزینه برون‌مرزی کنونی‌اش، بستر زمانی مناسب برای نیل به یک دستاورد استراتژیکی موثر را فراهم می‌کند.

هدف بی‌معنا

گویی "برجام" را نذر خرید زمان کرده‌اند. اما چه زمانی؟ اوباما، نظری مثبت به "برجام" دارد، چرا که معتقد است که حمله نظامی به تاسیسات ایران بی‌فایده است. اگر حق با اوست، در یک سال چه نمی‌توانیم بکنیم که در سه ماه برای جلوگیری ایران می‌توانیم؟ حمله نظامی اما حداقل از طرح فعلی (مذاکره) پرثمرتر خواهد بود. 

بها

بهای طرح جامع اقدام مشترک، به طور واضح شامل "قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل" که "همه قطعنامه‌های تحریمی پیشین را لغو خواهد کرد" می‌باشد. این ادبیات به همراه لغو همه تحریم‌ها برای ایران این معنا را دارد که علی‌رغم همه کارشکنی‌ها مانند تخلف از قوانین بین‌المللی و حقوق بشری، تا جایی که به تعهدات داخل برنامه جامع عمل کند، هیچ تحریمی علیه این کشور رخ نخواهد داد. لغو تحریم‌ها، میلیاردها دلار از پول ایران را آزاد کرده و این رقم صرف هژمونی و بهبود اقتصاد این کشور می‌شود. دولت اوباما بر این امید است که مذاکره مسیر جاه‌طلبی‌های ایران را عوض می‌کند. اما این امید در هیچ کجای طرح جامع مطرح نگشته است.


آبراهام دی سوآفر

مصونیت

دولت اوباما اعلام کرده که در صورت سرپیچی ایران از طرح جامع، تحریم‌ها را دوباره اعمال خواهد کرد. اما اگر ایران از مفاد این طرح پیروی کامل نموده و در استفاده از سلاح‌های شیمیایی به بشار اسد بپیوندد، یا تدارک بمب‌گذاری در یک مرکز دیگر یهودیان نماید، و یا برنامه ترور یک سفیر دیگر از کشورهای متحد با آمریکا را در واشنگتن دی سی طراحی کند، آن وقت تکلیف چیست؟ ایران هم بتدریج خود را محق خواهد دانست که تحریم دیگری در کار نیست.

تجربه نشان داده که اگر ایران سیاست‌های فعلی خود را ادامه دهد، با تحریم از سوی آمریکا روبرو خواهد شد؛ کما اینکه این تجربه در جریان تخلف ایران از تعهدات‌اش پس از قرارداد الجزایر تعبیر گشت و آمریکا که متعهد به رفع تمامی تحریم‌های علیه ایران بود، به دلیل این خلف وعده این اقدام را انجام نداد. دیری از آن امر نگذشت که حزب الله لبنان -به عنوان نماینده ایران در لبنان- شروع به گروگان گرفتن آمریکایی‌ها کرد و سپاه پاسداران ایران هم حمایت از تروریسم و حمله به کشتی‌ها و قایق‌های امریکایی در خلیج فارس را در دستور کار قرار داد. در نتیجه، آمریکا تحریم واردات را دوباره اعمال در سال 1987 اعمال کرد و در سال 2010 دایره این تحریم‌ها را وسیع‌تر کرد.

حالا هم مثل سال 1979 بی‌فایده است که از یک رژیم رادیکال توقع داشته باشیم که به فعالیت‌هایی که اجازه نداده که در چارچوب مذاکرات بحث شود نپردازد. اعمال دوباره تحریم‌ها، حالا از اهمیت بالایی برخوردار گردیده، و بالاخص پس از آن تجربه قرارداد الجزایر. ایران هم با از سرگیری برنامه سلاح هسته‌ای‌اش تلافی خواهد کرد. و برنامه مذاکره که دولت اوباما جهت تخفیف و تقلیل تنش و خطر به آن اعتقاد دارد، بیشتر به افزایش خطر منجر خواهد شد و هیچ وضعیت قانونی هم قادر به جلوگیری از این نتیجه نخواهد بود. به هر حال، اگر "برنامه جامع اقدام مشترک" خواه پیمان باشد، خواه توافق اجرایی، و خواه تفاهم صرف، هر رییس‌جمهوری پس از اوباما، می‌تواند آن را یکطرفه فسخ کند.


فرصت از دست رفته

متاسفانه "برنامه جامع" زمان‌بندی مناسبی ندارد. اقتصاد ایران در پرتگاه افتاده و دخالت‌های جاه‌طلبانه و پر هزینه این کشور هزینه‌ساز بوده و اوضاع را وخیم‌تر کرده است. حزب‌الله، هزاران مبارز خود را در سوریه از دست داده و سپاه پاسداران نیروهای خود را به کارزار جنگ دوشادوش شبه‌نظامیان عراقی شیعه اعزام نموده است. مبارزه در عراق درست مثل مسلح‌کردن عناصر خود در غزه، یمن و دیگر نقاط شیعه‌نشین هزینه‌ساز است. تحریم‌ها، ایران از آنچه که بودجه و سرمایه‌گذاری مورد نیاز نام دارد، محروم ساخته است. حفظ تحریم‌ها در این زمان حساس، می‌تواند ایران را مجبور به پذیرش گفتگو در مورد همه موارد غیرقانونی و غیراخلاقی‌اش -همچون تخلف از قانون بین‌المللی و حقوق بشر- نماید.

چنین عملی، ایران را به اعتراض وا می‌دارد. اما شوروری سابق هم وقتی آمریکا پس از انتقال موشک‌های میان‌برد خود به اروپا از این کشور خواست که تمامی موشک‌های خود از استقرار در مناطق مورد بحث حذف نماید، اینچنین کرد. آمریکا متهم به عدم تعهد و قرار دادن جهان در آستانه جنگ شد. اما در حقیقت، این آمریکا بود که با سخن گفتن از موضع قدرت و تاکید بر یک برآیند موثر، جهان را به طرف صلح سوق داد. تنها راه تضعیف سپاه پاسداران و کاهش تاثیر آن در ایران، غیر قابل تحمل ساختن استراتژی آن است.


جمع‌بندی

مذاکره با ایران، نظر جامعه بین‌المللی را به خود جلب کرده است. 1+5، تحلیل‌گران خبره، و جراید بر جنبه‌های مشخص گفتگوها و وقوع کوچکترین پیشرفت در توافقات تمرکز کرده‌اند. اما وارد کردن نقد به جزییات "برنامه جامع"، مثل ایراد وارد کردن به پوشش امپراتوری است که لباس به تن ندارد. این جدیتی که آمریکا در بحث مذاکرات خرج می‌دهد، در طرح صلح خاورمیانه این کشور هم دیده می‌شود. با نگاه به گذشته، می‌توان گفت که تفکر نیل به توافلق در 9 ماه از همان ابتدا پوچ و بیهوده بود.

قضاوت مشابهی در رابطه با "برنامه جامع" مصداق دارد. این طرح، موضوع مذاکره با ایران که یکی از پیچیده‌ترین مسائل است را در خود دارد. اما این حرکت از ابتدا بی‌فایده است؛ چرا که با اعطای امتیازات هسته‌ای به ایران در قالب حذف تحریم‌ها، دست ایران به راحتی برای عریان کردن بدنه مذاکرات به نفع خود باز شده است. به نظرم، باید به ایران فشار آورد که امتیازاتی برای صلح نهایی پیش رو بگذارد. اما به جای آن، شاهد این هستیم که آمریکا و شرکایش به ایران اجازه جهش اقتصادی در عوض چند وعده بی‌سرنوشت را می‌دهند که آن هم فقط فرایند مذاکرات تا نتیجه را چندین ماه به تعویق می‌کشاند -کما اینکه به طور شفاف اعلام کرده‌‌اند- که هر گونه گزینه نظامی بی‌فایده خواهد بود.

نتییجه مثل همیشه خواهد بود. از سال 1979، هیچ‌کدام از دولت‌های آمریکا در قبال ایران سیاست محکم و پایایی برنگزیدند. به جای آن، سیاست‌هایی پریشان و پرنوسان از امتناع برای مذاکره رو در رو گرفته تا برگزاری گفتمان‌های بی‌نتیجه در مقابل برنامه‌های افراطی ایران را انتخاب کردند. این عدم توفیق، به شدت دردناک خواهد بود. آمریکا در حال از دست دادن فرصت برقراری گفتمان در مورد همه تخلف‌های ایران است. آن هم ایرانی که از حیث اقتصادی ضعیف و از حیث نظامی کاملا خسته و درمانده شده است.


*تقابل ایران و عربستان؛ نظرسنجی IPS

نتایج نظرسنجی "موسسه سیاست و استراتژی" (IPS) توسط الکس مینتز و الای موگرابی -در طی دو هفته اخیر- از مردم عربستان در مورد ایران و برنامه‌ هسته‌ای این کشور  به شرح ذیل است:


سؤال: بزرگ‌ترین دشمن عربستان سعودی کدام است؟

ایران (53 درصد)، داعش (22.10 درصد)، اسراییل (18.40 درصد)، یمن (4.10 درصد)، سوریه (1.60 درصد)، حماس (0.80 درصد)

در کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ /// در حال انجام///


سوال: آیا یک توافق هسته‌ای بین ایران، آمریکا، و اروپا می‌تواند موجب جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای شود؟

 آری (40.10 درصد)، ممتنع (34.70 درصد)، خیر (25.20 درصد)

در کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ /// در حال انجام///

سوال: اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، تکلیف عربستان چیست؟

گزینه اول: عربستان هم به سلاح‌های هسته‌ای خود متوسل شود (52.60 درصد).

گزینه دوم: عربستان باید سعی کند که حمایت هسته‌ای آمریکا را طلب کند و در صورت عدم پذیرش آمریکا، خود اقدام به حرکت نماید (27 درصد).

گزینه سوم: عربستان باید سعی کند که حمایت هسته‌ای آمریکا را طلب کند و در صورت عدم پذیرش آمریکا، از سلاح هسته‌ای صرف‌نظر کند (16.70 درصد).

گزینه چهارم: هیچ واکنشی نشان ندهد.

در کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ /// در حال انجام///


سوال: آیا باید از طرح ابتکاری صلح سعودی-عربی حمایت کرد؟

آری (85.50 درصد)، نه (10 درصد)، فقط در صورت توافق اسراییل با فلسطین (3.70 درصد)

در کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ /// در حال انجام///


سوال: آیا ایران بانی خیزش و قدرت گرفتن حوثی‌ها در یمن است؟

آری (67.70 درصد) مطمئن نیستم (25.60 درصد)، خیر (6.70 درصد)

در کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ /// در حال انجام///


سوال : کدام‌یک علت اصلی مناقشه مستمر بین اسراییل و فلسطین است؟

اسراییل (59.90 درصد)، ایران (20 درصد)، حماس (14.70 درصد)، قطر (5.40 درصد)

در کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ /// در حال انجام///


سوال: عربستان باید از کدامین طرف فلسطینی حمایت کند؟

فتح (9.40 درصد)، حماس (7.90 درصد)، هیچکدام (42.20 درصد)، هر دو (40.50 درصد)

در کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ /// در حال انجام///


سوال: آیا عربستان و اسراییل باید در مقابله با ایران همکاری کنند؟

خیر (76.30 درصد)، آری (23.70 درصد)

در کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ /// در حال انجام///


سوال: آیا ایران یک تهدید بر علیه تمامیت عربستان محسوب می‌شود؟

آری (70.90 درصد)، خیر (29.10 درصد)

در کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ /// در حال انجام///


خاورمیانه پس از توافق هسته‌ای با ایران

دن ویلیامز (مجری برنامه)

جلسه کارشناسی با عنوان "خاورمیانه پس از توافق هسته ای با ایران" در پانزدهمین کنفرانس هرتزلیا برگزار شد. ابتدا دن ویلیامز مجری برنامه کارشناسی گفت: "ایران، برنامه هسته‌ای بحث برانگیز این کشور، و چشم انداز دستیابی به توافق هسته‌ای در آینده نزدیک بر کسی پوشیده نیست. مهلت دستیابی به توافق، سه هفته دیگر در سی ام ماه ژوئن تعیین شده است. درباره مسئله هسته ای ایران تاکنون بحث های بسیاری در اسرائیل صورت گرفته است؛ این مسئله نیز، احتمالاً نگرانی عمده نه تنها دستگاه امنیتی و دولت اسرائیل، بلکه دیگر مناطق خاورمیانه و قطعاً کشورهای حوزه خلیج (فارس) را در بر می‌گیرد. مسئله مذکور، همچنین بروز اختلافات علنی کم سابقه را بین اسرائیل و کشور هم پیمان آن -آمریکا- به همراه داشته است.

ویلیامز افزود: با توجه به اینکه در کنفرانس های قبلی نیز حضور داشتم، برایم جالب است که عنوان این جلسه، فرض را بر آن می‌گذارد که توافق هسته‌ای با ایران صورت گرفته است. در کنفرانس‌های پیشین هرتزلیا، سخن از جنگ احتمالی برای سلب ابزارهای دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای، در میان بود. بحث هایی نیز درباره ناکام گذاشتن تلاش های ایران از طریق تحریم ها مطرح شد. اما ظاهراً دیدگاه‌ها تغییر کرده و اسرائیل نیز متوجه این تغییر شده است.

اکنون بیشتر مباحث به این اختصاص دارد که روز بعد از توافق هسته‌ای با ایران چگونه خواهد بود و چه تغییرات احتمالی در سیاست‌های داخلی ایران، روند برنامه هسته‌ای و عملکرد نیروهای همسو و همچنین مخالف با ایران در منطقه، ایجاد خواهد شد.

تامارا کافمن ویتس (Tamara Cofman Wittes) از موسسه بروکینگز

تامارا کافمن -کارشناس مؤسسه بروکینگز- با اشاره به ضرورت تقویت ارتباطات عربستان و رژیم صهیونیستی تاکید کرد بدون شک، مقابله با ایران و درخواست از آمریکا برای نشان دادن جسارت بیشتر در این خصوص، جزو منافع مشترک اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس است و احتمالا رفتار مشکل ساز ایران، بعد از دستیابی به توافق هسته ای تشدید خواهد شد. وی اینگونه ایراد سخن نمود:

در کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ /// در حال انجام///

اولاً بعد از دستیابی به توافق با ایران یا احیاناً رسیدن به این نتیجه که توافقی در کار نخواهد بود، باید انتظار چه رفتاری از ایران داشت. گمان کنم در ماه های اخیر، اکثر بحث‌های منطقه‌ای درباره رفتار ایران به تهدید هسته‌ای، فعالیت‌های برهم زننده ثبات در سطح منطقه از سوی این کشور که کشورهای عربی از آن با عنوان براندازی داخلی یاد می‌کنند، حمایت ایران از تروریسم و نهایتاً مداخله مستقیم این کشور در جنگ سوریه، معطوف شده است. متأسفانه باید بگویم باید منتظر باشیم همه این جنبه‌های رفتار ایران، چه در صورت دستیابی به توافق یا حاصل نشدن توافق، شتاب بیشتری بگیرد. البته بحث‌های بسیاری مطرح شده است که توافق هسته‌ای چگونه پول مسدود شده بیشتری در اختیار ایران خواهد گذاشت و توانایی این کشور را برای ایجاد مشکلات افزایش خواهد داد.

متأسفانه در هر صورت، ایران به ایجاد دردسر ادامه خواهد داد. در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای، گروه‌های وابسته به رژیم ایران و بالاخص سپاه پاسداران انقلاب که بیشترین سهم را در اینگونه اقدامات دردسرساز دارند، فعالیت‌های خود را تشدید خواهند کرد؛ یا به این علت که رژیم برای دستیابی به مقاصد خود، فعالیت‌های آنها را تأیید خواهد کرد یا به این علت که این گروه‌ها قصد دارند توافق هسته‌ای را با اقدامات خود بر هم زنند. اگر توافقی حاصل نشود، باز هم این گروه ها احتمالاً رفتار خود را تشدید خواهند کرد، زیرا این اقدامات، طبیعی‌ترین اهرم آنها در مقابل منافع دیگر بازیگران منطقه و جامعه بین‌المللی است. در این شرایط نیز گروه‌های (تندرو)، خود را برای دور تازه رویارویی با دیگر نقاط دنیا آماده خواهند کرد. بنابراین، نکته اول اینکه اقدامات مشکل ساز ایران، چه توافقی حاصل شود یا نه، شدت خواهد یافت.

نکته دوم، به روابط دولت‌های مخالف با ایران در منطقه مربوط می‌شود؛ تاکنون، درباره دیدارهای مخفیانه کارشناسان عربستان سعودی با کارشناسان اسرائیلی که هفته گذشته در واشنگتن فاش شد، بحث های زیادی صورت گرفته است. من نیز پیش از سفر به اسرائیل، با انوار عشقی (ژنرال بازنشسته سعودی) در همایشی که موسسه بروکینگز سازماندهی کرده بود، ملاقات داشتم. همچنین، مقاله تحلیلی کوتاهی در وبلاگ "خاورمیانه" مؤسسه بروکینگز منتشر کردم که خواندن آن را به همه شما توصیه می‌کنم. در این مقاله کوتاه، شرح دادم که چرا دیدارهای مخفیانه بین مقامات اسراییل و عربستان، اکنون باید علنی شود. در اینجا عنصری دیده می‌شود که پیامی برای واشنگتن است؛ با این شرح که خطر ایران، بازیگران منطقه‌ای را گردهم آورده است. بدون شک، مقابله با ایران و درخواست از آمریکا برای نشان دادن جسارت و تعامل بیشتر برای مقابله با ایران در منطقه خاورمیانه، جزو منافع مشترک اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج (فارس) است.

به هر حال، به سبب اینکه این دیدارها اقبال لازم را برای حکومت عربستان در پی نداشته،  سعودی‌ها گفتگوها را افشا کردند. تغییر پادشاهی عربستان در اوایل امسال، موجب منزوی شدن آن دسته از اعضای خاندان سلطنتی که ژنرال انوار عشقی ارتباط نزدیک با آنها داشت، شد.

اکنون که این دیدارها برای عموم فاش شده است، احتمال زیادی وجود دارد که حکومت عربستان با انتظارها و فشارهایی برای بررسی ایده‌های مطرح شده و جدی گرفتن دیدارهای مخفیانه روبرو شود. با وجود این، افشای این دیدارها برای عموم، خود اثبات می‌کند اعمال نفوذهای غیر علنی در سمت سعودی‌ها بی تأثیر بوده است. در اینجا باید به نکته کلی‌تر اشاره کنم و آن هم اینکه علاقه مشترک به مقابله با نیات و عملکرد توسعه طلبانه ایران، واقعیت دارد. با وجود این، نباید در بیان آثار این مسئله بر تعامل اسراییل با کشورهای عرب منطقه، مبالغه کنیم. کشورهای عرب به دلایل ایدئولوژیک و بحث مشروعیت سیاسی، مسئله فلسطین را در اولویت قرار می‌دهند و اگر پیشرفتی در حل مناقشه اسرائیل با فلسطینیان حاصل نشود، تمایل چندانی به ایجاد روابط نزدیک‌تر با اسرائیل نشان نخواهند داد.
البته، چهره های حوزه خلیج (فارس) که با آنها دیدار داشتم، چندان به اسراییل یا مناقشه اسراییل و فلسطین فکر نمی‌کردند. بلکه ذهن آنها به تحولات امروز جهان عرب و تلاش آنها برای آینده نظام (حاکم در) کشورهای عربی است. به عقیده آنها، اسراییل در تعیین نتیجه این تلاش‌ها، نقش چندانی ایفا نمی‌کند و احتمالاً نقش آن منفی خواهد بود. بنابراین، گرچه در قبال مسئله ایران، منافع مشترک وجود دارد اما اعراب تا اندازه‌ای با این انگیزه جلو آمده‌اند که اسرائیل بتواند میزان تأثیرگذاری آنها در واشنگتن را افزایش دهد. بنابراین، هر قدر روابط آمریکا و اسرائیل بر سر توافق هسته‌ای با ایران سرد شود، انگیزه جهان عرب برای گفتگو با اسرائیل نیز ضعیف خواهد شد.

نکته سوم، به اوضاع آشفته امروز در جهان عرب مربوط می شود. باید چارچوب فکری دولت های عرب را در قبال سیاست‌های منطقه‌ای بشناسیم تا از این ممر دریابیم که همه ما چگونه این اوضاع پرآشوب و پر از تهدید را مدیریت خواهیم کرد. اوضاع آشفته‌ای که امروز در کشورهای عرب مشاهده می‌کنیم، نتیجه عوامل داخلی و خارجی است که از مدت‌ها قبل شکل گرفته‌اند. فشارها (و سرکوب‌هایی) که منجر به قیام و انقلاب (در کشورهای عربی) شد، در مدت ده‌ها سال شکل گرفته است. البته بسیاری از کمبودها که عامل ایجاد فشارها در جوامع عرب بود، هنوز برطرف نشده است. این کمبودها هنوز در کشورهای عرب -از کشورهای فقیر گرفته تا ثروتمند- دیده می‌شود. در این زمینه، شواهدی وجود دارد که می‌توانیم آنها را بررسی کنیم. احتمالاً هنوز مشکلات بیشتری پیش رو است و این پایان آشفتگی‌ها در جهان عرب نیست. دوم اینکه، نظر به اوضاع کنونی، می‌توان دریافت که دولت‌های عرب دچار ابهام و هیجان زده هستند؛ از سوی دیگر همه این دولت‌ها نیز به شکل هماهنگ فعالیت نمی‌کنند، بلکه آنها درباره ریشه های این نابسامانی و اینکه برای ایجاد دوباره نظام در منطقه چه اقداماتی باید کرد، دیدگاه های متفاوتی دارند. آنها همچنین درباره اینکه چگونه نظمی باید در منطقه حکم فرما شود، دیدگاه متفاوت دارند. این را می توان در اختلافات بین کشورهای عرب بر سر اینکه از کدام گروه شورشی در سوریه باید حمایت کرد، دید. این اختلاف نظر بین کشورهای عرب در چهار سال گذشته ادامه داشته و تا حد زیادی به تشدید درگیری‌ها در سوریه منجر شده است. باید این نکته را اضافه کنم که اختلافات بین کشورهای عرب و نحوه بروز آنها در مناطق درگیری از لیبی گرفته تا سوریه و عراق، عامل بازدارنده‌ای در مقابل جامعه بین‌المللی بوده است؛ این اختلافات نیز دولت‌های غربی را به فکر واداشته که چه اقدامات بیشتری می‌توانند برای مقابله با چالش‌های منطقه‌ای صورت دهند. زمانی که شرکای بالقوه شما با یکدیگر اختلاف نظر دارند و یکدیگر را تضعیف می‌کنند، انگیزه شما برای مداخله کاهش می‌یابد. این روند، ممکن است تغییر کند و گمان می‌‌کنم که اجلاس آمریکا با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید، گام مهمی به شمار می‌رود. به زعم من، ما پس از مدت‌ها اتحاد عظیم‌تری بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، بالاخص در زمینه سوریه شاهد بوده‌ایم. آیا این به تنهایی برای تغییر معادلات کافی است؟ من پاسخی ندارم.اما می‌خواهم به شما نشان دهم که دولت های عربی تا چه اندازه نگران هستند. یکی از آثار این نگرانی بروز واکنش جسورانه آنها متفاوت از گذشته است. در این اوضاع وخیم و مبهم که شاهد تحولات سریع هستیم، نگرانی و ابهام، می‌تواند به محاسبات اشتباه و تشدید غیرمنتظره درگیری‌ها در منطقه منجر شود. بنابراین، گرچه تمایل برخی کشورهای عرب برای اتحاد با یکدیگر و چه بسا اسراییل برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه قابل تحسین است، اما باید نسبت به پیامدهای بالقوه اینگونه قدرت‌نمایی در تشدید درگیری‌ها و بر هم زدن ثبات منطقه آگاه و محتاط باشیم. 


شبتای شاویت، رییس سابق موساد

در جلسه کارشناسی "روز پس از توافق هسته‌ای با ایران"، شبتای شاویت -رییس سابق موساد- به سخنرانی پرداخت و اینگونه ایراد سخن نمود:

سیاسیون ایرانی‌، اهل معامله و مذاکره هستند و این فرهنگ جامعه ایران بر می‌آید. صبر مذاکره‌کنندگان ایرانی از صبر همتایان خارجی‌شان بیشتر است. آنها -در مقام صبر و پشتکار- قادرند طرف آمریکایی‌ را چلانده و از پای درآورند. 

در بخش ایران کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ + تصاویر و فیلم /// آماده جهت ملاحظه //

ایرانی‌ها، به خوبی می‌دانند که باراک اوباما نیاز به یک توافق هسته‌ای به عنوان میراث نیک دوران ریاست جمهوری خود دارد؛ بنابراین نهایت استفاده را از این شرایط برای گرفتن امتیازات بیشتر می‌برند. صبر ایرانیان در نیل به سلاح هسته‌ای هم مصداق دارد. آنها از اوضاع پیچیده دنیا و مشغله‌های جامعه بین‌المللی باخبر هستند و به همین دلیل، این کشور تندوری شیعه از این عدم توجه بهره برده و نهایتا روزی با فشار ماشه سلاح هسته‌ای، ذهن جهانیان را متلاشی می‌کند.

سخنرانی شبتای شاویت رئیس سابق موساد

اوزی اراد، رییس سابق شورای امنیت ملی اسراییل و مشاوره عالی امنیتی نتانیاهو 

اراد معتقد بود که توافق هسته‌ای فشار بر ایران وارد می‌سازد. چرا که با حصول آن، اتفاقا همه از ایران توقع می‌کنند که به مفاد آن پایبند باشد. بزرگترین خطر در حقیقت خود ایران است. چندین سال پیش، کسی چندان اعتقادی به حمله به ایران نداشت اما اکنون ایران تهدیدی برای آنان است. هدف اسراییل پس از حصول توافق، باید نزدیک شدن به آمریکا و تاثیرگیری از همراهی آن باشد.

در بخش ایران کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ + تصاویر و فیلم /// آماده جهت ملاحظه //
اوزی اراد


مئیر جاودانفر، تحلیل‌گر سیاسی و کارشناس موسسه IDC هرتزلیا

جاودانفر ضمن اشاره تلویحی به فارسی دانستن خود، به بیان دیدگاهش‌ پرداخت:

حصول توافق هسته‌ای و در نتیجه رفع تحریم‌ها، حجم وسیعی از سرمایه و پول را به ایران بازمی‌گرداند. ایران هم این سرمایه عظیم را صرف تقویت گروه‌های تروریستی خود خواهد کرد. حتی کمترین مقدار پول هم به قدرت ایران برای آماده ساختن عوامل‌اش کمک خواهد کرد. هزینه کل تقویت این عوامل 4.6 میلیارد دلار خواهد بود که این رقم فقط 1.4 درصد از ثروتی است که به دست ایران خواهد رسید.


اما در بخش‌های مستقل سه تن از مقامات ارشد اسراییل نیز در مورد ایران سخن گفتند:

توافق هسته‌ای با ایران ارجح بر جنگ

از دیگر سخنرانان اصلی و همیشگی کنفرانس سالانه هرتزلیا، شیمون پرز رئیس سابق رژیم صهیونیستی است که امسال نیز سخنان او حول دو محور "تحریم کالاهای اسراییلی" و "پرونده هسته‌ای ایران" بود.
شیمون پرز درباره پرونده هسته‌ای ایران موضعی مغایر با دیدگاه بنیامین نتانیاهو اتخاذ کرد و ضمن "خوب" توصیف کردن آن، گفت: "هرگونه توافق هسته‌ای با ایران خوب است و به جنگ ارجحیت دارد. من توافق را بهتر از جنگ می‌دانم، اما باید تصمیم نهایی درباره این توافق را پس از امضای کامل آن در اواخر ماه ژوئن جاری اتخاذ کنیم".

در بخش ایران کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ + تصاویر و فیلم /// آماده جهت ملاحظه //

وی گزینه نظامی را گزینه همیشه محتمل روی میز دانست، تعهد اوباما به امنیت اسرائیل را ستود و به این اشاره کرد که تا پیش از این، هیچ کدام از روسای جمهوری آمریکا تا به این حد به تامین امنیت اسرائیل متعهد نبوده‌اند.


ایران از داعش خطرناک‌تر

بنیامین نتانیاهو -نخست وزیر رژیم صهیونیستی- نیز در پانزدهمین نشست سالیانه موسوم به هرتزلیا، پرونده هسته‌ای ایران را محور اصلی سخنرانی خود قرار داد.
بنیامین نتانیاهو با تکرار لفاظی‌های خود علیه جمهوری اسلامی، ایران را از داعش خطرناک‌تر توصیف کرد و گفت: "ایران داعش نیست بلکه حتی از داعش نیز خطرناک‌تر است".

سخنرانی نتانیاهو در مورد ایران و توافق هسته‌ای

وی، در ادامه، با اشاره به توافق هسته‌ای احتمالی غرب با ایران گفت: "با توافق هسته‌ای، ایران می‌تواند در زمان کوتاهی زرادخانه‌ای از بمب‌های هسته‌ای بسازد و کشورهای منطقه معتقدند که این توافق، مسیر ایران برای دستیابی به بمب هسته‌ای را سد نخواهد کرد".
نتانیاهو همچنین با اشاره به کاهش تحریم‌های ایران در صورت توافق هسته‌ای‌ افزود: "با کاهش تحریم‌ها، ایران صاحب میلیاردها دلار خواهد شد که از آنها در جهت اقدامات خشونت‌آمیز استفاده خواهد کرد".

در بخش ایران کنفرانس هرتزلیا 2015 چه گذشت؟ + تصاویر و فیلم /// آماده جهت ملاحظه //

انتقاد از مبارزه ایران با داعش

موشه یعلون -وزیر دفاع اسراییل- هم در نشست سالانه هرتزلیا، "پرونده هسته‌ای ایران" و "مذاکره با فلسطینی‌ها" را محور سخنرانی خود قرار داد. او با انتقاد از حضور ایران در مبارزه با تروریست‌های داعش در عراق، اعلام کرد نباید این اقدام تهران را حرکتی مثبت قلمداد کرد.
یعلون مدعی شد که با‌ وجود تحریم‌های بین‌المللی -با هدف محدود ساختن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران- تهران به مداخله در فعالیت‌های تروریستی در خاورمیانه، از جمله غزه ادامه می‌دهد. وی در ادامه اعلام کرد که حضور ایران در مرزهای عراق و مبارزه با گروه داعش را نباید به ‌عنوان یک اقدام مثبت قلمداد کرد، چرا که مبارزه ایران با داعش باعث گسترش و انتشار سیاست بی‌ثبات سازی در عراق خواهد شد.
وزیر دفاع اسراییل، همچنین با اشاره به توافق در حال شکل‌گیری با ایران مدعی شد که چنین توافقی تنها ایران را در آستانه هسته‌ای شدن قرار خواهد داد و از لحاظ اقتصادی تقویت خواهد کرد.

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 01:04 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

خنده بازار داغ ... (لبخند بزن)


 

اقا بابام گیر داده میگه نمی خوام روزه بگیری .

میگه اینجوری که تو سحری و افطاری میخوری حساب کردم کفارشو بدم کمتر در می آد.

خب چیکار کنم گشنم میشه!

 

salijoon.ws

 

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺳﻔﺮﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﻭ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﻗﻠﯿﻮﻥ ﻭ

ﺑﻌﺪﺵ ﻫﻢ ﺑﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﭘﯿﺎﻡ ﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻭﺍﻟﯿﺒﺎﻝ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺗﯿﻢ ﻟﻬﺴﺘﺎﻥ

.

.

.

.

ﺩﻭﺳﯿﺐ ﺁﻟﺒﺎﻟﻮ ﻧﮑﺸﯿﻦ ﺳﻨﮕﯿﻨﻪ..

 

salijoon.ws

 

ﺗﻮ ﺧﺎﺭﺝ :

ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﭼﻨﺪﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺎﻡ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﺖ ؟

ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ :

ﺑﻌﺪﺍﺯﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﻪ ﻟﮕﺪ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻣﯿﮕﻦ :

ﮐﺮﻩ ﺧﺮ … ﭼﻪ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﺩﺭﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﯼ !؟

 

salijoon.ws

 

دیشب سرم درد میکرد

ب بابام گفتم پاشو برو دارو خونه برام مسکن بگیر…

.

.

گفت: اگه من حوصله داروخونه رفتن داشتم ک تو الان اینجا نبودی!!!

یعنی طوری قانع شدم ک سر دردم خوب شد !!!

 

salijoon.ws

 

به یکی میگن:

تاحالا کسی رو از مرگ نجات دادی؟ّ

میگه:

آره،بیست هزار تومن به یه فقیر دادم،

داشت از خوشحالی میمرد،

ازش گرفتم!

 

salijoon.ws

 

ماه عسل 60 سال بعد…!

ساسان علیخانی(نوه ی احسان علیخانی) :

از اون روز بگو از اون اتفاق…!

مهمان برنامه:

خسته از کار بر میگشتم سوار اتوبوس بودم،نشستم رو صندلی

ایستگاه بعد یه پیر مرد سوار شد منم دیدم اتوبوس جا نداره

دلم سوخت براش ما همه انسانیم باید یه کاری میکردم

پاشدم که اون پیر مرد بشینه رو صندلیم…

ساسان علیخانی:واقعا چطور میشه یه انسان به چنین معرفتی برسه ماهتون عسل…!

 

salijoon.ws

 

من خیلی آدم منطقی ، ریلکس ، مهربون و ساکتی هستم

.

.

.

.

.

منتها اینا مال وقتیه که خوابم
 

وقتی بیدارم از این قرتی بازیا خوشم نمیاد !

 

salijoon.ws

 

ﺩﻭ ﻣﻤﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ﺑﺎﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺭﻭﺑﺎﻫﻪ

ﺑﻪ ﺭﻭﺑﺎﻫﻪ ﮔﻔﺘﻦ : ﺷﺎﻫﺪﺕ ﮐﯿﻪ ؟ ﮔﻔﺘﻪ : ﺩﻭ ﻣﻤﻪ

ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﺘﻮﻥ ﺑﺤﺮﺍﻧﯿﻪ .. ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﻓﮑﺎﺭﺗﻮﻥ ﻫﺴﺘﻢ

 

salijoon.ws

 

مرد اونیه که وقتی باهاش قهرمیکنی و میگی دیگه نمیخوام صداتوبشنوم،

یه ساعت بعد بهت اس بده و بگه:

میشه تلفنتو جواب بدی؟؟

قول میدم حرف نزنم،

فقط میخوام صدای نفساتوگوش کنم…!!!

برگرفته از داستان تخیلی ” خفاش ها ماکارونی میخورند”

 

salijoon.ws

 

ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﺷﮑﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻥ

.

 

.

.

ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ

ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ گروهمونو ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﯾﻢ …. ﻭﺍﻻﺍﺍﺍ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ گوشیمو ﺑﺒﺮﻡ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ؟؟؟؟؟؟..

 

salijoon.ws

 

باﺑﺎﻡ :ﮐﺠﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ شب؟

ﻣﻦ :ﻳﻪ ﺳﺮ ﻣﻴﺮﻡ ﺑﻴﺮﻭﻥ، ﺯﻭﺩ ﻣﻴﺎﻡ

ﺑﺎﺑﺎﻡ :ﺍﻭﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺧﺒﺮﻱ ﻧﻲ ﺑﺠﺰ ﭼﺸﻤﺎﻱ ﺑﺎﺭﻭﻧﻲ

ﺑﺠﺰ ﺁﺩﻣﺎﻱ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﺜﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻭﻧﻲ…

من :|

امیر تتلو O_o

اون بیرون ⊙︿⊙

 

salijoon.ws

 

یادتونه بچه بودیم میخوندیم:

ماشین مشتی مندلی نه بوق داره نه صندلی،

صندلیهاش فنر داره نشستنش خطر داره! .

.

.

.

یعنی خدا شاهده از همون موقع داشتن ذهنمونو برای خرید پراید اماده میکردن

 

salijoon.ws

 

من بهشتم برم

.

.

.

حوریا میگن بیا دوست اجتماعی باشیم :|

والا شانس نداریم که ⊙︿⊙

 

salijoon.ws

 

هیچی بدتر از یه دوست پسر شکاک نیست :-(

.

.

.

بیشعور اینقد گیر میده که مجبور میشی با دو تای دیگه کات کنی:-

خب نفهم درک کن…

یکیتون پولدارین :-$

یکیتون خوشگله O:-)

یکیتون هم مهربون دیگه :-D

همتون همه چیو با هم ندارین که …!!

 

salijoon.ws

 

اگه با یکی‌ فیلم می بینید،

وقتی‌ یه جای فیلم نفهمیدید چی‌ گفت از بغل دستیتون نپرسید

چون نمیدونم چه حکمتیه که اونم هیچوقت نمیفهمه اونجای فیلم چی‌ گفته شده

 

salijoon.ws

 

به داداشم میگم چرا اینقد به من گیر میدی که ابرو هامو بر میدارم اونوقت خودت برداشتی؟

میگه:آخه من ازدواج کردم ،تو هنوز مجردی

من o_O

ازدواج:((

داداشم:)))

آخه برادر من اون قضیه یه زمانی واسه خانوما صدق می کرد نه واسه تو!

 

salijoon.ws

 

دارم با یکی چت می کنم؛ ازش می پرسم: چشات چه رنگیه؟

می نویسه: cc

می پرسم: چه رنگی؟

مینویسه: ۲c

می پرسم: چی؟؟؟

میگه: خنگ خدا…طوسی دیگه..!!

با اینهمه نبوغ و ابتکار، چطور ما آمریکا رو تحریم ﻧﻜﺮﺩﻳﻢ !

 

salijoon.ws

 

دیروز بچه های همسایه داشتن خاله بازی میگردن

رفتم ببینم بازیشون چه فرقی با زمان ما کرده

دیدم پسره دنبال دکتر سقط جنین میگرده

دختره میگه نه من میخوام بچه مو نگه دارم!!!!!!!!! :|

ترسیدم منم بازی بدن فرار کردم:/

 

salijoon.ws

 

قدیما اگه باباها از دسته بچه شون ناراحت میشدن

میگفتن کاری نکن از ارث محرومت کنم ها!!!!

.

.

دیشب با بابام دعوام شده ،میگه کاری نکن که پسوورد wi-fi خونه رو عوض کنم!!!!!

.

.سریعا خم شدم شصت پاشو ماچ کردم،

صحبته اینترنته میفهمی اینترنت!!!!!!!!!!!!!‌

 

salijoon.ws

 

آخه این کجاش خوشگله همه جاش عمله!!!

عکس العمل دخترا وقتی که یه دختر خوشگلتر از خودشون از جلوشون رد میشه

 

salijoon.ws

 

الان یکی زنگ زده میگه :

چطوری پسره خوشتیپِ خوش اندامِ تو دل بروِ با نمکِ خواستنى ؟

نشونی هارو درست داد ، ولی شماره رو اشتباه گرفته بود

عصر ارتباطاتته که اشتباه میشه

 

salijoon.ws

 

پشتِ سرِ هر انسانِ موفق یه عالمه حرف هست،

مثلِ : مرتیکه دزد !

 

salijoon.ws

 

ﮐﻠﻪ ﻣﻠﻖ ﭼﯿﺴﺖ ؟

..

.

.

ﻓﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﻫﻪ ﺷﺼﺖ

ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺟﻠﻮﯼ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﺍﺩﻧﺪ

ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ منجر به گوزیدن و ﮐﺘﮏ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ!!!

 

salijoon.ws

 

تو پارک نشسته بودم دیدم ی پسره دستاشو گرفته آسمون

دلم سوخت،فکر کردم مشکلی داره که اینجوری التماس خدا میکنه

رفتم جلو،دست گذاشتم رو شونش

گفتم داداش مشکلی هس؟کمکی از من برمیاد ؟

.

.

نگام کرد گفت :نه عزیم لاک زدم منتظرم خشک بشه

 

salijoon.ws

 

میگن: مرد واقعی مردیه که درخونه رو باز کنه،

یه نعره بزنه، و ابروهاشو بهم بپیچونه،

یه مشت بزنه به دیوار تا نصف خونه بریزه،

و با صدای بلند بگه: زن..!مگه من نگفتم به ظرفا دست نزن

خودم میام میشورم…!!!

 

salijoon.ws

 

به شاسکوله میگن بابات چجوری مرد ؟

میگه :از پشت بوم افتاد رو کولر ,

با کولر افتاد رو بالکن ,

نرده های بالکن شکست ,

بعد افتاد رو نورگیر ,

شیشه های نورگیر شکست

ما دیدیم خونرو داره خراب میکنه!

با تیر زدیمش….

 

salijoon.ws

 

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺳﺲ ﺭﯾﺨﺘﻢ ﺗﻮ ﺳــﻮﭖ ،

ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﮔﻔﺖ ﺧﺪﺍﯾﺎ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﺭﻭ ﺷﻔﺎ ﻧﻤﯿﺪﯼ ﺧﻮﺏ ﺷﻪ؟

ﺁﺧﻪ ﭼﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﯿﺖ ﮐﻢ ﻣﯿﺸﻪ؟!

.

.

ﺧﺪﺍﯾﯽ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﻮﺯ ﮔﻔﺖ ﺟﯿﮕﺮﻡ ﺁﺗﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ،

ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺭﻭ ﻭﯾﻠﭽﺮ ﺑﺎ ﺩﻫﻦ ﮐﺞ ﺗﺠﺴﻢ ﮐﺮﺩﻡ.

 

salijoon.ws

 

گوشیمو گم کردم رفتم کلانتری

میگم گوشیمو گم کردم.

میگه کجا گم کردی؟

میگم پارک.

میگه چرا رفتی پارک؟

اصلا با کی رفته بودی؟

دختر باهات بود؟آره؟

چیکارش میکردی؟

اون کجا رفت؟

گروهبان صفدری!

ببرش بازداشتگاه!

 

salijoon.ws

 

ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺗﻮ ﺗﺎﮐﺴﯿﯽ ﭘﺴﺮﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﺧﻂ ﭼﺸﻢ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ

ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﺵ ﺑﺬﺍﺭﻡ ، ﺯﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺶ

.

.

.

ﭼﺸﺘﻮﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﺪﻧﺒﯿﻨﻪ ، ﯼ ﮐﯿﻒ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺷﺖ ….

ﺯﺩ ﺗﻮ ﺳﺮﻣﻮ ﮔﻔﺖ : ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﻋﻮﺿﯽ ، ﺭﯾﻤﻠﻤﻮ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﺮﺩﯼ ﻧﮑﺒﺖ

ﭼﻤﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﺍﻧﻘﺪ ﺣﺴﺎﺳﻪ ﺧﻮ

ﺍﯾﺸﺶ ﭘﺴﺮﻡ ﭘﺴﺮﺍی قدیم

 

salijoon.ws

 

دختره ۱۲ سالشه اومده تو سایت دکتر زیبایی

کامنت گذاشته : چطوری میتونم بدون عمل لبامو برجسته کنم؟

مامانش اومده زیرش نوشته:

.

.

.

چند بار که با دمپایی بزنم تو دهنت برجسته میشه

 

salijoon.ws

 

تو این فیلم خارجیا که نشون میده مادر و پدره دعواشون میشه

یه دفعه بچه میگه : مامان بابا بس کنید من خستم …

بعد مادر پدره شرمنده میشن و دیگه دعوا نمیکنن …

خواستم بگم اینا همش دروغه من اینکارو کردم اون وسط

یه کتکی از هردوشون خوردم که تا یه هفته به دیوار سلام میدادم

 

salijoon.ws

 

با عرض سلام خدمت شما سروران .

همانگونه که در اخبار شنیدید

مسئولین بلند پایه کشوری حق استفاده از گوشی هوشمند را ندارند.

بدین منظور از حضور پر مهر شما خداحافظی کرده

و همه ی شما عزیزان را به خدای بزرگ و منان می سپارم.

و من الله توفیق..

حلال فرمایید

 

salijoon.ws

 

چرا ازدواج نکردی؟

کی بچه میارید؟

چرا یه بچه داری؟

من یه رژیم خوب سراغ دارم اخه خیلی چاق شدی!

شوهرت هنوز بیکاره؟ …..

هر سوالی که باعث بشه طرف مقابل ناراحت یا معذب بشه،

تجاوز به حقوق دیگریست

و نشان دهنده ی این است که : “سوال کننده حرمت نفس ندارد” .

.

دکتر هلاکویی

 

 

 

 

تاریخ ارسال: چهارشنبه 10 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 05:47 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

اخبار انتخابات در استان


تسنیم گزارش می‌دهد؛

برخی مسئولان خوزستانی برای حضور در کارزار انتخابات استعفا دادند

خبرگزاری تسنیم: برخی از مسئولان دولتی در خوزستان برای شرکت در انتخابات دهمین دوره مجلس از سمت خود استعفا کردند اما شهردار اهواز به این عرصه ورود نکرد و نیز استعفای شهردار آبادان تاکنون پذیرفته نشده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اسفندماه امسال برگزار می‌شود و مسئولان دولتی استعفاهای خود را جهت شرکت در این دوره از انتخابات ارائه کردند.

نخستین موج استعفاها در خوزستان از استانداری آغاز شد و 3 تن از مدیران استانداری و یکی از فرمانداران شهرستان‌های خوزستان استعفای خود را تقدیم کردند.

محسن اورکی، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری خوزستان، علی عماد، معاون استاندار خوزستان و مسئول کمیته مالی و پشتیبانی انتخابات و الهه موالی زاده، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان 3 تن از مدیران مستعفی استانداری بودند.

از بین فرمانداران خوزستان جهانبخش قلاوند، فرماندار ایذه جهت شرکت در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفای خود را ارائه کرد که با استعفای وی موافقت شد.

در شهرستان آبادان که یکی از مهم‌ترین شهرهای خوزستان است، عبدالله کعبی، قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند و محمودرضا شیرازی، شهردار این شهر استعفا دادند. البته استعفای شیرازی مشکلاتی را در شورای شهر ایجاد کرد و تاکنون این استعفا پذیرفته نشده است.

سید جاسم ساعدی، رییس هیئت مدیره کشت و صنعت نیشکر کارون  و مشاور وزیر جهاد کشاورزی که سابقه نمایندگی مجلس در دوره‌های چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم از حوزه شهرستان شوش را در پرونده خود دارد، از سمت خود استعفا کرده اما تاکنون انگیزه استعفایش را مطرح نکرده است.

عبدالجلیل بیلاوی عضو شورای شهر شوش یکی دیگر از کسانی است که می‌خواهد از حوزه شهرستان شوش دانیال(ع) وارد بهارستان شود و به همین دلیل از سمت خود استعفا کرد.

اما در حوزه شهرستان دزفول سید احمد آوایی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر صنعت معدن و تجارت از سمت خود استعفا داد، آوایی در مجلس هفتم و هشتم حضور داشت اما در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شد.

البته در خوزستان استعفا نکردن برخی مدیران نیز مشکلاتی ایجاد کرد؛ سید خلف موسوی، شهردار اهواز یکی از گزینه‌های مطرح برای ورود به انتخابات دهمین دوره مجلس بود که تا پایان مهلت قانونی استعفای خود را ارائه نکرد؛ این اقدام موسوی سبب موضع گیری اعضای شهر اهواز شده و این روزها به شدت از عملکرد وی انتقاد می‌کنند.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 10 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 05:41 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

یک خبر از اهواز

مدیرکل فرودگاه استان خوزستان:

طرح احداث فرودگاه جدید اهواز آغاز شد

خبرگزاری تسنیم: مدیرکل فرودگاه استان خوزستان گفت: طرح احداث فرودگاه جدید اهواز در منطقه برومی به مساحت یک هزار و ۲۰۰ هکتاری خردادماه امسال آغاز شد.

محمد سعید شرفی در گفت‌وگو خبرنگار تسنیم از اهواز، اظهار داشت: زمینی در منطقه برومی با مساحت یک هزار و 200 هکتار برای ساخت فرودگاه جدید اهواز در نظر گرفته شده که برای اجرای گام نخست یک میلیارد و پونصد میلیون تومان مورد نیاز است.

مدیرکل فرودگاه استان خوزستان افزود: فرودگاه فعلی اهواز به دلیل عدم توان برای توسعه هر چه سریع‌تر باید جابه‌جا شود و مصوبه این طرح در دولت دهم به تصویب رسیده است.

وی تاکید کرد: تجهیزات مورد نیاز این فرودگاه بیش از 3 هزار میلیارد تومان است که با توجه به هزینه زیاد این طرح خواستار حمایت ویژه از سوی مسئولان استانی هستیم.

مدیرکل فرودگاه استان خوزستان عنوان کرد: برای پیشبُرد اهداف طرحمان به بهترین شیوه نیاز به یک مشاور عمرانی مجرب داریم که این امر نیازمند مسائل مالی و نقدینگی است.

شرفی اظهار داشت: خواستار کارگروه تخصصی متشکل از سازمان‌های دولتی استان خوزستان هستم تا وضعیت فعلی فرودگاه اهواز و طرح انتقال آن را به بهترین شیوه مورد بررسی قرار دهند.

مدیرکل فرودگاه استان خوزستان با اشاره به تلاش ساخت فرودگاهی مطلوب برای همشهریان اهوازی گفت: از نظر مالکیت زمین فرودگاه در حال احداث اهواز مشکلی وجود ندارد اما برای شروع به کار فرودگاه با حداقل امکانات نیاز به 16 مولفه زیرساختی داریم.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 10 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 05:40 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

تصاویری عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

عکاسی از حیوانات شاخه‌ای از عکاسی طبیعت است که عکاس روی حیوانات و رفتارها و عادات آنها تمرکز می کند و لحظه های ناب و حیرت انگیز را شکار می کند.

عکاسی حیوانات شامل گرفتن عکس از پرندگان، حیات وحش، زندگی زیر آب و زندگی در جنگل می شود که عکاس ساعت ها مانند شکارچی در کمین حیوان می نشیند تا وی را در لحظه ای ناب شکار کند. این عکس ها در بخش های طبیعت صفحات عکس رسانه ها و سایت هایی چون نشنال جئوگرافی به طور ثابت منتشر می شود.

مجموعه زیر عکس هایی از دنیای حیات وحش و حیوانات خبرساز در چند روز اخیر است که در خبرگزاری ها و پایگاه‌هایی چون نشنال جئوگرافی، کترز و اسمیتسون منتشر شده است.
 

 

 

تاریخ ارسال: چهارشنبه 10 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 05:36 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

هشدار امنیتی

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه درآمد موتور جستجوگر گوگل از سرچ ایرانی ها ۱۵۰ میلیارد تومان است، گفت: درآمد خوبی است اما متاسفانه چنین درآمدی را داریم از دست می دهیم.

کد خبر: ۵۱۳۶۲۸
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۱ - 01 July 2015
معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه درآمد موتور جستجوگر گوگل از سرچ ایرانی ها ۱۵۰ میلیارد تومان است، گفت: درآمد خوبی است اما متاسفانه چنین درآمدی را داریم از دست می دهیم.

به گزارش میزان، دسترسی موتورجستجوگرهای خارجی به اطلاعات و ذائقه شخصی شهروندان سبب شد تا مسئولان کشور به فکر راه اندازی موتور جستجوگر ایرانی و بومی یوز بیافتند.

چنین اقدامی با وجود اینکه بسیار دیر بود اما می توان آن را به فال نیک گرفت زیرا بومی کردن جستجو شهروندان سبب افزایش امنیت و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی می شود.

علی انصاری معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت وگویی در شبکه خبر، گفت: در حال حاضر 150 میلیارد تومان درآمد گوگل از سرچ ایرانی است بنابراین چنین درآمدی را داریم از دست می دهیم.

وی ادامه داد: اساسا کاربران ایرانی موتورهای جستجوگرها را با نمونه خارجی مقایسه می کنند و تمایلی به استفاده از موتور جستجوی داخلی ندارند.

وی با بیان اینکه یک موتور جستجو باید ویژگی های کامل بودن، به روز بودن و دقیق بودن اطلاعات را داشته باشد، اضافه کرد: گوگل 35 سرویس جانبی دارد و برای اینکه کاربر ما تمایل به استفاده از موتور جستجوی داخلی داشته باشد باید این زیرساخت ها را فراهم کنیم که چنین اقدامی هزینه بسیار زیاد دارد بنابراین دولت همچنان باید حمایت کننده باشد.

گوگل توانایی روشن کردن میکروفن و دوربین لپ‌تاپ و گوشی مردم را دارد

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: ما به دنبال مزیت های رقابتی هستیم و باید خدماتی را ارائه دهیم که سرویس های خارجی توانایی آن را ندارند که نمونه آن اطلاعات مکان محور است.

انصاری افزود: پروژه های مراکز داده ما به ثمر رسیده است و این امکانات برای موتورهای جستجو در حال فراهم شدن است. در آینده تصور ما این است که درصدی از ترافیک داده ها را توانسته ایم داخلی کنیم.

وی با بیان اینکه افزایش و تقویت پهنای باند هزینه دارد، اضافه کرد: در حال حاضر در بخش تولید نرم افزاری و موتورهای جستجوگر می توانیم مستقل عمل کنیم و دانشمند ما از این بابت کاملاً به موضوع اشراف دارند.

وی افزود: در بخش زیرساخت ها نیز شورایی در وزارت خانه شکل گرفته که هر فردی یا دانشگاهی طرحی داشته باشد به آن رسیدگی می کند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه موتورهای جستجو قدمت 24 ساله در جهان دارند، گفت: تاکنون برخی از این موتور جستجوگرها تقویت و برخی ها حذف شدند.

3 موتور جستجو برای ایران کافی است

وی با بیان اینکه به نظرم سه موتور جستجو در کشور کافی است، اضافه کرد: زمانی که موتور جستجوی داخلی و بومی نداشته باشیم، زمانی که هر جستجو در موتورها انجام می شود، نشان دهنده ذائقه جامعه است اما وقتی درخواست جستجو داخلی شود، مقداری از ترافیک درخواست شهروندان در داخل انجام می شود و از سوی دیگر کل اطلاعات به فضای خارج منتقل نمی شود.

جاسوسی گوگل از ایرانی

رضا تقی پور عضو شورای عالی فضای مجازی نیز در ادامه برنامه گفت: گوگل اخیراً ویژگی را اضافه کرده که می تواند میکروفن لپ تاپ و گوشی را فعال کند یعنی وارد دنیا اطلاعات شخصی شهروندان شود و تمام اطلاعات را برداشت کند.

وی ادامه داد: گوگل حتی می تواند دوربین دستگاه وصل شده به اینترنت را هم در اختیار داشته باشد، یعنی فضای داخل خانه ما هم امن نباشد.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه تولید و تقویت پهنای باند در داخل صورت می گیرد و منبع اطلاعات بیشتر داخلی است، اضافه کرد: عمده هدف این است که محتوای ایرانی اسلامی را تقویت و صادرکننده باشیم که این بحث در قالب شبکه ملی اطلاعات شکل گرفت.

وی با اشاره به ویژگی های موتور جستجوی قوی و قدرتمند، اضافه کرد: شاخص پیشرفت و قوی بودن تعداد موتور جستجو نیست بلکه تعداد مراجعه کنندگان است.

تقی پور افزود: پهنای باند به حد کافی تقویت شده است اما نیاز به مراکز داده و دیتا سنتر داریم که باید توسط بخش خصوصی انجام شود.

وی ادامه داد: هنوز مدل تجاری و درآمدی این موتورها به صورت کامل و بالغ شده وجود ندارد و بخش خصوصی استقبال خوبی نداشته است. اما دولت هم همواره حمایت کرده است.

به دنبال موتور جستجوی دولتی نیستیم

عضو شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: به دنبال موتور جستجوی دولتی نستیم بلکه موتور جستجوگر بومی را می خواهیم، در عین حال با سیاست ها و منافع ملی تعریف و پیام انقلاب و مردم را به دنیا برساند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه سخت افزار خیلی شانسی برای تولید انبوه وجود نداشته است، اضافه کرد: اما تحقیقات و پژوهش های زیادی انجام شده است، در حوزه نرم افزار و خدمات گام های بلندی برداشته است.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: در سه بخش نرم افزار، خدمات و امنیت، اکنون شرکت های دانش بنیان فراوانی داریم که در سطح بین المللی حرف های زیادی برای گفتن دارند.
تاریخ ارسال: چهارشنبه 10 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 05:35 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

هشدار رایانه ای

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل با بیان اینکه فضای مجازی به تهدید بزرگ تبدیل شده است، گفت: 20 میلیون ایرانی روزانه گرفتار بازی‌های رایانه‌ای هستند.

کد خبر: ۵۱۳۵۸۷
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۹ - 01 July 2015
معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل با بیان اینکه فضای مجازی به تهدید بزرگ تبدیل شده است، گفت: 20 میلیون ایرانی روزانه گرفتار بازی‌های رایانه‌ای هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، طاهر شریفی صبح امروز در جلسه کارگروه بانوان و خانواده استانداری در اردبیل اظهار داشت: باید با روش‌های کمی و کیفی و تعیین درست و دقیق شاخص‌ها به سمت اصلاح و بهبود فرایند برویم تا با یک رویه اصلاحی بتوانیم وضعیت خدمات‌دهی به بانوان و پر کردن اوقافت فراغت آنها را به بهترین شکل مهیا کنیم.

وی ادامه داد: باید بدانیم که برنامه‌ریزی‌ها و هدایت اهداف در این مسیر درست اتفاق افتاده است یا نه، که با درک این اصل می‌توان دریافت که نقاط ضعف و قوت در کدام حوزه‌ها است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل با بیان اینکه سالانه بیش از 3 هزار و 500 تقاضای طلاق در استان اردبیل اتفاق می‌افتد که این خود اسباب نگرانی بیشتری را فراهم کرده است، افزود: ما در کاهش این آسیب‌ها باید نقاط ضعف و قوت خود را بشناسیم و سعی کنیم تا تهدید نظام اجتماعی و خانوادگی را به حداقل برسانیم.

شریفی با بیان مشکلات متعدد اجتماعی تصریح کرد: یکی از این مشکلات بحث اوقات فراغت و عدم برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه‌ها است، به طوری که برخی خانواده‌ها به دختران خود اجازه نمی‌دهند در طول تعطیلات تابستانی حتی برای برنامه‌های مناسب معنوی از خانه خارج شوند چه برسد به اینکه این بانوان بتوانند در طرح‌های مختلف مشارکت کنند.

این مسئول از فضای مجاری به عنوان یک معضل بزرگ و تهدید جدی یاد کرد و گفت: سرگرمی ایجاد شده برای نوجوانان و جوانان ما در فضای مجازی نه تنها سبب از بین رفتن وقت و فرصت گرانمایه می‌شود، بلکه ناراحتی‌های روحی و روانی و عدم تعادل شخصیتی را به بار می‌آورد که خانواده‌ها باید مراقبت بیشتری را در این زمینه داشته باشند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل با اظهار تأسف از اینکه 20 میلیون ایرانی روزانه گرفتار بازی‌های رایانه‌ای هستند، یادآور شد: ما جزو کشورهای ممتاز در این زمینه هستیم که بیشترین وقت جوانانمان در فضای مجازی سپری می‌شود.

* خشونت علیه مردان در کشورمان کمتر است

شریفی با اشاره به پایلوت قرار گرفتن استان اردبیل در بحث خشونت خانگی بیان کرد: در گذشته تحقیقات وسیع و گسترد‌ه‌‌ای در این حوزه انجام شده، اما در دولت گذشته نتایج آن به صورت عجیب نابود شده و از بین رفته است.

وی با بیان اینکه باید در یک تحقیق و بررسی مجدد علل و عوامل این خشونت به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: در قالب همایش‌های علمی می‌توانیم به نتایج موفقی در این حوزه دست پیدا کنیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل به ریشه‌های تاریخی خشونت علیه زنان اشاره کرد و یادآور شد: جای تعجب اینجاست که بخشی از زنان نیز مایل به این خشونت بودند و حتی اعلام کردند که اگر مردان خشونت نداشته باشند جای تعجب است.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 10 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 05:34 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

اخبار سیاسی روز

لاوروف در این زمینه اظهار داشت که در گفت و گویش با کری، مذاکرات هسته ای ایران موضوع اصلی بحث نبوده ‌و در عوض، وی و کری درباره اینکه چگونه می توان موقعیت جاری در مبارزه با داعش را بهتر مدیریت کرد، به گفت و گو پرداخته اند.

یکی از مباحثی که همواره در چهارچوب مذاکرات هسته ای ایران مطرح بوده، مواضع هر یک از اعضای گروه 1+5 در قبال ایران و اتفاق نظر یا اختلاف آن ها در این موضوع است. در این میان، هرچند روسیه در عرصه کلی بین المللی به طور فزاینده ای در تقابل با آمریکا قرار گرفته، ‌نشانه ها حاکی از آن است که ‌در مذاکرات هسته ای، این تقابل جای خود را به همکاری داده است.
به گزارش «تابناک»، خبرگزاری «آسوشیتدپرس» در مطلبی به بررسی ماهیت تعاملات آمریکا و روسیه در چهارچوب مذاکرات هسته ای ایران پرداخته و می نویسد، این روزها روابط دو کشور در همه جا و همه زمینه‌ها در پایین ترین سطح خود از زمان پایان جنگ سرد قرار دارد، به جز در یک حوزه، یعنی مذاکرات هسته ای ایران.
با وجود تیرگی روابط مسکو و واشنگتن بر سر بحران اوکراین که بر همه عناصر رابطه آن‌ها تأثیر گذاشته، دو طرف همچنان به تلاش خود برای یافتن زمینه ای مشترک ادامه می دهند و این زمینه مشترک اکنون در موضوع هسته ای ایران پدیدار شده است. در این راستا، مقامات هر دو طرف از پیشنهاد‌های عملگرایانه طرف مقابل استقبال کرده و در پی نشان دادن حسن نیت خود به دیگری هستند.برای آمریکا، ناکامی در دستیابی به توافق هسته ای، خطر درگیر شدن در منازعه ای دیگر در خاورمیانه را به همراه دارد و از سوی دیگر، باراک اوباما نمی خواهد در دستیابی به آنچه میراث دوره ریاست جمهوری خود خوانده، شکست بخورد. روس‌ها نیز خواستار جنگ ایران و آمریکا نیستند. به گفته گری سیمور، مذاکره کننده پیشین آمریکایی، دستیابی به توافق برای مسکو منفعت استراتژیک دارد، زیرا می تواند سبب محدود شدن حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه شود.
در این راستا، مذاکرات هسته ای ایران به عنوان مجرایی برای همکاری روسیه و آمریکا به منظور کاستن از آشوب و ناآرامی در خاورمیانه نیز عمل می کند؛ برای نمونه، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز دوشنبه اظهار داشت، گفت و گوهایش در وین با جان کری، همتای آمریکایی خود، فرصتی برای تبادل دیدگاه‌ها درباره چگونگی مبارزه با گروه تروریستی داعش است.
در حالی که روسیه و آمریکا در زمینه رویکردشان نسبت به دولت سوریه اختلاف دارند، ‌سیمور می گوید، در حال حاضر، حمایت مسکو از دولت دمشق، در درجه دوم اهمیت بوده و اولویت اصلی، شکست دادن داعش است؛ هرچند اکنون طرفین در چهارچوب مذاکرات هسته ای مشغول تعامل هستند، ‌اظهارات لاوروف پس از دیدار با کری نشان می دهد، ‌این زمینه چگونه به محلی برای بحث درباره دغدغه‌های مشترک تبدیل شده است.لاوروف در این زمینه اظهار داشت که در گفت و گویش با کری، مذاکرات هسته ای ایران موضوع اصلی بحث نبوده ‌و در عوض، وی و کری درباره اینکه چگونه می توان موقعیت جاری در مبارزه با داعش را بهتر مدیریت کرد، به گفت و گو پرداخته اند.
گراهام آلیسون، استاد علوم سیاسی دانشگاه‌هاروارد می گوید، همکاری روسیه و آمریکا نشانه ای خوبی در اثبات این امر است که وقتی پای منافع ملی مشترک در میان باشد، هم پوتین و هم اوباما می توانند دیدگاه خود را از مسأله اوکراین فراتر ببرند.اما بحث تنها به حسن نیت ارتباط پیدا نمی کند. توافق هسته ای ایران، چیزی است که روسیه نیز در سطح استراتژیک و در راستای تقابل با آمریکا به آن نیاز دارد. این توافق می تواند موقعیت تهران را‌ به عنوان یک قدرت منطقه ای همسو با مسکو، هم در راستای حمایت از دولت اسد در سوریه و هم در مقابل تلاش‌های آمریکا برای نفوذ در منطقه خاورمیانه از طریق عربستان، تثبیت کند.
منافع اقتصادی نیز در حمایت روسیه از توافق هسته ای تأثیرگذار است. حتی با وجود اینکه در کوتاه مدت، برداشته شدن تحریم‌های ایران و افزایش فروش نفت این کشور در بازارهای جهانی برای روسیه مضر باشد، ‌مسکو در راستای انعقاد قراردادهایی با ایران تلاش می کند که بر اساس آن، با خرید نفت از ایران، پول حاصل از این معامله صرف خرید کالاهای روسی توسط ایران شود. روسیه همچنین می تواند تجهیزات حفاری و دیگر تجهیزات مورد نیاز برای بخش نفت ایران را تأمین کند.از سوی دیگر، در بلند مدت، روسیه که به ساخت رآکتور هسته ای بوشهر در ایران کمک کرده، از محقق شدن قراردادهای چند میلیارد دلاری خود با ایران در راستای ساخت دو رآکتور هسته ای جدید و تأمین سوخت مورد نیاز آن‌ها، منفعت خواهد برد. همکاری‌های دیگری از این دست نیز میان طرفین انتظار می رود و افزون بر این، همکاری‌های نظامی روسیه با تهران و فروش تجهیزات نظامی روسی، از دیگر زمینه‌های همکاری به شمار می رود.
در نهایت، روسیه در تلاش است ‌از طریق همکاری با غرب در موضوع ایران، فشار کشورهای غربی بر خود را که در نتیجه بحران اوکراین شدت گرفته، کاهش دهد. به گفته سیمور، تحلیل روس‌ها این است که قدرت‌های غربی برای جلوگیری از بر هم خوردن همکاری بر سر ایران، از وضع تحریم‌های بیشتر علیه مسکو در موضوع اوکراین خودداری خواهند کرد.

منبع: تابناک

وزارت دارایی (خزانه داری) انگلیس شامگاه سه شنبه در آخرین اصلاح فهرست تحریمی اش مربوط به جمهوری اسلامی ایران، یک شخص حقیقی و هشت شخصیت حقوقی را از فهرست تحریم های خود حذف کرد.

کد خبر: ۵۱۳۵۱۷
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۳ - 01 July 2015
وزارت دارایی (خزانه داری) انگلیس شامگاه سه شنبه در آخرین اصلاح فهرست تحریمی اش مربوط به جمهوری اسلامی ایران، یک شخص حقیقی و هشت شخصیت حقوقی را از فهرست تحریم های خود حذف کرد.

به گزارش ایرنا، براساس اطلاعیه منتشر شده بر روی تارنمای وزارت خزانه داری انگلیس، 'محمود جنتیان' معاون پیشین سازمان انرژی اتمی ایران تنها شخص حقیقی است که از فهرست تحریمی وزارت دارایی انگلیس حذف شده است.

شرکت کشتیرانی 'سی اف شارپ' با مسوولیت محدود، شرکت کشتیرانی 'کاسی ایست جی ام بی اچ'، شرکت 'گریت وست جیامبی ایچ' با مسوولیت محدود، شرکت 'هپی – سود جی ام بی ایچ آند'،. شرکت کشتیرانی 'برایت نورد جی ام بی اچ'، شرکت' ان اچ ال بیسیک'، شرکت' ان اچ ال نوردلند جی ام بی ایچ' و شرکت 'پراسپر بیسیک جی ام بی ایچ'، شخصیت های حقوقی هستند که از لیست تحریم وزارت دارایی انگلیس خارج شده اند .

این اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر مشمول مسدود بودن دارایی های این وزارتخانه نمی شوند.

اقدام وزارت دارایی انگلیس متعاقب، اصلاح صورت گرفته در فهرست تحریمی شورای اتحادیه اروپا در 26 ژوئن گذشته صورت می گیرد.

براساس اطلاعیه یاد شده، همچنین اطلاعات مربوط به شش شخص حقوقی ایرانی اصلاح شده است اما آنها همچنان درفهرست تحریم وزارت دارایی انگلیس قرار خواهند داشت.

مشکلی که ایران اکنون با آن مقابله می کند، بحث ساختگی و کاملا غیر معقول دسترسی و بازرسی نامحدود و بی انتها «از هر مکان و در هر زمان» است. از نظر ایران، تعریف نظام ویژه بازرسی ها هم غیر الزامی است و هم حاکمیت و امنیت ملی ایران را به خطر می اندازد.

محسن رضایی در گفت‌و‌گو با تلویزیون ملی چین؛
دو مسأله هست که بخشی از تحریم ها را می شود خیلی سریع برداشت؛ مثل مسائل مالی، خیلی چیز پیچیده ای نیست. ما به آمریکایی ها تأکید می کنیم شما مسأله مالی و پولی را زود بردارید و تمام شود. یکسری تحریم هاست که ممکن است یک مدتی طول بکشد. آن مدت هم باید مدت کوتاهی باشد، نباید طولانی باشد.
کد خبر: ۵۱۳۴۱۷
تاریخ انتشار: ۰۹ تیر ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۸ - 30 June 2015
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با تلویزیون ملی چین «سی سی تی وی» گفت: راه برگشتی به جز مذاکره وجود ندارد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع، دکتر محسن رضایی در پاسخ به سؤالی در خصوص مذاکرات هسته ای گفت: مذاکرات ایران و 1+5 بیش از 13 سال است ادامه دارد، مسیر طولانی را ما طی کردیم. طی دو سال اخیر پیشرفت‌های خوبی رخ داده و راه برگشتی به جز مذاکره وجود ندارد.

ما مایلیم که مذاکره کنیم، آنها هم آمادگی مذاکره با ما را دارند. ما دلمان می‌خواهد که در همین مرحله به نتیجه برسیم. ما نمی خواهیم تاخیری پیش بیاید، لیکن به نظر می‌رسد طرف ما مخصوصا آمریکایی‌ها برای تقاضاهایشان اصرار غیر منطقی از خودشان نشان می‌دهند و ما نگران هستیم که این اصرار باعث طولانی شدن مذاکرات بشود. در ایران همه مسئولان به دنبال یک توافق خوب می‌گردند و دستیابی به یک توافق خوب را هم ما فراهم کردیم. خیلی از محدودیت‌ها را ما پذیرفته ایم؛ بنابراین، هیچ دلیلی نمی بینم که مذاکرات طولانی بشود.
 
وی افزود: رهبر معظم انقلاب معمولاً در این یکی دو سال اخیر، چون مذاکرات هسته ای مهم بوده بارها روی محدوده ای که مذاکرات باید پیش برود صحبت‌هایی کردند و این صحبت اخیرشان به دلیل اینکه ابهاماتی داخل کشور مطرح بود و همچنین در سطح بین المللی حرف مستقیمی از خود رهبری نشنیده بودند و به واسطه مذاکره کنندگان صحبت‌های رهبری منتقل می‌شد. ایشان می‌خواست هم برای فضای داخل کشور و هم خارج ، آن دیدگاه‌های خودش را، به صراحت در آستانه توافق نامه و در آستانه امضای روی این توافق بیان بکنند که ابهامی وجود نداشته باشد و لذا به نظر من متناسب بود که داخل ایران و خارج از ایران دقیقا خطوط و حدود مذاکرات را از زبان رهبری می‌شنیدند.
 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی در مورد ویژگی‌های توافق خوب گفت: چند تا نکته جدی ما داریم؛ نخست اینکه همه تحریم‌ها را بردارند و خود تحریم‌ها تبدیل به یک چالش جدید نشود. ما ممکن است چالش هسته ای را پشت سر بگذاریم ولی تحریم‌ها نباید یک چالش جدید شود . مگر می‌خواهیم دعوا کنیم. مگر می‌خواهیم بجنگیم. ما که می‌خواهیم مسأله را حل کنیم. همانطور که چالش هسته ای حل شود، چالش جدیدی متولد نشود.


راه برگشتی به جز مذاکره وجود ندارد/می خواهیم تمام مسایل مربوط به هسته ای حل بشود/ اگر به توافق نرسیم مسیر اقتصادمان را عوض می کنیم/ مبارزه صحیح با زیاده خواهی غرب مدل ایران است نه تروریسم داعشی

آمریکایی ها فکر می کنم دنبال ماجراجویی هستند؛ یعنی یک حادثه که تمام می شود از دل آن حادثه می خواهند یک حادثه دیگری درست کنند. خوب هسته ای را که تمام می کنیم تحریمها هم تمام شود دیگر. چرا می خواهید شما از دل هسته ای یک جنگ جدیدی به نام تحریم ها درست کنید، بله ما نگران این هستیم و نمی خواهیم این اتفاق بیفتد. می خواهیم همه این مسائل مربوط به هسته ای تمام بشود برود. لذا  غنی سازی را می خواهیم برای اقدامات صلح آمیز در چهارچوب مقررات بین المللی و از آن طرف هم تحریم ها برداشته شود . ما مسأله جدیدی به نام تحریم نداشته باشیم این همه خواسته ماست.
 
چند تا نکته جدی ما داریم. نخست اینکه همه تحریم ها را بردارند و خود تحریم ها تبدیل به یک چالش جدید نشود. ما ممکن است چالش هسته ای را پشت سر بگذاریم ولی تحریم ها نباید یک چالش جدید شود . مگر می خواهیم دعوا کنیم. مگر می خواهیم بجنگیم. ما که می خواهیم مسئله را حل کنیم. همانطور که چالش هسته ای حل شود، چالش جدیدی متولد نشود.

آمریکایی ها فکر می کنم دنبال ماجراجویی هستند یعنی یک حادثه که تمام می شود از دل آن حادثه می خواهند یکحادثه دیگری درست کنند. خوب هسته ای را که تمام می کنیم تحریمها هم تمام شود دیگر. چرا می خواهید شما از دل هسته ای یک جنگ جدیدی به نام تحریم ها درست کنید، بله ما نگران این هستیم و نمی خواهیم این اتفاق بیافتد، می خواهیم تمام این مسایل مربوط به هسته ای تمام بشود برود. لذا غنی سازی را می خواهیم برای اقدامات صلح آمیز در چارچوب مقررات بین المللی و از آن طرف هم تحریم ها برداشته شود . ما مسئله جدیدی به نام تحریم نداشته باشیم این همه خواسته ماست.

بخشی از تحریم ها را می شود خیلی سریع برداشت مثل مسائل مالی، خیلی چیز پیچیده ای نیست ما به آمریکایی ها تاکید می کنیم شما مسئله مالی و پولی را زود بردارید و تمام شود. یک سری تحریم ها است ممکن است یک مدتی طول بکشد. آن مدت هم باید مدت کوتاهی باشد نباید طولانی باشد.

وی در توضیح مواضع کشورمان در قبال تحریم های ظالمانه غرب گفت: دو مسأله هست که بخشی از تحریم ها را می شود خیلی سریع برداشت؛ مثل مسائل مالی، خیلی چیز پیچیده ای نیست ما به آمریکایی ها تأکید می کنیم شما مسأله مالی و پولی را زود بردارید و تمام شود.  یکسری تحریم ها است ممکن است یک مدتی طول بکشد. آن مدت هم باید مدت کوتاهی باشد نباید طولانی باشد.
 
دکتر رضایی در مورد تهدید های غرب و توان دفاعی ایران گفت: آمریکایی ها به خوبی می­‌دانند که اگر دست به اقدام نظامی بزنند، ضربه می خورند و آسیب جدی می بینند. ما امروز توانایی مان در مقابله با آمریکا، بیشتر از مرزهای ایران است. ما می توانیم در همه جا به آمریکا آسیب بزنیم و اگر روزی ناچار شویم برای دفاع از خودمان خویشتنداری را کنار بگذاریم، آمریکایی ها حتما آسیب جدی خواهند دید و فکر هم نمی کنم آنان در این شرایط بخواهند به چنین رویکردی دست بزنند. الان اولویت آنها رفتن به سمت دریای چین است و تعدادی از ناوهای آمریکا سمت دریای چین رفته اند، برخی از نیروی آمریکا هم، به سمت اوکراین و مناقشه ای که با روسیه دارند ، در دریای سیاه مستقر شده اند و لذا به نفعشان نیست این کار را انجام دهند.
 
رضایی در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا گمان می­‌کنید، مشکلات شما با آمریکایی­‌ها تمام شود، گفت: فکر نمی کنم‌ به این زودی ها حل شود. مسائل ما با آمریکا مسائل عمیقی است، الان در مورد مسئله فلسطین بحث داریم آمریکایی ها از اسراییل حمایت می کنند و ما این را نمی توانیم تحمل کنیم. اسراییل مرتب مردم فلسطین را می کشد. غزه را بمب باران می کند در مساله یک جانبه گرایی ما مخالفیم با سیاست های آمریکا. آمریکایی­ها در منطقه از برخی کشور های خاص که ایجاد نا امنی می‌­کنند حمایت می‌­کند. مخالف یک جانبه­‌گرایی هستیم در رابطه با بحث های خود ما، با آمریکایی­‌ها بحث­های جدی داریم و بیش از بیست، سی میلیارد دلار طلب داریم از آمریکایی ها. خیلی از اموال ما را آمریکا‌یی­‌ها در کشور خودشان نگه داشته اند‌ و فکر نمی­‌کنم در کوتاه مدت یک تغییر جدی بین ایران و آمریکا به وجود بیایید. ولیکن اگر آنها این پرونده را حل کنند. پرونده هسته ای را حل کنند و از سر راه پیشرفت هسته­‌ای ما بروند کنار این امکان وجود دارد که پرونده‌­های دیگر هم با آمریکایی ها مورد بحث و مذاکره قرار بگیرد. حالا باید منتظر باشیم ببینیم رفتار آنها با این توافق چگونه است . برداشت ما این است که آنها می خواهند از دل این تحریم ها یک چالش دیگری برای ما درست بکنند و لذا پیش بینی من این است که چالش ایران و آمریکا ادامه دار خواهد بود.
 
خبرنگار تلویزیون ملی چین پرسید: اگر توافق حاصل نشود چه خواهید کرد؟ رضایی گفت: قطعاً اگر ما نتوانیم به توافق برسیم همین وضع ما با غرب ادامه پیدا می کند. تحریم ها ادامه پیدا خواهد کرد ولی ما حتما تصمیم می گیریم که مسیر اقتصادی ما را عوض کنیم و دست به زانوی خودمان خواهیم گرفت و توانایی های درونی مان را افزایش می دهیم. یکی بازار داخلی ایران‌ و یکی هم بازار منطقه ای را گسترش خواهیم داد. اگر کشور هایی مثل چین آمادگی داشته باشند می توانیم با چینی ها یک رابطه استراتژیک دراز مدتی را تعریف کنیم.
 
وی در رابطه با نگاه ایران به چین گفت: ما چینی ها را یکی از دوستان خودمان می دانیم و یکی از شرکای خوبمان در آینده الان انتخاب کردیم فکر نمی کنم به ما آسیب جدی وارد شود اگر تحریم ها بخواهد ادامه پیدا کند و یا به توافق نرسیم. ما از دل این تهدید ان­شاء الله یک فرصت خوب برای کشورمان درست می کنیم. افق خوبی را می بینم. نسبت به آینده رابطه ایران و چین بسیار خوش بین هستم. ما الان بین کشور های 1+5 بیشترین نزدیکی و ارتباط جغرافیایی را با چین و روسیه داریم و سابقه تاریخی جاده ابریشم که سابقه بزرگ تجاری است. تا بیست، سی سال پیش چین آمادگی یک شراکت جدی را با ایران نداشت از نظر اقتصادی ولی با پیشرفت های بزرگی که در اقتصاد چین صورت گرفته ما دوباره می توانیم برگردیم به آن سابقه تاریخی چند صد ساله گذشته. هم ما مایلیم هم چین مایل است افق را من مثبت می بینم.
 
وی در ادامه افزود: رفتار چین رفتار خوبی است ولی انتظار ما بیش از این است. چین خیلی با احتیاط عمل می کند واقعاً چین می تواند کمک کند و زودتر این پرونده حل و فصل شود. مخصوصاً اگر ما توانمان آزاد شود در این مسأله تحریم ها و مذاکرات فشاری که روی ماست برداشته شود، ما آمادگی بیشتری داریم در همکاری با چین و این را هم مردم ما نشان دادند. اگر امروز چین در مذاکرات موضع فعال تری بگیرد، در آینده رابطه خیلی مؤثر است و لذا ما از دولتمردان چین می خواهیم که این فرصت تاریخی را غنیمت شمرند.

 
داعش معلول چند عامل است اولین عامل آن این است که در جهان اسلام استعدادی وجود داشته که از تحقیر قدرت های بزرگ و ترور صهیونیست ها شکل گرفته.

الان بیش از صد سال است که قدرت های بزرگ مانع پیشرفت جهان اسلام اند و بدتر آنکه در بعضی مناطق مثل فلسطین ترورهای وسیعی صورت گرفته است. هفتاد سال است که اسراییلی­ها دارند مردم را می کشند. ترور مثل یک ویروس می ماند. وقتی در جامعه ای یک گروه دست به ترور بزنند طرف مقابل هم می رود به سمت آنکه او هم دست به ترور بزند. پس خود منشا داعش متاسفانه توسط برخی از علما و یک جریان خاص که ما می گوییم وهابیت یک جهت­ گیری خاص افراطی به آن داده شده است.

مبارزه صحیح با غرب مثل ایران است که ما امروز داریم با اسراییل مبارزه می­کنیم. بین مبارزه با ترور خیلی فاصله است. مبارزه یک منطق دارد یک اصول انسانی دارد شما در مبارزه هیچ وقت اصول انسانی را زیر پا نمی گذارید بچه ها کشته نمی شوند مردم بی گناه کشته نمی شوند. اما ترور نه. ترور چون اساس آن بر ایجاد وحشت و رعب است دیگر زن و بچه و کودک و اصول انسانی رعایت نمی شود. این علما وهابی آمده اند و یک تفکر افراطی را در جهان اسلام شروع کرده اند به آموزش دادن از آسیا، اروپا و آفریقا گرفته.

می رفتند در مساجد و از این فضای ضد تروریست و ضد تحقیر استفاده می کردند و جهت افراطی به آنه می دادند. حالا آینه کجا درست شده اند در تمام جهان؟ یک بستر آماده ای بوده که این بستر به وسیله علما وهابیت جهت افراطی به آن دادند.

رضایی در خصوص وقایع منطقه ای و ظهور پدیده داعش گفت: داعش معلول چند عامل است اولین عامل آن این است که در جهان اسلام استعدادی وجود داشته که از تحقیر قدرت های بزرگ و ترور صهیونیست ها شکل گرفته. الان بیش از صد سال است که قدرت های بزرگ مانع پیشرفت جهان اسلام اند و بدتر آنکه در بعضی مناطق مثل فلسطین ترورهای وسیعی صورت گرفته  است. هفتاد سال است که اسراییلی­ ها دارند مردم را می کشند. ترور مثل یک ویروس می ماند.

وقتی در جامعه ای یک گروه دست به ترور بزنند طرف مقابل هم می رود به سمت آنکه او هم دست به ترور بزند. پس خود منشا داعش متاسفانه توسط برخی از علما و یک جریان خاص که ما می گوییم وهابیت یک جهت­گیری خاص افراطی به آن داده شده است. مبارزه صحیح با غرب مثل ایران است که ما امروز داریم با اسراییل مبارزه می­کنیم. بین مبارزه با ترور خیلی فاصله است. مبارزه یک منطق دارد یک اصول انسانی دارد. شما در مبارزه هیچ وقت اصول انسانی را زیر پا نمی گذارید بچه ها و مردم بی گناه کشته نمی شوند. اما ترور نه. ترور چون اساس آن بر ایجاد وحشت و رعب است دیگر زن و بچه و کودک و اصول انسانی رعایت نمی شود.

این علما وهابی آمده اند و یک تفکر افراطی را در جهان اسلام شروع کرده اند به آموزش دادن از آسیا، اروپا و آفریقا گرفته. می رفتند در مساجد و از این فضای ضد تروریست و ضد تحقیر استفاده می کردند و جهت افراطی به آنها می دادند. حالا آینه کجا درست شده اند در تمام جهان؟ یک بستر آماده ای بوده که این بستر به وسیله علما وهابیت به آن جهت افراطی ‌دادند.

حالا مدیریتی می خواست که اینها را دور هم جمع کند و سازماندهی کند این کار را عربستان، آمریکا و اسراییل انجام دادند. یعنی آمدند: در سوریه یک حرکتی را شروع کردند علیه رژیم اسد و اینها را جمع کردند در سوریه لذا شما الان از اروپا می بینید. انگلیسی ها هستند در داعشی ها، آمریکایی ها هستند، از اندونزی هستند از آلمان هستند، از چین تعدادی در اینها هستند، از عربستان، پاکستان، افغانستان، اینها همه جمع شدند از سراسر دنیا جمع شدند در عراق می توانیم بگوییم که آنها به راحتی از مرزهای کشورها دارند می آیند و می روند و سازمان های اطلاعاتی آمریکا و اسراییلی ها (همه هم می شناسند این ها را) بعد هیچ مانعی هم برایشان درست نمی کنند. می آیند در ترکیه، از ترکیه هم از مرز سوریه عبور می کنند و می‌روند آدم می کشند در چشم جهانیان.

بنابراین این پدیده معلول چند عامل است که دست به دست هم داده این را در سوریه به وجود آورده و از سوریه آمد سمت عراق. از طریق مرز سوریه وارد عراق شد. موصل را گرفتند و یک بخش هایی از عراق را گرفتند، بعد از طریق افرادی که از آفریقا آمده بودند اینجا، اینها برگشتند به لیبی و شمال آفریقا. یک تعدادی از اینها از سوریه رفتند به شمال آفریقا. و الان در شمال آفریقا هم هستند. پنج ماه است ‌یک تعداد از این­ها برگشتند در افغانستان، در مرز چین در شمال افغانستان و در مجاورت  مرز چین الان تکثیر پیدا کرده اند. مثل یک ویروسی است که در حال تکثیر است. قدرت تکثیرش هم تا یک حدی است و ما فکر می کنیم باز هم می توانند تکثیر پیدا کنند.
 
خبرنگار چینی پرسید، شما منشأ و تقویت کننده داعش را در چه کشورهایی می بینید؟ رضایی گفت: در ابتدای کار، داعش توسط پول های عربستان شکل گرفت و سازمان امنیت عربستان کمک زیادی به اینها کرد؛ بنا‌براین پول و امکانات اولیه توسط عربستان صورت گرفته است. سلاح های مدرنی که اینها دارند اکثرا آمریکایی اند. سلاح های پیشرفته ای هم به آنها داده اند. معلوم است که در درون آمریکا یک دستهایی وجود دارد که این سلاح ها را دارند وارد می کنند و به اینها دارند سلاح می دهند. اکثر سلاح هایی که در دست داعش است، اکثرا آمریکایی است و از آمریکا وارد عراق می شود. در مراحل بعدی داعش با تصرف مناطق نفت خیز در سوریه و شمال عراق توانست نفت را بفروشد. این نفت از کجا می آید؟ از کجا عبور می کند؟ از خاک سوریه و عراق که محاصره اند؟ قاعدتاً از ترکیه می آید بیرون و این نفت از آنجا مبادله می شود. مسأله بعد هم این است که چند میلیارد دلار از بانک های موصل ارزهای خارجی به دست اینها افتاده است. با این عوامل توانسته اند خودشان را تأمین کنند.
 
رضایی درباره انگیزه آمریکایی ها و سعودی ها از تقویت داعش گفت: انگیزه آمریکایی ها و سعودی ها این بود که کشورهای عراق و سوریه را متزلزل کنند. عربستان سعودی از شکل سیاسی اداره عراق ناراحت است. بعد از هشت نه سال، اخیراً سفارتش را در عراق می خواهد باز کند. یعنی با اینکه دولت عراق در یک چهارچوب بین الملل شکل گرفته ولیکن عربستان مخالف اداره عراق با این ترکیب است. می گویند مبنا نباید رای اکثریت مردم باشد.
ما معتقدیم که مبارزه با داعش باید مردمی بشود. باید بومی شود. با داعش نمی شود جنگ های کلاسیک انجام داد. یعنی مردم عراق خودشان باید بتوانند شهر به شهر، استان به استان امنیت خودشان را حفظ کنند. ملت سوریه باید خودشان شهر به شهر و استان به استان بتوانند امنیت خودشان را در حقیقت حفظ کنند. به همین دلیل ما به هیچ وجه معتقد نیستیم باید از ایران نیرو به آنجا بفرستیم. ما باید آموزش بدهیم. مشاوره بدهیم و تجارب ذی قیمت خود را به آنها منتقل کنیم.

معتقد نیستیم که ایران باید مستقیم وارد عمل بشود و با لشکرهای خودش وارد جنگ بشود. در عراق و سوریه خود مردم عراق و سوریه و دولت هاشان باید به قابلیتی برسند که امنیت را بومی بکنند.

 امنیت را محلی بکنند. ما بجز مشورت کار دیگری نمی کنیم. این تبلیغاتی که می بینید را بعضی وقتها رسانه های خارجی، مخصوصا آمریکایی ها و به ویژه عربستان این کار را انجام می دهند وگر نه ما کاری غیر از آموزش و مشاورت نداریم با این کشورها.

باید یک گروه خاصی در عراق حاکم باشند. لذا رای گیری، پارلمان را قبول نمی کنند. ترکیه، از قدیم به شمال عراق و نفت کرکوک نظر داشته و برداشتش این است که از طریق داعش می تواند از دولت عراق امتیاز بگیرد و یک سهمی از نفت کرکوک مال او باشد. آمریکایی ها دو دلیل داشتند. یکی اینکه افراد افراطی را از اروپا و غرب بیاورند به عراق و سوریه مستقر کنند. همان کاری که برای یهودی های افراطی کردند. یهودی های افراطی الان از سراسر جهان، حدود هشتاد سال پیش، آوردند به فلسطین و مستقر کردند. حالا در ذهنشان هست که مسلمانان افراطی را هم از جاهای دیگر جمع کنند و بیاورند در یک نقطه ای در مجاورت فلسطین قرار بدهند.

انگیزه دوم آمریکایی ها این بود که از این داعش در کشورهایی که با ایران دوست هستند استفاده کند و یک خط حائلی بین ایران و فلسطین بوجود بیاورند. در حقیقت یک مرز دشمنی بین ایران با فلسطین و دریای مدیترانه درست کنند تا ایران محدود بشود به یک محیط خاص جغرافیایی و تعامل و دوستی و پیوندهایش را با کشورهای سوریه و لبنان و فلسطین به هم بزنند تا دوستی هایی که الان بوجود آمده را متلاشی کنند.
 
خبرنگار چینی پرسید: راه حل این بحران را در چه می بینید؟ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما معتقدیم که مبارزه با داعش باید مردمی بشود. باید بومی شود. با داعش نمی شود جنگ های کلاسیک انجام داد. یعنی مردم عراق خودشان باید بتوانند شهر به شهر، استان به استان امنیت خودشان را حفظ کنند. ملت سوریه باید خودشان شهر به شهر و استان به استان بتوانند امنیت خودشان را در حقیقت حفظ کنند. به همین دلیل ما به هیچ وجه معتقد نیستیم باید از ایران نیرو به آنجا بفرستیم. ما باید آموزش بدهیم. مشاوره بدهیم و تجارب ذی قیمت خود را به آنها منتقل کنیم. معتقد نیستیم که ایران باید مستقیم وارد عمل بشود و با لشکرهای خودش وارد جنگ بشود. در عراق و سوریه خود مردم عراق و سوریه و دولت هاشان باید به قابلیتی برسند که امنیت را بومی بکنند. امنیت را محلی بکنند. ما بجز مشورت کار دیگری نمی کنیم. این تبلیغاتی که می بینید را بعضی وقتها رسانه های خارجی، مخصوصا آمریکایی ها و به ویژه عربستان انجام می دهند وگر نه ما کاری غیر از آموزش و مشاورت نداریم با این کشورها.
 
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تجاوز سعودی ها به یمن گفت: برای ما هم روشن نیست که چرا دولت عربستان باید دست به حمله به یمن بزند. دولت عربستان در یک سیاست محافظه کارانه و بدون جنگ های علنی را دنبال کرده است. حالا چگونه یکباره سیاست در عربستان عوض شده. این برای ما هم در هاله ای از ابهام است و سوال برانگیز اما علتش روشن است و آن تیم جدیدی است که در عربستان روی کار آمده و متوسط سن سیاستمداران را از نود سالگی به چهل سالگی تغییر داده. این جوانی بی تاثیر نیست. یعنی یک سری افراد جوان که به دنبال شهرت و کسب آوازه اند، می خواهند خودشان را در منطقه مطرح کنند. دنبال قهرمان سازی از خودشان هستند. مساله دوم هم این است که یک عده همین جوانان کم تجربه را دارند مدیریت می کنند.

که به نظر ما، اسرائیل و آمریکا نقش اول را دارند و بعد هم عربستان را در باتلاقی برده و گرفتارش کرده اند و الان عربستان وارد یک باتلاق شده است. حالا چطور از این بخواهد بیاید بیرون و‌ خودش را نجات بدهد؟‌ لذا آن کسانی که این کار را کردند با یک تیر دو تا نشان زدند. اولا از این جوانی حکام عربستان برای ایجاد یک نا امنی جدید در منطقه استفاده کردند. ثانیا خود عربستان هم وارد باتلاق شده است. آنها خیلی دلسوز برای دولت و ملت عربستان نبوده اند. حالا دولت عربستان معلوم است که وابستگی هایی دارد. دولت جدید عربستان ارتباطاتش را با اسرائیل گسترش داده و این در سطح منطقه کاملا محسوس است.
 
علت حمله عربستان به یمن تیم جدیدی است که در عربستان روی کار آمده و متوسط سن سیاستمداران را از نود سالگی به چهل سالگی تغییر داده.  جوانی بی تاثیر نیست. یعنی یک سری افراد جوان که به دنبال شهرت و کسب آوازه اند. می خواهند خودشان را در منطقه مطرح کنند. دنبال قهرمان سازی از خودشان هستند.

مساله دوم هم این است که یک عده همین جوانان کم تجربه را دارند مدیریت می کنند. که به نظر ما، اسرائیل و آمریکا نقش اول را دارند و بعد هم عربستان را در باتلاقی برده و گرفتارش کرده اند و الان عربستان وارد یک باتلاق شده است. حالا چطور از این بخواهد بیاید بیرون. چطور می خواهد خودش را نجات بدهد. لذا آن کسانی که این کار را کردند با یک تیر دو تا نشان زدند. اولا از این جوانی حکام عربستان برای ایجاد یک نا امنی جدید در منطقه استفاده کردند.

 ثانیا خود عربستان هم وارد باتلاق شده است. آنها خیلی دلسوز برای دولت و ملت عربستان نبوده اند.حالا دولت عربستان معلوم است که وابستگی هایی دارد. دولت جدید عربستان ارتباطاتش را با اسرائیل گسترش داده و این در سطح منطقه کاملا محسوس است.

خبرنگار تلویزیون ملی چین در پایان، نظر ایران را در خصوص همکاری های بین المللی و به خصوص با چین جویا شد و رضایی در پاسخ گفت: ما برای همکاری بین المللی اهمیت قائل هستیم. مسائلی در منطقه ما داریم مانند تروریسم، مثل محیط زیست و غباری که در جنوب ایران می آید و تقریبا یازده استان ما را همین غبار که از  کشورهای عراق و سوریه و اردن بر می خیزد و تحت تاثیر قرار می دهد. یا تجارت در منطقه برای ما اهمیت دارد. ما به دنبال همکاری بین المللی می گردیم. می خواهیم همکاری بکنیم ولی آمریکایی که شریک اول ما باشه، مثل قبل از انقلاب نیست. ما هر قدرت بین المللی که قدم پیش بگذارد و در این مسائل با ما همکاری کند ما با آن همکاری می کنیم. ما همین الان آمادگی داریم که همکاری تجاری مان را با چین گسترش بدهیم. اگر چین ابراز تمایل کند هیچ مانعی نداریم. دوستان چینی ما نگران این هستند که اگر رابطه ایران و آمریکا برقرار بشود، چه می شود؟! ما می گوییم شما چرا منتظر هستید، شما پیش قدم بشوید.

 ما هیأت هایی که می فرستیم به چین، مرتب این سوال را از ایشان می کنند. ما می گوییم چین بیاید در مقابله با داعش، همکاری کند. چین و ایران بیایند در مورد تجارت در منطقه با ما همکاری کند. به جای اینکه برود در دوبی سرمایه گذاری کند، بیاید در ایران. ما در چابهار الان آمادگی داریم چین بیاید مسیر ریلی چابهار تا عشق آباد را به سمت آسیا مرکزی سرمایه گذاری بکند. ما نمی خواهیم محدودیتی مانند قبل از انقلاب درست کنیم که فقط آمریکایی ها با ما کار بکنند. کشورهای دیگری هم که می خواهند توسعه بدهند روابط را باید از فرصت استفاده کنند.​  

تاریخ ارسال: چهارشنبه 10 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 05:31 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

معارف اسلامی

وقت افطار از بهترین زمانهای صدقه دادن است که در این خصوص امام رضا(ع) می‌فرماید: هرکس هنگام افطار با یک گرده نان نیازمندی را صدقه دهد، خدا گناهانش را می آمرزد و برای اوثواب آزادی برده ای از نسل حضرت اسماعیل (ع) می نویسد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
 خداوند در سورره توبه آیه 104 می فرماید: آیا نمیدانند که خدا توبه بندگانش را میپذیرد و صدقات آنان را دریافت میکند.

در ادامه گزارش چند حدیث از پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) در خصوص اهمیت صدقه دادن در ماه مبارک رمضان را می خوانیم:

از حضرت رسول (صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَ آله) مرویست که کسى که افطار دهد روزه دارى را از براى او خواهد بود مثل اجرِ آن روزه دار بدون آنکه از اجر او چیزى کم شود و هم از براى او خواهد بود مثل آن عمل نیکویى که بجا آورد آن افطار کننده به قوه آن طعام.

حضرت محمد (ص) : در وقت افطار تصدّق کنید و افطار دهید روزه داران را اگر چه به چند دانه خرما یا شربتى آب باشد.

پیامبراکرم (ص) فرمود: هر کس در ماه رمضان صدقه ای دهد خداوند او را می آمرزد.

پیامبر(ص) می‌فرماید: زمین قیامت سراسر آتش است،جز زیر سایبان صدقه.

 پیامبراکرم (ص) می فرماید: هر کس بر اثر ضعف یا بیماری یا عذری نتواند درماه رجب روزه بگیرد هر روز یک نان به نیازمند صدقه دهد. سوگند به آنکه جانم در دست اوست هر گاه کسی این طور صدقه دهد به ثواب روزه ماه رجب بلکه بیشتر دست می یابد.   (امالی صدوق)

امام رضا(ع) فرمود: هر که موقع افطار یک نان به نیازمندی صدقه دهد خدا گناهش را می آمرزد و برایش ثواب آزاد کردن یک برده از نسل حضرت اسماعیل می نویسد.

در وصیت امام علی(ع) به فرزندش امام حسن آمده : هرگز از غذایی نخور مگر اینکه قبل از خوردنش از همان غذا صدقه داده باشی. (امالی مفید)

امام صادق(ع) فرمود: کسی که ابتدای روز صدقه بدهد خدا شری را که از آسمان در آن روز نازل می شود از او برطرف می نماید و هر کس اول شب صدقه بدهد خدا شری را که از آسمان در آن شب فرود می آید از او دفع می کند.هر کس که صبح صدقه دهد خداوند نحسی آن روز را از وی برطرف می نماید.  (من لا یحضره الفقیه)

امام صادق(ع) فرمود: آنکه کار خیر انجام می دهد پسندیده است که کار نیکش را در روز جمعه انجام دهد چون عمل نیک در روز جمعه دو برابر پاداش دارد.  (من لا یحضره الفقیه)

امام صادق(ع) فرمود : سفرت را با صدقه آغاز کن و هر گاه یادت آمد آیه الکرسی بخوان.   (کتاب کافی)

امام صادق (ع) فرمود: هر کس در ماه شعبان صدقه دهد خدا صدقه اش را رشد می دهد تا به اندازه کوه احد ارزش پیدا کند.   (امالی صدوق)

تاریخ ارسال: چهارشنبه 10 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 05:17 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر

یک خبر فرهنگی

آئین گرگیعان یک سنت حسنه و قدیمی در پاسداشت مقام کریم اهل بیت (ع) بوده است که در شب 15 ماه مبارک رمضان و به میمنت میلاد امام دوم شیعیان امام حسن مجتبی (ع) در خوزستان برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان از برگزاری آئین مذهبی گرگیعان در 10 شهر این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ قنواتی با بیان اینکه این آئین در شهرهایی از جمله اهواز، خرمشهر، حمیدیه، شیبان، شبیشه، ملاثانی، رامهرمز و شوش برگزار می‌شود گفت: این آئین مذهبی امروز در اهواز و در محل نمایشگاه قرآن و عترت استان برگزار خواهد شد و کودکان اهوازی همزمان با آخرین روز از نمایشگاه قرآن و عترت خوزستان این آئین را در موزه هنرهای معاصر اهواز برگزار می‌کنند.

وی افزود: آئین گرگیعان برای سومین سال متوالی است که همزمان با مراسم پایانی نهمین نمایشگاه قرآن و عترت در موزه هنرهای معاصر اهواز برگزار می‌شود.

آئین گرگیعان یا قرقیعان، برگرفته از واژه قره العین به معنای نور چشم است و گفته می‌شود کودکان در زمان پیامبر(ص) به میمنت میلاد امام حسن(ع)، با خواندن اشعاری به در خانه پیامبر(ص) رفته و طلب عیدی و شادباش می کردند که این سنت تا کنون پابرجا مانده است.

آئین گرگیعان یک سنت حسنه و قدیمی در پاسداشت مقام کریم اهل بیت (ع) بوده است که در شب 15 ماه مبارک رمضان و به میمنت میلاد امام دوم شیعیان امام حسن مجتبی (ع) در خوزستان برگزار می‌شود.

در این آیین؛ کودکان با سرودن اشعار مذهبی کیسه هایی بر گردن می اندازند که برای جمع آوری عیدی و شیرینی دوخته شده و سنگ های کوچکی در دو دست می گیرند و با کوبیدن آنها بر هم ، اشعاری از جمله عبارت «گرگیعان و گرگیعان ، الله یعصیکم رضعان» را می خوانند و طلب عیدی و شادباش می کنند.

ازآنجایی‌که امام حسن مجتبی (ع) اولین نوه پیامبر محسوب می‌شود برخی قره‌العین‌گویان به در خانه حضرت علی (ع) رفته و به‌دنیا آمدن امام حسن مجتبی (ع ) را تبریک می‌گفتند. این کلمه به مرورو زمان از قرقیعان به گرگیعان تغییر شکل پیدا کرده است ، البته نظر دیگری هم وجود دارد که گرگیعان در اصل به‌معنای قرع باب یعنی کوبیدن در بوده است.

این مراسم در خوزستان و مناطقی که از بافتی سنتی و یکپارچه‌ ای مانند آبادان ، شادگان و جنوب و جنوب غرب استان خوزستان با شکوه بیشتری برخوردارند برگزار می‌شود.

درحال‌حاضر مراسم گرگیعان در کشورهای عربی به خصوص کویت و در میان شیعیان عربستان رواج بسیاری دارد.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 10 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 05:16 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر
<<   1      ...      8     9      10      11     12      ...      530   >> صفحات وبلاگ